Tietopyyntö, valitus, vai kantelu?

Miten pieni ihminen voi yrittää saada korjauksia aikaiseksi? Esimerkiksi lakisääteisten vakuutusten, perustuslain takaamien oikeus- ja sosiaaliturvan sekä ihmisoikeuksien toteutumisessa havaitsemiinsa epäkohtiin.

Se ehken eniten käytetty keino korjausten aikaansaamiseksi on se, että otetaan yhteyttä oman alueen ja aatesuuntauksen kansanedustajaan. Tai omaksi tuntemansa puolueen lähimpään paikallistoimistoon.

Hallituspuolue kokoomuksen ja oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustajat tuntuvat asettuneen vakuutusyhtiöihin ja – lääkäreihin liittyvissä asioissa samoille linjoille!

Aika näyttää ovatko nämä ulostulot bluffia? Vai seuraaviin vaaleihin kohdistuvaa puffia? Eli uutisten muodossa olevaa tekstimainontaa.

Eikä tuossa mitään. Nyt olisi ennen Suomi 100 – juhlavuoden loppua, erittäin tärkeää saada vastaus tähänKenellä Suomessa on todellinen valta ja mihin perustuen?” – kysymykseen.

Nykyisen SOT – hallituksen hallitusohjelmassa ei ole kirjattuna mitään sellaista, joka parantaisi lakisääteisten vakuutusten sekä oikeus- ja sosiaaliturvan, vuosikymmenten ajan, päättäjien ja laillisuusvalvojien tiedossa olleita epäkohtia. Joten pitäisikö eri osapuolet kutsua pyöreän pöydän ääreen ja perustaa uusia epäkohtia avaavia työryhmiä?

Aikajana (2003-2017) tarkastelun perusteella kannattanee siirtyä hyvin perusteltujen ja yksilöityjen tietopyyntöjen tai kanteluiden tekoon. Yhdessä ja erikseen toimien. Siitä seuraavaksi tilannekuvakatsausta.

> Klikkaamalla hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat artikkelin kuvakoosteet ruudullesi tarkempina. Voit myös tallentaa artikkelin kuvakoosteet laitteellesi ja laittaa ne edelleen jakoon omissa verkostoissasi. <

SISÄLLYSLUETTELO
Tietopyynnöt
Kantelun tekeminen laillisuusvalvojille
Vakuutusoikeuden tilastoista ja lähihistoriasta
Laillisuusvalvojien vallasta Suomessa

TIETOPYYNNÖT
Voiko tietopyynnöillä vaikuttaa? Tässä on kaksi esimerkkiä tietopyyntöjen tosielämästä. Ne koskevat julkisen vallankäyttöä valtaosin yksityisesti omistetuissa vakuutusalan yrityksissä ja avoimuuden puutetta julkishallinnossa.

Tietopyynnöstä käynnistynyt KHO:2014:83 kesti kaikkine vaiheineen 3,5 vuotta. Toinen tietopyynnöstä käynnistynyt KHO:2012:88 kesti taas kaikkine vaiheineen 1,5 vuotta. Tuon tietopyynnön valituskelpoinen päätös ohjattiin valtioneuvostosta suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka selittää osaltaan valitusprosessin nopeuden.

Julkisuus on erittäin tärkeää, kun tällaiset päätökset on saatu aikaiseksi. Muutenhan ruohonjuuri- ja katutasolla ei tiedetä, mihin me pienet ja alatason suomalaiset olemme oikeutettuja. Tiesitkö jo tämän?

Tietopyynnöistä valituskelpoisen ja hylkäävän päätöksen eteenpäin vienti maksaa, tällä hetkellä hallinto-oikeudessa 250 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 euroa. Joten ihan turhasta tuskin kukaan viitsii enää valittaa.

Jälkimmäinen ja EU-asioita koskeva korkeimman hallinto-oikeuden päätös juuttui isoksi tiedettyyn ja supisuomalaiseen uutiseteiseen. Eikä ensimmäisen päätökseen noudattamisen suhteen olla vielä maalissa. Muun muassa Kelan vakuutuslääkäreiden osalta sekä vakuutusalan yritysten vakiotodistajina ja – lausunnonantajina oikeusprosesseissa toimivien lääkäreiden nimitietojen suhteen. Laillisuusvalvojien vinkki tähän kohtaan oli se, että koska heillä ei ole sanktiokeinoja eikä riittäviä resursseja, niin jonkun aktiivisen kansalaisen tulisi jaksaa valittaa, niin asioita voitaisiin tarkastella virallisen kantelun ja tuon korkeimman hallinto-oikeuden yli vuotta antaman päätöksen valossa uudelleen!

KANTELUN TEKEMINEN JA VAIKUTTAVUUS LAILLISUUSVALVOJILLE
Sitten tarkasteluun laillisuusvalvojien kantelutien vaikuttavuus. Pelkästään vakuutusalan omaa lehteä lukemalla, asbestista sairastuneiden kohtelusta Suomessa saattaa saada aivan väärän kuvan.

Keneltä löytyvät tilastot myönnetyistä korvauksista, kuten tapaturmaeläkkeistä asbestin perusteella? Vakuutusyhtiöiden mukaan eriteltyinä.

Uutiskynnys asbestista sairastuneiden julkisuuteen pääsemisessä on ollut erittäin korkea. Tässä on talteen otettuna yksi harvinaisuus. Lämmin kiitos; aikanaan vinkin jutusta antaneelle henkilölle.

Tosielämän tilanteita suomalaisessa oikeusvaltiossa vuonna 2009.

Asbestista sairastuneet ovat varmuudella olleet yksi isoimmista ryhmistä, joka on yrittänyt saada korjauksia kafkamaisiin tilanteisiinsa, niin ammattiliitoissa kuin eduskunnassa useasti käymällä. Eli hitaimman ja rauhanomaisimman korjaustien kautta.

Huippuna heidän sitkeistä ja isoista ponnisteluistaan on tämä vuoden 2012 Kuluttajaparlamentin asialistalle saadun Tuleeko kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa?” – aiheen käsittely juhlavissa puitteissa ja korjausehdotusten vienti eduskunnan päättäjille. Avainkysymyksenä on näin vuonna 2017 se, että tapahtuiko mitään?

