Presidentti Tarja Halonen

Uskaltaako edes presidentti Tarja Halonen avata suutaan suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan puolustamiseksi? Ihmeelliseksi hänen vakaan vaikenemisensa näistä asioista tekee sen, että hän on ehken parhaiten näistä asioista perillä oleva henkilö Suomessa.

Mitä kaikkea ko. asioista ei vieläkään tiedetä?

Mitä kaikkea ko. asioista ei vieläkään tiedetä?

SISÄLLYSLUETTELO
Halosen verkosto avaamaan vakuutusalan iso kuva
Tohtori Pentti Arajärvi ison kuvan avaamisen avainrooliin?
Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset
Eduskunnan apulaispääsihteeri
Vakuutuslääketiede läpiskannaukseen

HALOSEN VERKOSTO AVAAMAAN VAKUUTUSALAN ISO KUVA
Presidentti Tarja Halosella riittää kompetenssiä ison kuvan avaamiseen. Kuvakoosteen vaalirahoituksen saloista, aina lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan merkkaamattomiksi jätettyihin miinakenttiin asti.

Curriculum Vitae
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 1968
Suomen tasavallan presidentti 1.3.2000–1.3.2012
Ulkoasiainministeri 13.4.1995–25.2.2000
Oikeusministeri 1.3.1990–26.4.1991
Pohjoismainen yhteistyöministeri 8.12.1989–26.4.1991
Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä 30.4.1987–28.2.1990
Eduskunnan jäsen 1979–2000
Suuren valiokunnan puheenjohtaja 1995
Lakivaliokunnan varapuheenjohtaja 1991–1994
Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja 1984–1986
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1977–1996
Pääministerin eduskuntasihteeri 1974–1975
SAK:n lakimies 1970–1974 ja 1975–1979 (virkavapaalla -2000)
SYL:n sosiaalisihteeri, järjestösihteeri 1969–1970
Sosialidemokraattisen puolueen jäsen 1971–2000

Lähde: Presidentti Tarja Halonen internet – sivusto

Ministerinä hänen vastuualueelleen kuuluivat muun muassa:
* suomalaisten ihmisoikeuksiin ja Euroopan neuvoston alaisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen liittyvät asiat.
* vakuutusoikeus ja sen vakuutuslääkärijärjestelmä.
* vakuutuslääkärijärjestelmä, vakuutuslääketiede, lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvajärjestelmien ensimmäisen asteen muutoksenhakulautakunnat.

Kansanedustajana laki- ja sosiaalivaliokuntien jäsenyydet sekä puheenjohtajuudet toivat hyvän näköalapaikan edelleen voimassa olevaan lakisääteiseen vakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä sitä koskevaan lobbaukseen ja lainsäädäntöön.

SAK:n lakimiehenä toimiminen antoi laajan perspektiivin ison kuvan ymmärtämiseksi.  Myös työssään pysyvästi vammautuneiden ja/tai sairastuneiden oikeudellisen aseman parantamiseksi.

TOHTORI PENTTI ARAJÄRVI ISON KUVAN AVAAMISEN AVAINROOLIIN?
Pitkän kokemuksensa ansiosta ja puolisonsa, tohtori Pentti Arajärven tieto-taidon kautta; presidentti Tarja Halosella on ehken eniten viisautta valtakunnassamme, kertoa suurelle yleisölle vakuutusalasta ymmärrettävästi se, miksi vuonna 1995 solmittu työnjako nykyisenkaltaisesta lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan toteutuksesta tehtiin? Kaikessa hiljaisuudessa.

MENNEISYYDEN HAUTAJAISET – TULEVAISUUDEN AVAJAISET
Tasavallan presidenttinä toimiessaan Tarja Halonen sai myös konkreettista tietoa katu- ja ruohonjuuritasolla vallitsevasta tilanteesta. Joten kohta seuraavien kuvakoosteiden myötä voi todistaa ainakin sen, että päättäjät saivat vakuutusalan isosta kuvasta tiedon jo yli kahdeksan (8) vuotta sitten. Joten aikaa korjauksien tekemiseen on ollut vähintäänkin kohtuullisesti.

Tietopaketti käteen korkean tason päättäjille.

Tietopaketti käteen korkean tason päättäjille.

Kuvassa ylhäällä vasemmalla:
Tasavallan presidenttti Tarja Halosen oikeudellinen neuvonantaja Timo Tuovinen

Kuvassa ylhääällä oikealla:
Pääministeri Vanhasen valtiosihteeri Risto Volanen, keskusta

Kuvassa alhaalla vasemmalla:
Oikeusministeriön; vakuutusoikeudesta vastaava ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Kuvassa alhaalla oikealla:
Korkeimman oikeuden vahtimestari
– isot rispektit hänelle
– ko:n kansliapäällikkö tai hänen sijaisensa eivät ”ennättäneet” paikalle.

Kun yhä nuoremmat sukupolvet joutuvat kohtaamaan lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan tarjoamaa todellisuutta, niin on hyvä nostaa kohteliaimmin ja varmistuksena esiin vielä tämä Helsingissä 13.6.2008 pidetty mielenosoitus. Vielä kerrran oikein lämpimät kiitokset; kaikille siihen osallistuneille ja kotikatsomoissa kannattaneille. Taistelu epäkohtien tunnustamiseksi ja korjaamiseksi jatkuu edelleen.

Niin kuin kuvat todistavat, niin mielenosoituksen yhteydessä toimitettiin korkeamman tason päättäjille Suomessa käteen tietopaketti ongelmista ja ratkaisumallista. Eli normaali toimintamalli liike-elämästä, kun asiakas antaa rakentavaa palautetta huomaamistaan epäkohdista. Myös vahinkovakuutusyhtiö Ifiin ja OP – Pohjolaan.

Palaute vietiin myös Suomen suurimmille vahinkovakuutusyhtiöille.

Palaute vietiin perille myös Suomen suurimmille vahinkovakuutusyhtiöille.

Kuvassa ylhäällä vasemmalla:
Asiakaspalaute suoraan Ifille
– yhtiö ilmoitti, ettei heillä löydy henkilöä tietopaketin vastaanottamiseen.

Kuvassa ylhäällä oikealla:
Asiakaspalaute suoraan OP-Pohjolalle
– yhtiö ilmoitti, ettei heillä löydy henkilöä tietopaketin vastaanottamiseen

Kuvassa alhaalla vasemmalla
Kokoomuksen kansanedustaja Sirpa-Asko Seljavaara
– sosiaaliterveysvaliokunnan jäsen 2003-2011
– kyseisen valiokunnan varapuheenjohtaja 2007-2011

Kuvassa alhaalla oikealla
– Suomen lippuun kiedottu Tuntematon potilas eduskunnan portailla

Mielenosoitus ei kuitenkaan ylittänyt suomalaista uutiskynnystä, vaikka kaikki valtakunnalliset tiedotusvälineet informoitiin järjestäjien toimesta soittaen ja sähköpostia perään laittaen. Toivottavasti tämä jättimäisellä ponnistuksilla valmistettu ja jaettu tieto ei päättynyt suoraan tiedotusvälineiden roskakoreihin?

”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” – paketti jaettiin 13.6.08 Helsingissä pidetyn mielenosoituksen yhteydessä henkilökohtaisesti ja todistajien läsnä ollessa muun muassa seuraaville korkean tason päättäjille:

* Tasavallan presidentin kanslia, presidentin neuvonantaja Timo Tuovinen.
* Valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Risto Volanen.
* Oikeusministeriö, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen (vastaa Vakuutusoikeudesta).
* Korkein oikeus, paikalle johdon käskyttämä vahtimestari (muut eivät ennättäneet).

Heidän kauttaan annettu tieto on pyydetty välittämään tasavallan presidentille sekä kaikille vakuutusasioista vastuussa oleville avainministeriöiden ministereille ja virkamiehille.

Lisäksi paketti on pyydetty toimittamaan kopioituina eduskunnan avainvaliokuntien jäsenille:

* sosiaali- ja terveysvaliokunta
* lakivaliokunta
* perustuslakivaliokunta.

Lisäksi paketin ovat saaneet jakelussamme toivottavasti perille asti toimitettuina:

* eduskunnan kaikki Kelan valtuutetut
* eduskunnan oikeusasiamies
* oikeuskansleri
* KKO:n presidentti ja kansliapäällikkö

– – – –

Lisäksi tietopaketti oli kaikkien tiedotusvälineiden edustajien vapaasti saatavilla 13-6-2008 pidetyn ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” – mielenosoituksen ajan.

– – – –

Toivoimme 13.6.2008 saatteessamme myös sitä, että tiedot ohjautuvat potilaan ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutumista Suomessa, ihan oikeasti, parantavien työryhmien käyttöön:

”Yli hallinnollisten ministeriörajojen. Poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin ryhtyen.

Kuittaukset ja kommentit lukemisen jälkeen pyydämme lähettämään materiaaliin tutustumisen jälkeen allekirjoittaneiden sähköpostiosoitteisiin.

Otamme mielellämme myös vastaan palautetta mahdollisesti jo ratkaistuista ongelmakohdista ja jos huomaatte paketissamme selkeitä asiavirheitä.”

– – – –

27-11-2008 tarkistettu tilanne tulleista kommenteista päättäjiltä saatteen allekirjoittaneille:
* 0 yhteydenottoa.”

