Avoin Suomi 2014

Tässä artikkelissa keskitytään tapaturma- ja ammattitautilain ”uudistuksen” eli  STM114:00/2009 TAU, vaiheiden avaamiseen ja keskeisten parannuskohtien esittelyyn. Josko potilaiden/vakuutettujen edustajien sanoilla on; mitään painoarvoa hallitukselle annettuun lakiesitykseen? Unohtamatta eri kuvakoosteissa mainittuja hankkeita tahikka työryhmiä. Yksi piilossa etenevä on oikeusministeriölle kuuluva vakuutusoikeuslain esitys.  Koko kuvaa  on aktivoitu > tähän Suomi 2017 – linkkiin

– Klikkaamalla artikkelin kuvakoosteita, saat ne ruudullesi isompina –

Vastausta halutaan. Kuka pelkää Paulaa?

Vastausta kaivataan. Kuka pelkää avoimuutta ja Paulaa? Oliko Aurinkokuningatar pelko vakuutusalalle liikaa…

Kuvakoosteessa olevat, kokoomuksen pääministeri Alexander Stubb sekä sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty ovat olleet erinäisistä syistä; viime aikoina paljon julkisuudessa. Kansanedustajana jatkavan puoluekaverinsa Lasse Männistön/kokoomus kanssa. Noiden kuohuntojen laannuttua päästäneen koko kuvan avaamisessa eteenpäin?

SISÄLLYSLUETTELO
Miksi vakuutuslääkärijärjestelmän avaaminen lopetettiin?
Kuka heiluttaa vakuutusasioissa tahtipuikkoa?
Yksityiset yhtiöt erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjinä
> Vakuutuslakimiehet ja vakuutuslääkärit
Isoin ja kattavin rakenneuudistus käyntiin
Suora kohderyhmä TAU- hankkeelle – 2,8 miljoonaa suomalaista!
> TAU = Tapaturma- ja Ammattitautilain ”Uudistus”
Päätyikö mikään potilaiden/vakuutettujen korjausehdotuksista lakiesitykseen?
”Kahden lääkärin loukku” – lakipaketti purettava välittömästi
Sitten TAU – luonnoksen lukujärjestyksen mukaisesti edeten
> TAU = Tapaturma- ja Ammattitautilain ”Uudistus”
Perustuslaki yhteiskunnallisten asioiden hoitamisen perustaksi?
Päivitys 26.2.2015 – Hallitusneuvos Mika Mänttäri ja kuullut asiantuntijat
Päivitys 9.1.2015 – Hallituksen esitykset eduskunnan käsittelyyn
Päivitys 26.9.2014 – ”Lakien synty” – kirja on ilmestynyt

Tärkeää tiedostaa. Etu- ja työmarkkinajärjestöjen sekä niiden takana olevien suuryritysten; On Sovittu Että (OSE) – järjestelmän toiminta on korporaatioiden ylivaltaa. Onkin hyvä kerrata tosiasia; niiden edustamasta korporatismista. Se, että mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Sitä mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

MIKSI VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN AVAAMINEN LOPETETTIIN?
Kokonaan käsittelemättä julkisuudessa on vielä se, että miksi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko/kokoomus rupesi, kokoomuksen puheenjohtajakisan jälkeen, ”haluamaan” kunta- ja liikeministerin tehtävään? Mitä tapahtui vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta pohtineen työryhmän jatkolle?

Sosiaali- ja terveysministeriön, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen ja neuvottelevan virkamiehen Pasi Pajulan asettamispäätöksellä 5.6.2014 – 31.5.2015 väliseksi ajaksi aktivoitu, Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta (STM047:00/2014) on ollut toimintansa osalta totaalisen kuollut.

Nelikantainen ja suljettu valmistelu on kaiken a ja o,

Nelikantainen ja suljettu valmistelu on kaiken a ja o. Kenen ääni lopulta kuuluu?

 

Etujärjestöjen valta on mittaamattoman suuri kaikilla lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueilla. Seminaaritoiminta matkaohjelmineen on yksi pimeänä pysynyt vaikuttamisen alue.

Vittumaisen miehen maineessa oleva Markku Hirvonen on kiteyttänyt ministeriötason suhteet oivasti:

– …torjuvia hankkeita ja aloitteita voidaan virkamieskoneistossa estää. Kyse on siitä, mitä tahoja virkamiehet herkimmin kuuntelevat.

Ministeriöiden virkamiehet tuntevat varsin hyvin erilaisten etujärjestöjen väkeä. He ovat entisiä työtovereita ja käyvät samoissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Ei siinä tarvitse olla mitään suoraa lahjomista. Siinä vain ymmärretään”, Hirvonen kuvailee.”

Lähde: Voima 5/2014 s. 20-22 – Verolaput, olkaa hyvä

KUKA HEILUTTAA VAKUUTUSASIOISSA TAHTIPUIKKOA?

Tätä mieltä ”uudistuksesta” oli Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen – ”Tyydyttiin vain kosmeettiseen hienosäätöön” – TAPATURMAvakuutus 4/2013.

Kun rakenteisiin ei koskettu, niin epäkohdat ja perustuslainkin vastaisuudet säilyvät.

Kun rakenteisiin ei koskettu, niin epäkohdat ja perustuslainkin vastaisuudet säilyvät.

