Vakuutusoikeus lukujen valossa 2015 ja 2014

Kirjallisesti ja suljetusti toimivasta vakuutusoikeudesta löytyy ison kuvan ja lähihistorian katsausta, esimerkiksi tästä Suomi 2017 – blogin Vako” artikkelista.

Entistä nuoremmat sukupolvet ovat ihmeissään siitä, että miksi ero lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueilla; virallinen todellisuus verrattuna todelliseen todellisuuteen on kasvanut, niin isoksi? Tässä linkissä vuoden 2010 strömsöläistä tilannekuvaa; Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Heikki Pälveen suulla kerrottuna.

Onkin korkea aika saada aikaan avointa ja pitkäkestoista keskustelua siitä, että miltä näyttää hylkäysprosenttien valossa tämä seuraava väittämä:

”Va­kuu­tu­soi­keus on Suo­men tuo­miois­tuin­jär­jes­tel­mään kuu­lu­va riip­pu­ma­ton ja puo­luee­ton toi­meen­tu­lo­tur­va-asioi­den eri­tyis­tuo­miois­tuin”.
>>> Teksti on otettu suoralla ”leikkaa – liimaa” toiminnolla vakuutusoikeuden nettisivulta.

Kuinka riippumaton ja puolueeton vakuutusoikeus on hylkäysprosenttien valossa?

Kuinka riippumaton ja puolueeton vakuutusoikeus on hylkäysprosenttien valossa?

Onko vakuutusoikeus; sittenkin lukujen valossa vakuutusyhtiöoikeus?

SISÄLLYSLUETTELO
Jokaisen tapauksen arvo laskettava rahassa
Työtapaturman tai ammattitaudin hinta vakuutusyhtiölle
Vakuutusoikeuden hylkäystilastot 2015
Vakuutusoikeuden hylkäystilastot 2014
Minne lakisääteisten vakuutusten korvausrahat valuvat?
Vakuutusoikeuden hylkäystilastoja 2002-2005 ja 2006
Oikeusministeri Johannes Koskinen/sd. vuonna 2000
Vakuutusoikeuden hylkäystilastojen 2015 ja 2014 lähdemateriaalit

JOKAISEN TAPAUKSEN ARVO LASKETTAVA RAHASSA
Väittämä siitä, että vahinkovakuutus- ja eläkeyhtiöiden hylkääviin päätöksiin ei liity taloudellista motiivia; elää vahvana. Vakuutusalan itsensä viljelemänä ja monien korkean tason päättäjien hyväksymänä.

On hyvä muistaa myös tämä. Se mitä ei virallisesti tunnusteta, sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Lukujen valossa asiat saadaan aina näyttäytymään halutussa valossa. Suullisen perimätiedon mukaan vakuutusoikeuden kohdalla pienet muutosprosentit kertovat siitä, että vakuutusyhtiöt ja ensimmäisen asteen lautakunnat ovat tehneet oikeita päätöksiä. Kun ne ovat hylänneet esimerkiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa vuosittain 88 – 90 prosenttia valituksista.

Mikä on faktaa? Mikä on fiktiota? Kun puhutaan kirjallisesti ja suljetusti toimivasta; sanahirviöstä vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä.

Suullisen perimätiedon mukaan; tämä kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä käsittelee vuosittain noin 2 miljardin euron luokassa olevaa kokonaissummaa.

Katsotaan kohta muutamien asiaryhmien osalta voiko tuoko arvio pitää paikkaansa? Lopullisen sysäyksen tämän artikkelin kirjoittamiseen antoi tämä elokuinen uutinen:

Helsingin Uutiset – 13.8.2016 – 08.23 – Hyvinvointi
Varatuomari IL:lle: vakuutusyhtiöt väärässä 97 prosentissa aivovammatapauksista

Oikeustieteen lisensiaatti varatuomari Vesa Laukkanen tylyttää vakuutusyhtiöitä kovin sanoin Iltalehdelle. Laukkasen mukaan vakuutusyhtiöt yrittävät säästää satoja miljoonia euroja aivovamman saaneilta, kun he ovat kieltäytyneet korvausvaateista.

Laukkanen itse on hoitanut viimeisen kymmenen vuoden ajan lähes pelkästään aivovammatapauksia. Yhteensä hän on hoitanut melkein 200 aivovammaan liittyvää juttua. Jutut ovat 4–5 vuoden prosesseja.

– 142 juttua on saatu päätökseen. Niistä neljä on hävitty vakuutusyhtiötä vastaan. 138 on voitettu asiakkaan eduksi joko tuomioistuimen päätöksellä tai sovintosopimuksella vakuutusyhtiön kanssa, Laukkanen kertoo Iltalehdelle.

Tämä tarkoittaa, että 97 prosentissa aivovammatapauksista vakuutusyhtiö on ollut väärässä. Jokaisen tapauksen arvo on vakuutusyhtiölle noin miljoona euroa.

– Vakuutusyhtiöt ovat yrittäneet huijata näissä jutuissa vammautuneilta yhteensä noin 138 miljoonaa euroa. Se on käsittämättömän törkeää!

Mitkä mahtavat olla hylkäysprosentit kirjallisesti ja suljetusti toimivassa vakuutusoikeudessa? Onko niistä löydettävissä jokin kaava? Kuten esimerkiksi kuuluisa 80/20 – sääntö tai sen vakuutusoikeudellinen versio?

TYÖTAPATURMAN TAI AMMATTITAUDIN HINTA VAKUUTUSYHTIÖLLE
Laskelmien luvut ovat suuntaa antavia. Mitä suurempi on potilaan/vakuutetun palkka ollut, niin sitä suurempi taloudellinen motiivi vakuutusyhtiöllä on hylätä korvaukset ja tapaturmaeläke.

Esimerkki 1 – Pelkkä lakeihin perustuva eläkesumma 1 009 800 euroa
Henkilö 25 – vuotias

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Esimerkki 2 – Pelkkä lakeihin perustuva eläkesumma 605 880 euroa
Henkilö 48-vuotias

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Eli asianajaja Vesa Laukkasen 1 miljoonaa euroa per aivovammatapaus voidaan pitää lukuna luotettavana. Vakuutusyhtiöllä on sitä suurempi taloudellinen motiivi hylätä korvaukset, mitä nuorempi henkilö on vahinko- ja/tai eläketapauksessa kysymyksessä.

VAKUUTUSOIKEUDEN HYLKÄYSTILASTOT 2015
Nämä luvut kertovat suoraan, kuinka iso on hylkäysprosentti vakuutusoikeuden käsittelemissä asiaryhmissä.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Ellei taulukko näy hyvin, niin tästä saat sen .pdf-muodossa:
Vakuutusoikeuden hylkäysprosentit 2015 – Suomi 2017
vakuutusoikeuden_tilastot_2015_suomi-2017-verkosto

Isoimmat korvauksiin liittyvät rahasummat liikkuvat tapaturma- ja ammattitauti- sekä työkyvyttömyyseläkeasioissa.

Poimitaan ja lasketaan muutamien asiaryhmien hylättyjen määrät yhteen. Kerrotaan se arvioidulla 600 000 euron maksuvaikutuksella per tapaus vakuutusyhtiöille.

