Vanhasen lista 3

Nyt; korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti, julkaistava Vanhasen lista on osallistujaluettelo henkilöistä, jotka osallistuivat 2.2.2009 Finlandia-talolla Helsingissä järjestettyyn “Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla” – seminaariin. Osallistujatiedot pyrittiin ensin aggressiivisesti salaamaan!

Kuitenkin listalta löytyy; esimerkiksi, 21 tiedotusvälineiden päätoimittajaa!

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on erittäin merkittävä. Verovaroilla tai vastaavan kaltaisesti katsottavaksi kerätyillä yhteisillä varoilla järjestettyjen tilaisuuksien osallistujatiedot ovat Suomessa julkisia. Tosin oma olettamani on se, että osallistujatietoja vastaavista tilaisuuksista; tuskin, annetaan kovinkaan helpolla.

Kho:n päätöksellä julkiseksi tulleelta listalla on mm. seuraavia oikeusalan edustajia:
(KHO:2012:88, Antopäivä 3.10.2012, Taltionumero 2622, Diaarinumero 2763/2/11)

Aittoniemi Eeva, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö
Astola Tiina, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
Brax Tuija, oikeusministeri, oikeusministeriö
Ekholm Peter, oikeustieteen lisensiaatti
Hallberg Pekka, presidentti, korkein hallinto-oikeus
Jääskinen Niilo, hallitusneuvos, tuomari, korkein hallinto-oikeus
Kanninen Heikki, hallintoneuvos, virkamiestuomioistuin
Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri, oikeuskanslerinvirasto
Pynnä Tuula, hallintoneuvos, korkein hallinto-oikeus
Wirtanen Nils, kansliapäällikkö, oikeuskanslerinvirasto
Osallistujatiedot ovat KHO:2012:88 päätöksellä julkiset.

Osallistujatiedot ovat KHO:2012:88 päätöksellä julkiset.

”Seminaarin noin 300 osallistujaa olivat pääosin virkamiehiä, poliitikkoja, yritysjohtajia, järjestöjohtajia ja tiedotusvälineiden edustajia ja oli arvioitavissa, että siihen, keitä seminaariin oli kutsuttu, oli vaikuttanut keskeisesti heidän tehtävänsä ja yhteiskunnallinen asemansa.” Lähde: KHO:2012:88 päätös

SISÄLLYSLUETTELO
Mielenkiinto kutsutuista herää
Tabu riippumattomien kansalaisjärjestöjen maasta
Valtioneuvosto toimittaa Vanhasen listan vain kuvina
Mitä avoin Suomi ja EU tarkoittavat?
Osallistujalistan mukaiset päätoimittajat
Osallistujalistan mukaiset toimittajat
Vanhasen listan julkisuuden perusteista
Vanhasen lista sivu 1 | Aalto – Haukkala
Vanhasen lista sivu 2 | Hautala – Kautto
Vanhasen lista sivu 3 | Kekkonen – Mustonen
Vanhasen lista sivu 4 | Mustonen – Raunemaa
Vanhasen lista sivu 5 | Rautio – Tolonen
Vanhasen lista sivu 6 | Torstila – Åkerholm
> Vinkki
Yhteenvetoa merkittävästä ennakkopäätöksestä
Tuoreita poimintoja Vanhasen listaan liittyen
Vuosikirjanumero KHO:2012:88
Perustuslaki ”uudistuksen” salatut kohdat
Päivitys 31.1.2013 – Virkavalta lain yläpuolella

MIELENKIINTO KUTSUTUISTA HERÄÄ
Oma kiinnostukseni tähän tilaisuuteen käynnistyi, kun yritin saada selville, keitä kansalaisjärjestöjä oli tilaisuuteen kutsuttu ja miksi juuri nuo kansalaisjärjestöt?

Valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristö kieltäytyi antamasta; verovaroilla järjestetyn, tilaisuuden osallistujatietoja, koska tilaisuudessa ei tehty kuulemma virallisia päätöksiä.