Nythän vastaavassa pyörityksessä ovat erilaisista sisäilmamyrkyistä, kuten homemyrkyistä ja erilaisista sisäilmaan vapautuvista kemikaaleista sairastuneet. Joten toivottavasti he löytävät yhteydet asbestisairastuneisiin, jolloin lähihistorian tiedot ja kokemukset siitä, mitä on jo yritetty vuosien ajan; eivät valu hukkaan. Yhdessä toimien; yli diagnoosi- ja yhdistysrajojen.

Nimittän. Avoimesti saatavissa olevien asiakirjojen perusteella asbestisairastuneet ovat siirtyneet hyvin tehtyjen kanteluiden tielle, josta oheisena todisteena on oikeuskanslerina toimineen Jaakko Jonkan paimenkirje oikeusministeriön kansliapäällikölle Asko Välimaalle. Toivottavasti alkuperäinen kantelu ja siihen oikeuskansleri antama päätös/ratkaisu löytää tiensä julkisuuteen.

Vakuutusoikeuden viimeisin selvitys käynnistyi oikeuskanslerin asettaman pakon edessä! Ei oikeusministerin tai hallituksen omasta toimesta!

Ihailtavan tarkasti aikataulussa oikeusministeriö julkaisi 27.9.2016 kello13.57 ”Ministeri Lindström: Selvityshenkilö tarkastelemaan vakuutusoikeuden käytäntöjä” – tiedotteen, joka riitti vastaukseksi laillisuusvalvojalle. Jotain on tapahtumassa.

Sitten aikajanalla vuosi eteenpäin. Jaakko Jonkka on jäänyt jo eläkkeelle. Uusi oikeuskansleri Tuomas Pöysti, aloittaa toimessaan vuoden 2018 alussa.

Oikeusministeriö julkaisi 29.9.2017 kello 9.19 ”Selvitys: Vakuutusoikeuden suulliset käsittelyt parantavat päätösten laatua ja asianosaisten oikeusturvaa” – tiedotteen ja toimivan linkin ”Vakuutusoikeuden suulliset käsittelyt ja asiantuntijalääkäreiden käyttö” – selvitykseen. Selvityksen tekijöinä ovat professori Matti Tolvanen ja yliopisto-opettaja Kimmo Malin Itä-Suomen yliopistosta.

Nyt odotetaan sitten sitä, että tapahtuuko vakuutusoikeudessa mitään korjauksia? Mihin perustuen ja kenenkä toimesta? SOT – hallituksen hallitusohjelmasta ei löydy vakuutusoikeutta koskevaa osiota, joten mielenkiintoista on nähdä tuleeko seuraavan hallituksen ohjelmaan näitä edellä mainittuja asioita? Ja jos tulee, niin kuinka tarkkaan kirjattuina.

VAKUUTUSOIKEUDEN TILASTOISTA JA LÄHIHISTORIASTA
Odotusaikana aiheesta kiinnostuneiden on hyvä tutustua vakuutusoikeuden isoon kuvaan ja sen lähihistoriaan. Kuin myös vakuutetun/potilaan kannalta katsottuihin vakuutusoikeuden vuositilastoihin 2015 ja 2014.

Ja lopuksi lyhyt kertaus, joka koskee erinomaisen hyvin, kirjallisesti ja suljetusti toimivaa vakuutusoikeutta.

Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Eikä tässä kaikki.

Erilaisissa työryhmä- ja lakihankkeissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä ollaan tarkkaan ottaen tekemässä ja selvittämässä. Hyvältäkin vaikuttava hanke voidaan saattaa syrjäraiteilla heti alusta alkaen. Tai sitten jättää lopputulemat ja korjausehdotukset kokonaan huomioimatta. Alkupään toimeksianto ja valmiin selvityksen kuvailulehti kannattaa aina lukea ensin, sillä isosti julkisuuteen nostettu hanke saattaa olla todellisuudessa susi lammasten vaatteissa. Esimerkkinä kannattaa lukea ”Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen  työryhmän muistio sosiaali- ja terveysministeriö 2014:1”.

Saman aikaisesti, vakuutusoikeus – ja oikeusvaltio – aiheista kiinnostuneiden kannattaa hakea esiin, oikeusministeriön vuonna 2003 ( eli yli 14 vuotta sitten) julkaisemat vakuutusoikeutta koskevat selvitykset:

1. ”Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa. Menettely työkyvyttömyys- ja tapaturma-asioita koskevien valitusten käsittelyssä” – OM 2003:21 – 9.9.2003
2.”Lääketieteelliseen arviointiin vakuutusoikeudessa ehdotetaan muutoksia” – Oikeusministeriö – 17.9.2003 – Maija Sakslin.

Kelan tutkijana; tuolloin toiminut Maija Sakslin, toimii tällä hetkellä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä (AOA), joten toivottavasti saamme kuulla sen, miksei vakuutusoikeuden täysremontti etene?

Eikä tässä vielä kaikki.

Lisäksi kannattaa hakea ja lukea oikeusministeriön Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen” – TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:10.

Sekä oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja sarjassa ilmestynyt:
”29/2014 Vakuutusoikeuslain muuttaminen Lausuntotiivistelmä”

Unohtamatta oikeusministeriön lausuntopyyntöön 10.3.2014 OM/4/32/2006 annettuja lausuntoja HUOM! täysimääräisinä versioina.

LAILLISUUSVALVOJIEN VALLASTA SUOMESSA
Eikä sitten muuta kuin tekemään hyvin yksilöityjä ja perusteltuja tietopyyntöjä ja kanteluita/valituksia laillisuusvalvojien suuntaa. Näin toimimalla; luomme yhdessä positiivista painetta vakuutusalaa ja sosiaaliturvaa koskevien asioiden tilan korjaamiseksi. Yhdessä tai erikseen toimien.

Tärkeää on muistaa myös se, että on tärkeää saada ratkaisuun/päätökseen tulleet hankkeet kaikkien saataville nettiin.

Nimittäin. Tilanne tällä hetkellä. Laillisuusvalvojilla ei ole sanktiokeinoja, jos laillisuusvalvojan toimenpiteiden kohteeksi joutunut taho ei noudata kehotuksia korjata toimintaansa.

Oikeuskanslerin viraston kansliapäällikön mukaan, sitten jonkun aktiivisen kansalaisen pitää vain jaksaa kannella uudestaan, ettei yksilöityä laillisuusvalvojan antamaa päätöstä tai ratkaistuja ole noudatettu!