”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat” – osoitteessa:
http://ajankuva.blogspot.fi/2008/11/lakisteinen-vakuutusturva-ja-sen-mustat.html

EDUSKUNNAN APULAISPÄÄSIHTEERI
Joten kannustakaamme presidentti Tarja Halosta olemaan verkostoineen rohkea. Lakien takaamat ihmisoikeudet ja oikeusturva eivät toteudu tosielämässä. Tämän tietää hyvin myös hänen oikeudellisena neuvonantajanaan 13.6.2008 toiminut ja edellä mainitun tietopaketin käteensä saanut Timo Tuovinen. Hän on ollut jo vuosien ajan töissä eduskunnassa. Noussen siellä erittäin vaikutusvaltaiseen asemaan:

Timo Tuovinen eduskunnan apulaispääsihteeriksi – Politiikka 25.9.2014
Jaana Savolainen, Helsingin Sanomat

”Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 56, on nimitetty eduskunnan apulaispääsihteeriksi 1. lokakuuta alkaen.

Oikeustieteen kandidaatti Tuovinen on toiminut eduskunnan perustuslakivaliokunnan sihteerinä vuodesta 2009. Hän työskenteli tasavallan presidentin neuvonantajana vuosina 2003–2009. Vuosina 1994–2003 hän toimi työasiainvaliokunnan sihteerinä ja lakivaliokunnan apulaissihteerinä.

Apulaispääsihteeri on eduskunnan toiseksi korkein virkamies, joka toimii pääsihteerin sijaisena ja suuren valiokunnan sihteerinä. Hän toimii myös kaikkien valiokuntasihteerien esimiehenä.”

Avainkysymys on tietysti se, että kenellä todellinen valta lakisääteiseen vakuutus- ja sosiaaliturvan asioissa on?

Timo Tuovinenkin olisi voinut tuolloin 13.6.2008 vinkata, ettei eduskunnalla, hallituksella ja tasavallan presidentillä ole näissä asioissa todellista valtaa. Joten jaatte nyt tietoa vähän väärään paikkaan. Ja niinhän se nykytiedon varassa onkin.

Tässä kohtaa sijaitsee ehken yksi Suomen suurimmista sisäistä Berliinin muureista. Yli puolue-, etujärjestö-, media- ja aaterajojen kiemurrellen. Joten ei kannata lannistua, vaikkei vastakaikua yhteisten asioiden hoitamisessa tulekaan. Mottona tuntuu edelleen olevan:

”Se mitä ei tunnusteta. Sitä ei olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata”.

Joten toivottavasti nuoremmat sukupolvet (myös tiedotusvälineissä ja politiikan koneistoissa) osuvat toimenpiteineen tarkasti tuon piinkovan valtakoneiston ytimiin. Kohdaten myös kasvokkain sitä pyörittäviä ja siitä organisaatioidensa kautta hyötyviä avainhenkilöitä.

VAKUUTUSLÄÄKETIEDE LÄPISKANNAUKSEEN
Tässä yksi yritys saada selville se, että mihin vakuutuslääketieteen ylivertainen asema perustuu. Yli 8 (kahdeksan) vuotta sitten tehty yritys päättyi hyytävään hiljaisuuteen. Uskaltaisiko presidentti Halonen verkostoineen laittaa läpiskannauksen uudelleen vireille?

maanantaina, elokuuta 25, 2008
Finngate – skandaali ulottuu jo Suomen Lääkäriliittoon
http://ajankuva.blogspot.fi/2008/08/finngate-skandaali-ulottuu-jo-suomen.html

Näitä asioita kysyttiin:
1. Esitys, mihin perustuu päätös perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
2. Päätös, jossa päätetään perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
3. Esitys, mihin perustuu päätös siitä, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
4. Päätös, jossa päätetään, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
5. Selvitys siitä kuka maksaa vakuutuslääketieteen erityispätevyyden vaatiman koulutuksen, minkä hintainen koulutus on ja saako kuka tahansa Suomessa laillistettu lääkäri osallistua vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen tähtäävään koulutukseen?

Mikäli pyytämiemme tietojen saaminen käyttöömme ei ole jostain syystä mahdollista, niin pyydän Teitä antamaan asiasta tiedon kirjallisena ja voimassa olevine lainkohtineen Suomessa ja Euroopan Unionin alueella.”

Moni tuolloin tällä jakelulistalla olleista henkilöistä, löytyy edelleen vaikutusvaltaisilta paikoilta:

1. Laillisuusvalvojat:
Oikeuskanslerin virasto – Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia – Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Ylijohtaja Jukka Männistö

2. Suomen lääkäriliitto:
Suomen Lääkäriliitto – Heikki Pälve, toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto – Risto Ihalainen, varatoiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto – Hannu Halila, koulutusjohtaja
Suomen Lääkäriliitto – Ulla Anttila, koulutussihteeri

3. Hallituksen ministerit:
Valtioneuvoston kanslia – Pääministeri Matti Vanhanen
Oikeusministeriö – Oikeusministeri Tuija Brax
Sosiaali- ja terveysministeriö – Sosiaali – ja terveysministeri Liisa Hyssälä
Sosiaali – ja terveysministeriö – Peruspalveluministeri Paula Risikko

Joten toivottavasti; edes nuoremmat sukupolvet onnistuvat rouhimaan kafkamaisen ja mafiamaisen rakenteen omaavan kyykytyskoneiston auki.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, korporatismi, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Yksittäistapaus

Tapaus Saara Auvinen nousi näistä kuvakoosteessa olevista ja Iltalehden tekemistä jutuista uudelleen julkisuuteen. Ja syytä onkin.

Toivotaan, että julkisuuden myötä Saara saa viimeinkin hänelle kuuluvat korvaukset ja kuntoutukset, jotka hänelle yrittäjän vakuutussopimuksen mukaan kuuluvat. Ja se kaikista tärkein. Tulee, niin hyvään kuntoon kuin tuollaisen vakavan tapaturman jäljiltä on asianmukaisen kuntoutuksen avulla mahdollista.

"Vedätys ei voi jatkua” Lue uutinen tästä linkistä

Hallituspuolueen kansanedustaja: ”Vedätys ei voi jatkua” Lue uutinen tästä linkistä

Auvisen Saaran tapaus on siitä mielenkiintoinen, että yksi myytti on murtunut. Vakuutusyhtiönä kiistassa oleva LähiTapiola on lähtenyt tai paremminkin joutunut kommentoimaan tapausta myös mediassa.

Aiemmin vakuutusyhtiö on vedonnut yksityisyyden suojaan ja koska kyseessä on valitettava yksityistapaus, niin he eivät sitä voi julkisuudessa kommentoida. Vaikkakin vammautunut ja hänen lähiomaisensa ovat siihen omalta puolelta luvan antaneet. Toivotaan, että maksimaalisesta julkisuudesta on apua muillekin ”yksittäistapauksille”. Oli kyse sitten työssä tapahtuneesta tapaturmasta tai työssä syntyneestä ammattitaudista. Eikä unohdeta liikenne-, potilas- ja lääkevahingon kohteeksi ja vakuutustaisteluihin ilman omaa syytään joutuneita. Vain yhdessä toimien voimme vaikuttaa ja huomata enemmän.

Tässä Suomi 2017 artikkelissa ensin kolme kohdetta päättäjien ja tiedotusvälineiden läpiskannaukseen. Ja sitten kolme kohdetta myös kaikille aiheesta enemmän kiinnostuneille, tutustumista ja tietojen edelleen jakoa varten.

SISÄLLYSLUETTELO
Vakuutuslääketieteellinen arvio kaikille tutuksi
Kaikkien vakuutusyhtiöiden lääkärit päivänvaloon
Myös vakuutuslakimiesten nimitiedot yhtiöittäin ovat julkisia
Saara Auvisen verkosto
Saattaen vaihdettava – toimintamallista 13.6.2008 alkaen
Suullisen perimätiedon siirtoa nuoremmille sukupolville

Mikäli Saaran Auvisen tapaus on Sinulle jo tuttu ja aihe kiinnostaa Sinua, niin suosittelen tutustumista maatalousyrittäjänä toimineen ja työssään pysyvästi vammautuneen yrittäjän tilanteeseen Älä Sairastu Vakavasti – blogissa:
> Tapaus Hans Kallberg osa 3 – Vakuutuslääketiede vs todellinen lääketiede

VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLINEN ARVIO KAIKILLE TUTUKSI
Vakuutusyhtiöt ovat aina väittäneet, ettei heillä ole taloudellista motiivia hylkääviin päätöksiin. Tästäkin on nyt olemassa toisenlaista todellisuutta tarjolla:

Oikeustieteen lisensiaatti varatuomari Vesa Laukkanen tylyttää vakuutusyhtiöitä kovin sanoin Iltalehdelle. Laukkasen mukaan vakuutusyhtiöt yrittävät säästää satoja miljoonia euroja aivovamman saaneilta, kun he ovat kieltäytyneet korvausvaateista.

Laukkanen itse on hoitanut viimeisen kymmenen vuoden ajan lähes pelkästään aivovammatapauksia. Yhteensä hän on hoitanut melkein 200 aivovammaan liittyvää juttua. Jutut ovat 4–5 vuoden prosesseja.