48 kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien tapaturma-asiat, kohta 17
58  kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien eläkeasiat, kohta 18
2 kpl hylättyjä – Merimieseläkeasiat, kohta 19
47 kpl hylättyjä – Sotilasvamma-asiat, kohta 29
687 kpl hylättyjä – Tapaturma-asiat (sis. ammattitaudit), kohta 31
811 kpl hylättyjä – Työeläkeasiat (sis. työkyvyttömyys), kohta 34
127 kpl hylättyjä – Yrittäjien eläkeasiat, kohta 40
———————
1 780 kpl hylättyjä

Yhden tapauksen arvioitu korvausmaksujen vaikuttavuus vakuutusyhtiöille; esimerkiksi 600 000 euroa.

1780 x 600 000 = 1.068.000.000 = 1, 1 miljardia euroa

VAKUUTUSOIKEUDEN HYLKÄYSTILASTOT 2014
Nämä luvut kertovat suoraan, kuinka iso on hylkäysprosentti vakuutusoikeuden käsittelemissä asiaryhmissä.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Ellei taulukko näy hyvin, niin tästä saat sen .pdf-muodossa:
Vakuutusoikeuden hylkäysprosentit 2014 – Suomi 2017
vakuutusoikeuden_tilastot_2014_suomi-2017-verkosto

Isoimmat rahasummat liikkuvat tapaturma- ja ammattitauti- sekä työkyvyttömyyseläkeasioissa.

Poimitaan ja lasketaan muutamien asiaryhmien hylättyjen määrät yhteen. Kerrotaan se arvioidaan 600 000 euron maksuvaikutuksella per tapaus vakuutusyhtiöille.

50 kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien tapaturma-asiat, kohta 18
65 kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien eläkeasiat, kohta 19
10 kpl hylättyjä – Merimieseläkeasiat, kohta 21
88 kpl hylättyjä – Sotilasvamma-asiat, kohta 30
756 kpl hylättyjä – Tapaturma-asiat (sis. ammattitaudit), kohta 32
1 056 kpl hylättyjä – Työeläkeasiat (sis. työkyvyttömyys), kohta 35
129 kpl hylättyjä – Yrittäjien eläkeasiat, kohta 40
———————
2 155 kpl hylättyjä

Yhden tapauksen arvioitu korvausmaksujen vaikuttavuus vakuutusyhtiöille; esimerkiksi 600 000 euroa.

2155 x 600 000 = 1.293.000.000 = 1, 3 miljardia euroa

MINNE LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KORVAUSRAHAT VALUVAT?
Ovatko nuo summat faktaa vai fiktiota?

”Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa” – ilmiö. Lisänä röyhkeys ja huippulakinaiset.

”Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa” – ilmiö. Lisänä röyhkeys ja huippulakinaiset.

Menneet ovat menneitä. Vai onko siirtokuviot osakkeenomistajille hiottu vielä paremmin toimiviksi? Ja ketkä ovat suurimpia osakkeenomistajia? Tässä linkissä tuota tietoa ja Sammon vuositulos 2015.

Pienen ihmisen mielessä herää kysymys; missä ovat laillisuusvalvojat? Kuten Finanssivalvonta.

VAKUUTUSOIKEUDEN TILASTOJA 2002 – 2005 ja 2006
Näissä Oikeusturvan ajankuva – blogin kirjoituksissa on käsitelty vakuutusoikeuden hylkäysprosentteja aiemmin. Lukujen valossa vakuutusoikeuden koneisto tekee sveitsiläisen kellon tarkkaa työtä. Vakuutusalan hyväksi.

>>> Vakuutusoikeuden vuosi 2006 ja värianalyysi

>>> Vakuutusoikeuden tyrmäystilastot 2005-2002

Jostain syystä nuo varsin tyrmäävät suhdeluvut eivät ole kiinnostaneet poliitikkoja eikä tiedotusvälineiden edustajia.

OIKEUSMINISTERI JOHANNES KOSKINEN/SD VUONNA 2000
Yli 16 vuotta on kulunut tästä oikeusministerin ulostulosta:

”Kuuntelette Aamun peiliä, minä olen Maria Keskitalo…

Sosiaaliasioiden oikeusturva pannaan remonttiin.
Vakuutusyhtiöiden ja niiden lääkäreiden valtaa pidetään nykysysteemissä liian vahvana.

Oikeusministeri Johannes Koskisen mukaan tavoitteena on selkiyttää muutoksenhakua ja parantaa näin oikeusturvaa.

Valtioneuvosto asettaa lähiaikoina laajan komitean valmistelemaan uudistusta.

Tapani Leisti…
Toimeentuloturvan kenttä on laaja, eri eläkkeet asumis, vammais hoito ja opintotuet, työtapaturma, kuntoutus, sotilasvamma-asiat ja työttömyysturva muiden muassa kuuluvat sen piiriin.

Kaikissa näissä asioissa kansalaisen oikeus korvaukseen on eläkelaitosten, vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuasteena toimivien erityisten lautakuntien hyväksymis ja hylkäämisvallan alaisena ja joistakin asioista voi vielä valittaa vakuutusoikeuteen ja aina korkeimpiin oikeuteen asti.

Valituksia käsitellään vuosittain viitisenkymmentä tuhatta eli sosiaalipuolen oikeusturva koskettaa suurta ihmisjoukkoa.

Oikeusministeri Johannes Koskinen…
Tämä lautakuntien järjestelmä on hajanainen ja monipolvinen ja samoin sitten vakuutusoikeus on ollut kritiikin kohteena taas siitä, että sillä ei ehkä täysimääräisesti toteudu ne hallintolain käytön periaatteet joita on muualla pystytty kohentamaan elikkä niin tässä tosiasiallisen oikeusturvan toteutumisessa on nähty olevan ongelmia. Molempien näiden ikään kuin selkeämmän systeemin laatimista ja sitten kansalaisten tosiasiallisen oikeusturvan parantamista tässä täytyy hakea.

Järjestelmä on kasvanut rinnan hyvinvointivaltion etuusjärjestelmien kanssa. Kansalaiset ovat moittineet usein, että hylkääviä päätöksiä ei perustella. Asiaan on vaatinut kohennusta myös Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja korkein oikeus antoi viimekesänä pyyhkeitä päätösten perusteluiden puuttumisesta vakuutusoikeudelle.

Mitä ne käytännössä ovat ne puutteet oikeusturvassa?

No siellähän ei ehkä ihan toteudu tää osapuolten tasavertaisuus, että hakija ja nää suuret eläkeyhtiöt tai kansaneläkelaitos ei oikein tasavertaisia tuossa prosessissa kaikin osin ole.” Lähde: 25.01.2000 – Ylen radiouutiset kello 08.00

Eikä tuossa ollut vielä kaikki. Olisiko myös vakuutustaistelujen alkupäässä paljon korjattavaa? Kuka muistaa tämän pitkäaikaisen vakuutusasiain ylimmän virkamiehen ulostulon vuonna 2011 ja mihin kaikkeen se johtikaan?

VAKUUTUSOIKEUDEN HYLKÄYSTILASTOJEN
2015 JA 2014 LÄHDEMATERIAALIT

Vakuutusoikeuden vakuutuslääkärit löytyvät kunkin vuoden vuosikertomuksista. Ainakin omassa vahinkoasiassa kannattaa välttää kyseisten lääkäreiden vastaanottoja. Perustelut löytyvät alempana löytyvästä linkistä.