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisemisen hetkellä –

Mainokset
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, kansalaisjärjestöt, korporatismi, maan tapa, Perustuslaki, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Huomio ja hälytys!

Pienelle huomiolle; ennen ja jälkeen lähetyksen, jäänyt Ylen A-Studion Talk 21.9.2017 eli keskusteluohjelma ”Voiko vakuutuslääkäriin luottaa?” on katsottavissa vielä ainakin 13 päivän ajan Yle Areenassa. Toivotaan isosti, että mahdollisimman moni suomalaisista näkee sen ja antaa palautetta päättäjillemme. Moni vastaavanlaisiin tilanteisiin juuttunut toivoo sitä, että aiheen tiimoilta on tulossa runsaasti jatkoa ja nimenomaan tällaisessa suorassa keskusteluformaatissa. Yli media- ja diagnoosirajojen.

Vakuutuslääketieteen ison kuvan avaaminen käynnistymässä Ylen toimesta?

Voiko vakuutuslääkäriin luottaa?
”Vieraina kansanedustajat Jari Ronkainen (ps.) ja Sanna Lauslahti (kok.), vakuutuslääkäri Tapio Ropponen ja vakuutusyhtiötä vastaan pitkän oikeusprosessin käynyt Petri Nurmesniemi.”

Vielä 14 päivän ajan Yle Areenassa:
53 min – to 21.9.2017 – 14 pv jäljellä – 8 605 katselua
https://areena.yle.fi/1-4158543
HUOM! Mikäli linkki on lakannut toimimasta, niin tee uusi haku ohjelman nimellä.

TV-lähetyksen ääniraidat suomi stereo
Tekstitys ohjelmatekstitys (suomi)
Katsottavissa ulkomailla

Ohjelma vahvisti sitä tilannekuvaa, että ero virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välillä on iso. Samoin kuin sen, mikä on jo aiemmin tiedostettu.

”Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata”.

Toimittaja Jan Andersson on vakuutusalan taustatietoa hieman lisää syvennettyään; erinomainen juontaja seuraavillekin vastaaville keskusteluohjelmille.

Kolmannen kauden kansanedustajana Sanna Lauaslahti/kok. oli ihmeen tietämätön tosielämän tilanteista. Hän on kumminkin ollut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan (Stv) jäsen useiden vuosien ajan. Empaattisuudesta plussaa.

Jämäkästi ohjelmassa esiintynyt kansanedustaja Jari Ronkainen/ps, tarvitsee lakialoitteelleen paljon tukea kansanedustajakollegoiltaan. Koska vakuutuslääkäriasia puuttuu hallitusohjelmasta, niin hänen tulee saada erinomaiselle lakialoitteelleen ainakin 100 kansanedustajan allekirjoitus. Toivotaan hänen onnistuvan toimissaan.

Pitkän oikeusprosessin läpikäynyt Petri Nurmesniemi on tiukassa paikassa. Ohjelman aikana ei käynyt ilmi se, että oliko hän pysyvän vammautumisen aiheuttaneen ja työtapaturman/liikennevahingon sattuessa työsuhteen perusteella vakuutettuna? Vai toimiko hän yksityisenä yrittäjänä eli toistuuko hänenkin kohdallaan tapaus Saara Auvinen?

Mikäli Nurmesniemi työskenteli taksissa työsuhteisena työntekijänä, niin myöskin hänen tapauksessaan on hyvä selvittää se, että onko hänen työnantajallaan ollut taloudellinen intresssi? Täysimääräisten korvausten ja eläkkeiden (pysyvän 100 prosentin työkyvyn aleneman mukaan) hylkäämiseksi. Niin työvuorossa kiistattomasti tapahtuneen työtapaturman kuin liikennevahingon perusteella.

Taustatietoa avoimesta internetistä:
vakuutusmaksuvaikutus

Harva tietää, että tuolla sanalla saattaa olla vaikutuksensa siihen, että vakuutus- ja/tai eläkeyhtiö hylkäävät kaikki kriteerit täyttävät korvaus- ja eläkehakemukset. Olipa kyseessä täysimääräinen tapaturma- tai työkyvyttömyyseläke. Taikka liikennevahinko. Myös vakuutusalan kustantamissa tutkimuksissa todetun ja tarkasti dokumentoidun; 100 prosentin työkyvyn aleneman mukaisesti.

Iso plussa Ylelle siitä, että ohjelmassa esitelty tapaus Petri Nurmesniemi; valaisi erinomaisesti vakuutus- ja oikeusasioiden tilaa Suomessa. Tosielämässä.

Sekaannusta keskusteluun aiheutti se, että työtapaturman/liikennevahingon kohteeksi joutuneen Nurmesniemen kohtaamia tilanteita kommentoi; tyystin toisen vakuutuslajin eli työeläkejärjestelmän vakuutuslääkäri. Joka vetosi monesti siihen, ettei tiedä miten asia on tapaturma- tai liikennevahinkopuolella. Vaan näin se työeläkepuolella menee…

SITTEN HÄLYTYS!
Ohjelman lopussa tuo vakuutuslääkäri; eli työeläkeyhtiö Kevan (Kuntien eläkevakuutus) johtajaylilääkäri Tapio Ropponen palautti puolivallattomasti henkiin; vakuutusalan vuosina 2012 – 2013; aggressiivisesti ajaman ratkaisuehdotuksen. Sen mukaan HUOM! vain vakuutuslääkäri voi ottaa potilaan/vakuutetun toimintakykyyn!

Mitä mieltä Ropposen ideasta ovat 20 000 tutkivaa/hoitavaa lääkäriä?

 

Vaikka vakuutuslääkäriasioita ei ole hallitusohjelmassa eikä sosiaali- ja terveysministeriön työjonossa, niin muutoksia jo voimassa olevaan lakiin voidaan tehdä nopeastikin. Yksittäisellä asetuksella. Kaikessa hiljaisuudessa. Kuten tehtiin, huonompaan suuntaan potilaiden/vakuutettujen kannalta katsottuna, vuonna 2004 legendaarisen härski tapaturmalain 41§ d muutos.