Valituskelpoisen päätöksen saatuani vein asian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Jonka 3.10.2012 antamalla päätöksellä diaarinumero 2763/2/11 osallistujatiedot ovat siten julkiset.

Aikaa kohta esiin rullaavien osallistujatietojen saamiseen kului 1,5 vuotta ja maksettavaa pelkästään KHO:n päätöksestä tuli 226 euroa, joka on itselleni nykyisessä elämäntilanteessa erittäin iso raha. KHO:n antama päätös on saatavillanne tämän artikkelin lopussa. Päätös on tekstimuodossa. Osallistujalistat kuvamuodossa.

– Aiemmat aiheeseen liittyvät Suomi 2017 artikkelit –

Vanhasen lista
Vanhasen lista 2
EU:n ja maan tapa esiin rehellisyydessä sekä avoimuudessa

Tässä ensin lyhyesti, miksi halusin tuon 2.2.2009 Finlandia-talon EU-tilaisuuden osallistujatiedot verkostojeni kautta esille. Suhteisiinhan tämä maailma jatkossakin perustuu ja niitä pitää vaalia. Luottamus lienee kaikkien yhteisöjen perusta?

Avoin kysymys lienee tämä. Miten avointa yhteisten asioiden hoitamisen pitää olla?

TABU RIIPPUMATTOMIEN KANSALAISJÄRJESTÖN MAASTA
Suomen on kehuttu olevan avoin kansalaisyhteiskunta, jossa aktiiviset ja hallinnosta riippumattomat (NGO = Non-Governmental Organizations) kansalaisjärjestöt ovat isossa roolissa demokratian toteuttamisessa. Ja juuri tämän erityispiirteen takia meidän kaikkien kansalaisten ääntä voidaan puolueiden ja virkamiesten toimesta kuunnella, ennen kuin meitä koskevia päätöksiä tehdään.

Ihmettelin pitkään sitä, etteivät edes suurten ja miljoonien eurojen liikevaihtoa pyörittävien potilas- ja kansalaisjärjestöjen keskusliitot taistele ärhäkästi pysyvästi vammautuneiden tai sairastuneiden potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen puolesta. Ammattiliitoista puhumattakaan.

Vastustajana noissa kymmeniä tuhansia suomalaisia koskettavissa vakuutustaisteluissa ovat miljardien eurojen liikevaihtoja ja – voittoja pyörittävät finanssikonsernit.

Kunnes yhtenä päivänä kolahti. Noin kuvaannollisesti. Kiitokset kuuluvat keskustalle ja Paavo Väyryselle sekä Seppo Sarlundille.

Lainaus tulee Seppo Sarlundin “Politiikan pöydän alta” – kirjasta, jossa nuori Paavo Väyrynen visioi vuoden 1969 loppupuolella (lainaus luvusta – Köyhän asialla):

– Katsokaa demareita. Ne ovat vallanneet kaikkien epäpoliittisten kansalaisjärjestöjen johtopaikat. Niillä ja ay-liikkeellä ne pelaavat. Keskustapuolueen on vallattava järjestöt, neuvoi nuori mies.

VALTIONEUVOSTO TOIMITTAA VANHASEN LISTAN VAIN KUVINA
Olen siis saanut sähköpostiini osallistujatiedot kuvamuodossa.

Sain valtioneuvoston viestintäjohtaja Kari Mokolta 16.11.2012 vastauksen, että he eivät viestintäkäytäntöjensä mukaisesti julkista nettisivuillaan osallistujalistaa.

Joten tässä Vanhasen lista sitten tulee valtioneuvostolta saamassani kuvamuodossa ja KHO:n päätöksen velvoittamana.

Laitoin vielä 28.11.2012 viestintäjohtaja Mokolle pyynnön siitä, että saisin osallistujalistan KHO:n päätöksen mukaisesti käyttööni; myös Microsoftin Wordin rich text format (.rtf)- muotoon tallennettuna tekstinä. Koska datajournalismin tarpeisiin kuvamuodossa olevista osallistujalistoista ei saa amatööritaidoilla paljoa irti. Eikä tuo valtioneuvostolta saamani kuvalaatu tee oikeutta asian merkittävyydelle.