Seuraavien .pdf muotoisten – liitteiden lukemiseen tarvitset tietokoneellesi ilmaisen Acrobat Reader –ohjelman tai mobiililaitteellesi .pdf – muotoa lukevan appsin

Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2015 – Vakuutusoikeus
vakuutusoikeuden_vuosikertomus_2015

Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2014 – Vakuutusoikeus
vakuutusoikeuden-vuosikertomus_2014

Eikä tässä vielä kaikki. Kenen ääni kuuluu parhaiten vakuutusoikeudessa?

Noste 1/2013 Vakuutusoikeuden lääkäreillä kytköksiä vakuutusyhtiöihin
>>> Liitteessä lehden artikkeli nivottuna vakuutusalan isoon kuvaan.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, kansalaisjärjestöt, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Salaliitto vaiko avoliitto?

Jokohan alkaisi olla korkea aika tehdä/saada EU- ja eurolähihistoriastamme mahdollisimman paikkansa pitävä tilannekuvakatsaus? Sellainen versio, jota ei toistaiseksi löydy virallisista oppikirjoista. Tässä kohteliaimmin ja varmistuksena aineksia tuohon keskusteluun.

Keskustan Paavo Väyrynen jysäytti Uusi Suomi – blogissaan 25.9.2016:
”Ulkopoliittisen linjan muuttamisesta ei ole päätetty hallituksessa eikä eduskunnassa. Suuretkin käänteet käytännön politiikassa selitetään väittäen, ettei mikään ole muuttunut.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa näyttää johtavan taustalta joidenkin poliitikkojen, talouselämän vaikuttajien ja upseereiden muodostama salaliitto, joka saa tukea johtavista tiedotusvälineistä. Jyri Häkämiehen nimittäminen EK:n toimitusjohtajaksi ei ollut sattuma.

Merkkejä salaliitosta oli nähtävissä jo ennen eduskuntavaaleja. Useat talouselämän vaikuttajat painostivat poliitikkoja kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä.”

Lähde: Suomen linjaa on selkiytettävä –  Uusi Suomi Puheenvuoro – 25.9.2016

Ulkoministeri Timo Soinin/ps. lanaus tuli välittömästi samana päivänä:
”Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen horisee. Suomessa ei ole ulko- ja  turvallisuuspoliittista salaliittoa. Punamultamiehet ovat laajemminkin nähneet pikku-ukkoja.”

Lähde: Väyrynen horisee – Timo Soinin ploki – 25.9.2016

Tätä värikästä ”juupas eipäs” – keskustelua seuratessa tuntuu jotenkin taas siltä, että myös muitakin EU-maiden kansalaisia on vedetty höplästä kuin pelkästään brittejä.

Joten toivottavasti tiedotusvälineet saavat ja uskaltavat avata viimein sen, että mistä kaikessa nykymenossa onkaan kysymys? Edes Suomen oma EU – ja eurolähihistorian sekä perustuslakiimme tehtyjen ”uudistusten” osalta.

”Horisivatko” myös mediapomo ja Timo Soini?

”Horisivatko” myös mediapomo Pekka Karhuvaara ja puheenjohtaja Timo Soini/ps.?

Entä mitä sovittiin perustuslaki ”uudistukseen” liittyvistä asioista Finlandia-talolla 2.2.2009 järjestetyssä EU-seminaarissa? Nykyisen keskustan presidenttivaalien 2018 ehdokkaan; ja tuolloisen pääministeri Matti Vanhasen johdolla?

Virallisia päätöksiä tuossa tilaisuudessa ei tietenkään tehty, mutta sopivasti keskeisimpien päättäjiemme ollessa paikalla; aihetta saatettiin sivuta kuin sattumalta ja pyytämättä; pienryhmissä ja jatkoilla tapahtuneissa keskusteluissa.

Miksi ihmeessä valtioneuvosto halusi aktiivisesti salata aggressiivisesti ko. EU-seminaarin osallistujatiedot? Entä miksi tiedotusvälineet eivät saaneet/uskaltaneet uutisoida korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä (KHO:2012:88), jonka mukaan kyseiset osallistujatiedot ovat julkisia?

Tässä yksi lähestymiskulmaa aihekokonaisuuteen:

Vanhasen lista
Julkaistu lokakuu 9, 2012
by Suomi 2017 – Suomi 2.0

Tutkivan journalismin ja datajournalismin ammattilaisilla on nyt kaikkien aikojen näytönpaikka olemassaololleen.  Ketkä Suomea todellisuudessa hallitsevat ja minkälaisen keinovalikoiman avulla? Kuinka monta nimeä; tuolta pitkään salatulta, Tiitisen listalla mainituista löytyy Vanhasen listalta?

Lue lisää Suomi 2017 blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2012/10/09/vanhasen-lista/

Lue myös
← Tiitisen lista 2
Eduskunta 2 →

Eikä tässä kaikki.

Onko Paavo Väyrysen; todella pitkäaikaisen EU- ja euro asioiden sisäpiiriläisen, ulostulo salaliitosta Suomen korkeimmassa valtiojohdossa sittenkin väärä?

Kaikki tapahtuukin avoimen avoliiton tavoin silmiemme edessä? Myös yhteiskunnallisesti erittäin merkittävien Nato – asioiden rivakka eteenpäin vienti. ”Uudistetun” perustuslain suomin valtuuksin. Tosin valtaosa kansalaisista ei taida vieläkään tietää tästä itsemäärämisoikeuden kannalta merkittävästä ”uudistuksesta”.

Jostain syystä tiedotusvälineemme eivät saa/osaa yhdistää näitä avoimesti esillä olevia ja kenen tahansa löydettävissä olevia palasia yhteen. Joten Väyrysen Paavoa on kiittäminen siitä, että näistä isoista asioista edes vähän keskustellaan.

Vaikkakin yli 10 vuotta sitten tilanteet EU-asioiden avoimuuden suhteen näyttivät lupaavilta. Tässä vielä lyhyesti, mitä Suomen valtio lupasi muulle maailmalle muun muassa lainsäädäntötoimistaan vuonna 2006. Toimiessaan EU-puheenjohtajana:

Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni
30 Jun 2006, 10:20 en fr de fi sv

”Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajakausi alkaa lauantaina 1. heinäkuuta. Kauden aikana Suomi johtaa puhetta EU:n neuvoston kokouksissa, joita pidetään Brysselissä yli 3000 ja Suomessa noin 130. Kokouksista suurimpia ovat Lahden epävirallinen päämiestapaaminen 20. lokakuuta, joulukuun Eurooppa-neuvosto Brysselissä sekä Helsingissä syyskuussa pidettävä Aasian ja Euroopan maiden Asem-huippukokous.

Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä. Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.

Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan. Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.

Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen. Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen.”

Lähde: eu2006.fi

Aurinko iloisesti keskuudessamme paistakoot ja vallan todelliset ytimet sekä toimintatavat meille eri kanteilta valaiskoot!

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, EU, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, talouselämä, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Rakenteellinen korruptio

Vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksesta (kiky) saatujen tietojen mukaan; tämä vuonna 1995 sovittu valta-asetelma tulee säilymään jatkossakin. Joten tämän tuoreen sopimuksen sisällöstä saadun tiedon varassa; kafkamaiset tilanteet lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueilla säilyvät ennallaan! Tuon linkkauksen lopussa ja kuivan kiky-sopimustekstin jälkeen löytyy ihmeteltävää; muun muassa Finanssivalvonnan suuntaan. Muita laillisuusvalvojia väheksymättä.