Jos Ropposen 21.9.2017 televisiossa sanoma on faktaa, niin vakuutustaistelut ovat kaikilta ohitse! Ei ole enää mitään, mistä valittaa, kun viimeisen sanan työkyvyttömyyden toteamisesta ja tilasta sanoo vakuutuslääkäri! Papereilta lukien.

Nyt olisi tärkeää kuulla, mikä on itse kunkin eduskuntapuolueen kanta; tähän nopeasti repeämässä olevaan syrjäytymisen railoon?

Yhteiskunnallisesti erittäin tärkeän asian keskiössä ovat; julkinen vallankäyttö sekä lakisääteiset vakuutukset ja sosiaaliturva. Valtaosin yksityisesti omistetuissa vakuutus- ja eläkeyhtiöissä sekä – laitoksissa, jotka käyttävät korvaustoimissaan erittäin merkittävää julkista valtaa.

Eikä tässä kaikki.

Ketkä muut kansanedustajat kannattavat Sanna Lauslahden/kok. lisäksi ohjelmassa esiteltyä Lex Ronkaista? Myös niin, että antavat kyseiselle lakialoitteelle allekirjoituksensa.

Eikä tässä vielä kaikki.

Joko aika on kypsä, että kuulemme Ylen kanavilla vuonna 2017 vastauksen avainkysymykseen; kenellä todellinen valta vakuutusasioissa on? Ja mihin perustuen?

Onhan 8.2.1999 Yleltä tulleesta ”Vakuutuslääketiede – lääkärietiikan aivotärähdys?” – ohjelmasta kulunut jo yli 18 vuotta!

Entä tiedätkö Sinä, että missä menee vakuutusalan edustajan suulla kommentoidun ”valitettavan” yksittäistapauksen raja nykyisin? 10 000, 100 000 vai 600 000? Entä raja vakuutusalan lähihistorian tarkemman tuntemisen suhteen?

* * * *

– Artikkelin linkit ovat toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, korporatismi, maan tapa, Perustuslaki, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , | Yksi kommentti

Totuusleikkurointi 3

Tällä hetkellä vaaleissa äänioikeutettujen määrä Suomessa on noin 4,4 miljoonaa. (Lähde: Oikeusministeriö > Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2017 » Kuntavaalit 9.4.2017).

Eri vaaleissa jättää äänestämättä noin 30 – 60 prosenttia äänioikeutetuista:
Suurimman eli nukkuvien puolueen 30 prosenttia = 1 320 000 äänioikeutettua.
Suurimman eli nukkuvien puolueen 60 prosenttia = 2 640 000 äänioikeutettua.

Joten yksittäistapauksista ei ole näissäkään asioissa kysymys.

Tällä hetkellä SOT-hallituksella on edelleen; eduskunnassa paikkalukuun perustuva enemmistö. Kuitenkin totuusleikkuroitujen gallup-lukujen valossa tilanne on toisin.

Hallituksella lokakuussa 2017 alle 25 prosentin kannatus!

Mielenkiintoista onkin nyt seurata, että miten pitkään Suomessa gallup-lukujen virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välisistä eroista vaietaan?

Eikä tässä kaikki.

Se ihmetyttää, että alhaisin äänestysprosentti on Suomessa ollut jostain syystä eurovaaleissa.

Tuo prosenttiluku on aivan jotain muuta, kuin on esimerkiksi Eurobarometrissä Euroopan unionin kannatusprosentiksi suomalaisille vuosien ajan saatu.

Eikä tässä vielä kaikki.

Ajetaanko Helsingissä 11.10.2017 järjestettävässä EU-symposiumissa työmarkkina- ja etujärjestöjen toimesta Suomea ja suomalaisia, entistä syvemmälle EU-liitovaltion ytimiin?

Hallituksen peesatessa tyytyväisenä ja hiljaisena taustalla, koska juuri nyt SOT – hallituksen hallitusohjelman 2015 tiukaksi luonnehditut EU-linjaukset; uhkaavat pitäessään, kaataa horisontissa häämöttävät ja ministeri- sekä avustajaurien jälkeiset sokerihuurrutetut hillotolpat. Eikä tuossa mitään. Näinhän se maailma ja Suomi jatkossakin pyörivät. Elleivät äänestäjät muuta halua.

Ja sekin on hyvä muistaa, ettei Suomeakaan isosti mediassa toitotetuilla gallup-prosenteilla johdeta. Vaan pienesti mediassa toitotetuilla suhteilla ja maksimaalisesti kohdistetuilla vaali – sekä puoluerahoituksilla. Sekä niihin pohjautuvien, yli puolue -, etujärjestö – ja aaterajojen ulottuvien; koeponnistettujen sisäpiirien sutki sisko – ja hyvä veli – verkostojen avulla.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, EU, politiikka, populismi, populisti, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Perustuslakirikollisuus ja kehittynyt piilokorruptio vakuutusalalla?

Tämän nyt vallassa olevan SOT – hallituksen, hallitusohjelmassa ei ole mitään mainintaa, esimerkiksi vakuutusoikeuteen sekä lakisääteisiin vakuutuksiin ja sosiaaliturvaan liittyvistä asioista.

Tilannehan ollut jo vuosikymmeniä tämä:
Vakuutusyhtiö voittaa halutessaan aina – Julkaistu kesäkuu 30, 2016

Tuosta Suomi 2017 – artikkelista löytyvä; oikeus- ja työministerinä toimineen Jari Lindströmin/ps. kirjoitus on syytä muistaa ja kerrata. Tasaisin väliajoin. ”Perustuslaki on oikeusvaltion kivijalka” (Helsingin Sanomat – Pääkirjoitus – Julkaistu 4.6.2016 – Vieraskynä).

Jari Lindström oikeusministerinä 2016 ja kansanedustajana 2012.

Samoin kuin kannattaa kerrata tuon kuvakoosteen Suomen Uutisten (perussuomalaisten oman nettilehden) artikkelissa, hyvin yksilöidyt läpivalaisujen ja parannusten kohteet. Vakuutusalan yhtiöissä ja vakuutusoikeusjärjestelmässä.

Taustatietoa avoimesta internetistä:
Suomen Uutiset vakuutuslääkärit
Suomen Uutiset vakuutusoikeus

Kyseisiä tummennettuja hakusanoja kannatta kokeilla myös muiden puolueiden nettilehdissä. Puoluetuella ja pää-äänenkannattajina toimivat kokoomuksen Verkkouutiset, keskustan Suomenmaa, sdp:n Demokraatti, vihreiden Vihreä Lanka, vasemmistoliiton Kansan Uutiset, kristillisten KD-Lehti ja rkp:n Medborgarbladet.