 

YKSITYISET YHTIÖT ERITTÄIN MERKITTÄVÄN JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJINÄ > VAKUUTUSLAKIMIEHET JA VAKUUTUSLÄÄKÄRIT

Tapaturmavakuutus-lehden numerossa 3/2007 lehden päätoimittaja Tapio Miettinen kirjoittaa osuvasti:

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sosiaalivakuutusluonnetta hämärtää se, että toimeenpano Suomessa, päinvastoin kuin useimmissa maapallomme järjestelmissä, on delegoitu yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille sekä Valtiokonttorille ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.”

Helsingin Sanomat 15.3.2011 – ”Työeläkejärjestelmä ristiriidassa perustuslain kanssa”:
Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja 1993 – 2009.

Sekä työeläkevakuutuksen että tapaturmavakuutuksen toimeenpanossa tehdään kansalaisten kannalta erittäin tärkeitä ja kauaskantoisia sosiaaliturvaa koskevia päätöksiä. Käsitykseni mukaan kyse on perustuslain tarkoittamasta merkittävästä julkisen vallan käytöstä.

Miten kansalaisten tasapuolinen kohtelu taataan, kun työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja muut sosiaaliturvaa koskevat päätökset tehdään hajautetussa järjestelmässä – yksityisissä vakuutuslaitoksissa?

Ei sitä pystytäkään takaamaan.

+ +

Perustuslakivaliokunta on nyt on ottanut selkeästi kantaa siihen, mikä on merkittävän julkisen vallan käyttöä. Sen perusteella on selvää, että nykyinen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on ainakin ratkaisutoiminnan osalta ristiriidassa perustuslain kanssa.

Tästä seuraa yksiselitteisesti se, että lakisääteisen sosiaalivakuutuksen ratkaisutoiminta on siirrettävä viranomaisen tehtäväksi. Aika näyttää, miten kauan Suomessa edelleenkin toimitaan sosiaalivakuutuksessa perustuslain vastaisessa tilassa.”

ISOIN JA KATTAVIN RAKENNEUUDISTUS KÄYNTIIN

Ylen teksti-tv kertoi 2.9.2014 Eduskunnalla kiireinen syksy – uutisessaan, että ”kansanedustajilla on käsiteltävinään kaikkiaan 250 lakia” .

Yksi suurimmista ja samalla vaietuimmista on tämä lakisääteisen tapaturma – ja ammattitautilain ”uudistaminen”. Toistuuko kahden lääkärin loukku – lakipaketin kuvio taas kerran? Eduskunta ja hallitus toimivat taas kerran kauniisti niiavina kumileimasimina. Ja perustuslaki pysyy Suomessa edelleen pyyhinpaperin roolissa?

Ovatko myös pääministeri ja oikeusministeri valmiita rakenneuudistuksesta suurimpaan?

Ovatko myös pääministeri ja oikeusministeri valmiita rakenneuudistuksista suurimpaan?

Siis sellaiseen, joka tapahtuu kerralla yli ministeriö- ja hallintorajojen. Kuten avoimesta internetissä löytyvästä; Avoin Suomi 2014 – hankkeesta tietojen kulujen ja hyödyntämisen osalta hehkutetaan.

SUORA KOHDERYHMÄ TAU-HANKKEELLE – 2,8 miljoonaa suomalaista!
> TAU = TAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN ”UUDISTUS”

Kohteenahan, tässä tapaturma- ja ammattitautilain uudistuksessa, ovat kaikki työikäiset suomalaiset eli aktiivin kohderyhmän koko on 2,8 miljoonaa suomalaista. Perinteisesti tähän lakikokonaisuuteen uitetut pykälät, tullevat taas uitetuksi muuhunkin lainsäädäntöön. Varsinkin, jos ne vain vahvistavat vakuutusalan ylivertaista asemaa. Asetuksin tehtävät muutokset tapahtuvat sitten kaikessa hiljaisuudessa, joten nyt on metelin pitämisen aika.

Artikkelin lopussa olevasta linkistä selviää, että sosiaali- ja terveysministeriö puhuu hankkeesta isosti – Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus!

* * * *

Ja se mitä ei vieläkään virallisen Suomen toimesta tunnusteta, niin sitä ei olemassakaan. Joten se mitä ei tunnusteta, niin sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Kuten:
perustuslakirikollisuus
viranomaisrikollisuus
ihmisoikeusrikollisuus
oikeusturvarikollisuus

PÄÄTYIKÖ MIKÄÄN POTILAIDEN/VAKUUTETTUJEN KORJAUSEHDOTUKSISTA LAKIESITYKSEEN?

Tässä seuraavaksi muutamia ydinkohtia Oikeutta vakuutetuille eli Oiva ry:n sosiaali- ja terveysministeriölle jättämästä lausunnosta (sivut 11 – 19) 10.2.2014. Koskien tapaturma- ja ammattitautilain uudistamista (STM114:00/2009 TAU):

– ellei näitä 27 Oiva – kohtaa korjata, niin mikään ei nykymenossa tule muuttumaan.- vuosia vireillä ollut ”uudistus” onkin silloin pintaremotti…

LAINAUS ALKAA

Käsityksemme mukaan perusrakenteisiin ei tässäkään lakiesityksessä olla koskemassa. Siksi esitämme seuraavia konkreettisia lakimuutoksia. Jotka vaativat myös epäterveiden rakenteiden purkamista. Esimerkiksi sidonnaisuuksien avaamisesta, alkaen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä oikeusministeriöstä vakuutusyhtiöihin ja koko vakuutusoikeudelliseen erityistuomioistuinjärjestelmään edeten olemme jättäneet yksityiskohtaisen esityksen ministeriöllenne 10/2012. Esitys tunnetaan Kukkosen listana.

”KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU” – LAKIPAKETTI PURETTAVA VÄLITTÖMÄSTI

Vuosina 2003 – 2007 voimaan saatetun ”kahden lääkärin loukku” – nimellä tunnettu lakipaketti on purettava; perustuslakimme ja EU-normiston vastaisena.

Kyseisten hallituksen esityksen lisäksi on tarkastettava kaikkien muidenkin lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan lakikohdat, joihin vastaavankaltaiset muutokset on myös tehty. Ilman näitä todellisia parannuksia vakuutusyhtiöiden perusteettomasti hankkima ja täysin ylivertainen sekä perustuslain vastainen asema säilyy. Vaatimamme parannukset tulee toteuttaa ensi tilassa yli hallinto- ja ministeriörajojen toimien. Ensin on toteutettava kahden lääkärin loukku – lakipaketin purkaminen. Joka numeroiduin Oiva (Oikeutta vakuutetuille) – kohdin esitellään seuraavaksi. Sitten TAU – lakiluonnoksen mukaisessa lukunumeroiden mukaisessa järjestyksessä edeten ja tarvittavat Oiva – parannuskohdat esittäen.

Oiva 1 – (liittyy myös TAU lakiluonnos 16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa ja 29 luku – muutoksenhaku)
HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta aiheutti muun muassa sen, että vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin ja vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät objektiiviset löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”. Siksi vakuutuslääkärille on palautettava rikosoikeudellinen vastuu lausunnoistaan hoitavien lääkärien tapaan. Seuraava muutos voidaan tehdä nykyiseen tapaturmalakiin pika-asetuksella.

Vaadimme korjausta uuden tapaturma- ja ammattitautilain lakiluonnoksen kohtaan – 121 § Korvausasiaan käsittelyyn osallistuva lääkäriasiantuntija – seuraavan sisältöisen lisäyksen:

Vakuutuslääkäri on velvollinen perustelemaan lausuntonsa objektiivisesti. Vakuutuslääkärin on vakuutettava antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.

Oiva 2 – (liittyy myös TAU lakiluonnos 29 luku – muutoksenhaku)
HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä aiheutti sen, että tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan koskevaan lakiin (681/2005, 53§), pika-asetuksella on tehtävä lakimuutos, jossa määritellään tarkasti seuraavat asiat:

Muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain puolueeton ja vakuutusalan sidonnaisuuksista vapaa lääkärijäsen, lääkärijäsenenä ei voi täten toimia vakuutuslääkäri.

Lääkärijäsen irrotetaan oikeuden kokoonpanosta jotta lautakunta näyttäisi puolueettomalta. Vakuutuslääkäri antaa jatkossa samalla tavalla kuin toisenkin osapuolen todistajana toimiva lääkärijäsen todistuksensa oikeuden edessä. Tällöin puolueettoman lautakunnan tehtäväksi jää ratkaista asia sille esitetyn näytön perusteella kuten käräjäoikeuksissa tapahtuu. Olennaista on, että jatkossa myös vakuutuslääkäri velvoitetaan kaikissa yhteyksissä perustelemaan kantansa ja vakuuttamaan antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeaksi.

Oiva 3 – TAU lakiluonnos (29 luku – muutoksenhaku)
HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta aiheutti sen, että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan koskevaan lakiin (677/2005, 2§), pika-asetuksella tehtävä lakimuutos, jossa määritellään tarkasti seuraavat asiat:

Muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain puolueeton ja vakuutusalan sidonnaisuuksista vapaa lääkärijäsen, lääkärijäsenenä ei voi täten toimia vakuutuslääkäri.

Lääkärijäsen irrotetaan oikeuden kokoonpanosta jotta lautakunta näyttäisi puolueettomalta. Vakuutuslääkäri antaa jatkossa samalla tavalla kuin toisenkin osapuolen todistajana toimiva lääkärijäsen todistuksensa lautakunnan edessä. Tällöin puolueettoman lautakunnan tehtäväksi jää ratkaista asia sille esitetyn näytön perusteella kuten käräjäoikeuksissa tapahtuu. Olennaista on, että jatkossa myös vakuutuslääkäri velvoitetaan kaikissa yhteyksissä perustelemaan kantansa ja vakuuttamaan antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeaksi.

Oiva 4 – TAU lakiluonnos (29 luku – muutoksenhaku)
Lakimuutos HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää. Se aiheutti sen, että vakuutuslääkärijäsenen lausumat (perustelut) ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään. Tämä on avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta korostavassa yhteiskunnassa hämmästyttävää, sillä valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä ja vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.

Vakuutus-alalle äärimmäisen myötämielisen ja potilasvastaisen lakimuutoksen ansiosta vakuutusyhtiön asiakas ei tiedä yhtiön päätöksestä valittaessaan edes sitä, mihin yksilöityihin asiakirjoihin tuomioistuinkäsittely on vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä perustunut. Tämä aiheuttaa sen, että potilaalla ei ole mahdollisuutta tehokkaaseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin tai muutoksenhakuun kun asian kannalta keskeisin asia on häneltä salattu.