– Kliksauttamalla hiirelläsi tai sormellasi; saat kuvakoosteen isompana ruudullesi –

Mafiamainen toimintatapa jatkuu > ”Vakuutusyhtiö voittaa halutessaan aina”

Mafiamainen toimintatapa jatkuu edelleen > ”Vakuutusyhtiö voittaa halutessaan aina”

Vuoden 1995 kuvakoosteen mukaisia järjestelyitä tosielämässä vuonna 2016:
* kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutuslääkärijärjestelmä
* kirjallisesti ja suljetusti tapahtuva vakuutuslääketieteellinen arvio
* kirjallisesti ja suljetusti toimiva sanahirviö
> vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä

Ennen kuin Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on käynnissä, niin saadaanko suurelle yleisölle selväksi Suomen todelliset hallitsijat, menettelytavat ja hallintamuoto? Oppikirjoistahan tätä todellista totuutta ei vieläkään kerrota. Entä onko perustuslailla mitään todellista merkitystä tämän todellisen valtakoneiston jauhannassa?

Tässä hyvä alustus ison kuvan avaukseen; yhdeltä yhteiskunnallisesti erittäin merkittävältä vaikuttajalta Suomessa.

SUOMEN YRITTÄJIEN TOIMITUSJOHTAJA
Helsingin Sanomat – ja Maaseudun Tulevaisuus – sanomalehtien entinen päätoimittaja, nykyinen Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, kirjoitti Lapin Kansa (2014 07 06; 03:32:58) sanomalehdessä rakenteellisesta eli institutionaalisesta korruptiosta Suomessa:

”Suomessa on tapana uskoa, että korruptio – aseman väärinkäyttö oman edun saamiseksi – on ongelma muualla mutta ei meillä.

Arkikokemus tukee Suomen puhtautta. Meillä ei lahjota poliisia, jotta välttäisimme sakon, tai virkamiestä, jotta hän päättäisi asian hyväksemme.

Todellisuus on karumpi. Meilläkin on korruptiota.

Erityisesti voi olla rakenteellista korruptiota, jossa järjestelmä toimii tavalla tai toisella jonkin eduksi. Puhutaan hyvä veli – verkostoista, joissa on hyvääkin, mutta joskus niissä annetaan toiselle siinä toivossa, että vastavuoroisesti saa joskus itse takaisin.

Rakenteellinen korruptio voi olla muutakin. Sitä on vaikea havaita – myös sitä harjoittavien.

* * * *

Olen keskustellut viime aikoina muutaman Suomessa toimivan ulkomaisen johtajan kanssa. He saattavat nähdä asiat ulkopuolisina suomalaisia tarkemmin.

He näkevät rakenteellista korruptiota kolmiyhteydessä, joka vallitsee poliitikkojen, ay-liikkeen ja virkakunnan välissä. Yhteys on meillä tiivis. Moni pitää sitä Suomessa arvossa, jopa kansallisena etuna.

* * * *

Korruptio on yhteiskunnan vitsaus. Sen kitkemisessä on kyse yhteiskuntaluottamuksesta, joka on terveen yhteiskunnan perusta.

Yhteiskunta alkaa horjua, jos siihen ei luoteta. Esimerkkejä on maailma täynnä.”

* * * *

Erittäin mielenkiintoinen ulostulo. Varsinkin, kun tämän Helsingin Sanomissa julkaistun jutun keskusteluketju ja kommentit poistettiin Helsingin Sanomien päätoimittaja Pentikäisen itsensä toimesta. HS – keskustelujen ”uudistamisen” nimissä.

Vuonna 2009 Sami Parkkonen kirjoitti Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla (2.11.) ”Maan tapa täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit”. On sisällöltään edelleen paikkansa pitävä.

Aiheesta käydystä ”puolesta ja vastaan” – keskustelusta talteen otettu kooste (.pdf-muodossa), löytyy tästä Hyviä uutisia numero 4 – linkistä.

Alkuperäinen juttu löytynee vielä maksullisesta HS arkistosta luettavaksi.

* * * *

Entä mitä tapahtuu, kun tuon Mikael Pentikäisen tuoreen eli vuoden 2014 ulostulon yrittää hakea kokonaisuudessaan Lapin Kansan sivustolta?

”Artikkelin hakemisessa arkistosta tapahtui virhe.”
”Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla”

Ja tällaisella päiväyksellä tuo Mikael Pentikäisen lainaus oli poimittu talteen:
2014 07 06; 03:32:58

Onneksi yksi jalanjälki verkosta ko. juttuun löytyy. Kokoomuksen Verkkouutiset:
”Poliitikkojen, ay-liikkeen ja virkakunnan välillä rakenteellista korruptiota”

”Mikael Pentikäisen mukaan rakenteellista korruptiota
voi olla vaikea havaita Suomesta.”

Pitäisikö tuohon Verkkouutisten otsikkoon lisätä valtakunnallinen media? Kuten Pentikäisen aiemmin edustamat Helsingin Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus? Sillä ilman sosiaalista mediaa tämäkään aihe tuskin olisi tullut päivänvaloon. Edes hetkiseksi.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Musiikki ja vienti

Mikäli uskoo pelkästään tiedotusvälineiden piirtämään kuvaan Suomesta, niin mustaltahan se näyttää. Ainakin, jos kansantalouden mittareita on uskominen.

Sitten hieman valoa talouslukujen tarjoilemaan pimeyteen. Jo vuosia sitten ulkomailla liikkuessani kuulin kehuja siitä, että miten uskomattomia bändejä Suomesta tulee. Silloin arvuuteltiin yhdessä; mistä kaikesta nuo bändit ammentavat voimansa. Valoisista kesäoistä vai talven pimeydestä? Tässä yksi noista paljon kehutuista bändeistä. Josta sain kehuja talouden mustissa syövereissä olevasta Kreikasta. Katu- ja ruohonjuuritason kreikkalaiselta.

Kiinnostavasti ja onnistuneesti rakennettu kirja.

Onnistuneesti rakennettu kirja bändin vaiheista. Tähän asti.

Tässäkin kirjassa on aika lailla Spinal Tap – vaiheita kuin bändiä kusettavia musiikki- ja viihdealan toimijoita. Vaan pikku hiljaa tehdyn erittäin kovan ja hitaan perustyön tuloksena homma alkaa rokkaamaan. Mangeri- ja tuottaja-asiat sekä konserttitoiminnan suhdeverkostot ovat tietysti ratkaisevassa asemassa. Ja se oma musiikillinen juttu. Jota taas kannattajat joko seuraavat tai sitten ei. Vuosikymmenten ajan. Uusien sukupolvien innostuessa vanhasta tuotannosta ja vanhojen sukupolvien uudesta.

Kirjan lukemisen jälkeen nämä CD:t löytyivät kuunteluun.

Kirjan lukemisen jälkeen nämä CD:t löytyivät kirjastosta kuunteluun.

Levyiltä löytyy melodisesti laulettua mörinää kuin sähköisten soitinten ylvästä jytinää.

Nämä Amorphiksen cd:t löytyvät toivottavasti myös jossain vaiheessa kaupoista. Sillä ”vanha pieru” osastoon kuuluvana, sitä tahtoo edelleen jotain konkreettista rahojensa vastineeksi. Vaikka eri malliset sähköiset jakelutavat yleistyvät koko ajan. Jolloin tarvitaan systeemaattista ja hitaasti rahaa takaisin päin tuovaa työtä sille, että uudetkin sukupolvet  löytävät tällaiset monien ihannoimat helmet, joita mielestäni Amorphis omassa tuotannossaan onnistuneesti viljelee.