Näissä sisällysluettelon asioissa kannattaa muistaa se, että optimistinen pessimisti ei pety koskaan. Kun taas seuraavien vaalien alla nämä asiat ovat kaikille puolueille tärkeitä. Ovathan ne kaikki taas pienen ihmisen asialla. Ainakin vähän aikaa.

SISÄLLYSLUETTELO
Vakuutusoikeus todellisten parannusten pilotiksi
Kuka lobbaisi pienten ihmisten puolesta?
Vakuutuslääkärijärjestelmä ja todistustaakka
Eduskuntapuolueiden salatut kytkennät
Jokainen meistä lobbaamaan – Yhdessä ja erikseen
Viimeinen oljenkorsi katkeamassa
Laillisuusvalvojat on tehty munattomiksi

VAKUUTUSOIKEUS TODELLISTEN PARANNUSTEN PILOTIKSI
Onkin mielenkiintoista seurata uskaltaako ja saako SOT – hallitus esittää tuoreimman vakuutusoikeusselvityksen pohjalta; todellisia korjauksia kirjallisesti ja suljetusti toimivaan vakuutusoikeuteen? Hanke on oikeus- ja työministerinä toimineen Jari Lindströmin/ex-ps. aloitteesta käynnistynyt, josta kuitenkin isot kiitokset hänelle.

Jos taaskaan ei tapahdu mitään todellisia korjauksia, niin voisiko olla niin, että Suomeen on pesiytynyt pitkäkestoinen perustuslakirikollisuus, joka perustuu taidokkaasti rakennettuun, mutta silmiemme edessä tapahtuvaan, avoimeen piilokorruptioon?

Jos taas tapahtuu todellisia parannuksia, niin silloin oikeusvaltio Suomen vuoden 2017 tilanne olisi edes hitusen valoisampi.

Myös kirjallisesti ja sanallisesti toimivan sanahirviön; vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä, suhteen.

KUKA LOBBAISI PIENTEN IHMISTEN PUOLESTA?
Lainsäädännön aikajänteessä kannattaa huomioida seuraavaa. Näin kertoi aiheesta Eurofacts Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Anders Blom vuonna 2007:

”Enää ei riitä, että menee eduskuntaan”, Blom muistuttaa.

Blom sanoo, että ratkaisevaa edunvalvonnassa on toimeenpanovalta. Näin on ollut varsinkin siitä lähtien, kun nelivuotiset hallituskaudet vakiintuivat 1980-luvulta lähtien.

”Nykyiset hallitusohjelmat ovat paljon pidempiä ja yksilöidympiä kuin ennen. Hallitusohjelmasta on tullut ohjaavampi asiakirja kuin ennen”, Blom arvioi.

”Hallitusohjelma on kuin voimassa olevaa oikeutta. Siihen on tavallaan kirjattu sovittuja kiistoja.”

Lobbaajien kannalta tärkeimpiä hetkiä eletään hallituskauden kahden ensimmäisen vuoden aikana. Silloin pitää toimia, jos haluaa vaikuttaa lainsäädäntöön. Lähde: HS 10.10.2007 – ”Lobbaajan pitää toimia oikeaan aikaan”

Joten nyt syyskuussa 2017; ovat jo käynnissä lakilobbaukset seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. Etenkin taustalla vaikuttavien viestintä – ja lobbaustoimistojen toimesta.

Vaan onko mitään tahoa, joka olisi meidän pienten ihmisten asialla? Ihan oikeasti.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄ JA TODISTUSTAAKKA
Vaikka vakuutuslääkärijärjestelmää koskenut toimenpidealoite on tämän SOT – hallituksen osalta taputeltu, niin on hyvä, että edes joku kansanedustaja jaksaa käydä ja uskaltaa jatkaa Daavid vastaan Goljat – taistelua.

Erinomainen ehdotus syy-yhteyden ja todistustaakan palauttamiseksi vuoden 1994 tasolle!

 

Tässä tilannekuvaa tuohon tyrmättyyn toimenpidealoitteeseen TPA 8/2017:
Toimenpidealoite – Julkaistu huhtikuu 5, 2017

Tässä aiheesta kysymys ja siihen saatu vastaus eduskunnasta, mitä kyseiselle toimenpidealoitteelle on tapahtunut ja tapahtumassa:

Lähettäjä: Suomi 2017 ajatushautomo
Päiväys: 23. elokuuta 2017 klo 10.11.57 UTC+3
Vastaanottaja: ”stv @ eduskunta.fi”
Kopio: ”tuula.haatainen @ eduskunta.fi” ,”hannakaisa.heikkinen @ eduskunta.fi”

Aihe: Käsittelyn aikataulu, asiakirjat ja lopputulema – TPA 8/2017 vp Toimenpidealoite vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamisesta

Hyvää päivää sosiaali- ja terveysvaliokuntaan,

Tiedustelen otsikon mukaisia tietoja kansanedustaja Jari Ronkaisen/ps. tekemästä toimenpidealoitteesta.

Samalla kysyn sitä, että mille valiokunnalle eduskunnassa kuuluvat vakuutusoikeutta koskevat asiat?

Ystävällisin terveisin ja voimia syksyn työrupeamaan
Suomi 2017 verkosto
> Blogi > Facebook > Twitter > Instagram

– –

keskiviikko 30. elokuuta 2017 14.29 Mäkipää Eila kirjoitti:

Hei,
aloite on lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa olevilla asioilla on kiireellisyysjärjestys. Kiireellisimpinä käsitellään hallitukselta tulevat asiat sekä edustajien aloitteista ne, joissa on yli 100 allekirjoittajaa. Muut edustajien aloitteet otetaan ensisijaisesti käsittelyyn silloin, kun hallitus antaa samaa asiaa koskevan/sivuavan esityksen eduskunnalle, jolloin aloitteen käsittely yhdistetään hallituksen esityksen käsittelyyn.

Tässä vaiheessa en valitettavasti pysty antamaan minkäänlaista arviota edustaja Ronkaisen aloitteen käsittelyaikataulusta.