– 142 juttua on saatu päätökseen. Niistä neljä on hävitty vakuutusyhtiötä vastaan. 138 on voitettu asiakkaan eduksi joko tuomioistuimen päätöksellä tai sovintosopimuksella vakuutusyhtiön kanssa, Laukkanen kertoo Iltalehdelle.

Tämä tarkoittaa, että 97 prosentissa aivovammatapauksista vakuutusyhtiö on ollut väärässä. Jokaisen tapauksen arvo on vakuutusyhtiölle noin miljoona euroa.

– Vakuutusyhtiöt ovat yrittäneet huijata näissä jutuissa vammautuneilta yhteensä noin 138 miljoonaa euroa. Se on käsittämättömän törkeää!

Lähde: Helsingin Uutiset 13.8.2016 > Kuvatekstistä ”LähiTapiola on joutunut somemyrskyyn viimeisten päivien aikana.”

Mikähän mahtaa olla vakuutusyhtiöiden taloudellisen motiivin tilanne; esimerkiksi sisäilmasta pysyvästi sairastuneiden kohdalla?  Hoidetaanko sisäilmasairastuneiden korvausasiat jatkossakin ”kuntoon” OP-Pohjolan kaltaisilla pörssitiedotteilla?

Joten nyt meitä kaikkia koskevaan osuuteen. Jota on kiteytetty osuvasti tähän artikkelin kuvakoosteeseen. Lähde on Iltalehti 10.4.2013.

Tilannekuvaa Ifin toiminnasta eduskunnassa 2005.

Tilannekuvaa muun muassa Ifin toiminnasta eduskunnassa 2005. Tästä linkistä.

Toivottavasti erittäin merkittävää julkista valtaa, lakisääteisissä vakuutuksissa, käyttävät vakuutusyhtiöt avaavat viimeinkin prosessejaan ja toimintatapojaan. Sekä kertovat viimeinkin lainvoimaisten päätösten velvoittamina kaikki vakuutuslääkärinsä sekä vakuutuslakimiehensä.

Toivottavasti tiedot heistä saadaan viimeinkin kaikkien saataville; selventävin kaavion ja tekstiselostein varustettuna. Onhan kyse erittäin merkittävän julkisen vallan käytöstä vakuutusyhtiöissä ja – laitoksissa.

Tässä yksittäisen pienen ihmisen yritys saada selvyyttä vakuutusasioihin.

Tämä tietopyyntö on lähetetty 19.4.2012 vakuutusyhtiölle. Ja vastaus on saatu muutamien lisäpatistelujen kautta 20.12.2012:

”Hei! Pahoittelen, että olet joutunut odottamaan vastaustamme pitkään. Kiitos kärsivällisyydestä!

Vastaan alla lyhyesti ja erikseen kysymyksiisi vakuutuslääketieteelliseen arvioon ja vakuutuslääkäreidemme nimiin liittyen.

Vakuutuslääketieteellisen arvion tekeminen edellyttävä syvällistä ja laajaa asiantuntemusta. Arviota ei koskaan tehdä ainoastaan lääketieteellisestä näkökulmasta, vaan siihen yhdistyy useita juridisia näkökulmia.

Vakuutuslääketieteellisessä arviossa sovelletaan vakuutuslajin lainsäädäntöä, vakuutusehtoja, vakuutusalan yhteisiä ohjeistuksia sekä vakuutusalalla vakiintunutta korvauskäytäntöä, sen mukaan, mihin vakuutukseen liittyvää vahinkoasiaa käsitellään.

Jokaiseen tapaukseen, josta on aiheutunut sairaanhoidon tarvetta, tarvitaan vakuutusyhtiössä sekä juridista että lääketieteellistä arviointia ennen ratkaisun tekemistä.

Vakuutuslääketieteellinen arvio ei siten koskaan perustu ainoastaan lääketieteeseen. Keskeisimmät vakuutuslääketieteelliset arviot liittyvät syy-yhteyden, työkyvyn ja haitan arviointiin.

Ifin palkkalistoilla työskentelee useita asiantuntijalääkäreitä.

Tarvittaessa käytämme asiantuntijana myös muita kuin omilla palkkalistoillamme olevia lääkäreitä.

Käyttämämme asiantuntijat ovat kaikki eri lääketieteen erikoisalojen erikoislääkäreitä. Suurin osa heistä on joko työterveyshuollon tai ortopedian, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäreitä. Palveluksessamme työskentelee kuitenkin myös mm. neurologian, sisätautien ja hammaslääketieteen erikoislääkäreitä.

Emme ikävä kyllä voi toimittaa pyytämääsi listausta asiantuntijana toimivien lääkäreiden nimistä. Pyyntö on yleinen, eikä se koske yksittäistä vahinkoasiaa, etkä ole asianosaisena missään tietyssä vahinkotapauksessa.

Henkilöllä, jonka korvausasia on vireillä yhtiössämme, on oikeus saada tietoonsa oman asiansa käsittelyyn osallistuneiden lääkäreiden sekä muiden asiantuntijoiden ja asian käsittelyyn osallistuneiden henkilöiden nimet. Toimitamme nimet aina korvausasiassa asianosaisena olevan henkilön sitä pyytäessä.

Mukavaa joulun odotusta!
Ystävällisin terveisin
Ainomaija Pippuri
Viestintäjohtaja, ulkoinen viestintä
If”

KAIKKIEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN LÄÄKÄRIT PÄIVÄNVALOON
Tämän vaiheen tulee toteutua ennen kuin sote – uudistus on lukittu. Muuten meno jatkuu entisellään.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen on luvannut selvittää asiaa:

”Ronkainen (ps.) sai tarpeekseen vakuutusyhtiöiden lääkärien toiminnasta – valmistelee lakialoitetta” KOTIMAA 12.8.2016 – ESS (= Etelä-Suomen Sanomat)

– Korvauspäätöksissä ei vaadita arviota tehneen vakuutuslääkärin nimenkirjoitusta eikä nimi käy päätöksistä ilmi, vaan (nimi) on erikseen hallintomenettelyllä pyydettävä. Miksi pahimmillaan potilaan loppuelämää koskevassa ratkaisupäätöksessä arvion tehneen asiantuntijalääkärin henkilöllisyyden ja pätevyyden selvittäminen on näin hankalaa? Ronkainen kysyy.

Ronkaisen mukaan vakuutuslääkärijärjestelmä on otettava tarkasteluun, jotta kansalaisten oikeusturva varmistuisi.

– Alan valmistella lakialoitetta asian muuttamiseksi, hän sanoi tiedotteessaan.”

* *

Upeaa, jos toimittajat ja päättäjät pystyisivät kerrankin tekemään tässä asiakokonaisuudessa yhteistyötä. Yli puolue- ja mediarajojen toimien.

Tämänkin asian kokonaisvaltainen selvittäminen on aloittamista vailla valmis. Asiasta on jo olemassa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2014:83, jossa potilaiden/vakuutettujen verkosto voitti, vuosien kovan taistelun jälkeen, suomalaiset vakuutusyhtiöt siinä, että erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävät vakuutuslääkärit ovat nimitietojensa, erikoisalojensa ja erityispätevyyksiensä suhteen julkista tietoa.

Yhtiöt julkaisivat tuolloin tietoja vakuutuslääkäreistään nettisivuillaan. Valvira tai sosiaali-terveysministeriö voisi tehdä niistä helposti jatkuvasti päivittyvän koosteen, joka on kaikkien avoimesti saatavilla. Esimerkiksi Terhikki-rekisterin osana.

On ollut huolestuttavaa huomata, ettei vielä vuonna 2016 vakuutusyhtiöt ole kertoneet kyseisen oikeudenpäätöksen velvoittamana myös niitä yhtiöidensä; isolla rahalla vakiotodistajina ja -lausunnonantajina toimivia (vakuutus) lääkäreitä! Näin potilas/vakuutettu voi edelleen joutua omassa vahinkoasiassaan tietämättään myös vakuutusyhtiön vakuutuslääkärinä toimivan vastaanotolle.

Riski kasvaa, jos ja kun sote-uudituksen edistyessä yksityistettyjen terveyden- ja sosiaalihuollon pisteitä pyörittävät myös vakuutusyhtiöiden kokonaan (Oma Sairaala/Pohjola Sairaala) tai osittain (Pihlajalinna/LähiTapiola) omistamat yritykset.

Lue lisää aiheesta osoitteessa:
Korkein hallinto – oikeus | Osa 1/5
https://suomi2017.wordpress.com/2015/12/20/korkein-hallinto-oikeus-osa-15/

MYÖS VAKUUTUSLAKIMIESTEN NIMET YHTIÖITTÄIN OVAT JULKISIA
Tästä asiasta on saatu alalla toimivan henkilön suusta sellainen suullinen kommentti, että eihän näitä voi julkistaa, koska sitten paljastuu kaikki!

Vuodelta 2013 löytyy lainvoimainen päätös siitä, että myös erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslakimiesten nimitiedot ovat julkisia. Helsingin hallinto-oikeuden lainvoimaiseksi jääneen päätöksen tunnistetiedot ovat HHO 01636/13/1203.

Ihmeelliseltä tuntuu, ettei tämän(kään) asiakokonaisuuden työstäminen ja tuominen päivänvaloon ole kiinnostunut tiedotusvälineitä? Liittyy hyvin tiukasti kohta 2 ja kaikkien vakuutuslääkäreinä toimivien päivänvaloon tuomista sekä sidonnaisuuksien heidän sidonnaisuuksien selvittämistä.