Mikäli saan osallistujatiedot myöhemmin tekstimuodossa käyttööni, niin julkaisen ne sitten kunkin kuvatietueen perään. Ensin lyhyt kertaus virallisen Suomen tilanteista.

MITÄ AVOIN SUOMI JA EU TARKOITTAVAT?
Vieläkö muistatte tämän? Mitkäs olivatkaan Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteita vuonna 2006?

– Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni –

”Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä.

Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.

Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan.

Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.

Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen.
Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen.”

Lähde: eu2006.fi

Osallistujatiedot saatuani ja niihin tutustuttuani; en enää ihmettele sitä, miksei osallistujatietojen salaaminen kiinnostanut toimittajia. Päätoimittajista puhumattakkaan. Samoin kuin se, että miten vähän osumia itse tilaisuudesta tuli aikanaan tiedotusvälineiden nettisivuille. Nyt tilanne näyttää parantuneen.

Hakusanasettejä nettiin:
Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla – seminaari
EU-seminaari 2.2.2009

Tsekkaa siis netistä näiden tiedotusvälineiksi tulkittavien tahojen uutisointia isosta EU-tilaisuudesta. Itse löysin aikanaan vain Karjalaisen päätoimittajan kirjoituksen.

OSALLISTUJALISTAN MUKAISET PÄÄTOIMITTAJAT (21 kappaletta):
– vuonna 2012 saattavat löytyä toisista tehtävistä tai eläkkeeltä.

1. Apunen Matti, päätoimittaja, Aamulehti
2. Hara Margit, päätoimittaja, Nykypäivä
3. Honkamaa Tapio, päätoimittaja, Länsi-Savo
4. Hyvönen Eero, päätoimittaja, Nelosen uutiset
5. Joentausta Jouko, päätoimittaja, Kansan uutiset
6. Jääskeläinen Atte, vastaava päätoimittaja, Yle uutiset
7. Kalliokoski Matti, päätoimittaja, Ilkka
8. Koivumaa Pasi, päätoimittaja, Karjalainen
9. Laaninen Timo, päätoimittaja, Suomenmaa
10. Leinonen Hannu, päätoimittaja, Kauppalehti
11. Mantila Markku, päätoimittaja, Pohjalainen
12. Massinen Aimo, päätoimittaja, Turun Sanomat
13. Mervola Pekka, päätoimittaja, Keskisuomalainen
14. Palonen Emilia, päätoimittaja, Ydin-lehti
15. Puustinen Pekka, päätoimittaja, Karjalan Maa
16. Raeste Juha-Pekka, päätoimittaja, Taloussanomat
17. Ruokonen Tapani, päätoimittaja, Suomen Kuvalehti
18. Tolonen Juha, vt. päätoimittaja, Kaleva
19. Tourunen Jari, päätoimittaja, Savon Sanomat
20. Westerlund Tommy, chefredaktör, Västra Nyland
21. Virkkunen Janne, päätoimittaja, Helsingin Sanomat

Hakusanasettejä nettiin:

Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla – seminaari
EU-seminaari 2.2.2009

Tsekkaa netistä ainakin näiden toimittajien uutisointia isosta EU-tilaisuudesta. Itse löysin osumia vain Helsingin Sanomien Unto Hämäläisen reportaaseihin.

OSALLISTUJALISTAN MUKAISET TOIMITTAJAT (22 kappaletta):
– vuonna 2012 saattavat löytyä toisista tehtävistä tai eläkkeeltä.