Vakuutuslaitoksia koskeva lainsäädäntö käsitellään talousvaliokunnassa, kuitenkin niin, että työeläkeyhtiöitä koskevat asiat ovat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan asioita.

Mikäli lainsäädäntö koskee ratkaisuja tekevää vakuutusoikeutta eli tuomioistuinta, käsittely tapahtuu lakivaliokunnassa.

Ystävällisin terveisin
Eila Mäkipää
Valiokuntaneuvos
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta

* *

Joten jatkossa kannattaa pitää myös kyseisten valiokuntien jäsenet ja virkamiehet ajan tasalla tosielämän tilanteiden kanssa. Avainministeriöiden virkamiehiä ja laillisuusvalvojia unohtamatta.

EDUSKUNTAPUOLUEIDEN SALATUT KYTKENNÄT
Suomen on kehuttu olevan aktiivisten kansalaisjärjestöjen hallinnoima maa. Ja juuri tämän erityispiirteen takia meidän kaikkien kansalaisten ääntä voidaan kuunnella, ennen kuin meitä koskevia päätöksiä tehdään.

Moni on ihmetellyt pitkään sitä, etteivät edes suurten ja miljoonien eurojen liikevaihtoa pyörittävien potilas- ja kansalaisjärjestöjen keskusliitot taistele ärhäkästi pysyvästi vammautuneiden tai sairastuneiden potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen puolesta. Ammattiliitoista puhumattakaan.

Tässä saattaa olla yksi selittävä tekijä.

Lainaus tulee Seppo Sarlundin ”Politiikan pöydän alta” – kirjasta, jossa nuori Paavo Väyrynen visioi vuoden 1969 loppupuolella (lainaus luvusta – Köyhän asialla):

– Katsokaa demareita. Ne ovat vallanneet kaikkien epäpoliittisten kansalaisjärjestöjen johtopaikat. Niillä ja ay-liikkeellä ne pelaavat. Keskustapuolueen on vallattava järjestöt, neuvoi nuori mies.

Eikä tuossa mitään.

Osaisiko joku neuvoa sen, mistä löytyisivät kytkentäkaaviot eduskuntapuolueiden ja ko. järjestöjen toimintojen sekä rahoitusvirtojen suhteen? Ensin vaikka sosialidemokraattien, kokoomuksen ja keskustan ekosysteemien kannalta tarkasteltuina. Sitten vasemmistoliiton, virheiden, rkp:n, kristillisten, sinisten ja perussuomalaisten ohjauksessa oleviin ekosysteemeihin edeten.

JOKAINEN MEISTÄ LOBBAAMAAN – YHDESSÄ JA ERIKSEEN
Avainkysymys on tietysti se; että kenellä todellinen valta Suomessa on ja mihin perustuen?

Muistathan, että kansanedustajat, ministerit ja heidän puolueensa sekä eduskunta ja hallitus voivat halutessaan vaikuttaa, mihin tahansa pielessä olevaan lainsäädäntöön. Ainakin teoriassa. Jos esimerkiksi vähintään 100 kansanedustajaa allekirjoittaa laki- ja toimenpidealoitteen. Tai hallitus antaa hallituksen esityksen eduskunnalle.

Joten ota rohkeasti yhteyttä kansanedustajiin ja laita Sinäkin äänesi kuulumaan sekä kokemuksesi vaikuttamaan!

Näin autat myös virallisissa yhteyksissä ja isolla rahalla lobbaavia ammattiliittoja ja etujärjestöjä sekä potilas- ja kansalaisjärjestöjä huomaamaan paremmin tosielämän valuvikoja. Vaikka nuo valuviat olisivatkin olleet heidän tiedossaan ja aikaan saamiaan vuosikymmenten ajat.

VIIMEINEN OLJENKORSI KATKEAMASSA
Vanhan perussuomalaisten pitkäaikaisten äänestäjien on ilo muistaa vielä kerran, että perussuomalaisten ministerit hallitsivat parin vuoden ajan kaikkia tarpeellisia avainministeriöitä, joista käsin näitä aiemmin kerrattuja asioita olisi voitu pitää esillä:

>>> Lakisääteiset vakuutus- ja sosiaaliturvaan liittyvät asiat:

Sosiaali- ja terveysministeriön ykkönen; sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalla (aiemmin Hanna Mäntylä) oli vakuutusasiat vastuullaan. Myös, kirjallisesti ja suljetusti toimivan vakuutusoikeusjärjestelmän ensimmäisen asteen lautakunnat (Tamla, Somla ja Telk), vakuutuslääkärijärjestelmä ja vakuutuslääketiede kuuluvat edelleen ministeri Mäntylän vastuualueelle. Montako avausta olet häneltä kuullut?

>>> Oikeusturva, perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat:
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille kuuluivat muun muassa vakuutusoikeus ja sen toimintaa liittyen myös vakuutuslääkärit sekä vakuutuslakimiehet. Hänelle isot kiitokset, että saattoi pienimuotoisen selvityksen vakuutusoikeudesta liikkeelle.

Ulkoministeri Timo Soinille kuuluivat muun muassa Suomen ihmisoikeustilanne, raportointi siitä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) liittyvät asiat. Montako puheenvuoroa tai avausta. kyseessä olevista asioista, olet hänen suustaan ministerinä kuullut?

Harmin paikka, että tämän hetkisten tietojen valossa iso kuva perussuomalaisten osalta näyttää seuraavalta:

1.
Persutkin tekivät vain vihreät – Julkaistu Touko 29, 2017
Vuosina 2007 – 2009 myös vihreät törmäsivät yhteen Suomen lukuisista, mutta sisäisistä ja näkymättömistä Berliinin muureista.

Törmäysvaihe alkoi viimeistään tästä vihreiden oikeusministerin ulostulosta: ”Brax myönsi vakuutusoikeuden ongelmat” – Yle Uutiset 30.7.2008

2.
Ympyrä on sulkeutunut – Julkaistu kesäkuu 8, 2017
”Kun erittäin kokenut sosialidemokraattisen puolueen (sdp) kansanedustaja tekee kirjallisen kysymyksen hallitukselle, joka koskee epäkohtia lakisääteisissä vakuutuksissa ja sosiaaliturvassa, niin tilanne näyttää ensi alkuun hyvältä. Vaikkei tämäkään kirjallinen kysymys ylittänyt suomalaista uutiskynnystä.”