Muuten. Jokohan Amorphis löytyy Pono – jakelusta?

Kun nyt tuon Markus Laakson Amorphis – kirjan on saanut viikkojen saatossa luettua, niin heräsin funderaamaan. Toivottavasti näiden suomeksi kirjoitettujen bändikirjojen englanniksi tai muille kielille kääntämiseen on olemassa tuki- ja tuotantojärjestelmät kunnossa. Bändikirjojen kohderyhmä on tietysti ensi alkuun himofanit, mutta hyvin kirjoitetut bändikirjat sopivat myös uutta kuultavaa etsiville.

Bändeille varman tulontuojia lienee jatkossakin konserttikiertueet ja bändin hallinnassa oleva fanituotekauppa. Kunhan nuo hommat ovat hyvin hallinnassa.

Kun on lukenut matkan varrella useita muitakin bändien toiminnasta kertovia kirjoja. Niin varmasti erilaisia virheitä tehdään bändien toiminnassa jatkossakin, vaan tarvitseeko samoja virheitä toistaa ja kusetuksia kokea myös uusien yrittäjien?

Joten toivottavasti musiikin viennin saralla sitä tukeva valtio- ja RAY-rahoitteinen tukikoneisto on kunnossa? Suomalaisessa musiikkiviennissä yli genrerajojen piilee paljon mahdollisuuksia. Isoimpana uhkana tässä digitaalisessa maailmassa lienee se, että kilahtaako kassakone myös musiikin alkuperäisille tekijöille? Ja missä vaiheessa ja miten kontrolloituna rahansaanti tekijöidensä suuntaan tapahtuu, kun musiikki on kauppatavarana digitalisoitu ja kaupankäynti tapahtuu erilaisten järjestelmien välityksellä globaalisti.

Ja se ehken se tärkein juttu. Tai sanoisinko pointit:

1. Miten päättäjämme ovat kuulleet ja hyödyntävät satojen maailmalla; ensi alkuun, kompuroineiden suomalaisten bändien ekosysteemien saamaa tieto-taitoa?
2. Entä tapahtuuko tämä päättäjien toiminta kertaluontoisesti vai systemaattisesti?
3. Miten tyytyväisiä päättäjiemme toimintaan ollaan musiikin tekijöiden joukossa?

Ja toinen paljon kehuja ulkomailla saanut ja saava yhtye mainittakoon lopuksi. Eri aikakausien Nightwish.

Joten on hienoa olla suomalainen, kun meillä on musiikissa todella paljon bändejä, joiden tuotannosta voi niiden lähteet löydettyään; ammentaa omaan tahtiinsa ja tunnelmiinsa sopivasti voimaa uusien päivien koitoksiin.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): talouselämä, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Eläkerahan kytkennät ja päättäjien sidonnaisuudet julki?

Kuinka nopeaa Suomessa on avaaviin ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen?

Toivottavasti kuulemme aiheesta pian lisää.

Toivottavasti kuulemme aiheesta pian lisää. Eri kanteilta ja eri medioissa.

Kuvakaappaus on tehty paperilehden koko sivun jutusta. Jonka Helsingin Sanomat julkaisi 14.9.2016 otsikolla:

”Eläkerahan kytkennät julki” –  Fakta Eläkerahan väärinkäyttöä epäilty vuosikausia.

Tässä vuoden 2004 tilannekuvaa:

”Julkista rahaa käytetään häpeämättömästi myös työeläkeyhtiöissä. Iso osa niiden sijoitusmiljardeista on parkkeerattu lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin ”strategisina sijoituksina”. Niitä ei ole tehty ensisijaisesti eläkejärjestelmän etua ajatellen ja yleisesti hyväksyttyjä sijoitusperiaatteita noudattaen, vaan päätöksiä ovat sanelleet ennen muuta finanssileirien omat valtapelit.

Sammon konsernijohtaja ja eläkeyhtiö Varman hallituksen jäsen Björn Wahlroos on luonnehtinut eläkeyhtiöiden toimintatapoja korruptioksi. Vakuutusvalvontavirasto joutui perkaamaan tel-yhtiöiden kiinteistökauppoja Wahlroosin kerrottua julkisen salaisuuden, että yhtiöt ostavat ylihintaan asiakkaidensa kiinteistöjä kahmiakseen valtaa ja vakuutuksia.

Eläkeyhtiöiden viime vuosien kiinteistösijoituksissa peräti kaksi euroa kolmesta on huvennut asiakkailta ostettuihin kiinteistöihin. Valvoja ei saanut näyttöä kauppojen epäasiallisuudesta, sillä sijoitusten perimmäisiä motiiveja ei tutkittu.

Virastoa moitittiin löperöksi. Mainettaan puolustaakseen se aikoo lähiaikoina julkistaa kannanoton, jolla yritetään hillitä eläkeyhtiöiden holtitonta rahankylvöä. Se on merkki siitä, että valvoja on tuntenut sieraimissaan hajua, muttei löydä raatoa.

Kannanottoluonnoksen mukaan tel-yhtiöiltä kielletään paitsi ylihintaiset kiinteistökaupat myös vakuutustuotteiden kytkykauppa ja ”muut sopimattomat järjestelyt”. Yhtiöitä toisin sanoen vaaditaan noudattamaan lakia.

Valvottavien ja vakuuttajien suhteet ovat perinteisesti olleet likeiset ja ymmärtävät. Tapana on ollut, että vakuutusvalvonnan johdosta noustaan hyväpalkkaiseen asemaan johonkin vakuutusyhtiöön, mikä ei ole ollut omiaan lisäämään viranomaisen uskottavuutta.

Transparencyn korruptioindeksi painottuu julkisen vallan korruptioon. Siksi esimerkiksi toimialakartellit tai yritysten asiakkaisiinsa kohdistama voitelu eivät hetkauta laskelmia, vaikka toisin usein luullaan.”

Lähde: Voideltu valta 2004 – Presso Kauppalehti – toimittaja Olli Ainola

Entä suomalaiset vahinkovakuutusyhtiöt? Ovathan eläkeyhtiöt yhteenlaskettujen omistusosuutensa kautta niiden suuromistajia.

Lisätietoa aiheesta
Korporatismi 10.9.2012 – Oikeusturvan ajankuva blogi
http://ajankuva.blogspot.fi/2012/09/korporatismi.html

Perustuslaki 2 ja Tarmo Pukkila 2.4.2013 – Suomi 2017 blogi
https://suomi2017.wordpress.com/2013/04/02/perustuslaki-2/

Lakien synty 2014, Seppo Konttinen – Siltala kustannus
http://www.siltalapublishing.fi/kirja/150/

Nelikanta Wahlroos 15.4.2016 – Suomi 2017 blogi
https://suomi2017.wordpress.com/2015/04/15/nelikanta-wahlroos/

Järjestövalta 20.5.2016 – Suomi 2017 blogi
https://suomi2017.wordpress.com/2016/05/20/jarjestovalta/

Aurinko iloisesti keskuudessamme paistakoot ja todellisen valtakoneistomme hyötyjät eri kanteilta valaiskoot!