1. Ahosniemi Arno, toimittaja, Kauppalehti
2. Aittokoski Heikki, esimies, Helsingin Sanomat
3. Heikka Taneli, toimittaja, Alma Media
4. Hämäläinen Unto, toimittaja, Helsingin Sanomat
5. Kamaja Mari, toimittaja, Alma Media
6. Karvinen Jyrki, toimittaja, Uusi Suomi
7. Kinnunen Pekka, toimittaja, Yle
8. Kivinen Olli, kolumnisti
9. Kjellberg Johan, politisk redaktör, Yle
10. Kukko-Liedes Pirjo, toimittaja, Kaleva
11. Lehtinen Heikki, toimituspäällikkö, UP-Uutispalvelu
12. Makkonen Risto, toimittaja, Yle
13. Månsson Björn, journalist, Hufvudstadsbladet
14. Mörttinen Matti, toimittaja, Aamulehti
15. Niemelä Jari, toimittaja, Yle
16. Rautio Paavo, toimittaja Helsingin Sanomat
17. Rautio Seija, toimittaja, Nelonen
18. Runsten Kaija-Leena, toimittaja, Maaseudun Tulevaisuus
19. Satuli Heli, toimittaja, Aamulehti, Suomen Yrittäjät ja Nykypäivä
20. Seppälä Jussi, toimittaja, Yle
21. Sjöholm Anne, toimittaja, MTV3
22. Törnudd Nina, toimittaja, Suomen Tietotoimisto STT

Hakusanasettejä nettiin:

Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla – seminaari
EU-seminaari 2.2.2009

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Myös isoja EU-asioita.

Tosin tässä yhteydessä on hyvä tiedostaa sellainen asia, että hakukoneiden kautta voidaan hallita näppärästi sitä tietoa, mitä itse kunkin meistä ruudulle välittyy. Tämän sanoisin olevan jo todellista hai-tekkiä! Eikä siinä mitään, kunhan sen kaikki tietävät.

Hakutulokset vaihtelevat tänä päivänä itse kunkin meistä kuvaruuduilla. Vaikka hakusanasetit olisivat samoja. Tämä ero johtuu käsittääkseni aikaisemmasta omasta hakuhistoriastamme. Varsinkin Googlella.

VANHASEN LISTAN JULKISUUDEN PERUSTEISTA
Tämän päivän salaliitot ovat entistä enemmän silmiemme edessä tapahtuvia avoliittoja. Jotka jatkuvat ja muuttavat muotoaan, elleivät edes viralliset tiedotusvälineet niistä suostu meille kertomaan.

Toivotaan, että jonain päivänä nämä arvot ovat yhteisten asioiden hoidossa totta:
* avoimuus
* eettisyys
* rehellisyys

Tosin ensin pitää olla saavutettuna mahdollisimman laaja yhteisymmärrys siitä, mitä nuo termit kulloisenakin aikakautena tarkoittavat. Suomessa ja maailmalla.

Sitten hyviä uutisia. Valtaeliitti on aina olemassa. Vaikkei kukaan siihen myönnä kuuluvansakaan. Tässä avointa katsausta listauksen muodossa Suomen valtaeliittiin. Vai pitäisikö sanoa Suomen EU-eliittiin? Tässä kho:n perustelut julkisuudelle:

”Seminaarin noin 300 osallistujaa olivat pääosin virkamiehiä, poliitikkoja, yritysjohtajia, järjestöjohtajia ja tiedotusvälineiden edustajia ja oli arvioitavissa, että siihen, keitä seminaariin oli kutsuttu, oli vaikuttanut keskeisesti heidän tehtävänsä ja yhteiskunnallinen asemansa. ” Lähde: KHO:2012:88 päätös

Selkeä datajournalismin ja joukkoistamisen tuhannen taalan paikka! Kuka heistä kytkeytyy minkälaisiin verkostoihin/ekosysteemeihin Suomessa ja maailmalla?

Toivotaan, että valtioneuvosto antaa kaikkien tilaisuudesta kiinnostuneiden käyttöön osallistujalistan myös tekstimuodossa (30.3.2016 – tekstiversiota ei koskaan saatu). Tällöin esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja etujärjestöjen esillenostaminen sekä kytkentäkaavioiden hahmottaminen nopeutuvat huomattavasti. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.