Mutta jotain hyvääkin.

Nykyinen perussuomalaiset ovat edelleen ainoa eduskuntapuolue, joka ei ole hallitukseen päästyään kusettanut äänestäjiään hallitukseen päästyään. Oikein toimiessaan heillä on tämän artikkelin aiheissa 600 000 äänestäjän potentiaali näpeissään.

Tuon potentiaalin herättäminen ja äänestämään saaminen on mahdollista, mutta se vaatii uskottavia avauksia ja toimenpideohjelmia tässä artikkelissa esiin nostettuihin asiakokonaisuuksiin.

Niin vakuutus -, oikeus -, sosiaali – kuin ihmisoikeuspolitiikan alueille.

Eikä tuossa kaikki.

LAILLISUUSVALVOJAT ON TEHTY MUNATTOMIKSI
Viime kuukausina julkisuudessa ovat vilahdelleet tiheästi sanat:

perustuslaki
oikeusvaltio
perusoikeudet
oikeusvaltioperiaatteet
ihmisoikeudet
Euroopan ihmisoikeussopimus
oikeusturva
oikeusapu
laillisuusvalvonta.

Kyseisiä sanoja on kuultu lukuisten päättäjien suusta ilmoille päästettyinä. Kuin toimittajien näppäimistojen kautta paperille painettuina ja päätoimittajien näyttöruuduille hehkuttamina.

Epäselväksi on jäänyt vain se, että koskevatko nuo sanat myös meitä alatason suomalaisia? Etenkin lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan kafkamaisilla sekä vakuutusmafian hallitsemilla alueilla. Onko laillisuusvalvojien keinona vain nuhdella ja sitten nostaa kädet pitkäkestoisen antautumisen merkiksi pystyyn?

– Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi, saat sen tarkempana ruudullesi –

Oikeusvaltio Suomi 2017 vuosien 2010 ja 2001 tilassa? Miksi?

Joten hitaasti tuntuvat tarvittavat ja päättäjiemme tiedossa olevat korjaukset edetä. Tuskin ollenkaan. Välittämättä mitään ylimmän laillisuusvalvojan useista kehotuksista!

Joten joko aika on kypsä sille, että todelliset vallan vahtikoirat uskaltavat vaatia päättäjiltämme vastauksia tämän artikkelin ”Perustuslakirikollisuus ja kehittynyt piilokorruptio vakuutusalalla?” – kysymykseen? Sekä julkistaa nuo saamansa vastaukset. Selventävin kytkentäkaavioin, henkilökuvin ja tekstiselostein varustettuna. M.O.T. – hengessä. Aikajanalle sijoitettuina.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –
 

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommenttia

Ratkaisujen Suomi 2015-2019

Poliittisen viestinnän ja journalismin saralla elämme mielenkiintoisia aikoja. Hyvä taustakirja tämän päivän tilanteisiin on tämä Joonas Pörstin ”Propagandan lumo – Sata vuotta mielten hallintaa” – kirja, Teos 2017. Kuka on kenenkin asialla ja miksi?

Elämmekö lobbaus-, propaganda- ja viestintätoimistojen sekä ajatushautomojen kulta-aikaa?

Toivottavasti mahdollisimman moni kansanedustaja ja heidän avustajansa sekä äänestäjänsä on jo ennättänyt lukemaan vuonna 2014 ilmestyneen Seppo Konttisen ”Lakien synty” – kirjan.

Tuon kirjan pohjalta voinee maallikkokin todeta sen, ettei se suurin ja todellinen lainsäädäntövalta taida vieläkään olla Arkadianmäellä? Joten toivottavasti kuulemme ”Lakien synty” – kirjan herättämistä tunnelmista pian lisää. Entä kenellä todellinen valta Euroopan unionissa on? Se selvinnee 11.10.2017 EU-tilaisuudessa Helsingissä.

Kansanedustajiemme palattua terhakkana toimiinsa; on tärkeää saada vastauksia ”Kenellä todellinen valta Suomessa on?” – kysymykseen. Tällä kertaa avoimesti pohdittuna myös Euroopan unionia koskevissa asioissa. Onko todellinen valta EU:ssa avoimesti toimivilla populisteilla vaiko sutkeihin EU-seurapiireihin sujahtaneilla federalisteilla?

SISÄLLYSLUETTELO
Avaintermejä Euroopan unionista ja eurosta
Suomi 2017 verkoston taustatietoa
Virallinen EU-todellisuus vastaan todellinen EU-todellisuus
Yleisökysymykset EU-tilaisuudessa 2011
Kansanedustajien huomioita perustuslaista 2011
Kutsu EU-symposiumiin Helsingissä 11.10.2017
Helsingin EU-symposiumin taustapaperit 11.10.2017
Suomen uusi turvallisuusmalli koko Euroopan malliksi?

AVAINTERMEJÄ EUROOPAN UNIONISTA JA EUROSTA
Laita Sinäkin; näissä asioissa, äänesi kuulumaan ja kokemuksesi vaikuttamaan. Ilmoittaudu Sinäkin mukaan tuohon 11.10.2017 EU-tilaisuuteen Helsingissä.

Tässä kohteliaimmin ja kertauksena; muutamia tärkeitä sanapareja Euroopan unionista ja eurosta käytävien julkisten keskustelujen ymmärtämiseksi.

populismi – populisti
globalismi – globalisti
nationalismi – nationalisti
federalismi – federalisti
realismi – realisti

Tässä taas yksi hyvä pääpointti päättäjiemme ulostulojen ja ristiriidassa olevien tekojen ymmärtämiseksi:

”Meidän pitää tietää, mitä valtaapitävät tekevät. Meidän pitää tietää, mikä on totta ja mikä paskapuhetta. Se on suurin ongelma”. Carl Bernstein, tutkiva journalisti Totuus pelissä (ALL GOVERNMENTS LIE) – dokumentissa.

On myös hyvä muistaa seuraava suomalainen toimintastrategia, jota on toteutettu valtaapitävien toimesta menestyksellisesti lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueilla.

Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Kyseinen suomalainen toimintastrategia on toiminut vuosikymmenten ajan. Erinomaisesti. Yli puolue -, etujärjestö -, media -, yhdistys – ja aaterajojen. Kansallisen korporatismin mahdollistamassa avoliitossa toimien ja konsensuksen salaisissa sopukoissa sopien. Ministerien ja hallitusten vaihtuessa; virkamiesten pysyessä ja laillisuusvalvojien nukkuessa.