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Maahanmuutto vs. Maastamuutto

Tästä aiheesta ei ole aiemmin tullut kirjoitettua muuta kuin ohi mennen sivuten:
”Kyse yhteiskuntasopimuksessa kansankielellä on mittavista palkkojen alennuksista. Jännittäväksihän kaikki menee. Varsinkin, kun rajojemme sisällä on jo halvemman työvoiman ainekset odottamassa työmarkkinoille pääsyään. Eikä tuossa mitään.

On mielenkiintoista seurata, koska sitä kaikkein kalleinta johtaja- ja päällikkötyövoimaa aletaan korvata korkeasti koulutetulla ja halvemmalla tuota työtä tekevillä maahanmuuttajilla? Siitähän tässä nyt käynnissä olevassa vastakkain asettelussa on kysymys. Työvoiman halpuuttamisesta päättää tietysti se taho, jolla palkkarahat ovat.”

Lähde: Yhteiskuntasopimus 4.12.2015 – Suomi 2017 blogi

Avoimia kysymyksiä ja ihmettelyn aiheita on nyt monia. Siksi tämänkertainen sisällysluettelo sisältää poikkeuksellisen paljon kysymysmerkkejä.

SISÄLLYSLUETTELO
Missä valta-asemaa uhkunut Oulun mies?
Salaliitto? Vai vain jo sovitusta kiinni pitämistä?
Mitä tekee naapurimme Venäjä?
Toteutuuko presidentti Halosen ajatus?
Kuka tai ketkä tyydyttävät kasvavan tiedonjanon?
Suomalaiset miljonäärit huolissaan turvallisuudestaan?

MISSÄ VALTA-ASEMAA UHKUNUT OULUN MIES?
Vuonna 2015 eettereihin pamahti paljon uutisia Suomeen tulleista maahanmuuttajista. Ensin puhuttiin pakolaisista. Sitten siirtolaisista. Sitten kymmenistä tuhansista turvapaikanhakijoista. Ei ole helppoa seulontatyö viranomaisillakaan.

Tällä hetkellä puhuttavat ex-poliisiylijohtaja Paateron lausunnot sisäiseen turvallisuuteen liittyvistä uhista vastaanottokeskuksissa. Joita ei ole; taas sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin ja Suomen Punaisen Ristin mukaan havaittu olevan olemassa.

Ylen Uutisten 30.9.2015 välittämänä tämä tuntematon henkilö nousi viime kesäisen maahantulija-aallon yhdeksi keulakuvaksi. Ja tuosta lähtien moni on odottanut, että kuulemme hänen tarinastaan lisää Ylen kanavilla.

Kuka hän on ja mikä hänen tarinansa on?

Kuka hän on ja missä hän vaikuttaa tällä hetkellä?

Yhden vanhemman ja sotaa sekä nälkää tuolloin nähneen henkilön mielestä tuohon kuvaan liittyy kolminkertainen loukkaus suomalaisia kohtaan. Hän veikkasi, että kyseessä on pakko olla  jonkin sortin johtavassa asemassa ollut henkilö? Sen verran kuuliaisesti muu joukko häntä uutisvideossa komppasi.

Sitten taustoihin. Yksi vaikeus on saada isosta kuvasta paikkansa pitävää tietoa. Yksi aihe esimerkiksi on se, että miten Ruotsin vastainen raja vuonna 2015 vuoti kuin seula? Minne ja miksi niin monen Suomeen tulijan henkilöllisyyspaperit hävisivät?

SALALIITTO? VAI VAIN JO SOVITUSTA KIINNI PITÄMISTÄ?
Onko takana vain jossain tehtyjen On Sovittu Että (OSE) – päätösten kuuliainen noudattaminen? Tähän vuoden 2008 uutiseen onkin nyt tärkeää saada keskustelua aikaiseksi? Vuoteen 2020 on enää neljä (4) vuotta aikaa?

Miltä tarve näyttää nyt 2016; komissaari Katainen?

Mistä lähteestä luvut otettiin 2008; komissaari Katainen?

”Suomessa tapahtuu kahden vuoden päästä historiallinen käänne, kun työikäisten määrä alkaa vähentyä vauhdilla. Samalla katoaa talouskasvun kahdesta tekijästä toinen. Tähän asti kansatalous on kasvanut työntuntien lisäyksen ja tuottavuuden kasvun avulla.

– Kasvu tulee olemaan kymmeniä vuosia vain tuottavuuden paranemisen varassa. Kukaan ei ole kokeillut tätä aikaisemmin, sanoi valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) esitellessään maanantaina taloustoimittajille talouspoliittista strategiaa.”

Miltä tilanne näyttää valtiovarainministeri Petteri Orpon/kok. silmissä vuonna 2016? Entä minkälaisia tulijoita tuon vuoden 2008 valtiovarainministeri Kataisen mainoksen pohjalta Suomeen on tähän mennessä tullut?

MITÄ TEKEE NAAPURIMME VENÄJÄ?
Entä voittaako Venäjä sittenkin kilpailun korkeamman koulutustason tulijoista? Tarve korkean tason koulutuksen omaavista maahanmuuttajista on; tämän vuoden 2010 uutisen mukaan, huikean korkea!

Laitetaanko tähän profiiliin kelpaamattomat; edelleen jonnekin?

Laitetaanko tähän profiiliin kelpaamattomat; edelleen jonnekin?

Entäs, jos Venäjä raottaa taas syksyn edetessä ja talven tullen rajaansa yhteen suuntaan? Onko kyse pakolaisista vai siirtolaisista?

TOTEUTUUKO PRESIDENTTI HALOSEN AJATUS?
Meillä on paljon tyhjää pinta-tilaa, mutta onko meillä kuinka yhteinen unelma näistä asioista? Jos lisätulijoita on 9 (vaimo(t) 1-2, lapsia 3, isovanhempia 4) per tänne tullut ”nuori” mies, niin mistä hankintaan esimerkiksi rahat heidän elämiseen? Asuminen, ruoka. vaatteet, terveydenhuolto jne.

Kuuma mainos ja aihe kuntavaaleihin 2017 ja eduskuntavaalien 2019.

Kuuma mainos ja aihe kuntavaaleihin 2017 ja eduskuntavaalien 2019.

Toivottavasti ennen tuota potentiaalisten uusien maahantulijoiden virtaa (eimerkiksi 20 000 x 9 = 180 000 uutta tulijaa) on saatu varmistettua, minkälaisen taustan omaavia ”nuoria” miehiä Suomessa jo on?

Toisekseen ennen kuin sdp nousee gallupeissa suurimmaksi puolueeksi, niin toivottavasti saadaan presidentti Haloselta ulostulo siitä, mitä kaikkea hänen mukaansa oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu? Ja kuuluvatko nuo asiat myös kaikille suomalaisille?

KUKA TAI KETKÄ TYYDYTTÄVÄT KASVAVAN TIEDONJANON?
Keskustelu aiheesta käy sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa aiheen tiimoilta kuumana. Kuten myös Suomen toreilla ja turuilla. Sitä kuumemmin, mitä isommin aihe osuu omassa arkielämässä eteen. Puolesta taikka vastaan. Toivottavasti edelleen rauhan, rakkauden ja rispektin nimissä toimien.

Yksi parhaiten eri kanteilta maahanmuuttoasiasta kertoneista tiedotusvälineistä on yllättäen kokoomuksen ekosysteemiin kuuluva Verkkouutiset, unohtamatta hieman toisenlaista lähestymiskulmaa tarjoavaa perussuomalaisten Suomen Uutisia.