Aiheesta lisää Suomi 2017 – blogin artikkelissa:

Korkein hallinto – oikeus | Osa 3/5

”Tiesitkö jo tämän? On olemassa myös oikeuden päätös siitä, että erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslakimiesten nimitiedot ovat julkisia. Aiheesta saatiin lainvoimaiseksi jäänyt päätös jo 22.8.2013. Vastapuolena tuomioistuinkäsittelyssä oli If-vahinkovakuutusyhtiö, josta kuvakooste oheisena.”

Lue lisää Suomi 2017 blogin osoitteessa:
https://suomi2017.wordpress.com/2014/10/21/korkein-hallinto-oikeus-osa-35/

Kun vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten nimitiedot voivat esimerkiksi tiedotusvälineet lähteä selvittämään ja piirtämään näiden välisiä kytkentäkaavioita ja sijaintipaikkoja. Keitä he ovat ja missä kaikkialla he toimivat?

SAARA AUVISEN VERKOSTO
Käykää kohteliaimmin tutustumassa, kommentoimassa ja jakamassa Saara Auvisen ja hänen verkostonsa sosiaaliseen mediaan koostamaa tietoa. Huikeita lukija-  ja tukijamääriä. Myös yhteisen asian hyväksi:

– Lähes 2 miljoonaa lukijaa ja tukijaa. Millainen on yrittäjän oikeusturva? –
”Lainsäädäntöä tulisi muuttaa, jotta vammautuneiden oikeusturva toteutuisi. Esim. työtapaturmiin liittyviä kiistoja ei voi viedä suoraan yleiseen ja julkiseen oikeusasteeseen eikä suulliseen käsittelyyn. Ensin pitää käydä muutoksenhakulautakunnat ja vakuutusoikeus läpi.

Niin hirveää kuin se onkin, suomalainen vakuutusoikeusjärjestelmä ei täytä edes länsimaisen oikeusjärjestelmän minimikriteereitä joita on mm. mahdollisuus avoimeen julkiseen oikeudenkäyntiin.”

Lue lisää Saaran tapauksesta ja hänen verkostonsa tavoitteista:
http://www.saaraauvinen.fi/category/blogi/

Upeaa huomata, että nuoremmat sukupolvet osaavat ja uskaltavat hyödyntää sosiaalisen median avaamia mahdollisuuksia tiedonvälityksessä. Liity Sinäkin mukaan auttamaan.

SAATTAEN VAIHDETTAVA – TOIMINTAMALLISTA 13.6.2008 ALKAEN
Miltä Sinusta tuntuu? Onko viisi (5), kahdeksan (8), kymmenen (10) vai viisitoista (15) vuotta riittävästi aikaa päättäjillemme asioiden tilan korjaamiseksi?

Ensimmäinen isompi yritys asioiden tilan korjaamiseksi oli kansalaisjärjestöjen järjestämä nälkälakko 30.10.2001- 27.11.2001 eduskuntatalon edessä > Linkki ko. toimijoiden aihepiiriä koskeviin lehdistötiedotteisiin. Kovaa kamaa ja paikkansa pitävää tietoa edelleen!

Tuosta vuoden 2001 Nälkälakko – mielenosoituksesta kaikkien suomalaisten hyväksi; isot rispektit osallistujille! Vaikka he saivat tuolloin korkean tason lupauksia asioiden tilan korjaamisesta, niin mitään muutosta parempaan suuntaan ei tapahtunut.

Lopussa oleva ”Huomenlahja hallitukselle” – linkistä tietoa kaikille kiinnostuneille siitä, mitä vuosina 1994-1996 ”On Sovittu Että” (OSE) – järjestelmän toimijoiden sovittiin kaikessa hiljaisuudessa; miten näiden asioiden kanssa toimitaan. Onko tuo kaikkein korkeimmalla taholla sovittu syynä siihen, ettei edelleenkään kukaan korkean tason päättäjä tai valtakunnallinen tiedotusväline uskalla tehdä näiden asioiden tilan suhteen kattavaa läpiskannausta? Sekä käynnistää tarvittavaa korjaus- ja korvausliikkeiden sarjaa.

Esimerkiksi. Nyt vuonna 2016, on kulunut yli 16 vuotta tästä oikeusministeri Johannes Koskisen/sd. haastattelusta Ylen radiouutisissa 25.01.2000, jossa oikeusministerin suulla luvataan tekoja epäkohtien poistamiseksi vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa. Konkreettiset korjausehdotukset ovat vielä sdp:n leirissäkin niin sanotusti aloittamista vailla valmiita. Johannes Koskinenkin on nimitetty töihin ulkomaille. Kuin sattumalta. Kovapalkkaiseen eläkevirkaan. Isot rispektit kuitenkin hänelle, että uskalsi oikeusministerinä ollessaan kertoa asioista, niin kuin ne edelleen ovat.

Toisaalta yksi ratkaisu sdp-leiristä voisi olla nopeasti toteuttavissa oleva Malli Antti Rinne. Ainakin kaikille ay-liikkeen jäsenille. Myös meille tavistason statuksen omaaville.

Sitten eteenpäin. Vakuutusala on vannonut vuosien ajan vain noudattavansa voimassa olevia lakeja, joita se on itse kuin sattumalta ollut tekemässä, viimeistelemässä ja lukitsemassa. Yhteinen nimittäjä monille ”lakiuudistuksille” on ollut se, että niiden on ollut oltava vaikutuksiltaan kustannusneutraaleja. Joka suomennettuna tarkoittaa nykymenon jatkuvan.

Eduskunnasta saadun suullisen perimätiedon mukaan vakuutusyhtiöille ja – laitoksille on jätetty lainsäädäntöön sen takia erittäin laaja harkintavalta ja tiedonsaantioikeus, että korvausasiat voidaan potilaan/vakuutetun kannalta katsottuna hoitaa nopeasti ja joustavasti. Toisin on käynyt. Toimintalinjana ainakin pitkäaikaisissa ja pysyviksi jääneissä vahinkotapauksissa tuntuu edelleen olevan:

Se mitä ei tunnusteta, sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Taikka korvata.

Tosin Lähi Tapiolan lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen totesi ihastuneesti ja huokaisten, tässä Kuntoutuspäivien 11.4.2013 paneelikeskustelussa ”Saattaen vaihdettava” – toimintamallista sen suuntaisesti, että näinhän se systeemin pitäisikin asiakkaan kannalta toimia.

– Klikkaamalla kuvia hiirelläsi tai täppäämäällä sormellasi, saat ne ruudullesi isompana. –

Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät. 10.–11.4.2013. Ihminen ensin – tukea, apua ja ratkaisuja.

Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät. 10.–11.4.2013. Ihminen ensin – tukea, apua ja ratkaisuja.

Myös Kuntoutussäätiön 18.9.2013 järjestämässä Eläkehylyt polttopisteessä – tilaisuudessa pohtineessa tilaisuudessa malli sai myönteistä vastakaikua asioiden parissa ammatikseen työskenteleviltä. Tosin potilaiden/vakuutettujen edustajille ei myönnetty puheenvuoroja vakuutusalan edustajien jälkeen, koska vakuutusalan edustajien mukaan asiathan ovat valtaosin kunnossa.

Eläkehylyt polttopisteessä – mikä neuvoksi, mistä tukea. Kuntoutussäätiö 18.9.2013.

Eläkehylyt polttopisteessä – mikä neuvoksi, mistä tukea. Kuntoutussäätiö 18.9.2013.

Tässä .pdf – muodossa nuo 11.4. ja 18.9.2013 osallistujille, järjestäjille ja tiedotusvälineille jaetut materiaalit. Tarvitset vain laitteellesi ilmaisen .pdf-muotoa lukevan ohjelman (esimerkiksi Adoben Acrobat Reader) tai .pdf-muotoa lukevan appsin mobiililaitteellesi:

Hitaan syöksykierteen malli
Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 2013_Hitaan syöksykierteen malli_Oikeutta vakuutetuille ry_10042013

Saattaen vaihdettava toimintamalli
Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 2013_Saattaen vaihdettava toimintamalli_Oikeutta vakuutetuille ry_10042013

Kysymys kuuluukin; mikseivät vakuutusyhtiöt toimi tämän erinomaiseksi tiedetyn ”Saattaen vaihdettava” – toimintamallin mukaisesti? Nimittäin; mitään lakien muutoksiahan ei sen käyttöön ottoon tarvita! Vakuutusyhtiöille ja vakuutusoikeusjärjestelmälle on annettu lainsäädännössä erittäin laaja harkintavalta. Toistaiseksi sitä on käytetty vain vahvemman osapuolen hyväksi.

Voisiko syynä olla tämä vittumaisen miehen maineessa olevan Markku Hirvosen huomio ja kiteytys vakuutusalan etujärjestöjen ja ministeriötason suhteista?

” – …torjuvia hankkeita ja aloitteita voidaan virkamieskoneistossa estää. Kyse on siitä, mitä tahoja virkamiehet herkimmin kuuntelevat.