Lakiin (381/2007, 5 luku, Hallintotuomioistuimen ratkaisu 15§) oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tarvittava, pika-asetuksilla tehtävä, lakimuutos:

Suljetusti ja kirjallisesti tapahtuneen tuomioistuinkäsittelyn lääkärinjäsenen lausumat ovat asianomaisjulkisia.

SITTEN TAU – LAKILUONNOKSEN LUKUJÄRJESTYKSEN MUKAISESTI EDETEN > TAU = TAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN ”UUDISTUS”

Oiva 5 – TAU lakiluonnos (1 luku – Lain keskeinen sisältö 7§ korvausten ensisijaisuus ja 16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)

Lääkärinlausuntoihin merkittävien diagnoosien järjestyksestä ja sen merkittävyydestä on säädettävä laissa, jolloin vakuutusyhtiöt velvoitetaan tekemään asiasta konkreettiset mallipohjat lääkärilausuntojen mallipohjien tapaan.

Perusteluna esimerkki tosielämästä. Jos vakuutettu/potilas on vammautunut tapaturmassa pysyvästi ja hänelle ilmestyy alkuperäisestä vammasta johtuva pitkittynyt olkapääkipu ja hoitava lääkäri kirjoittaa diagnoosina pitkittyneen olkapääkivun ensin ja sitten alkuperäisen tapaturmavamman diagnoosin. Tämän jälkeen tapaturmayhtiö lopettaa tapaturmasta korvaamisen kokonaan, koska tapaturmasta johtuvan, tilan pahenemisen diagnoosi on kirjoitettu ensin. Eikä suostu purkamaan päätöstään, vaikka ensin tapahtunut vamma on pysyvä eikä siihen ole olemassa lääketieteellistä hoitokeinoa.

Hoitava lääkäri taas ei uskalla lähteä väittelemään asiasta vakuutusyhtiön kanssa, koska tietää joutuvansa vakuutusyhtiön ns. hankalien lääkärien listalla, jolloin kaikkien omien potilaiden korvausasioiden käsittely ko. yhtiössä hidastuu. Tämä seikka on usein noussut esille hoitavien lääkäreiden taholta.

Myös vakuutusala näkee rappeuma/rappeutuma asiassa ison hyödynnettävän harmaan alueen.

Rappeutuma
Rappeutuma aiheuttavat päänvaivaa tapaturmavakuutuskorvausten tekijöille.
– Rappeutuminen korvauskysymyksissä on laaja harmaa alue, tunnustaa Tapiola-yhtiöiden ylilääkäri Ilkka Torstila. (Lähde: Tapaturmavakuutus – lehti 3/2006)

Oiva 6 – TAU lakiluonnos (4 luku – Yleiset säännökset ja 16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)

Lakiin perustuvan määriteltävä termit rappeuma/rappeutuma
* lääketieteessä
* vakuutuslääketieteessä

Lakiluonnokseen 16 § Lääketieteellisen syy-yhteyden arviointi, konkreettinen esimerkki kudosrappeuman määrittelystä ja vaikuttavuudesta tapaturmakorvausten maksamiselle.

Oiva 7 – TAU lakiluonnos (11 luku – Pysyvän haitan korvaaminen)
Haittarahan/haittaluokan määrittelyn tekee lakiin perustuvana vakuutusyhtiöistä riippumaton taho. Hoitava lääkäri ja vakuutuslääkäri esittävät kantansa sekä perustelunsa kirjallisesti.

Oiva 8 – TAU lakiluonnos (14 luku – Korvausasian vireille tulo)
Vahinkoilmoituksen tekemisestä velvoitetaan vakuutusyhtiöt järjestämään lakiin perustuvaa koulutusta työnantajille ja työterveyslääkäreille sekä tuottamaan malliesimerkkejä siitä, kuinka ensivaiheen hoitotyössä havaitut ensioireet ja epäilyt, esimerkiksi piilevistä vammoista, saadaan välittymään lääkärin lausuntoihin vakuutusyhtiölle riittävälle tarkkuudella. Esimerkiksi epäilys aivovammasta, tai vaaralliselle kemikaalille tai sisäilmamyrkylle altistumiselle. Myös vammamekanismin tunnettuvaisuuden perusteella kiputilojen tarkka kirjaaminen on tärkeää.

Oiva 9 – TAU lakiluonnos (14 luku – Korvausasian vireille tulo)
Lakiin perustuvan matalan kynnyksen oikeusavun tarjoaminen vahinkoilmoituksen oikeaoppiseen täyttämiseen. Lakiin kirjattavina työn toteuttajina työnantajien ja – tekijöiden järjestöt sekä paikalliset oikeusaputoimistot.

Oiva 10 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)
Kaikki päätöksenteko, mukaan lukien ensiasteen päätöksenteko on asetettava sellaiselle riippumattomalle taholle, jolla ei ole mitään taloudellisia intressejä tai vakuutusalan kytköksiä asiassa.

Vakuutuslääkäreiden osallistuminen vakuutusyhtiön tekemiin ensiasteen ratkaisuihin kielletään lailla, seuraaviin korvausasioihin liittyen:

tapaturmaeläke
haitta-aste/haittaluokka
kuntoutus

Vakuutusyhtiön tulee perustaa päätöksensä hoitavien lääkäreiden lausuntoihin tai pyytää uusi lausunto sellaiselta lääkäriltä, jolla ei ole kytköksiä vakuutusalaan.

