Hyviä uutisia numero 13

Vielä vuoden 2008 alussa oikeusministeri Braxin/vihr. otteet vaikuttivat lupaavilta potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta.

Vakuutuslääkäreiden sidonnaisuudet ja osakkeenomistukset tulee olla julkisia.

Nyt maaliskuussa 2011 pitää ainakin itseni myöntää se, että vihreiden oikeusministeri Tuija Braxin ja siten myös vihreiden nousu Suomen valtaeliittiin on varmistunut. Aivan lopussa olevassa Iltasanomista tehdyssä vakuutuslääkärikollaasista löytyvään kysymykseen (IS 8.1.2009) ei ole saatu tähän päivään mennessä (3.3.2011) mitään vastauksia.

Suomalainen vakaan vaikenemisen kulttuuri on tullut näin osaksi myös vihreitä. Vaikka tuo oikeusministeri Braxille esitetty kysymys Iltasanomissa koskettaa mitä suuremmissa määrin vihreiden toiminnan ydinaluetta. Eli systemaattisia sekä pitkäkestoisia ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksia.

Tosin vain Suomessa ja suomalaisia.

– – – – –
– – – – –

Entisen pääministerimme Matti Taneli Vanhasen/kesk. yhden vaalirahoitushaaran selvittelyssä nostettiin kaksi asiaa ylitse muiden:

* Suomi on oikeusvaltio
* Suomessa laillisuusvalvonta toimii hyvin

Itse väitän, että nuo isolla esiin nostetut asiat eivät pidä paikkaansa. Esimerkiksi nostan kirjallisesti ja suljetusti toimivan vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän.

Jonka sisäistä painopistettä muutettiin nykyisen Perheyrittäjien liiton toimitusjohtajan Matti Taneli Vanhasen ja entisen keskustan pääministerikaudella törkeästi vakuutusyhtiöitä entisestään suosivaan suuntaan. Lisäksi hänen avosuhteensa Tapiola-yhtiöissä työskennelleen naishenkilön kanssa teki hänet jääviksi tekemään finanssialaan liittyviä päätöksiä. Varsinkin lakisääteisissä vakuutuksissa jääviys on ollut selkeä.

– – – – –
– – – – –

Vaativa tehtävä ja uranainen – kirjoitti Iltalehti 10.3 jatkaen:

”Tämän vuoden alussa Mertala siirtyi vakuutuskonserni Tapiolaan. Tapiolassa hän työskentelee yritysmarkkinoinnin kehittämispäällikkönä.

Mertalan toimenkuvaan kuuluu muun muassa alueiden ketjuohjaus ja huolenpitomaIlien suunnittelu eli Tapiolan aluekonttoreiden avustaminen yritysasiakkaiden hankinnassa ja yhteyksien ylläpitämisessä niihin. Perimmältään hän auttaa asiakkaiden hankkimisessa.

Mertalan tehtävää luonnehditaan varsin vastuulliseksi, vaikkei hän konsernin ylimpään johtoon kuulukaan. Hänen esimiehensä esinainen sattuu olemaan Tapiolan kenttäjohtaja Ann Wahlroos-Jaakkola eli Björn WahIroosin sisar.”

Lähde: Promerit – yhteisöPM Vanhanen humpsautuksen kautta jääviksi?

OIKEUSMINISTERI JOHANNES KOSKINEN/sdp JA PIKAPOTKUT

Aloitus epäkohtien esille noston suhteen tulee tällä kertaa vuodelta 2000 ja oikeusministeri Johannes Koskisen/sd. virkakaudelta. Suomen ihmisoikeustilanteessa jo tuolloin tiedossa olevat epäkohdat tuntuivat saavan pikaisen korjauksen. Pitkäkestoiset ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkaukset äkkistopin.

Vaan mitä sitten tapahtuikaan…?

– – – – –
– – – – –

”Kuuntelette Aamun peiliä, minä olen Maria Keskitalo…

Sosiaaliasioiden oikeusturva pannaan remonttiin.

Vakuutusyhtiöiden ja niiden lääkäreiden valtaa pidetään nykysysteemissä liian vahvana.

Oikeusministeri Johannes Koskisen mukaan tavoitteena on selkiyttää muutoksenhakua ja parantaa näin oikeusturvaa. Valtioneuvosto asettaa lähiaikoina laajan komitean valmistelemaan uudistusta.”

Tapani Leisti…

”Toimeentuloturvan kenttä on laaja, eri eläkkeet asumis, vammais hoito ja opintotuet, työtapaturma, kuntoutus, sotilasvamma-asiat ja työttömyysturva muiden muassa kuuluvat sen piiriin.