Ministeriöiden virkamiehet tuntevat varsin hyvin erilaisten etujärjestöjen väkeä. He ovat entisiä työtovereita ja käyvät samoissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Ei siinä tarvitse olla mitään suoraa lahjomista. Siinä vain ymmärretään”, Hirvonen kuvailee.” Lähde: Voima 5/2014 s. 20-22 – Verolaput, olkaa hyvä

Eikä tässä vielä kaikki.

Ensimmäisen kerran kyseiset tietopaketit vietiin päättäjien käteen 13.6.2008 Helsingissä järjestetyssä ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” mielenosoituksessa. Kiitokset tuossa mielenosoituksessa mukana olleille ja kotikatsomoissa kannustaneille.

Kyseiset tietopaketit olivat myös osa kaikille valtakunnallisille tiedotusvälineille osoitettua ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot – tietopakettia, joka löytyy kiinnostuneille Oikeusturvan ajankuvan blogista.

Valitettavasti tuolloin korkeaksi näissä asioissa tiedetty, suomalainen, uutiskynnys ei ylittynyt. Vaikka niin sähköinen kuin perinteinen media informoitiin mielenosoituksen järjestäjien toimesta ja kahden viikon aikana ennen mielenosoitusta kattavasti.

SUULLISEN PERIMÄTIEDON SIIRTOA NUOREMMILLE SUKUPOLVILLE
On hienoa huomata, että nuoremmat kafkamaisen kyykytyskoneiston jauhantaan joutuneet ovat liikkeellä uusin keinoin. Tässä kohteliaimmin ja varmistuksena lähihistorian tietoa, mitä on ehken hyvä tietää.

Ensinnäkin nuoremmille sukupolville tiedoksi, että kun pääsette puhumaan ja keskustelemaan Kuntoutuspäivät/Eläkehylyt – tyyppisiin tilaisuuksiin potilaan/vakuutetun tilanteista, niin ei kannata säikähtää, jos puheenvuoroja ei meinata antaa tai ne katkaistaan härskisti.

Tai sovittuun aikatauluun tai esitystapaa tai -järjestykseen tulee ”lennosta” muutoksia. Kannattaa myös suosia, ainakin oman muistin virkistykseksi, nykyaikaisia tallennusvälineitä. Sekä jättää omaa näkökantaa esiintuovaa materiaalia paperilla ja sähköisesti kaikille kiinnostuneille jakoon. Niin suoraan käteen kuin sähköpostin kautta lähettäen.

Mikäli taas onni suosii ja pääsee mukaan epäkohtia ratkaisemaan perustettuun viralliseen ministeriön tai viranomaisen perustamaan työryhmään. Niin ensin kannattaa varmistua, että työryhmän asetustekstissä kerrotaan; mitkä epäkohdat kiistattomasti tunnustetaan ja mitkä taas tosimielellä korjataan. Yleensä ”toimialan” asioita pohtivalle työryhmälle annetut valtuudet ovat asetustekstissä hyvin ympäripyöreät ja vallankahvassa näissä asioissa olevia suosivia.

Lakihankkeiden esittelytekstissä saatetaan taas edellyttää sitä, että lain tulee olla taloudellisilta vaikutuksiltaan neutraali. Tarkoittaen suomeksi sitä, että mikään ei ole todellisuudessa muuttumassa parempaan suuntaan. Ainakaan potilaiden/vakuutettujen tilanteiden ja oikeudellisen aseman kannalta katsottuna.

Työryhmän virallisissa kokouksissa kannattaa aina tarkastaa, että kannanotot ja eriävät mielipiteet ilmestyvät pöytäkirjoihin. Ja jos ne sieltä puuttuvat, niin rohkeasti vain vaatimaan korjaukset pöytäkirjoihin. Vaikka sitten useampaan kertaan. Ja sitten kannattaa vielä varmistaa, että tuo korjattu pöytäkirja tulee virallisesti hyväksytyksi. Tässä esimerkki vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunnan ainoan kokouksen pöytäkirjan kohtalosta vuodelta 2014, josta ei vielä vuonna 2016 tiedetä, vastaako se kokouksen todellista kulkua.

Sitten loppuhuipennukseen. Nykyisin todistustaakka on sälytetty moninkertaisena potilaan/vakuutetun kontolle. Tässä todistustaakkaa koskevaa tietoa vuodelta 1994. Siis ennen kuin ”On Sovittu Että” (OSE) – järjestelmän toimijoiden kesken sovittiin vuosina 1994-1996 toisenlaisista menettelyistä.

Yksityistapaturmavakuutus – Todistustaakka
Vakuutuslautakunnan lausunto VKL 373/94, annettu 22.12.1994:

”Kun vakuutettu on selvittänyt tapaturman sattuneen, on Suomessa voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutusyhtiön velvollisuutena näyttää toteen vamman aiheutuneen jostakin muusta syystä, mikäli tahtoo vapautua korvausvelvollisuudesta.

Kun vammautuminen on tapahtunut tapaturman yhteydessä, lautakunta katsoo, ettei korvauksen epäämistä vakuutuksesta voida perustaa vain siihen, että todettu vamma tai sairaus voi johtua myös tapaturmasta riippumattomasta syystä, ettei vakuutetulle suoritetuissa tutkimuksissa ole todettu viitteitä vammautumiselle altistavasta tapaturmasta riippumattomasta sairaudesta.

Lautakunta katsoo jääneen osoittamatta, että vakuutetun vammautumiseen olisi olennaisesti myötävaikuttanut jokin tapaturmasta riippumaton sairaus.”

Tietojen lähde: Vakuutuslautakunnan lausuntoja 1994 (346 sivua)
Kustantaja Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy
ISBN 952-9770-26-X

Joten nähtävästi tästä syystä johtuen, vakuutusyhtiöt vetosivat aiemmin hylkäävissä ja ilman tosiasiallisia perusteluita olevissa päätöksissään vammautumisen johtuvan rappeumasta tai rappeutumasta, jolloin vakuutusyhtiön mielestä vammoilla ei ole syy-yhteyttä itse tapaturmaan ja sen synnyttämiin vammoihin. Kun suuren yleisön keskuudessa alkoi levitä lääketieteeseen pohjautuvana tieto, että kyse on normaalista iänmukaisesta muutoksesta, joka ei ole vamma eikä sairaus, niin vakuutusyhtiöt kehittivät ideariihissään uuden.

Tällä hetkellä vakuutusyhtiöiden hylkäävissä ja ilman tosiasiallisia perusteluita olevissa korvauspäätöksissä vedotaan taas useasti siihen, että vammautuminen johtuu muusta sairaudesta, jolla ei ole syy-yhteyttä tapahtuneeseen ja jota vakuutusyhtiön ei tarvitse yksilöidä.

Sitten vielä vuosien 1994 – 1996 aikana Suomessa tapahtunutta.

Lakisääteisen vakuutusten ja sosiaaliturvan asiat siirrettiin Huomenlahja hallitukselle” – sopimuksella vallankäytön osalta pois eduskunnalta ja hallitukselta. Nuoret kansanedustajat eivät tätä asiaa tiedä. Eikä vanhemmat kansanedustajat tahdo enää muistaa. Tai jos muistavat, niin eivät tahdo muistaa asioiden tilaa oikein. Joten toivotaan tiedon nyt kulkevan. Varsinkin, kun tuon ajan vanhat päättäjämme ovat vielä valtaosin elossa. Ja osa löytyy vielä eduskunnastakin.

Joten loppuhuipentuma tiedoksi nuoremmille sukupolville.

Todellista lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa käyttävät lakisääteisen vakuutusten ja sosiaaliturvan alueilla käyttävät; työmarkkinajärjestöt (EK/SAK/STTK/AKAVA) + vakuutusala (Finanssialan Keskusliitto, Työeläkevakuuttajat Tela ja niiden työrukkanen Eläketurvakeskus) + valtio (valtiovarain-, oikeus- sekä sosiaali- ja terveysministeriö).

Joten ei ihme, jos vakuutusyhtiö voittaa aina halutessaan. Varsinkin kun myös laillisuusvalvonta on samojen tahojen ohjauksessa. Eikä tässä kaikessa mafiamaisessa maan tavassa ole mitään valitettavaa, jos näin kerran saa toimia myös perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden kannalta katsottuna. Sekä GRECO:n = Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen hyväksymänä.

Kaikille näistä asioista kiinnostuneille ja nuoremman sukupolven yhdessä toimijoille tiedoksi siten seuraavaa:

Haasteellisinta on saada vastapuolena oleva vakuutusala ja päättäjät ymmärtämään todellisia asioita ja epäkohtia.

Asioita ja epäkohtia, joita he eivät voi oman uraputkensa ja sosiaalisen asemansa vuoksi välttämättä sittenkään tunnustaa ymmärtävänsä.

Asioita ja epäkohtia, joita he saattavat sanoa kuitenkin ymmärtävänsä ja korjaavansa, mutta eivät voi sitä todellisuudessa tehdä, koska muuten he menettävät yhteiskunnallisen asemansa nopeasti.

Joten ei vaivuta synkkyyteen. Kaatuivathan ne ikuisena pidetyt Neuvostoliitto ja Berliinin muurikin. Sisältä päin käynnistyneeseen toimintaan.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparatismi, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, kansalaisjärjestöt, korporatismi, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Björn Wahlroos

Uskaltaako edes Björn Wahlroos laukoa auki oman lähihistoriansa avainkohtia? Toivotaan, että uskaltaa, koska muuten se kaikista tärkein korjausliike tai rakenneuudistus ei tule Suomessa koskaan käynnistymään.