Joten verovaroin kustannettuja puolueiden verkkolehtiä kannattaa seurata. Ja jokainen aiheesta kiinnostunut löytää varmasti omat suosikkinsa sosiaalisen median ja virallisten tiedotusvälineiden laajasta tarjonnasta.

SUOMALAISET MILJONÄÄRIT HUOLISSAAN TURVALLISUUDESTAAN?
Uutistiedot Libya-Italia ja Turkki-Kreikka alueilta kertovat, että liikkeellä on ennätyksellisen paljon tulijoita. Jos ja kun rajat taas ”yllättäen ja pyytämättä” avataan isosti, niin ainakin päättäjämme tietävät, miten ei tällä kertaa nopean sijoittamisen nimissä toimita.

Helsingin Uutiset – 24.8.2016
Tela ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes
Ex-vasemmistojohtaja avautuu tunnoistaan vastaanottokeskuksen naapurina – Lehti: ”Kuntosalille ja takaisin ei äkkiä enää ollutkaan kiva kävellä”

Kun hänen kaltaisensa miljonäärit huolestuvat omasta turvallisuudestaan. Tapahtuu.

Joten, jos talvesta tulee kylmä, niin onko Ruotsin malli valmiina toteutukseen myös Suomessa? Talviasuttavat ja hyvin varustellut kesämökit sekä lomakylät hätävaraksi maahantulijoiden nopeaan ja väliaikaiseen asuttamiseen?

Pääkaupunkiseudun Katajanokan, Kaivopuiston, Etu – Töölön, Eiran, West Endin, Kuusisaaren ja Kaivopuiston vajaakäytössä olevien isojen asuntojen mahdollisuuksia unohtamatta. Turun Kakskerran ja Hirvensalon isoja merenrantataloja väheksymättä.

Onhan tulevan Suomi 100-juhlavuoden pääteema. Yhdessä. Together. Tillsammans.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, Perustuslaki, politiikka, populismi, populisti, talouselämä | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Kilpailukykysopimus

Tuttavalliselta kuulostava ja päättäjien kovasti julkisuudessa kehuma kiky-sopimus, tunnettiin aiemmin yhteiskuntasopimuksen nimellä. Tuolloin joulukuussa 2015 neuvottelut katkesivat kokonaan yllättäen, mutta lopulta jatkuivat.

Lännen Median kautta jysähti 31.8.2016 uutisvirtaan kova uutinen: ”Dramaattinen käänne: Koko kiky vaarassa kaatua”. Nyt vuorostaan kunta-alan työntekijäjärjestöt ovat mahdollisesti kaatamassa kikya. Joten jännitettävää piisaa. Kuten. Mitä kaikkea sellaista sopimukseen piiloutuu, josta emme vielä tiedä?

Viimeistään nyt; on tärkeää saada tietää, että onko paljon hehkutettu ja nyrkitetty kiky-sopimus liitteineen:

a. julkinen asiakirja?
b. kenen hallussa se on?
c. miten se saadaan kaikkien aiheesta kiinnostuneiden luettavaksi?

Avoimuuden taso kiky-sopimuksen tarkasta sisällöstä, tuntuu olevan huonompi kuin tuoreiden uutistietojen mukaan kaatumassa olevan TTIP – sopimuksen.

SISÄLLYSLUETTELO
Tietopyyntö kiky – sopimuksesta sosiaalisessa mediassa
Koskevatko perustuslain velvoitteet vakuutusalaa?
Miksi vakuutusala saa toimia perustuslain vastaisesti?
Virallinen asiakirjapyyntö kiky – sopimuksesta
> Saatu vastaus 22.9.2016 – Linkki SAK:n sivulle

TIETOPYYNTÖ KIKY-SOPIMUKSESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA
Tässä avoin yritys kesältä 2016. Sen pohjalta tuli yksi vinkki: ”Kokeile poika Googlea”. No ei onnistunut etsintä meikäläisen atk-taidoilla. Joten tässä on laajennettu tietojen saanti yritys. Siinä sosiaalisen median kanavassa, jossa pääministeri Juha Sipilä/kesk. asian julisti.

– Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi terävämpänä –

Kuvakoosteessa oleva tietopyyntö on vireillä >>> osoitteessa

Kuvakoosteessa oleva tietopyyntö on vireillä >>> osoitteessa

 

Tuossa kuvakoosteessa on ensin pääministeri Sipilälle ja valtioneuvostolle15.6.2016 esitetty tietopyyntö Twitterissä. Sekä sitten hiljaisuuden jatkuessa työmarkkinajärjestöille lähetetty tietopyyntö 11.7.2016. Vaikka kyseiset osapuolet ovat Twitterissä aktiivisiä, niin 1.9.2016 mennessä vastausta tietopyyntöön ei ole tullut.

Vaan ei lannistuta.

Yksi esimerkki hitaasti edenneestä tietopyynnöstä Twitterissä tulee syksyltä 2015. Tässä tietopyynnössä kysyttiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon lupaamien tietojen perään. Muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana toimivan Outi Antilan sidonnaisuuksien suhteen. Tietoja ei ole vieläkään virallisesti saatu. Asian selvittäminen ei jostain syystä kiinnostanut valtakunnallisia tiedotusvälineitä.

Entä nyt, kun ylijohtaja Antila on tällä hetkellä yksi hakijoista Kelan pääjohtajaksi. Hänen puuttuvat sidonnaisuustiedot löytyvät tällä hetkellä sosiaalisesta mediasta. Olisipa mielenkiintoista päästä näkemään se sosiaali- ja terveysministeriön ”oikeaksi todistettu” – versio vakuutusalan ylimmän virkamiehen sidonnaisuusilmoituksesta.

> Saatu vastaus kiky-tietopyyntöön 22.9.2016 – Linkki SAK:n sivulle
> Kiky-sopimus löytyy tämän artikkelin kommenttiosiosta

KOSKEVATKO PERUSTUSLAIN VELVOITTEET VAKUUTUSALAA?
Miksi kyseiset sopimusasiakirjat ovat erittäin tärkeitä? Meille kaikille. Ensin lyhyt alustus.

Lakisääteisen vakuutusten ja sosiaaliturvan asiat eivät ole kuuluneet todellisen lainsäädäntövallan käytön osalta eduskunnalle ja hallitukselle. Vaan työmarkkinajärjestöille (EK/SAK/STTK/AKAVA) + vakuutusala (Finanssialan Keskusliitto ja Työeläkevakuuttajat Tela) + valtiolle (valtiovarain-, oikeus- sekä sosiaali- ja terveysministeriölle).

Kaikista huolestuttavinta ja härskeintä tässä kuviossa se, että tuo nelikanta käyttää todellisuudessa ko. asioissa myös todellista toimeenpano- ja tuomiovaltaa. Eikä tässä kafkamaisessa kuviossa mitään, jos näin saisi toimia myös perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta katsottuna. Sekä GRECO:n = Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen hyväksymänä.

Nythän tilanne on esimerkiksi työtapaturmassa tai ammattitautitapauksessa tällainen:

– Vakuutusyhtiö voittaa halutessaan aina –
Julkaistu kesäkuu 30, 2016

Varsinkin lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueilla

SISÄLLYSLUETTELO
Vakuutusyhtiö voittaa halutessaan aina
”Perustuslaki on oikeusvaltion kivijalka”
Oikeusturva verkoston linkkejä aiheesta

Tässä asia kahdella kuvalla kerrottuna. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja työtapaturmien sekä ammattitautien näkökulmista tarkasteltuna.