VANHASEN LISTA SIVU 1 | AALTO -HAUKKALA
– klikkaamalla kutakin listaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi mahdollisesti terävämpänä
– laatu johtuu valtioneuvoston lähettämästä kuvamuodosta – tekstiversiota odotellaan

Vanhasen lista_sivu 1_Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla_02022009

VANHASEN LISTA SIVU 2 | HAUTALA – KAUTTO
– laatu johtuu valtioneuvoston lähettämästä kuvamuodosta – tekstiversiota odotellaan

Vanhasen lista_sivu 2_Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla_02022009

VANHASEN LISTA SIVU 3 | KEKKONEN – MUSTONEN
– laatu johtuu valtioneuvoston lähettämästä kuvamuodosta – tekstiversiota odotellaan

Vanhasen lista_sivu 3_Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla_02022009

VANHASEN LISTA SIVU 4 | MUSTONEN – RAUNEMAA
– laatu johtuu valtioneuvoston lähettämästä kuvamuodosta – tekstiversiota odotellaan

Vanhasen lista_sivu 4_Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla_02022009

VANHASEN LISTA SIVU 5 | RAUTIO – TOLONEN
– laatu johtuu valtioneuvoston lähettämästä kuvamuodosta – tekstiversiota odotellaan

Vanhasen lista_sivu 5_Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla_02022009

VANHASEN LISTA SIVU 6 | TORSTILA – ÅKERHOLM > VINKKI
– laatu johtuu valtioneuvoston lähettämästä kuvamuodosta – tekstiversiota odotellaan

Vanhasen lista_sivu 6_Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla_02022009

YHTEENVETOA MERKITTÄVÄSTÄ ENNAKKOPÄÄTÖKSESTÄ
Verovaroilla tai vastaavan kaltaisesti katsottavaksi kerätyillä yhteisillä varoilla järjestettyjen tilaisuuksien osallistujatiedot ovat Suomessa julkisia.

Vaikka tilaisuuksissa ei tehdäkään virallisia päätöksiä, niin niissä voidaan epävirallisesti sopia, kuinka tietyissä virallisissa asioissa edetään. Tässä Vanhasen lista – tapauksessa todennäköisesti pehmityksen kohteena oli perustuslain ”uudistuksen” läpivienti.

10/2011 voimaansaatettu ”uudistettu” perustuslaki mahdollistaa nyt Suomen entistä helpomman EU-liittovaltioon, pankkiunioniin, talousunioniin jne. ”luiskauttamisen.”

Ilman vaikeita julkisia keskustelua. Saatikka arvaamattomia kansanäänestyksiä.

Perussuomalaisten poissaolo isosta EU-tilaisuudesta pistää silmään.

Taustatietoa avoimen internetin hakukoneilta:

Taxellin komitea koplaus
HE 60/2010 koplaus
LJL 3/2011 koplaus

Vielä varmistuksena vasemmistoliiton tekemät yllätyskäänteet perustuslain ”uudistuksessa” tästä alla olevasta linkkauksesta:

← Eduskuntavaalit 2011 – eduskunnan puhemiesten vaalirahoittajat taas piilossa
Sosiaalinen media (SM) on nyt myös meidän suomalaisten taistelukanava! →

Vasemmistoliitto onkin nyt oikeistoliitto!
– HE 60/2010 ensimmäinen äänestys vasemmistoliitto äänesti EI.
– LJL 3/2011 toinen äänestys (HE 60/2010) vasemmistoliitto äänesti KYLLÄ.

Mistä tuo kaikki johtui? Ehkä he osaavat kertoa mitä tapahtui?

Vasemmistoliittoon kalleellaan päin olevia nimiä Vanhasen listalla:

Holm Ruurik, toiminnanjohtaja, Vasemmistofoorumi ry
Joentausta Jouko, päätoimittaja, Kansan Uutiset
Ojala Outi
Saramo Jussi, puheenjohtaja, Vasemmistonuoret ry
Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

TUOREITA POIMINTOJA VANHASEN LISTAAN LIITTYEN:
– 51-sivuisen Barroson Bumaskan (BB) jälkikuohuissa tehtyjä huomioita

Uusi Suomi – Komissaarijuntan vaiettu vallankaappausyritys – Esko Seppänen
Taloussanomat – Näin etenee > Eurokraattien vallankaappaus – Jan Hurri
Kokoomus – Suomen EU-lähihistoriaa sanoin ja dokumentein –  Jorma Jaakkola