Mitä kaikkea ko. asioista ei vieläkään yleisesti tiedetä?

Mitä kaikkea ko. asioista ei vieläkään yleisesti tiedetä?

 

Ja se kaikista tärkein korjausliike? Taikka rakenneuudistuksen kohta? Se on; Suomen oman 1990-luvun pankkikriisin yhteydessä, romutetun oikeusvaltion perustan korjaaminen. Ja kansalaisten luottamuksen palauttaminen poliittiseen järjestelmäämme.

Vai viimeistelläänkö poliittisena tilaustyönä; kaikessa hiljaisuudessa, Suomen perustuslakiin se ratkaisevin musta aukko?

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, finanssikusetus, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Suomi 100 – vuotta

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi lähestyy. Joko vuoden 2016 aikana ja ennen vuoden 2017 loppua? Yhdessä toimien; etenemme suomalaisina kohti pohjoismaista ja perustuslakiin pohjautuvaa oikeusvaltiota. Upeaa, jos myös Suomessa ja suomalaisten tosielämässä perustuslain takaamat ihmisoikeudet ja oikeusturva viimeinkin toteutuvat. Yli ikä – ja varallisuusrajojen. Ja mafiamaisesta puolue – ja etujärjestövallasta huolimatta.

Erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta; yhdessä toimien.

Erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta; yhdessä toimien.

 

Sosiaalinen media (some) on monien mahdollisuuksien kovaääninen ja vaikutuskanava.  Laita Sinäkin ajatuksesi kuulumaan ja mielipiteesi vaikuttamaan. Oman elämäntilanteesi sallimassa tahdissa. Yhdellä tai useammalla ilmaisutavalla toimien. Rauhan, rakkauden ja rispektin kukoistaessa.

Kytkeydy Sinäkin rohkeasti mukaan; joko itseäsi kiinnostaviin verkostoihin tai perusta omasi. Somessa voit laittaa äänesi kuulumaan ja ajatuksesi vaikuttamaan. Niin omin sanoin kuin kuvin. Paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. Myös vaalien, valtataistelujen ja elävän elämän valtalinnakkeiden välissä toimien.

Niin kuin aina ennenkin ovat viisaat todenneet. Vain yhdessä toimien voimme olla; ja huomata enemmän. Yli puolue-, yhdistys-, aate-, ikä- ja varallisuusrajojen toisiimme edes vähäsen tutustuen. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Eikä tosielämässä koskaan tavattaisikaan.

Kysymällä ja kokeilemalla Sinäkin pääset yritysten ja erehdysten kautta kiinni somen sujuvaan käyttöön. Kysymällä rohkeasti apua läheisiltäsi; löydät itsellesi parhaiten toimivan tosielämän ja virtuaalisten verkostojen yhdistelmän.

Ja muistathan. Vain kommentoimalla, tykkäämällä ja/tai jakamalla Sinua kiinnostavaa tietoa somessa; voit auttaa Sinua kiinnostavien asioiden nousevan esiin ja pysyvän siellä.

Tässä katu- ja ruohonjuuritason Suomi 2017 – verkostoa somessa 2016:

> Blogi
https://suomi2017.wordpress.com/

> Twitter
https://twitter.com/suomi2017

> Facebook
https://www.facebook.com/Suomi2017

> Instagram
https://www.instagram.com/suomi2017/

Aurinko iloisesti keskuudessamme paistakoot ja elämisen näkökulmat eri kanteilta valaiskoot!

Esimerkkejä avainsanoista eli hashtageista sosiaaliseen mediaan, jonka avulla oma viestisi, kirjoituksesi tai kommenttisi kiinnittyy osaksi suurempaa somen uutisvirtaa:

#Suomi100 #yhdessä #Finland100 #tillsammans #Suomi2017 #together #Finland2017

#perustuslaki #oikeusvaltio #ihmisoikeudet #oikeusturva #laillisuusvalvonta

#politiikka #järjestövalta #parlamentarismi #etujärjestöt #ayliike #vakuutusala

#demokratia #työmarkkinajärjestöt #korporatismi #rakenteellinenkorruptio
#valta #avoimuus #vaaliraha #vaalirahoitus #harmaahallinto #korporativismi #finanssiala

Kategoria(t): Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Korporatismi – Korporaatiot – Korporativismi

Elämme entistä pysyvämmin keskellä isoja muutoksia, jotka voivat olla myös monen meistä kannalta katsottuna huonompaan suuntaan meneviä. Yksi tavaroiden ja palvelujen kaupankäyntiin liittyvä ongelma on entistä pitkäkestoisemmaksi muodostunut ylituotantolama. Aineettomat eli sähköiset tuotteet ja palvelut ovat saman ongelman edessä. Kaikki mitä pystytään maailmalla halvalla valmistamaan; ei mene enää välttämättä riittävän kalliilla hinnalla kaupaksi. Ei edes reilusti alennettuihin hintoihin. Eikä edes osamaksuilla ja 0 prosentin korolla.

Globaalissa markkinoinnissa Angry Birds – pelin kasvoksi kulminoitunut Peter Vesterbacka jätti pelinkeksijän ja – kehittäjä Rovion kesäkuussa. Taloussanomien Digitoday – uutisessa 21.6.2016 hän totesi muun muassa seuraavaa:

Peter Vesterbackan mukaan Suomessa on paljon ”korporatismin merkkejä”. Hän sanoo haluavansa omalla esimerkillään kannustaa ihmisiä tekemään.

Vuoden 2016 ‎SuomiAreena – tapahtumassa, kuultiin 11.7.2016 yhteiskunnallisten rakenneuudistusten kannalta yksi mielenkiintoisimmista puheenvuoroista. Menestyksekkään uran Nokian matkapuhelintoiminnossa luonut Anssi Vanjoki osuu SuomiAreena- tapahtumassa esittämällään kommentillaan; yhden Suomen suurimman nykyongelman ytimeen. Tosin syyllistäen provokatiivisesti kaikki suomalaiset asennevammaisiksi! Ehken tarkoituksella.

– Meillä on iso asennevamma. Kuulun ehdottomasti siihen joukkoon, joka vastustaa korporativismia ja suurten yritysten ja yksiköiden välistä sopimista, joka pakotetaan koko markkinoiden tasapainoksi.

 

Taloussanomat ja MTV uutiset avaamaan isoa kuvaa?

Taloussanomat ja MTV uutiset avaamaan korporatismin/korporativismin isoa kuvaa?

Nyt onkin tärkeää kuulla myös poliittisilta ja muilta talouselämän päättäjiltä, että kuuluuko myös järjestövalta kritiikin piiriin?

Yksi avainkysymyksistä on nyt tietysti se, että mitä kaikkea kulloinenkin puhuja noilla vierasperäisillä termeillä (korporatismi/korporativismi/korporaatiot/etujärjestöt) tarkoittaa? Tässä korporaatio – linkissä aihetta avaa Wikipedia.

Joten uskaltavatko ja saavatko edes Vesterbackan Peter ja Vanjoen Anssi avata ison kuvan suomalaisen korporatismin/korporativismin/koporaatioiden/etujärjestöjen hallitsemasta todellisuudesta? Mitä niillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan noissa heidän puheenvuoroissaan? Niin hyvät kuin huonot puolet huomioon ottaen. Ja voidaanko noista asioista saavuttaa suuren yleisön kattava konsensus? Esimerkiksi näiden kolmen ajankohtaisen ja yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän aiheen suhteen:

← Veroparatiisit ja TTIP-sopimus
Sote-uudistus etenemässä? →

Perustuslaki 3
”Perustuslaki – kortti vilahtaa välittömästi esiin, kun joku hallituksen esitys uhkaa oman elämän alueen ja/tai toimeentulon kuvioita. Näin on nyt käynyt esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeelle, kun hallitus on esittänyt ongelmana pitämiensä asioiden hoitamiseen pakkolakeja. Ohi työmarkkinajärjestöjen vakiintuneiden vallankäyttötapojen.

Entä ovatko työmarkkinajärjestöt (mukaan luettuna Elinkeinoelämän keskusliitto) valmiita luopumaan vallastaan? Joka ei niille perustuslain mukaan edes kuulu!

Muistatteko tämän? Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana (vuosina 1993 – 2009) toiminut Tarmo Pukkila kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia. Mitä sen jälkeen tapahtui? Maan tavan mukainen totaalinen ja vakuutusmafiamainen hiljaisuus.”

Eikä tuossa vielä kaikki.

Matkaa rakenneuudistuksista suurimpaan on paljon jäljellä. Suomen suurin sanomalehti, Helsingin Sanomat, kiteytti jo 27.2.2014 suurimman rakenneuudistuksen tarpeen näin: ”Lainsäädäntövallan luovuttamista eduskunnalta ja ministeriöiltä korporaatioille kutsutaan korporatismiksi.”

Oppikirjojen mukaan, kun samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa ollaan jo fasismissa. Vielä, kun kuviossa ovat mukana samanhenkisyyttä huokuvat laillisuusvalvojat (kuten Finanssivalvonta, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan ihmisoikeuskeskus) niin ollaankin Suomessa ja finanssialan fasismissa.