Aihetta avattiin pienesti Huomenta Suomen lähetyksessä ja MTV uutisessa näin:

”Jättävätkö vakuutusyhtiöt selviä vammatapauksia korvaamatta? Lakimies ja lääkäri täysin eri linjoilla”

”– On paljon tapauksia, joissa vakuutusyhtiö pyrkii vetäytymään korvausvastuusta vaikka vastuu olisi selvästi olemassa, Siikavirta sanoi Huomenta Suomen lähetyksessä.

Leinonen oli asiassa eri linjoilla.

– Ongelma on se, ettei iso osa kansasta ja mediasta tunne sosiaalivakuuttamisen perusteita, rajoja ja sääntöjä, hän sanoi.”

Lähde: MTV uutiset – Kotimaa Julkaistu 16.08.2016 10:33
Vakuutuslääkärit ry:n puheenjohtaja ja Valtiokonttorin ylilääkäri Janne Leinonen ja lakiasiantoimisto Suomen potilasvahinkoavun lakimies Joni Siikavirta.

MIKSI VAKUUTUSALA SAA TOIMIA PERUSTUSLAIN VASTAISESTI?
Lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueilla kyse on erittäin merkittävän julkisen vallan käytöstä.

Joten on tärkeää saada tietää se, että oliko yhteiskunta- ja kilpailukykysopimusta koskevissa neuvotteluissa mukana; 2015 – 2016 työssään vammautuneiden ja sairastuneiden perustuslaillisten oikeuksien pitkäkestoiset loukkaukset sekä niiden korjaaminen ja korvaaminen?

Entä oletko Sinäkin joskus ihmetellyt, mikseivät kansanedustajat, virkamiehet ja laillisuusvalvojat saa tehtyä; todellisia korjauksia esimerkiksi vakuutuslääkäri- tai vakuutusoikeusjärjestelmän pitkään tiedossa olleisiin epäkohtiin? Taikka puuttua selkeisiin perustuslain vastaisuuksiin?

Tiesitkö jo tämän? Pienen piirin On Sovittu Että (OSE) – järjestelmässä; sovittiin kaikessa hiljaisuudessa vuonna 1995 siitä, että lakisääteiset vakuutus- ja sosiaaliturvat kuuluvat kiistattomasti työmarkkinajärjestöjen, valtion ja vakuutusalan muodostaman sisäpiiriverkoston valta-alueeseen. Ei siis eduskunnan ja eikä hallituksen!

Ovatko väittämät siis faktaa vai fiktiota? Tästä kohteliaimmin eteenpäin:

– Huomenlahja helvetistä –
Julkaistu helmikuu 23, 2016

”Sopimus- ja hyvinvointiyhteiskuntamme on paljastunut monille suomalaisille; kafkamaiseksi kyykytyskoneistoksi. Joka perustuu sellaiseen korporatismiin, joka on päässyt pienen piirin sopimuksilla laajentumaan fasistiseksi järjestelmäksi. Kenenkään uskaltamatta kyseenalaistaa mafiamaista toimintaa.

SISÄLLYSLUETTELO
Korporaatioiden yhteiskuntasopimusneuvottelut 2015-2016
Ratkaisijan rooleissa: P. Lipponen 1995 ja L. Ihalainen 2016
Nelikantainen toimintamalli vakuutusalalla
Tarvitaan täysremontti – pintaremontin sijaan
Suomi pohjoismaiseksi oikeusvaltioksi 2016 vai 2017?
Sampo-konserni korporatismikoneiston hyödyntäjänä
Huomenlahja helvetistä vaikuttavuudet 2016

KORPORAATIODEN YHTEISKUNTASOPIMUSNEUVOTTELUT 2015-2016
Vuoden 2015 keväästä asti käynnissä olleet yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat lähestymässä maaliaan. Tai sitten ei. Tilaa; tämän artikkelin kokonaisuuden esille ottamiseen ja tiedossa olevien epäkohtien sekä perustuslain vastaisuuksien korjaamiseksi, tuntuu olevan nyt EK >SAK > STTK >AKAVA – akselin neuvottelupöydässä reilusti. Mikäli SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylyn puheisiin ja Ylen välittämiin uutisiin on luottamista?”

Lue lisää osoitteessa:
https://suomi2017.wordpress.com/2016/02/23/huomenlahja-helvetista/

VIRALLINEN ASIAKIRJAPYYNTÖ KIKY-SOPIMUKSESTA
Toivonkin, että enemmän työmarkkinajärjestöjen (Suomessa korporaatiot/korporatismi) hallitsemaa maailmaa tuntevat ottavat tästä asiasta kohteliaimmin kopin. Esimerkiksi valtakunnallisten tiedotusvälineiden suunnalta.

Asia on mielestäni yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja historiallinen. Käsittääkseni ensimmäisen kerran sopimusteitse kaikkien palkkoja ja lomia leikataan. Vaan onko kaupankäynnissä mukana muutakin? Sen takia myös kiky – sopimuksen liitteet on hyvä saada julkiseen luentaan.

Yleensä, kun sosiaalisessa mediassa on esittänyt alussa kerrotun kaltaisen epävirallisen tietopyynnön, niin tiedot ja vastaukset kyllä on saanut. Nopeastikin. Paitsi, jos aiheessa on ollut jotain peiteltävää.

Tuolloin taas on joutunut ns. hinkkaamaan asiaa ihan kunnolla. Ja myös aikaa ja rahaa saattaa palaa, kun käydään mahdollisesti koko hallinto-oikeus ketju lävitse.

Tässä yksi meidän pienten ihmisten voittoon, korkeimmassa hallinto-oikeudessa päättynyt tietopyyntötaistelu valtioneuvoston kanssa. Koski verovaroin järjestetyn ison EU-seminaarin osallistujien nimi- ja organisaatiotietojen julkisuutta:

– Vanhasen listasta –
maanantaina, joulukuuta 10, 2012

”Kyllä pieni ihminen tuntee itsensä pieneksi suhteessa valtiohallintoon. Ja tämä tarina on tosi.

Aiheesta hakusanasettejä nettiin:
Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla – seminaari
EU-seminaari 2.2.2009

Osallistujatiedot löytyvät lopun linkkauksesta, jonka kautta Vanhasen listasta löytyy laajempi tietopaketti. Osallistujatiedoista tulee moninkertaisesti hyviä vinkkejä siitä, miksei tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös ylittänyt suomalaista uutiskynnystä.

Vaan kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Myös isoja EU-asioita.

Toivotaan siis, että jonain päivän yhteisten asioiden hoitaminen voi olla iloista, avointa ja kaikkien hyväksymää toimintaa. Myös sellaiseen kieliasuun formuloituna, että korkeimman hallinto-oikeuden valittajalle myönteinen päätöskin tulee helpommin ymmärretyksi.”

Lue koko päätös osoitteessa:
http://ajankuva.blogspot.fi/2012/12/vanhasen-listasta.html

Eikä tässä vielä kaikki.

Ihme kyllä. Tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei kiinnostanut valtakunnallista mediaa. Syykin selvisi, kun osallistujanimet tulivat julkisiksi ja niitä pääsi ryhmittelemään ammatin ja organisaatioiden mukaan perusteella.

Joten ei ole helppoa aidosti tutkivan journalismin perään vannovilla toimittajillakaan. Kun omat pomot ovat osa valtakoneistoa.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , | Yksi kommentti