Vakuutuslääkärin on tavattava potilas aina henkilökohtaisesti ennen potilaan toimeentuloon vaikuttavasta eläkeratkaisusta tehtävää päätöstä. Tämä päätös on perusteltava objektiivisesti sekä vahvistettava allekirjoituksella kunnian ja omantunnon kautta.

Oiva 11 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)
Lakiin säädettynä vakuutusyhtiöille on langetettava velvollisuus rakentaa, hoitaville lääkäreille, lääkärilausuntojen mallipohjat. Esimerkiksi viiden lääketieteen erikoisalan tyypillisimmästä vammasta. Kuin myös ammattitaudista. Näin hoitavien lääkärien asema vahvistuu, kun he tietävät konkreettisesti sen, minkälaisia lääkärinlausuntoja vakuutusyhtiöt heiltä vaativat.

Oiva 12 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)
Yhtiön pyytämiltä ja suoraan hoitavalta lääkäriltä menevistä lausunnoista tulee vakuutetun/potilaan saada aina kopio tiedoksi. Lääkärinlausuntoihin mahdollisesti tulleiden virheiden tai puutteiden oikaiseminen tulee tehdä myös helpommaksi.

Oiva 13 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa) kohtaan 127§ Asianomaiselle annettavan päätöksen perusteleminen tarvitaan seuraavan sisältöinen lisäys:
Korvauspäätösten perusteluissa annetaan yksilöity listaus niistä asiakirjoista, joihin potilaan/vakuutetun saama päätös kulloinkin perustuu.

Oiva 14 – TAU lakiluonnos (22 luku – Vakuuttamisen valvonta) LAILLISUUSVALVONTA
Vakuutusyhtiöillä ei voi olla oikeutta käyttää merkittävää julkista valtaa ilman tiukkaa valvontaa ja puolueettomasti toimivaa muutoksenhakujärjestelmää. Lakiin säädettynä, erittäin merkittävää, julkistaa valtaa yhtiöissä käyttävien vakuutuslakimiesten ja vakuutuslääkäreiden laillisuusvalvonta tulee keskittää yhdelle, EU-normistot, täyttävälle laillisuusvalvojalle.

Oiva 15 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset)
Erittäin merkittävää julkista valtaa yksityisissä yhtiöissä käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten nimien julkisuus on määrättävä lailla.

Perustelut:
Nimitietojen julkisuuteen saamisen kautta on Suomen historiassa ensimmäistä kertaa mahdollista se, että sidonnaisuuksien selvittäminen lakisääteisten vakuutusjärjestelmien suhteen saadaan ensimmäistä kertaa käyntiin. Muun muassa suoraan omalla nimellä olevien vakuutusalan osakeomistusten ja kytkösten selvittäminen tulee tällä tavalla ensimmäistä kertaa mahdolliseksi.

Potilas/vakuutettu pystyy ensimmäisen kerran valitsemaan sen, että meneekö omassa vahinkotapauksessa myös vakuutuslääkärinä toimivan lääkärin vastaanotolle.

Oiva 16 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset)
Erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tulee säätää laissa. Lakiin perustuvassa ja julkisessa sidonnaisuuslomakkeessa ilmoitetaan myös omat ja lähipiirin osakkeenomistukset, jotka liittyvät vakuutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltoalaan.

Oiva 17 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset ja 31 luku – Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito))
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittaviin yhtiöihin sovelletaan julkisuuslakia.

Oiva 18 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset)
Ruotsinkieltä pääkielenään asioinnissa käyttävät vakuutusyhtiöt velvoitetaan lakiin perustuvana antamaan palvelua vakuutetuille, ymmärrettävällä, suomen kielellä.

Oiva 19 – TAU lakiluonnos (25 luku – Tapaturma-asiain korvauslautakunta)
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (TAKO) käsittelyä koskien säädetään lailla, että käsittelyssä olevat asiakirjat tulee yksilöidä ja koko käsittelyketju on asianomaiselle ja hänen edustajalleen julkinen. Näin tulee toimia myös kaikkien käsittelyssä olleiden asiakirjojen osalta.

Oiva 20 – TAU lakiluonnos (26 luku – Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteisvastuu)
Lakiin perustuvana kirjataan, että valtio korvaa takautuvasti 40 vuoden ajalta vakuutetulle ja hänen edunsaajalleen, perustuslain 88§:n mukaisesti, ilman tosiasiallisia perusteluita ja vastoin esitettyä lääketieteellistä näyttöä, kokonaan tai osittain, kaikki hylätyt vahinkotapaukset koskien tapaturmaeläkkeitä/ haittarahaa/ korvauksia/ kuntoutusta/ hoitoa/ lääkkeitä.

Oiva 21 – TAU lakiluonnos (28 Luku – Erinäiset säännökset) – TILASTOINTI
Lailla velvoitetaan vakuutusalaa ja vakuutusyhtiöitä ilmoittamaan yhtiökohtaiset tilastot myönnetyistä ja hylätyistä tapaturmaeläkkeistä. Tilastoissa on eriteltävä työtapaturmat ja ammattitaudit. Näin tulee menetellä taannehtivasti vuodesta 1980 alkaen.