Yksi pisimmälle viedyistä toteutuksista lienee tällä hetkellä ”Sampo-If-Varma-Nordea-Mandatum” – akseli. Tuottanut jo suullisen perimätiedon mukaan enemmän miljonäärejä Pohjoismaihin kuin Nokia Suomeen. Niin euroissa kuin kruunuissa.

Valtaosin näistä Vesterbackan Peterin ja Anssi Vanjoen esille nostamista asioista vaietaan. Eikä myöskään kerrota koulujen oppikirjoissa. Kuin ei myöskään keskustella yliopistojen luennoilla. Joten voiko ”Suomi 100-vuotta” – juhlavuosi olla aikaportti kaikkien kannalta parempaan huomiseen? Kerrankin yhdessä ja samaan aikaan; yli media -, puolue-, ikä -, etujärjestö -, aate-, yhdistys –  ja varallisuusrajojen toimien. Hallitusohjelmasta huolimatta. Pankkien 1990-luvun pankkivangit ensi alkuun vapauttaen. Luottamusta oikeusvaltio-perustaan palauttaen.

Tämän Suomi 2017 – artikkelin Vesterbacka/Vanjoki – kuvakoosteen ja linkitysten myötä mielenkiintoisia sekä maksimaalisen julkisia keskusteluja odotellessa. Hyvää kesäaikaa ja mielenkiintoista syksyä kaikille Teille!

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, ay-liike, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Lobbaustoimistot

Yksi vähälle huomiolle jäänyt vaikuttajaryhmä tulee päivänvaloon tässä artikkelissa. Isolla rahalla toimivat lobbaus- ja viestintätoimistot, jotka olivat erittäin vahvasti edustettuina viime viikolla vuoden 2016 SuomiAreena – tapahtumassa Porissa. Varhaisesta aamusta myöhäiseen yöhön. Kuin myös koko SuomiAreena – tapahtumaa seuranneen viikonlopun Porin Jazzeissa. Sen VIP-alueilla.

– Klikkaamalla artikkelin kuvakoosteita hiirelläsi, saat ne ruudullesi tarkempana –

Tuoreen ja laajan suhdeverkoston omaaville avautunut kovapalkkaisia työmahdollisuuksia.

Tuoreen ja laajan suhdeverkoston omaaville avautunut kovapalkkaisia työmahdollisuuksia.

Uutistietojen mukaan; Porin kesään vakiintuneesti kuuluvat ‪SuomiAreena – ja Porin Jazz – tapahtumat ovat keränneet taas paljon vallassa olijoita ja sinne pyrkijöitä. Satsaukset tapahtumien tähän kohderyhmään ovat olleet aina suuria. Lobbaus- ja viestintätoimisto Milttonilla on kuvakoosteen Twitter – viestin mukaan ollut paikalla vuoden SuomiAreena – tapahtumassa 40 henkilöä!

Yksi avainkysymyksistä tähän kohtaan lienee se, että kuinka monesti politiikasta voi siirtyä lobbaripuolelle ja takaisin? Eli kuinka usein voi tehdä tietojen päivitystä politiikan sisäpiireissä? Esimerkiksi ministerin erityisavustajana toimien ja sitten takaisin lobbarijärjestöön palaten? Tai sopivien lakihankkeiden läpivienti/estäminen ministerin päällystakkina toimien.

Etujärjestö kytkentöjen päivänvaloon saamiseksi voitaneen ottaa esimerkkejä Wikipediasta. Esimerkiksi seuraavien ministereiden erityisavustajina toimineiden henkilöiden etujärjestöihin liittyvää jalanjälkeä on hyvä hurautella esiin. Avoimen internetin hakukoneiden avustamina ja esimerkiksi vakuutuslääkärijärjestelmän korjaamiseen liittyen:

valtiosihteeri Pia Pohja, sosiaali- ja terveysministerit Paula Risikko/Laura Räty
valtiosihteeri Ilkka Oksala ja Vesa Rantahalvari, peruspalveluministeri Paula Risikko (Lähde: Wikipedia – Määräaikainen valtiosihteeri)

Ja kun noita nimiä katsoo, niin eihän kokoomus ole tuossa kuviossa yksin. Myös sdp:llä on vahva etujärjestötaustaisten valtiosihteereinä ja erityisavustajina toimineiden armada. Keskustaa ollenkaan väheksymättä. Esimerkiksi epäpoliittisten kansalaisjärjestöjen kaappaamisesta puolueiden ohjaukseen suuri yleisö on varsin tietämätön.

Suurelle yleisölle onkin hyvä antaa säännöllisesti tietoa siitä, että kuinka päättäjiin luodaan lobbareiden toimesta tilaajayhteisöä maksimaalisesti hyödynnettävät henkilökohtaiset suhteet? Ja millä keinovalikoimalla, missä kaikkialla tapahtuen ja kenen toimeksiantajan rahoilla?

Vähän niin kuin Maailman talousfoorumissa Davosissa ja Bilderberg -kokouksessa, niin ei myöskään kotimaisessa SuomiAreena tapahtumassa päätetä mitään, mutta virallisen ohjelman ulkopuolella lobbareilla on hyvää aikaa päästä keskustelemaan luottamuksellisesti päättäjien ja mediavaikuttajien kesken, mihin suuntaan monet yksittäiset hallituksen ja ministeriöiden lainvalmisteluhankkeet ovat menossa ja miksi? Miten niistä tulee viestiä isolle yleisölle? Mitä jätetään kertomatta? Leimataanko kaikki eri mieltä olevat populisteiksi vaiko ammattivalittajiksi?

Linkki vasemman puoleiseen ja linkki oikean puoleiseen uutiseen.

Linkki vasemman puoleiseen ja linkki oikean puoleiseen Yle uutiseen.

Hyvä ratkaisuehdotus lobbaamisessa tapahtuvien kähmintäepäilysten poistamiseksi lienee se, että toimistoittain saadaan ajantasainen tietorekisteri, mistä kulloinkin lobataan, kehen kaikkiin kohdistuen, millä keinoin, millä rahasummilla ja kenen kaikkien rahoittamana lobbaus tapahtuu? Eli avoimeen julkisuuteen samantyyppiset asiat, jotka on yritetty saada päivänvaloon vaalien ehdokkaiden vaalirahoituksista ja puolurahoituksista.

Isossa kuvassa on kysymys mainostoimistopainotteisten firmojen rakennemuutos täyden palvelun toimistojen vaikuttajaverkostoiksi. Eikä tässä kaikessa kehityksessä mitään, jos vain kaikki olisi yhteiskunnallisesti asioiden vaikuttamisen suhteen täysin avointa. Joten kohteliaimmin ja varmistuksena; tässä harmillisen pienelle huomiolle julkisuudessa jäänyttä vaikuttajaryhmää pienimuotoisesti päivänvaloon:

”Viestintätoimistot”
Elämme keskellä isoja ja mielenkiintoisia muutoksia. Isoiksi kasvaneita oman totuuden hallinta- ja vääristelyprojekteja. Niin Suomessa kuin Euroopan unionissa. Sanontaan ”pihalla kuin Ellun kanat” kannattaa alkaa suhtautumaan uudella asenteella. Nimittäin kaikessa hiljaisuudessa, aina ah, niin himoittua valtaa ovat ottaneet enevässä määrin viestintätoimistoiksi kutsutut toimijat. Yli puolue- ja aaterajojen ulottuvina.

Onko nyt käynyt niin, että ulkokehällä olevat lobbaus… anteeksi viestintätoimistot pysytyvät pyörittämään valtakoneistoamme ja meitä hallintoalamaisiamme, kulloinkin heidän toimeksiantajiensa valitsemaan suuntaan? Voivatko vaarattomalta vaikuttavat Ellun kanat viedä meitä sittenkin ja aina halutessaan kuin pässiä narussa?

Kuka muistaa vuoden 2010 tilanteita? Ennen eduskuntavaaleja 2011 vaalimainonnassa vilahteli sanonta eli slougan ”Vastuullinen markkinatalous on työväen paras ystävä”.

Nyt kun jo tiedetään, mitä on markkinataloudessa tapahtunut, niin kuka muistaa silloin mainostoimiston statuksella toimineen viestintäyrityksen?

Eikä tässä kaikessa mitään. Nimittäin suullisen tiedon mukaan; viestintätoimistojen alalla liikevaihdon kasvuprosentit ovat olleet parin viimen vuoden aikana huikeita!

Joten tarkastellaan mielenkiintoista aihetta yhdestä näkökulmasta.”

Lue lisää ajankohtaisesta aiheesta osoitteessa:
https://suomi2017.wordpress.com/2015/03/14/viestintatoimistot/

Lisätietoa aiheesta löytyy myös lobbaus- ja viestintätoimistojen nettisivuilta. Kuin myös niiden sosiaalisen median kanavilta Twitteristä, Facebookista ja Instagramista.

Sanonta: ”Se mikä tapahtuu Porissa; jää Poriin”; pitänee edelleen paikkansa? Tosin tästä Iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkosen twiittauksesta olisi tärkeää kuulla lisää?

Sisäistä voitelua yli puolue- ja mediarajojen?

Sisäistä voitelua yli puolue- ja mediarajojen?