Kaikissa näissä asioissa kansalaisen oikeus korvaukseen on eläkelaitosten, vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuasteena toimivien erityisten lautakuntien hyväksymis ja hylkäämisvallan alaisena ja joistakin asioista voi vielä valittaa vakuutusoikeuteen ja aina korkeimpiin oikeuteen asti.

Valituksia käsitellään vuosittain viitisenkymmentä tuhatta eli sosiaalipuolen oikeusturva koskettaa suurta ihmisjoukkoa.”

Oikeusministeri Johannes Koskinen…

”Tämä lautakuntien järjestelmä on hajanainen ja monipolvinen ja samoin sitten vakuutusoikeus on ollut kritiikin kohteena taas siitä, että sillä ei ehkä täysimääräisesti toteudu ne hallintolain käytön periaatteet joita on muualla pystytty kohentamaan elikkä niin tässä tosiasiallisen oikeusturvan toteutumisessa on nähty olevan ongelmia. Molempien näiden ikään kuin selkeämmän systeemin laatimista ja sitten kansalaisten tosiasiallisen oikeusturvan parantamista tässä täytyy hakea.

Järjestelmä on kasvanut rinnan hyvinvointivaltion etuusjärjestelmien kanssa. Kansalaiset ovat moittineet usein, että hylkääviä päätöksiä ei perustella. Asiaan on vaatinut kohennusta myös Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja korkein oikeus antoi viimekesänä pyyhkeitä päätösten perusteluiden puuttumisesta vakuutusoikeudelle.

Mitä ne käytännössä ovat ne puutteet oikeusturvassa?

No siellähän ei ehkä ihan toteudu tää osapuolten tasavertaisuus, että hakija ja nää suuret eläkeyhtiöt tai kansaneläkelaitos ei oikein tasavertaisia tuossa prosessissa kaikin osin ole.”

Lähde: 25.01.2000 Ylen radiouutiset kello 08.00.

– – – – –
– – – – –

Seuraavana kiinnekohtana epäkohtien korjaamiseksi voidaan pitää potilaiden ja kansalaisten nälkälakkoa 30.10.2001- 27.11.2001 eduskuntatalon edessä:

Ja tuon tapahtuman pohjalta nykyisen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin tekemää ja vuonna 2003 julkaistua selvitystä vakuutusoikeudesta.

Avoin muistio vakuutusoikeudesta
Sitten tulikin hiljaiseloa, kunnes vuosina 2003-2007 pamahti kunnolla. Tosin julkisuudelta hyvin salassa, niin kuin tällaisilla asioilla on maan tapana valmistua.

Oikeusministeri Johannes Koskinen sai julkisesti kenkää ja voimaan ajettiin vakuutusyhtiöiden ennestään ylivertaista asemaa vahvistaneet lait!

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoman vaalirahoittajat vuodelta 2007 edelleen piilossa. Tästä linkistä lisätietoa – Liian vilkkaaksi vaalirahalla voideltu valta?

PAPERILÄÄKÄRIEN ARMOILLA – OSA FINNGATE SKANDAALIA

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 – 2007 entisestään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi nykyinen oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset:

1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

– vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
– hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
– vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

– tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

– työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.

4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

– koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
– vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
– valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
– vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.

Asiakokonaisuudesta vietiin tietopaketit päättäjien käteen, 13.6.2008 järjestetyssä ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” – mielenosoituksessa mielenosoituksessa. Maan tavan mukaisesti, kun protesti kohdistuu liian lähelle vallanytimiä, niin asiasta vaietaan. Onneksi nuo videoreportaasit pyörivät ikuisesti. Että onpahan ainakin yritetty!


VAKUUTUSOIKEUDELLINEN ERITYISTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ VUONNA 2011
* työtapaturmat ja ammattitaudit

– Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana –

Vakuutusyhtiö voittaa tässä tuomioistuinjärjestelmässä aina halutessaan potilaan

Onko Suomen suurin sanomalehti väärässä seuraavassa artikkelissaan?

Helsingin Sanomat 15.3.2008 – Kotimaa
Puolueeton vaikutelma myös ulospäin


Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan sitä, että tuomari on suhteessa asianosaisiin tai asiaan tavalla, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa.

Hallintolain mukaan muutoksenhakulautakuntien jäseniin sovelletaan samoja esteellisyysperiaatteita kuin tuomareihinkin. Lautakuntien jäsenet toimivat tuomarin vastuulla ja vannovat tuomarin valan.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan puolueettomuusvaatimuksella on tarkoitettu, ettei tuomarilla ole ennakkokäsitystä asiasta tai halua edistää oikeudenkäynnin toisen asianosaisen etua (subjektiivinen puolueettomuus).

Lisäksi puolueettomuusvaatimuksella tarkoitetaan sitä, että kaikki oikeutetut epäilyt ovat poissuljettuja (objektiivinen puolueettomuus).

Objektiivisen puolueettomuuden kannalta on keskeistä, miltä asiat näyttävät ulospäin, ja syntyykö asianosaisille ja yleisölle vaikutelma tuomarin puolueettomuudesta.

3.3.2011 Miksi Suomen suurinta sanomalehteä ei kiinnosta vastausten saaminen seuraaviin kysymyksiin päättäjiltämme?

KYSYMYKSET; JOTKA OVAT TOISTAISEKSI VAILLA VASTAUKSIA

1. Miten Suomessa on mahdollista saada voimaan perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastaista lainsäädäntöä?

2. Kuka Suomen viranomainen tai poliittinen päättäjä on edellä mainittujen toimien osalta korvausvastuussa pitkäkestoisista ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista?

3. Mitä konkreettisia toimenpiteitä eduskunta on tehnyt vuosina 2008 – 2011 tiedossa olevien epäkohtien poistamiseksi ja perustuslain 88 §:n mukaisten korvausten maksamiseksi potilaille?

Kattava lisätaustoitus kysymyksille alla olevista linkeistä.

– – – – –
– – – – –

KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU – NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 2/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 4/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 5/5

NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI JA SEN VAIKUTTAVUUS POTILAISIIN

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 2/3

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 3/3

– – – – –
– – – – –

VIHREIDEN EDUSKUNTARYHMÄN PUHEENJOHTAJA VILLE NIINISTÖ KOMMENTOI

”Suomen ihmisoikeustilanne ja vaalirahoitus kietoutuvat tiukasti toisiinsa Oikeusturvan VOLF-työryhmän toimittamassa haastattelussa. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö avaa rahtusen ovea hallitusohjelman tekijöiden ja isojen vaalirahoittajien suuntaan. Vihreiden Tuija Braxin johdolla eduskunnan lakivaliokunnassa viimeistelty kahden lääkärin loukku tulee Niinistön Villelle aikamoisena yllätyksenä.”

Vihreiden Niinistön Villellä on asiaa – pituus 6:47

– – – – –
– – – – –

Tästä linkistä pääsee tätä aihetta tuntematon henkilö halutessaan nopeasti alkuun:

– Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot –

– – – – –
– – – – –

OIKEUSMINISTERI: LÄÄKÄRIEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ

Vakuutuslääkärien asema joutuu todelliseen syyniin vielä tämän vuoden aikana, lupaa oikeusministeri Tuija Brax (vihr).

– On keskusteltava vakuutuslääkärien jääviyksistä. Heidät olisi saatava ilmoittamaan mahdolliset yhteytensä tai sidonnaisuutensa, Brax sanoo.

Kansalaisten oikeustajuun ei sovi, että vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla olevat lääkärit voivat tyrmätä tapaturmaeläkehakemuksen, jota puoltavat alansa huippuihin kuuluvat erikoislääkärit.

Ajattelevatko vakuutuslääkärit vain vakuutusyhtiön taloudellista hyötyä?

Jo vuonna 2003 oikeusministeriön erikoistutkija Maija Sakslin totesi tutkimuksessaan, ettei Suomen vakuutusoikeusjärjestelmä täytä länsimaisen oikeuskäytännön minimikriteereitä.

– Myös vakuutusoikeuden tilannetta katsotaan. Vakuutuskiistojen nykyistä pitkäkestoisuutta ja moniportaisuutta pyritään parantamaan, Brax sanoo.

Referaatin lähde: IS Veikkaaja 29.1.08

HUOM!
– 3.3.2011 tämäkin epäkohta on edelleen hoitamatta.
– Kelan erikoistutkija Maija Sakslin toimii tällä hetkellä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä

– – – – –
– – – – –

Miksi laillisuusvalvonta Suomessa näiden edellä kerrottujen epäkohtien suhteen ei toimi?

Helsingin Sanomat 30.11.2007 – Kotimaa TIETOKULMA
Viranomaisten vahti

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia

Hän seuraa etenkin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Hän valvoo laillisuutta lähinnä kanteluja tutkimalla mutta voi puuttua epäkohtiin itsekin.

Oikeusasiamies tekee myös tarkastuksia virastoihin ja toimii asiantuntijana lainvalmistelussa.

Oikeusasiamies ei korjaa viranomaisten virheitä. Hän voi antaa huomautuksen, esittää käsityksen tai tehdä esityksen.

Tutkimuksen mukaan viranomaiset yleensä korjaavat virheensä saatuaan jonkin näistä.

Oikeusasiamies voi myös nostaa virkasyytteen mutta tekee sen harvoin.

Toinen ylin laillisuusvalvoja on valtioneuvoston oikeuskansleri, jolla on melkein samat tehtävät ja toimivaltuudet kuin oikeusasiamiehellä.

– – – – –
– – – – –

VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄ ON OSA HARMAATA HALLINTOA

– Klikkaamalla kollaasia hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana –

Vakuutuslääkäreiden lausumat ovat 80 vuotta salaisia myös asianomaiselta itseltään.

– – – – –
– – – – –

Ihmisoikeusasioita muuten näyttävästi ajavat organisaatiot Amnesty International ja Ihmisoikeusliitto vaikenevat näistä epäkohdista vakaasti. Samoin kuin räväkkää journalismia harjoittava ja erilaisiin epäkohtiin hanakasti tarttuva Voima-lehti.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros oli vuoden 2007 eduskuntavaaleissa ehdolla Pohjois-Savon vaalipiirissä. Kokoomuksen ehdokkaana.

Vaikka Kristiina Kouros ei päässyt Jyrki Kataisen imussa eduskuntaan, niin hänellä on suora yhteys vallan huipulle. Hän ja hänen edustamansa Ihmisoikeusliitto ovat päässeet lausumaan kantansa hallitusohjelmaan 2011 – 2015!

Tämä lausunto tullee takaamaan sen, että esimerkiksi kaikkien työssään pysyvästi sairastuneiden ja vammautuneiden suomalaisten ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan törkeillä loukkauksilla on jatkossakin Ihmisoikeusliiton hyväksyntä.

– – – – –
– – – – –

Ihmisoikeusliiton esitykset hallitusohjelmaan 2011–2015
Viimeksi päivitetty 21.02.2011 12:24

Ihmisoikeusliiton kannanotossa hallitusohjelmaan 2011-2015 nostetaan esille neljä laajempaa ihmisoikeuksiin liittyvää kysymystä:

1. Hallituksen on sitouduttava kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman laatimiseen.

2. Hallituksen on sitouduttava uudistamaan yhdenvertaisuuslaki.

3. Hallituksen on sitouduttava saamelaisten maaoikeuskysymysten selkeään ratkaisuun alkuperäiskansaoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Hallituksen on sitouduttava sekä Pohjoismaisen saamelaissopimuksen että ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ratifioimiseen.

4. Hallituksen on ohjelmassaan sitouduttava lisäksi pikaisiin toimiin jo valmisteilla olevien ihmisoikeuksia koskevien sopimusten ratifiointien kiirehtimiseksi, valmistelun aloittamiseksi tai jatkamiseksi sekä sopimusvaraumien poistamiseksi.

Lisätiedot: pääsihteeri Kristiina Kouros, kristiina.kouros @ ihmisoikeusliitto.fi, 09 4155 2XXX

> Kristiina Kouros löytyy tällä hetkellä (26.10.2016) eduskunnan ihmisoikeuskeskuksesta
http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/keita-olemme/ihmisoikeuskeskus/

– – – – –
– – – – –

Politiikan pöydän alta – Seppo Sarlund

”Eduskunta käyttää suuren osan ajastaan erilaisten selvitysten kuuntelemiseen, josta tulee tietysti hyvää, tärkeää ja ajankohtaista tietoa, mutta itse päätöksenteko on todellisuudessa heikentynyt.

Politiikassaolo on nyt myötämäkeä, kunhan ei tee turhia ja vääriä kysymyksiä julkisesti eikä asetu vastustamaan niitä, jotka ovat kirjoittaneet poliitikanteon käsikirjoitukset eduskunnan ulkopuolella”

– – – – –
– – – – –

Lisätiedot IS – kuvakollaasin aiheesta ja Ihmisoikeusliiton sokeudesta internetin hakukoneilta:

vakuutusoikeuden kehittäminen
vakuutuslääketieteellinen arvio
kahden lääkärin loukku

* * * *

Päivitys 5.5.2013 kello 05:05
Vai pitäisikö Suomen antaa; tämä oikeusvaltion laillisuusperiaatteita romuttava koneisto Euroopan unionin korjattavaksi?

Hyvä vakuutustaisteluihin juuttunut. Tuskastuttaako Sinua todellisten parannusten hitaus? Ei kannata vaipua synkkyyteen.

Tutustu tästä linkistä Kukkosen listaan.

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, ay-liike, EU, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, kansalaisjärjestöt, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahaskandaali, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.