“Tiedotusvälineellä ei ole arvokkaampaa pääomaa kuin se, että siihen voi luottaa.”
Julkisen sanan neuvoston (JNS) puheenjohtaja Risto Uimonen HS 11.7.2012

VUOSIKIRJANUMERO KHO:2012:88
Vuosikirjanumero KHO:2012:88
Antopäivä 3.10.2012
Taltionumero 2622
Diaarinumero 2763/2/11

Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen asiakirja – Julkisuuslain sovellettavuus – Yksityisyyden suoja – Henkilötieto – Henkilörekisteri – Viranomaisen henkilörekisteri – Seminaarin osallistujaluettelo

Valtioneuvoston kanslialle esitetty asiakirjapyyntö koski Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla -seminaarin osallistujaluetteloa, josta ilmenivät seminaarin osallistujat ja heidän asemansa, ammattinsa tai vastaava yksilöinti.

Mainittu seminaari oli valtioneuvoston kanslian ja Euroopan komission Suomen-edustuston järjestämä kutsuseminaari Suomen EU-politiikan painopisteistä ja haasteista 2010-luvulla. Tilaisuudessa kuultiin etukäteen pyydettyjä alustuksia, minkä lisäksi käytiin yleiskeskustelu.

Seminaarin noin 300 osallistujaa olivat pääosin virkamiehiä, poliitikkoja, yritysjohtajia, järjestöjohtajia ja tiedotusvälineiden edustajia ja oli arvioitavissa, että siihen, keitä seminaariin oli kutsuttu, oli vaikuttanut keskeisesti heidän tehtävänsä ja yhteiskunnallinen asemansa.

Alla koko KHO:n päätös .pdf-muodossa:

Vanhasen lista_KHO_2012_88_Diaarinumero 2763_2_11_03102012

Vanhasen lista kuva- ja .pdf-muodossa (6 sivua):

Vanhasen lista_osallistujat020209_KHO 2736_2_11_Taltionumero 2622_03102012

PERUSTUSLAKI ”UUDISTUKSEN” SALATUT KOHDAT
Eikä tässä vielä kaikki. Avoin pähkinä datajournalismin taitajille purtavaksi.

Kuinka moni tämän linkin takaan löytyvän ja Helsingin Sanomissa 21.10.2011 julkaistun ”Vetoomus eurooppalaisen demokratian ja yhteiskuntarauhan puolesta” – vetoomuksen allekirjoittajista löytyy Vanhasen listalta?

”Me allekirjoittaneet suomalaiset vaadimme, että eurovyöhykkeen taloudellinen kriisi ratkaistaan mahdollisimman nopeasti, jotta usko eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuuteen voi palautua.”

Kuinka ollakkaan. Katsoin vielä varmistuksen omaisesti allakkaan.

Samaan aikaan eduskunnassa äänestettiin ”uudistetun” perustuslain HE 60/2010 (LJL 3/2011) puolesta näin kerrottuna.

Muuten. Mitä on tuo Helsingin Sanomien vetoomuksessa mainittu eurooppalainen demokratia, jos Suomessakin pyritään EU-seminaariin osallistujien tiedot näin tiukasti salaamaan?

PÄIVITYS 31.1.2013 – VIRKAVALTA LAIN YLÄPUOLELLA
> Jorma Jaakkolan kattava katsaus perustuslain ”uudistuksiin” ja Suomen EU-lähihistoriaan, jota virallinen Suomi ei vielä tunnusta.
– tätä uskomatonta tietopakettia ei löydy oppikirjoista!

– Virkavalta lain yläpuolella –

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): EU, eurokupla, finanssikusetus, kansalaisjärjestöt, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, talouselämä, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Vanhasen lista 3

  1. Ihmettelijä sanoo:

    Kyseessä on kutsuttujen lista, ei osallistuneiden. Kaikkien tärkeiden järjestöjen johto on kutsuttu. Tekeekö se heistä huonoja? Miten voi estää tulematta kutsutuksi? Minusta osallistuminenkaan ei kyllä kerro kenestäkään mitään, moni myös haluaa tuntea vihollisensa.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.