Lakiin perustuvana yhtiöt ovat velvoitetut tekemään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toteutusta koskevat asiakastyytyväisyystutkimukset. Kohdistuen vakuutettuihin, jotka ovat saaneet osittain tai kokonaan kielteisen päätöksen tapaturmaeläkkeestä, työtapaturman tai ammattitaudin takia. Tutkimuksen tiedot tulee julkistaa vuosittain yhtiön toimesta.

Oiva 22 – TAU lakiluonnos (28 Luku – Erinäiset säännökset) – TILASTOINTI
Koko vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä, vakuutusoikeudesta alkaen, velvoitetaan lailla antamaan vuositilastot yhtiöittäin tuomioistuinkäsittelyssä olleista asioista, joissa selvitys on eritelty vakuutuslajeittain purettuina ja yhtiöiden voittoprosentit ratkaisuista esittäen.

Oiva 23 – TAU lakiluonnos (28 Luku – Erinäiset säännökset) – TILASTOINTI
Velvoitetaan lailla muutoksenhakulautakunnat ja vakuutusoikeus julkaisemaan vuositilastot yhtiöittäin niille maksuun tulleista maksuosuuksista, koskien vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän kustannuksia.

Oiva 24 – TAU lakiluonnos (29 luku – Muutoksenhaku)
Aito suullinen kuuleminen on suoritettava, jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan, lakiin perustuvan, käsittelyn jälkeen korvauspäätöksestä vallitsee vielä erimielisyys. Vakuutetulle ja hänen edunsaajalleen on annettava lakiin perustuva mahdollisuus viedä vahinkotapauksensa tässä vaiheessa vaihtoehtoisesti käräjäoikeuden käsittelyyn.

Peruste: Oikeusasiamiehen päätös, dnro 2708/4/04, suullisen käsittelyn järjestämisestä.

Oiva 25 – TAU lakiluonnos (29 luku – Muutoksenhaku)
Muutoksenhakulautakuntien jäsenten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tulee säätää laissa. Lakiin perustuvassa ja julkisessa sidonnaisuuslomakkeessa ilmoitetaan myös omat ja lähipiirin osakkeenomistukset, jotka liittyvät vakuutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltoalaan.

Oiva 26 – TAU lakiluonnos (31 luku – Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito)
Potilaalle/vakuutetuille on annettava lakiin perustuva oikeus saada kopiot työnantajan ja vakuutusyhtiön solmimasta sekä omassa vahinkotapauksessa sovellettavasta vakuutussopimuksesta koskien työnantajan solmimia tapaturma-, työeläke- ja liikennevakuutuksia. Tämä on toteutettava takautuvasti 40 vuoden ajan, joka voi olla esimerkiksi asbestisairauksien itämisaika.

Oiva 27 – TAU lakiluonnos (31 luku – Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito)
Kohtaan 247§ Vahingoittuneen tai hänen edunsaajansa oikeus saada korvausasiaansa koskevia tietoja tarvitaan seuraavanlainen lisäys:

Korvausasiaa koskevien tietojen ja asiakirjojen saaminen on maksutonta.

Potilaalle/vakuutetulle ja hänen edunsaajalla tulee olla oikeus saada sähköisen yhteyden kautta katselu- ja tulostusoikeus vakuutusyhtiössä oleviin oman vahinkotapauksen kaikkiin asiapapereihin ja tietoihin, esimerkiksi pankkitunnuksia hyödyntävän selailu- ja tulostusyhteyden kautta.

LAINAUS LOPPUU

PERUSTUSLAKI YHTEISKUNNALLISTEN ASIOIDEN HOITAMISEN PERUSTAKSI?

Tässä vielä lakisääteistä potilaan/vakuutettujen perus- ja ihmisoikeuksia uhkaavat vastustajat – Suomi 2017 analysoinnilla ja aurinkokuningas Tammisen teesein järjestettyinä:

 1. Backhand (Harmaa hallinto ja Suomen ihmisoikeustilanne 2011) – Hallitusohjelmaa koskevat toteutumattomat kohdat
  2. Forehand (Vakuutuslääketiede 2)
  3. Boom boom boom (Perustuslaki 2)

Vai pitäisikö Suomen jo antaa; tämä oikeusvaltion laillisuusperiaatteita törkeästi romuttava kyykytyskoneisto EU:n, YK:n vai Pohjoismaiden neuvoston korjattavaksi?

Kuten tätä edeltäneessä artikkelissa mainittiin:
”Kun samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa ollaan jo fasismissa. Vielä, kun kuviossa ovat mukana samanhenkisyyttä huokuvat laillisuusvalvojat (kuten Finanssivalvonta, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan ihmisoikeuskeskus) niin ollaankin Suomessa ja finanssialan fasismissa…”

Vaan, niin pitkään, kun tuota edellistä ei päättäjiemme toimesta tunnusteta, niin ei ole mitään korjattavaakaan. Eikä korvattavaa.

* * * *

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma tässä edellä esiteltyyn
Tapaturmavakuutuslainsäädännön ”kokonaisuudistus”  hankkeeseen, löytyy tästä linkistä
”Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2014. Lait voisivat tulla voimaan vuoden 2016 alusta. Ne koskisivat pääosin vahinkotapahtumia, jotka sattuvat lain voimaantulon jälkeen.”

Joten kertaalleen tahikka useammin systeemissä kustettujen ja kyykytettyjen pitää löytää, jokin muu väylä ja tapa korvausasiansa ajamiseen. Tule apuun EU!