Tässä muutamia suomalaisia lobbaus- ja viestintäfirmoja:
– firmat satunnaisessa järjestyksessä
– osa ulkomaisten lobbausyritysten Suomen tytäryhtiöitä

Ellun Kanat
Miltton
Viestintätoimisto Cocomms
Eurofacts
Kreab
Viestintätoimisto Kaiku
Tekir
Pohjoisranta Burson-Marsteller
Viestintä Drum
OMD Finland
Ahjo Communications

Asian yhteiskunnallisesta merkityksestä tietoa tässä kuvakoosteessa:

Toivottavasti myös EU-tason lobbauksesta saadaan avointa ja suuren yleisön ymmärtämää toimintaa.

Toivottavasti myös EU-tason lobbauksesta saadaan avointa ja suuren yleisön ymmärtämää toimintaa.

Onko politiikan yksinäisten Don Quijote – hahmojen aika ohitse? Kenen asioita Paavo Väyrynen; ihan hyvin perusteltuine kuningasajatuksineen todellisuudessa lobbaa?

* * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, ay-liike, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, politiikka, populismi, populisti, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Kommentoi

Pankkien panttivangit

Tämä Yleltä tv:ssä tullut juttu on jäänyt surullisen pienelle huomiolle, joten nostan sen kohteliaimmin ja varmistuksena esiin. Liittyen osaltaan finanssialaa koskevaan Oikeusvaltio 2016 – teemaan.

Tasan kuukausi sitten eli 13.6.2016 Yleltä tuli ulos MOT – jakso ”Pankkivangit”. Ohjelma kertoo kahden tapauksen kautta; pankkien ylivoimasta yksittäistä yrittäjää vastaan riitatilanteessa. Jakso on nähtävissä Yle Areenalla 13.6.2017 asti ja on nähtävissä ohjelmatietojen mukaan myös ulkomailla. Joten toivotaan, että tieto tästä aiheesta tavoittaa mahdollisimman monta suomalaista.

Aiheena Pankkivangit – jakso liittyy Suomen pankki-, oikeuslaitos- ja perintätoimilähihistoriaan. Alkaen Suomen omasta 1990 – luvun pankkikriisistä, jonka ison kuvan läpivalaisu on edelleen tekemättä. Aihe on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Ulostulojaan ovat tehneet jo tasavallan presidentti Sauli Niinistö, keskustan pääministeri Juha Sipilä sekä perussuomalaisten oikeus – ja työministeri Jari Lindström.

– Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi tarkempana –

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tuntee aiheen ministeriajoiltaan läpikotaisin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tuntee aiheen ministeriajoiltaan läpikotaisin.


Nyt kymmenet tuhannet aiheen omakohtaisesti tuntevat ja tuon Ylen MOT – jakson tv:ssä nähneet; toivovat noiden huippupäättäjien ulostulojen konkretisoituvan teoiksi. Vaikkakaan asiakokonaisuutta ei löydy Ratkaisujen Suomi” – hallitusohjelmasta 27.5.2015.

MISTÄ KAIKESTA PANKKIEN PANTTIVANGEISSA ON KYSYMYS?
Näin ohjelmassa esiintyvät henkilöt kertovat isosta kuvasta:

Annu Palmu, yrittäjä: ”Yrittäjälle tää on järkyttävä kokemus. Mä oon aina sanonut, että ei ole olemassa riskivapaata yrittämistä. Mutta kyllä Suomessa pitää olla mielivaltavapaata yrittämistä.”

Hilkka Laikko, Velallisten tuki -ryhmä: ”Muutama saman henkinen, saman kokenut yrittäjä, entinen suomalainen yrittäjä yhdistyi yhteen ja perusti Facebook-sivun Velallisten tuki.”

”Ja minä tiedottajana ja 1 055 muuta. Eli tää oikeastaan räjähti viime kesäkuun jälkeen käsiin. Eli pidimme johtoryhmän kokouksen kesäkuun 1. päivä viime vuonna, ja sen jälkeen huomasimme, että tämä on todella valtava ongelma.”

Velallisten tuki – ryhmän tarkoituksena on auttaa vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä.

1990-luvun alun hirmulaman jäljiltä on yrittäjiä, jotka ovat edelleen velkaloukussa. Muutama vuosi sitten alkanut taantuma on nyt synnyttänyt uuden vaikeuksien aallon.

Tässä ohjelmassa esitellään kaksi tapausta, joissa yrittäjät kokevat pankin toimineen mielivaltaisesti.

Tapaukset käydään läpi yrittäjien näkökulmasta – yrittäjien pankit kieltäytyivät puhumasta niistä. Pankinjohtajat ilmoittivat, että he eivät halua puhua asiakkaittensa asioista julkisuudessa. Yrittäjien ohella lähteinä ovat eri oikeusasteiden ratkaisut. (Lähde: Yle MOT Pankkivangit – käsikirjoitus)

Yle Areenan linkki ohjelmaan http://areena.yle.fi/1-3179054

Yle Areenan linkki ohjelmaan http://areena.yle.fi/1-3179054

Tämän artikkelin julkaisun hetkellä ko. jakso on saanut 11 553 katselukertaa Yle Areenalla. Toivottavasti tieto ohjelmasta ja aiheesta leviää laajasti. Yli puolue-, pankki –  ja aaterajojen:

Yleltä Pankkivangit – jaksoon liittyvää tietoa:
– Pankkivangit: käsikirjoitus –

– Haussa hyvä pankkitapa –

– Velkavankeuteen suistuneet yrittäjät nousemassa pankkeja vastaan –

– Kun pankista tulee vihollinen –

Asiakokonaisuus liittyy, mitä tiukimmin Suomen romutettuun oikeusvaltio perustaan. Menettelyt ja maan tapa ovat kuin sattumalta hyvin samankaltaiset kuin lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan piirissä. Kuin sattumalta ”Vakuutusyhtiö voittaa halutessaan aina” – kuvion syntyminen ajoittuu vuosille 1994 – 1996. Kun pankit ja vakuutusyhtiöt yhtyivät Suomessakin finanssikonserneiksi. Ja kuin sattumalta samojen päättäjien tehdessä isojen linjojen vedot; kuinka jatkossa toimitaan ja pankkikriisin jälkiaallot hoidetaan. Sekä velallisten omaisuudet realisoidaan ja ohjataan omille intressipiireille.

TOISTUVATKO 1990-LUVUN PANKKIKRIISIN JÄLKEISET TAPAHTUMAT?
Ennusmerkkejä tulevasta on jo ilmassa.

Näin Yle Uutiset 10.7.2016 – Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden pakkohuutokaupat yleistyvä ilmiö: ”Tämä on aika huolestuttava tilanne”

”Suomen Hypoteekkiyhdistyksen riskienhallintajohtaja Mikko Huopio on seurannut viime vuosien kehitystä huolestuneena.

– Maan taloutta ei ole saatu riittävästi kasvuun. Sellaiset kotitaloudet, jotka ovat joutuneet maksuvaikeuksiin laskusuhdanteen aikana, eivät ole sieltä päässeet pois. Se johtuu erityisesti työttömyydestä. Tämä on aika huolestuttava tilanne, Huopio arvioi.”

Samasta aiheesta löytyy Karjalan Kuvalehden erinomainen ”Toistuuko Suomen pankkikriisi EU-rahoituskriisissä” – reportaasi vuodelta 2011.

Useat keskeiset 1990-luvun pankkikriisin avainhenkilöt ovat vielä keskuudessamme virkeinä elossa. Ketkä heistä uskaltautuvat jo puhumaan asiat halki?

Kuten. Miten asiat hoidetaan niin, että löysässä hirressä velallisina ja takaajina 1990-luvulla asti olleet suomalaiset saavat viimein lainvoimaisen vapautuksen ja lakien mukaiset tilitykset maksamistaan velkojen lyhennyksistä sekä koroista? Unohtamatta selvityksiä ja tilityksiä omaisuuden pakkohuutokaupoissa saatujen varojen kohdistumisesta velallisten velkojen lyhennyksiin. Sekä kaikille velallisille, kunkin velan perusteena olevat velkakirjat/lainasopimukset nähtäväksi. Ja sitten lopuksi edelliset asiakirjat mitätöitynä kunkin velallisen ja takaajan toimineen haltuun.

Näistä tämän Suomi 2017 -blogin artikkelin asioista löytyy paljon hyvää tietoa internetistä. Muun muassa Velallisten Tukiryhmän Hilkka Laikon, Uusi Suomi Puheenvuoro – blogista.

Ja Ylen Elävästä arkistosta toimittaja Timo – Erkki Heinon dokumentteja pankkikriisistä.

Sekä matkailualan yrittäjänä toimineen Pertti Lindemanin Suomi Puheenvuoro – blogista.

Joten toivotaan tämän yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän aiheen, nousevan maksimaalisen avoimeen julkiseen keskusteluun. Myös ennätystuloksia takovien pankkien edustajien ja finanssialan etujärjestöjen kertomana.

Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Miksi asiakokonaisuus on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä? Vain  perustuslakiin pohjautuvan oikeusvaltion kunnossa oleva perusta sekä siihen nojaava puolueeton oikeuslaitos ja laillisuusvalvonta; ovat menestyvän yhteiskunnan kolmijalkaisia tukipilareita. Yhdessä molemminpuoliseen ymmärrykseen ja luottamukseen perustuvan pankkitoiminnan kanssa.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, Euroopan ihmisoikeussopimus, korporatismi, Perustuslaki, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi