Kelan vakuutuslääkärit 2020

Ensin näillä kolmella pointilla taustoitusta, Suomi 2017 verkoston Kelalle 23.6.2020 tekemään tietopyyntöön. Tietopyyntö koskee Kelan vakuutuslääkäreiden julkisia tunnistetietoja 2020 – luvulla:

1.
Jostain syystä Kelan internet – sivuilta ei löytynyt 23.6.2020 asiantuntijalääkäreinä toimivien nimitietoja, erikoisaloja ja erityispätevyyksiä?
2. Onko syynä se, että niitä ei vuonna 2020 edelleenkään ole Kelan käytössä?
3. Eikö Kelan muka tarvitse noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöstä KHO:2014:83, joka koskee julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden tunnistetietojen julkisuutta?

Tuon edellisen kappaleen kysymysten tiedon lähteenä on sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän/ps. ihmeelliseltä vaikuttanut vastaus kirjalliseen kysymykseen KK 358 2015 vp, jonka hänen tuolloiset puoluekaverit Ritva Elomaa/ps., Leena Meri/ps. ja Anne Louhelainen/ps. tekivät Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäreistä. Toki pitää muistaa se, että sosiaali- ja terveysministerin vastauksen kirjoittivat ministeriön virkahenkilöt.

Tämän artikkelin lopussa olevista linkeistä voit todeta, että näitä samoja ongelmia selviteltiin jo 1900 – luvun lopussa.

Joten edellisistä syistä ja käynnissä olevasta, hallitusohjelman mukaisen, vakuutuslääkärijärjestelmän lainsäädännön korjaushankkeesta (STM140:00/2019) johtuen, Suomi 2017 verkosto on jättänyt seuraavanlaisen tietopyynnön Kelan kirjaamoon 23.6.2020.

Kela vakuutusalan esikuvaksi 2020-luvun toimintojen läpinäkyvyydessä?

Pyydettäessä 2010-luvulla vastaavia tietoja Kelalta sai 5-A4 sivun mittaisen nimilistan Kelan vakuutuslääkäreistä. Seuraavanlaisen saatesanoin varustettuna: ”Hei. Ohessa listaus Kelan palveluksessa olevista asiantuntijalääkäreistä 4.10.2010”.

Kyseessä oli pelkkä nimilista, jossa nimet olivat sekalaisessa järjestyksessä. Ilman pyydettyjä tietoja Kelan asiantuntijalääkäreiden eli vakuutuslääkäreiden, erikoisaloista ja erityispätevyyksistä.

Toivottavasti 2020-luku tuo, tähän yhteiskunnallisesti erittäin tärkeään ja merkittävän suureen julkisen vallan käytön alueeseen tarvittavan läpinäkyvyyden. Ratkaisevassa roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa ovat Kelan päättäjät 2020 – luvulla. Hehän ovat eduskuntapuolueiden mandaateilla valittuja kansanedustajia sekä isojen yritysten, työmarkkina- ja edunvalvontajärjestöjen edustajia.

SISÄLLYSLUETTELO
Päivän Lehti muurinmurtajana
Kelan rooli vakuutusasioissa kasvaa
Työministeriö ja työministeri ratkaisijan rooliin
Kelan päättäjistä 2020-luvulla
Kelan valtaa käyttävien sidonnaisuuksista
Kelan ylilääkäri yhtenä muurinmurtajana
Kelan vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyydestä
Artikkelin linkkejä

PÄIVÄN LEHTI MUURINMURTAJANA
Kelalle tehdyn tietopyynnön taustoista, alkukesän uutisvirran kannalta katsottuna.

Kaikkia suomalaisia koskettava, hallitusohjelman mukainen lakihanke STM140:00/2019 on edennyt kaikessa hiljaisuudessa. Lausuntokierros päättyi 10.7.2020. Valtioneuvoston hankesivuston tiedon mukaan, hallituksen esitys eduskunnalle tullaan antamaan 24.8.2020 alkavalla viikolla numero 35.

Yllättäen. Eniten ruututilaa aiheelle tiedotusvälineistä, jotka noudattavat journalistin ohjeita, on antanut, tähän mennessä, Päivän Lehti – niminen verkkolehti. Toivottavasti aiheesta kuullaan ja saadaan luettavaa muidenkin tiedotusvälineiden tutkimana ja analysoimana. Esimerkiksi vakuutuslääkäreinä toimivien jääviystilanteista, kun samaan aikaan toisaalla ovat käynnissä niin jättimäiset sote – kuin sotu – uudistukset.

Sote- ja sote-uudistusten edetessä? Tosielämän valinnanvapaus?

Vakuutuslääkäreiden sidonnaisuuksista ja jääviyksistä käytiin vilkasta keskustelua eduskunnassa jo 1900-luvun lopussa. Tämän artikkelin lopussa muutamia linkkejä aiheeseen, jotka käsittelevät kansanedustajien hallitukselle tekemiä kirjallisia kysymyksiä.

KELAN ROOLI VAKUUSASIOISSA KASVAA
Vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden ja siihen kohdistuvan luottamuksen parantamiseksi liikkeellä oleva lakihanke STM140:00/2019 etenee. Elokuun 2020 aikana tapahtuu 10.7.2020 mennessä saatujen lausuntojen käsittely. Ministeriön tavoitteena on siis se, että hallituksen esitys aiheesta annetaan eduskunnalle 24.8.2020 alkavalla eli viikolla numero 35. Joten esimerkiksi Kelaa koskeva lainsäädäntö voidaan laittaa kerralla kuntoon.

Toivotaan, että mahdollisimman moni suomalainen jaksaa tutustua STM 140:00/2019 lakiluonnoksen asiakirjoihin. Sillä tässä aiheessa, jos missä, päättäjien sanojen ja tekojen välinen ristiriita on ollut erittäin suurta.

Kelan rooli tulee käynnissä olevan ja ainakin vuoteen 2027 kestävän, sosiaaliturvan uudistuksen myötä kasvamaan. Lääketieteellisiä seikkoja sisältäviä korvauspäätöksiä tullaan Kelan roolin kasvettua tekemään Kelassa entistä enemmän. Joten Kelan vakuutuslääkäreitä koskeva lainsäädäntö kannattaa laittaa kerralla kuntoon.

Tämä seuraava on surullisen tuttu tilanne kymmenille tuhansille suomalaisille vuosittain. Varsinkin, kun vakuutetun/potilaan kohdalle osuu hylkäävä päätös, ilman tosiasiallisia perusteluita, koskien esimerkiksi täysimääräistä tapaturma- ja/tai työkyvyttömyyseläkettä.

”Sosiaaliturvakomitea aloittaa ongelmien työstämisen monimutkaisuudesta sekä niiden henkilöiden tilanteesta, jotka ovat tosiasiallisesti työkyvyttömiä, mutta joiden nykysäännösten mukaan tulee hakea työttömyysturvaetuutta.”
Lähde: Valtioneuvosto

Sosiaaliturvakomitea
STM031:00/2020
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=STM031:00/2020
Linkki luettu 15.8.2020

Joten toivotaan, että päättäjillämme on tällä kertaa valtaa ja uskallusta korjata, pitkään tiedossa olleet ongelmakohdat, ihan oikeasti. Edes 2020 – luvun aikana.

TYÖMINISTERIÖ JA TYÖMINISTERI RATKAISIJAN ROOLIIN
Kaikkien meidän suomalaisten onneksi on hyvä tiedostaa, että tämän hetkinen työministerimme puolisoineen tietää, mistä kaikki edellä kerrotut kafkamaisuudet juontavat alkunsa. Jos vain heidän omatuntonsa ja muistinsa näissä asioissa vielä, niin sanotusti pelaavat.

”Työministeri ja työministeriö”
Julkaistu 23 tammikuun, 2020

– –

”Muistatko vielä tämän? Muun muassa pääministeri Sipilän/kesk. hallituksen työ- ja oikeusministerinä toiminut Jari Lindström/ex-ps./siniset kutitteli lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan isoja ongelmakohtia rohkeasti.

Kunnes hänetkin lanattiin hiljaiseksi.”
Lue lisää Suomi 2017-blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2020/01/23/tyoministeri-ja-tyoministerio/

KELAN PÄÄTTÄJISTÄ 2020-LUVULLA
Tällä hetkellä suurinta valtaa Kelassa käyttävät Kelan pääjohtaja Outi Antilan lisäksi nämä toimijat ja henkilöt. Kelan valtuutettuina toimivat puolueidensa valitsemat kansanedustajat.

Kelan valtuutetut 2019-2023

Kulloinkin voimassa oleva Kela valtuutettujen kokoonpano kannattaa varmistaa Kelan nettisivuilta.

Kelan valtuutettujen jäsen Ritva Elomaa/ps. on ollut vuonna 2015 tekemässä tuota alussa mainittua, erinomaista ja edelleen ajankohtaista kirjallista kysymystä (KK 358/2015), joka koski Kelan asiantuntijalääkäreitä. Tästä bloggauksesta ”Kelan vakuutuslääkärit 2019 -” pääset tutustumaan tuohon kirjallisen kysymykseen ja siitä saatuun perussuomalaisten ministerin antamaan vastaukseen vuonna 2015.

Kelan hallituksessa on aina vahva isojen puolueiden ekosysteemeihin kuuluvien etujärjestöjen edustus. Tällä hetkellä Kelan hallituksessa on myös vahvaa ministeritason kokemusta. Muun muassa oikeus-, sosiaali- ja terveysministeriön toimialoilta.

Kelan hallitus 2020-2022

Kulloinkin voimassa oleva Kela hallituksen kokoonpano kannattaa varmistaa Kelan nettisivuilta.

Kelan hallituksen jäsenillä on paljon kokemusta vakuutuslääkärijärjestelmään kohdistuvasta epäluottamuksesta. Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukaan edustama SOSTE ry toimi vuonna 2014 yhtenä vakuutuslääkärijärjestelmän avaamisen pysäyttäjänä. Kelan hallituksen jäsen Tuija Brax antoi taas vuonna 2008 ymmärtää, että lääkäreiden sidonnaisuudet selvitetään. Vakuutusoikeutta myöden. Tuolla tiellä ollaan edelleen.

KELAN VALTAA KÄYTTÄVIEN SIDONNAISUUKSISTA
Alla olevasta mobiiliflaijerista löydät lisää taustoitusta, kohta seuraavalle tietopyynnölle Kelan vakuutuslääkäreistä, joka siis lähetettiin Kelan vastattavaksi 23.6.2020.

Jäljitys 2010-2019 sidonnaisuuksista edelleen 08/2020 käynnissä.

Kelan valtuutettujen puheenjohtajana toimiva Riitta Slunga-Poutsalo/ps. osaa halutessaan ja saadessaan kertoa sen, että miksi ihmeessä  perussuomalaiset 2019 hyppäsivät Kelan pääjohtajan valinnassa lennossa kokoomuksen ja keskustan kelkkaan? Moni perussuomalaisia uskollisesti äänestäneistä onkin nyt siirtymässä suoraan ja suosiolla nukkuvien riveihin. Höplästä vetäminen on näissä sosiaalivakuutuksiin ja – turvaan liittyvissä asioissa aina kertaluontoista. Niin kuin siniset varmaan vielä hyvin muistavat.

KELAN YLILÄÄKÄRI YHTENÄ MUURINMURTAJANA
Suomi verkoston 2017 10.7.2020 lausuntoa, vakuutuslääkärijärjestelmää korjaavaan lakihankkeeseen STM140:00/2019, on kehuttu sosiaalisessa mediassa 32-sivuiseksi muurinmurtajaksi. Joten tässä on helposti hyötykäyttöön napattavissa oleva mobiiliflaijeri. Vaikka tieto lisää tuskaa, niin tässä kohtaa se kannattaa ottaa.

Lausunnon sivuilla 16-28 esitykset vakuutuslääkäreitä koskevan lainsäädännön korjaamiseksi.

Tästä Suomi 2017 verkoston blogilinkistä löydät 32-sivuisen lausunnon omaan ja verkostosi käyttöön .pdf.muodossa.

https://suomi2017.wordpress.com/2020/07/10/suomi-2017-verkoston-kannanotto-10-7-2020/vakuutuslaakarijarjestelma_suomi-2017-verkoston-kannanotto-10072020_stm-01062020_stm140_00_2019_vakuutuslaakarin-kannanotto/

Yllättäen ja pyytämättä, esitykset Kelan vakuutuslääkäreiden lainsäädännön korjaamiseksi, jotka löytyvät Suomi 2017 verkoston lausunnon sivuilta 27 – 28, ovat saaneet Kelan suunnasta korkea-arvoista tukea.

Kelan ylilääkäri Janne Leinonen avasi, 12.6.2020 Päivän Lehti ”Vakuutuslääkäreitä ohjaavat samat eettiset periaatteet kuin hoitavia lääkäreitä” – kommenttikirjoituksessaan, Kelan asiakkaille tervetullutta mahdollisuutta saada käyttöönsä itseään koskevia tärkeitä tietoja:

”Vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin kannanotto ei ole lääkärinlausunto vaan arvio, joka on tarkoitettu ensisijaisesti vakuutuslaitoksen sisäiseen käyttöön, ratkaisijan avuksi. Vakuutetun on kuitenkin mahdollista saada se itselleen.”

Kommenttikirjoituksessaan hän ei vielä paljastunut, miten vakuutettu saa nuo tiedot itselleen. Joten avaamme asiaa lisää.

Nuo asianomaisjulkiset arviotiedot saa vahinko- ja eläkevakuutuspuolella pyytämällä kutakin korvauspäätöstä koskevat käsittelijä- ja lääkärikansiomerkinnät itselleen. Erikseen pyytämällä mukaan saa kuhunkin korvauspäätökseen tekoon osallistuneen vakuutuslääkärin nimitiedot, erikoisalat ja erityispätevyydet. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO:2014:83 mukaisesti.

Tästä tarvitaan Kelan tietoisku asiakkailleen. Syksyn 2020 aikana?

Tuon ylilääkäri Leinosen mainitseman vakuutuslääketieteellisen arvion saaminen vakuutetun omaan käyttöön auttaa, myös montaa Kelan asiakasta, ymmärtämään mahdollisen hylkäävän päätöksen perustelut paremmin.

Suomi 2017 verkosto kannattaakin Kelan ylilääkäri Janne Leinosen näkemystä. Ja on kirjannut esityksensä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain täydentämisestä, 10.7.2020 lausuntonsa sivuille 27 – 28, jotka tässä seuraavaksi mobiiliflaijerimuodossa, kaikkien aiheesta kiinnostuneiden luettaviksi ja hyväksyttäviksi.

Toivotaan, että Kelan valtuutetut ja hallituksen jäsenet antavat tukensa, Kelan ylilääkäri Janne Leinosen myönteiselle ulostulolle Kelan asiakkaiden oikeudellisen aseman parantamiseksi. Suomi 2017 verkoston esittämällä tavalla se onnistuu helposti.

KELAN VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN LÄPINÄKYVYYDESTÄ
Sitten lisää taustoitusta, kohta seuraavalle tekstimuodossa olevalle tietopyynnölle Kelan vakuutuslääkäreistä. Kelan sivuilla 23.6.2020 vakuutuslääkäreiden rooleista kerrottiin muun muassa seuraavaa:

Asiantuntijalääkäri perehtyy taustoihin
”Kelan asiantuntijalääkärit toimivat vakuutuslääketieteellisinä asiantuntijoina sairauteen perustuvien hakemusten arviointitehtävissä sekä niihin liittyvässä sidosryhmäyhteistyössä.”

Asiantuntijalääkäri
”Vakuutuslääketieteellinen asiantuntijana sairauteen perustuvien hakemusten arviointitehtävissä sekä sidosryhmätyössä. Voi toimia lääketieteellisenä asiantuntijana erilaisten hankkeiden valmistelussa ja ohjauksessa.”

Luotettavaa lukua Kelan asiantuntijalääkäreiden eli vakuutuslääkäreiden määrästä ei jostain syystä löytynyt.

Se ei käynyt myöskään selville Kelan sivuilta, että onko kulloinenkin lääketieteellisten seikkojen käsittelyyn Kelassa, osallistuva asiantuntijalääkäri juuri sen sairaus- tai vamma-alueen asiantuntija, josta potilaan/vakuutetun tapauksessa on kyse.

Tällainen Kelaa koskevan tietopyynnön hakuosuma vuodelta 2012:
 ” …heilläkään ei ole tietoa vakuutuslääkäreinään toimivien erikoisaloista, erityispätevyyksistä ja missä kaikissa paikoissa ko. henkilö toimii.

Kela on pyytänyt tältä osin kääntymää Valviran puoleen, jonka vuonna 2009 antamaan vastaukseen voitte tutustua > tästä linkistä. –
Lähde: Oikeusturvan ajankuva – ”Vakuutuslääkärien määrästä” – lauantaina, joulukuuta 22, 2012

Joten edellisistä syistä johtuen, Suomi 2017 verkosto on jättänyt seuraavanlaisen tietopyynnön Kelan kirjaamoon:

Lähettäjä: Suomi 2017
Date: ti 23. kesäk. 2020 klo 12.23
Subject: Tietopyyntö 23.6.2020 Kelan vakuutus-/asiantuntijalääkäreistä
To: Kirjaamo Kela

Hyvää kesäpäivää Kelaan,

Ensin taustaa tietopyynnölle:
”Työeläkealalla ei ehkä tiedetä, että puolet Suomen vakuutuslääkäreistä toimii Kelan palkkalistoilla, Ilmarisen ylilääkäri Seppo Kettunen kertoo.”
Lähde: Työeläke-lehti 2/2016, toimittaja Kimmo Kontio – Julkaisija on Eläketurvakeskus – (Työkyvyttömyyden olemusta täytyy tuntea – VAKUUTUSLÄÄKÄRI varmistaa oikeudenmukaisuutta”)

Emme löytäneet tietopyyntömme kohteena  olevia tietoja Kelan nettisivuilta. Tai edes mainintaa siitä, kuinka monta vakuutuslääkäriä Kelassa 23.6.2020 toimii.

Pyydämme siksi verkostomme sisäiseen käyttöön, tällä sähköpostilla, Kelan vakuutus-/asiantuntijalääkäreinä toimivien nimitiedot, erikoisalat ja erityispätevyydet. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:2014:83) vuosikirjapäätöksen mukaisesti.

Tietopyyntömme tietojen saamisella on tärkeä merkitys sille, kun osallistumme omalla panoksellamme lausuntokierroksella olevaan STM140:00/2019 lakihankkeeseen, jonka päätavoitteeksi on asetettu vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden ja luottamuksen parantaminen.

Tietopyyntömme mukaisten tietojenn listaus on hyvä saada esimerkiksi Kelan lääkärilinjat aluejaon mukaisesti:

HYKS erityisvastuualue, Helsinki
KYS erityisvastuualue, Kuopio
OYS erityisvastuualue, Oulu
TAYS erityisvastuualue, Tampere
TYKS erityisvastuualue, Turku

Näin toimien eri puolella Suomea asuvien potilaiden/vakuutettujen on helppoa ja nopeaa tarkistaa internetistä ennen vastaanottoajan tilaamista omassa sairaus- ja lausuntoasiassa se, että toimiiko mahdollinen oma uusi lääkäri myös Kelan tai jonkin muun vakuutus- tai eläkeyhtiön vakuutuslääkärinä?

Nykyaikaisen avoimuusperiaatteen mukaisesti, potilaat/vakuutetut voivat näin turvata omatoimisesti vakuutusalan toiveen siitä, etteivät vakuutuslääkärit joudu työssään tapaamaan potilaita/vakuutettuja kasvokkain, jolloin vakuutusalan mukaan heidän yhdenvertainen kohtelu korvausasioissa vaarantuisi.

Sosiaaliturvan uudistamisen (STM031:00/2020) myötähän Kelan rooli sosiaaliturvan toimeenpanijana kasvaa entisestään. Jolloin myös lääketieteellisiä seikkoja sisältävien korvauspäätöksien ja vakuutuslääketieteellisten kannanottojen määrä kasvaa.

Joten Kelan ajantasalla olevien vakuutus-/asiantuntijalääkäritietojen esille saaminen ja siellä pitäminen on julkisen vallankäytön läpinäkyvyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kesäterveisin
Lari
Suomi 2017 verkosto
> Blogi > Twitter > Facebook > Instagram

Asianmukainen vastaanottokuittaus Kelan kirjaamosta on saatu 23.6.2020 kello 12.23:

”Kiitos yhteydenotostanne. Olemme vastaanottaneet viestisi.
Ystävällisin terveisin
Kelan kirjaamo”

Kelan kirjaamon roolista kerrotaan Kelan sivuilla näin:
”Kelan kirjaamoon voit lähettää Kelassa käsiteltävät hallinnolliset asiat. Näitä ovat esimerkiksi lausunto- ja selvityspyynnöt, kantelut, vahingonkorvausvaatimukset ja tietopyynnöt.”

Tämän artikkelin julkaisun hetkellä 15.8.2020 Kelan vastausta ei ole vielä saatu. Joten tämä artikkeli täydentyy tai tähän linkittyy uusi artikkeli jossain vaiheessa. Riippuen Kelan antaman vastauksen pituudesta.

ARTIKKELIN LINKKEJÄ

Päivän Lehti – linkkejä:

PÄIVÄN LEHTI – Vierashuone 12.6.2020 kello 08:23
”Vakuutuslääkäreitä ohjaavat samat eettiset periaatteet kuin hoitavia lääkäreitä”
Kelan johtava ylilääkäri Janne Leinonen vastaa Seppo Konttisen kolumniin vakuutuslääkäreistä.
https://www.paivanlehti.fi/kommentti-vakuutuslaakareita-ohjaavat-samat-eettiset-periaatteet-kuin-hoitavia-laakareita/
Linkki luettu 15.8.2020

PÄIVÄN LEHTI –  Vierashuone 10.6.2020 kello 15:02
Vieraileva kolumnisti
”Vakuutuslääkäreiden omatunto puntarissa – epäkohtaan on viimein tulossa muutos”
Vakuutusyhtiöiden valta suomalaisessa terveyden- ja sairaanhoidossa on kasvanut vauhdilla
https://www.paivanlehti.fi/vakuutuslaakareiden-omatunto-puntarissa-epakohtaan-on-viimein-tulossa-muutos/
Linkki luettu 15.8.2020

STM140:00/2019 vakuutuslääkärijärjestelmä hankesivusto
Muutetaan eräitä sosiaalivakuutuslakeja hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Säädösmuutoksilla lisätään sosiaalivakuutuslaitosten korvaustoiminnan läpinäkyvyyttä ja parannetaan päätösten perusteluja.

Tiivistelmä
Parannetaan sosiaalivakuutuslaitosten päätösten perusteluja ja korvausprosessien läpinäkyvyyttä. Lakeihin kirjataan vakuutuslääkärin kannanoton sisältöä koskevat säännökset

Lähtökohdat
Hallitusohjelmaan 2019 on kirjattu, että vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia korjataan sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielisen mietinnön (StVM 33/2018 VP) mukaisesti
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=STM140%3A00%2F2019
Linkki luettu 15.8.2020
Asiakirjat kohdasta löydät annetut lausunnot ja ministeriön tekemän lausuntoyhteenvedon.
Hankesivuston mukaan hallituksen esitys tullaan antamaan eduskunnalle 24.8.2020 alkavalle viikolla numero 35.

Kirjallisia kysymyksiä hallitukselle  – linkkejä:
KK 358/2015 vp Ritva Elomaa/ps., Leena Meri/ps.
Kirjallinen kysymys KK 358/2015 vp
Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäreistä
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_358+2015.aspx
Linkki luettu 15.8..2020

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän/ps. vastaus:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_358+2015.pdf
Linkki luettu 15.8.2020

KK  678/1999 – Matti Kangas /vas, Reijo Laitinen /sd
Kirjallinen kysymys KK 678/1999
Vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkärit sekä lääkäreiden jääviyden tulkinta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_678+1999.pdf
Linkki luettu 15.8.2020

KK 809/1999 Tarja Kautto /sd
Kirjallinen kysymys KK 809/1999
Eläkkeenhakijan tiedonsaantioikeus ja käsittelyajan lyhentäminen
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_809+1999.pdf
Linkki luettu 15.8.2020

KK 264/2002 – Matti Kangas /vas, Pertti Turtiainen /vas
Kirjallinen kysymys KK 264/2002
Työkyvyttömyyseläke ja asiantuntijalääkäreiden etiikka
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_264+2002.pdf
Linkki luettu 15.8.2020

KK 649/2005 vp — Rauno Kettunen /kesk
KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2005 vp
Vakuutuslääkäreiden puolueettomuus
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_649+2005.pdf
Linkki luettu 15.8.2020

KK 850/2005 vp — Pekka Vilkuna /kesk
KIRJALLINEN KYSYMYS 850/2005 vp
Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden valta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_850+2005.pdf
Linkki luettu 15.8.2020

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, vakuutuslääkäri, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.