PÄIVITYS 26.2.2015 – HALLITUSNEUVOS MIKA MÄNTTÄRI JA KUULLUT ASIANTUNTIJAT
Vaikka hallitusneuvos Mika Mänttäri; alla olevassa Tapaturmavakuutus-lehden 4/2014 jutussa, antaa ymmärtää, että ”työtapaturma- ja ammattitautilakiesitys eduskunnan käsissä”, niin kyse on enemmänkin perinteisten ja virallisten muotoseikkojen täyttämisestä.

– Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana –

Mika Mänttäri palannee piakkoin päätoimeensa (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto) ?

Mika Mänttäri palannee piakkoin päätoimeensa (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto) ?

1. HE 277/2014 työtapaturma- ja ammattitautilaki
– valiokunnalle annetut lausunnot ja suulliset kuulemiset tulevat julkisiksi vasta, kun käsittely eduskunnassa on päättynyt.
– lausuntoon on jätetty kaksi (2) vastalausetta

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa:

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Anneli Kiljunen /sd
jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Ari Jalonen /ps
Johanna Jurva /ps
Merja Kuusisto /sd
Sanna Lauslahti /kok
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Hanna Mäntylä /ps
Mikael Palola /kok
Terhi Peltokorpi /kesk
Sari Sarkomaa /kok
Hanna Tainio /sd
Raija Vahasalo /kok
Ulla-Maj Wideroos /r
Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta lausunnon (TyVL 18/2014 vp ), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
hallitusneuvos Mika Mänttäri ja hallitus­sihteeri Tiina Muinonen, sosiaali- ja terveysministeriö

 • tiimipäällikkö Kirsi Karvala, Työterveys­laitos
 • puheenjohtaja Jaakko Hannula, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
 • ylituomari Juha Pystynen, Vakuutusoikeus
 • toimitusjohtaja Jussi Kauma ja lakiasiain­johtaja Kirsi Pohjolainen, Tapaturma­vakuutuslaitosten liitto TVL
 • toimitusjohtaja Juha Mikkola, Vakuutus­kuntoutus VKK ry
 • lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry
 • lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto
 • päälakimies Timo Koskinen, Suomen ­Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • lakimies Henrik Gustafsson, Vammaisfoorumi ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Valtiokonttori
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Suomen Yrittäjät.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 49/2014 vp – HE 277/2014
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 49_2014 vp_HE 277_2014_Tapaturma – ja ammattitautilaki TAU
– mikäli eduskunnan linkit lakanneet toimimasta, niin tee uusi haku esimerkiksi asiakirjan tunnuksella.

2. HE 278/2014 työtapaturma- ja ammattitautilaki
– valiokunnalle annetut lausunnot ja suulliset kuulemiset tulevat julkisiksi vasta, kun käsittely eduskunnassa on päättynyt.
– lausuntoon ei ole jätetty vastalauseita.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa:

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Anneli Kiljunen /sd
jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Ari Jalonen /ps
Johanna Jurva /ps
Merja Kuusisto /sd
Sanna Lauslahti /kok
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Hanna Mäntylä /ps
Mikael Palola /kok
Terhi Peltokorpi /kesk
Sari Sarkomaa /kok
Hanna Tainio /sd
Raija Vahasalo /kok
Ulla-Maj Wideroos /r
Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

Lausunnot
Eduskunnan päätöksen mukaisesti maa- ja  metsätalousvaliokunta (MmVL 47/2014 vp ) ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVL 17/2014 vp ) ovat antaneet asiasta lausunnot, jotka on otettu tämän mietinnön liitteiksi.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • hallitussihteeri Tiina Muinonen ja hallitusneuvos Mika Mänttäri, sosiaali- ja terveys­ministeriö
 • kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalous­yrittäjien eläkelaitos MELA
 • lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsä­taloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Työterveyslaitos
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
 • Apurahansaajien neuvottelukunta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 50/2014 vp – HE 278/2014
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 50_2014 vp_HE 278_2014_Tapaturma – ja ammattitautilaki TAU_Maatalousyrittäjät
– mikäli eduskunnan linkit lakanneet toimimasta, niin tee uusi haku esimerkiksi asiakirjan tunnuksella.

HUOM! Joten vuosina 2003-2007; ohi hallitusohjelman ja kaikessa hiljaisuudessa voimaansaatettu kahden lääkärin loukku – lakipaketti jatkaa voimassaoloaan. Huolimatta, että se on vaikuttavuudeltaan perustuslain(kin) vastainen!

Pitäisikö siis vakuutusalan ylivertainen asema ja korporatismi viedä myös perustuslakiimme?

PÄIVITYS 9.1.2015 – HALLITUKSEN ESITYKSET EDUSKUNNAN KÄSITTELYYN
Tapaturma- ja ammattitautilain ”uudistamista” käsittelevät hallituksen esitykset ovat tulleet eduskunnan käsittelyyn joulukuun alussa.

Tässä tunnukset ja tietosisällöt hallituksen esityksiin (.pdf-muodossa):

1. HE 277/2014 työtapaturma- ja ammattitautilaki (1,48 Mb ja 383 sivua)
HE 277_2014_Hallituksen esitys työtapaturma- ja ammattiatautilaki_20140277_12122014

2. HE 278/2014 maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (1,13 ja 280 sivua)
HE 278_2014_Hallituksen esitys työtapaturma- ja ammattiatautilaki_20140278_12122014

Toivottavasti tiedotusvälineemme avaavat viimein koko kuvaa ”uudistuksesta”. Eri kanteilta tarkasteltuna. Kaavioin ja selventävin tekstiselostein varustettuna.

Avainvaliokunta eduskunnassa on sosiaali- ja terveysvaliokunta (Stv):
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-stv01/index.htx
Jonka toimia tässä erittäin isossa asiassa kannattaa nyt erityisesti seurata.

Asian seuraamisessa kannattaa hyödyntää tätä eduskunnan mietintöjen ja lausuntojen tilauspalvelua: http://www.eduskunta.fi/edk-tilauspalvelu/19/Welcome.php

Mikäli eduskunnan linkit lakanneet toimimasta, niin tee uusi haku esimerkiksi asiakirjan tunnuksella tai hakemasi tietosisällön nimellä.

Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Kuten maan tapana on ollut, niin valtio itse institutioineen valitsee, mitkä asiat se tunnustaa olevan pielessä ja lakien vastaisessa tilassa. Esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen suhteen Suomessa.

Johtavana mottona tuntuu olevan edelleen tämä:
Se mitä ei virallisen Suomen toimesta tunnusteta, niin sitä ei olemassakaan. Ja se mitä ei ole olemassakaan, niin sitä ei tarvitse korjata. Taikka korvata.

Joten, niin kuin tämän toimialan omakohtaisesti tuntevat tietävät; matkaa rakenneuudistuksista suurimpaan on paljon jäljellä.

Suomen ihmisoikeustilanne 2014 (virallinen versio)

Suomen ihmisoikeustilanne 2014 (virallinen versio)

Alkusyksyksi 2014 luvattu Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 on tullut kaikkien saataville. Selonteko on esitelty jo aiemmin poliittisen järjestelmämme edustajille. Kiitokset tästä yllä olevasta vinkkaajalle.

HUOM!
Mikäli huomaat selonteossa mainintoja lakisääteisten vakuutusten tai vakuutusoikeuden piiristä, niin laita kohteliaimmin tämän artikkelin kommenttiosioon tietoa sivunumerosta ja aiheyhteydestä. Lämpimin kiitoksin.

Lue virallisen Suomen selonteko ihmisoikeuksista ja koko kuvaa Suomi 2017 – artikkelista > Suomen ihmisoikeustilanne 2014

Päivityksen linkit toiminnassa, niitä kirjoitettaessa.

PÄIVITYS 26.9.2014 – ”LAKIEN SYNTY” – KIRJA ON ILMESTYNYT
Aiheesta on ilmestynyt mielenkiintoinen kirja. Kustannusosakeyhtiö Siltalan tuotantona:

Lakien synty, Seppo Konttinen:

”Lainsäädäntövalta ei ole enää kansan valitsemalla eduskunnalla vaan perustuslain vastaisesti harvojen ja valittujen hallinnassa erilaisissa verkostoissa.”

Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta.

Seppo Konttinen väittää uudessa kirjassaan Lakien synty, että näin ei ole. Hänen mukaansa lainsäädäntövalta on perustuslain vastaisesti harvojen ja valittujen hallinnassa erilaisissa verkostoissa. Kirjan mukaan lait syntyvät demokraattisen kontrollin ulottumattomissa, hämärissä työryhmissä ja toimikunnissa.

Kirjassaan Konttinen porautuu erityisesti eläke- ja verolainsäädäntöön.

**

”Hallituksilla on jo vuosien ajan ollut vanhentunut käsitys avoimesta ja demokraattisesta lainvalmistelusta”, Konttinen kirjoittaa.

”Ensin lyödään kiinni lakiesityksen pääkohdat, joista on sovittu hallitusohjelmissa, budjettineuvotteluissa ja kehysriihissä. Sitten kootaan sopiva porukka, johon kuuluu poliittisia virkamiehiä, etujärjestöjen palkollisia, painostusryhmien niin sanottuja asiantuntijoita ja kovaäänisimpiä sekavasta lobbarijoukosta.”

”Tässä menossa unohtuu avoin ja julkinen keskustelu vaihtoehdoista, joista päättäjäpoliitikot voisivat valita sen parhaan vaihtoehdon koko kansan eduksi.

Lakien sisältö muodostuu jo niiden suunnitteluvaiheessa erilaisissa työryhmissä. Kansanedustajat on tässä pelissä siirretty katsomon puolelle.”

***

Seppo Konttinen työskenteli Yleisradion taloustoimittajana vuosina 1974–2010. Konttinen on kirjoittanut muun muassa teokset Suomalainen ruokalasku (2011) ja Suora lähetys – Raportti Yleisradiosta (2012). Suomalainen ruokalasku palkittiin Niemi-säätiön 15 000 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla.

* * * *

Lakien synty – kirjasta uutisoi sosiaalisessa mediassa Promerit.net 23.9.2014. Joten mielenkiintoista keskustelua kirjan aiheesta ja perustuslaista osoitteessa:
http://www.promerit.net/2014/09/lakien-synty-seppo-konttisen-uusin-kirja/
– linkki ei jostain syystä toiminnassa – tilanne 5.8.2015

Toimiva linkki kustantajan sivuille – toiminnassa 5.8.2015
http://www.siltalapublishing.fi/fi/kirja/tietokirjat/166/lakien-synty

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.