SUOMI 2017 VERKOSTON TAUSTATIETOA
Ennen Euroopan unionin komission järjestämän keskustelutilaisuuden taustapapereihin tutustumista ja niihin linkkaamista, tässä Suomi 2017 – verkoston aiheeseen liittyvät bloggaukset (6 kpl); kaikkien aiheista kiinnostuneille saataville:

Ketkä määrittelevät yleisesti hyväksytyn isänmaallisuuden?

1.
LJL 3/2011 eli HE 60/2010 eduskunnan toisessa äänestyksessä perjantaina – Julkaistu lokakuu 20, 2011

Kuinkahan moni meistä alatason suomalaisista äänestäjistä, tietää äänestäneensä eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015; syvemmälle EU-liittovaltioon menemisen puolesta?

2.
Vanhasen lista 3 – Julkaistu joulukuu 5, 2012

Suomalainen populismi ja suomalaiset populistit on harjattu viime vuosina esiin useampaan kertaan. Joko viimein on suomalaisen federalismin ja suomalaisten federalistien vuoro? Joten, ketkä federalisteista ovat tällä listalla ja mihin perustuen?

Kenen yhteiskunnallinen pelikirja on se oikea?

3.
Euroopan unioni 60-vuotta – Julkaistu kesäkuu 3, 2017

Suomen EU-komissaari Jyrki Kataisen mukaan Euroopan unionilla ei ole varaa yhteenkään veroparatiisiin! Yllättäen ja pyytämättä; myös EU-komission yhtenä varapuheenjohtajana toimiva, Jyrki Katainen suhtautuu myönteisesti Euroopan unionista, eurosta ja Natosta järjestettäviin kansanäänestyksiin!

4.
Maahanmuutto vs. maastamuutto – Julkaistu syyskuu 9, 2016

Ylen Uutisten 30.9.2015 välittämänä tämä tuntematon henkilö Oulusta; nousi kyseisen kesän maahantulija-aallon yhdeksi keulakuvaksi. Ja tuosta lähtien moni on odottanut, että kuulemme hänen tarinastaan lisää Ylen kanavilla. Kuka hän oikeasti on ja missä sekä minkälaisella statuksella, hän mahdollisesti nykyisin Suomessa vaikuttaa?

Mitä rahakkaampia kokonaisuuksia; sitä vähemmän tietoa avoimesti saatavilla?

5.
Suomen itsenäisyysprosentti 2017? – Julkaistu maaliskuu 4, 2017

Numeroilla hallitseminen on tätä päivää. Prosentit voidaan laskea kymmenes osien tarkkuudella. Samoin kuin veroprosentit. Unohtamatta totuusleikkuroimattomia gallupeja.

Joten tuntuu ihmeelliseltä, kun kukaan ei tunnu Suomessa tietävän, mikä on Suomen valtion eli meidän jäljellä oleva itsenäisyysprosentti? Varsinkin, jos vertailukohtana on itsemääräämisoikeudeltaan sataprosenttinen (100 %) kansallisvaltio, joka on Euroopan talousalueen (ETA) jäsen.

6.
Veroparatiisit ja TTIP – Julkaistu lokakuu 31, 2015

Helsingin Sanomissa julkaistiin 28.10.2015; Mielipide-sivun paalupaikalla ”TTIP – sopimuksella on kansalaisten vahva tuki” – otsikolla kirjoitus, jonka mukaan Euroopan unionin pitkään neuvottelema TTIP – sopimus oli loppusilausta valmis hyväksyttäväksi. Yhtenä kirjoituksen allekirjoittajana oli Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Jyri Häkämies, muiden Pohjoismaiden kollegojensa kanssa.

Mielenkiintoinen kirjoitus, koska ainakin tuolloin saatiin sellaista tietoa, että kyseinen sopimus ei ole vapaasti kansalaisten luettavissa. Eikä edes vaaleilla valittujen edustajien! Tai jos, joltain osin olikin heidän luettavissaan, niin muistiinpanojen tekeminen tai kopioiden ottaminen oli ankarasti kiellettyä

VIRALLINEN EU-TODELLISUUS VASTAAN TODELLINEN EU-TODELLISUUS
Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

– Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi; saat sen ruudullesi tarkempana –

Pitääkö SOT – hallitusohjelman EU-linjaus?

Jatkaako SOT – hallitus hallitusohjelmansa toteuttamista EU-kirjausten mukaisesti? Vai tekeekö SOT -hallitus tyylipuhtaan alamaisniiauksen EU-liittovaltion sokkeloihin?

Mikäli tämä ei ole jo tuttu, niin Jorma Jaakkolan ”Kokoomuslaisen tutkimaa lähihistoriaa” – kotisivulta löytyvä EU-tietopaketti kannattaa ottaa tarkempaan katseluun. Ennen kuin on liian myöhäistä saada avointa ja kattavaa julkista keskustelua EU-aiheista aikaiseksi.

YLEISÖKYSYMYKSET EU-TILAISUUDESSA 2011
Euroopan unionin perusideahan on hyvä. Rauhan ja yhteistyön projekti. Yli maa-, aate-, uskonto- ja kulttuurirajojen ulottuvana. Kohti parempaa elämää, yhdessä mahdollisuuksien mukaan toimien.

Muistatko tämän? Vuonna 2011 yleisölle oli luvattu mahdollisuus esittää kysymyksiä Euroopan tulevaisuudesta järjestetyssä tilaisuudessa. Tuolloin Suomen pääministerina toimineen kokoomuksen Jyrki Kataisen sekä Eurooppa – ja ulkoministeri Alexander Stubbin piti vastata yhdessä yleisökysymyksiin. Tuo yleisölle luvattu mahdollisuus kysymyksille; uutistietojen mukaan ”unohtui”. Miksi ihmeessä?

Yksi elämään jäänyt veikkaus oli sellainen, että tuolloin herkässä vaiheessa ollutta perustuslain ”uudistusta” ei haluttu kokoomuksen toimesta vaarantaa.

Tässä Suomi 2017 kuvakoosteessa; kohteliaimmin ja varmistuksena vuoden 2011 tilanteita ja huolenaiheita Suomen tulevaisuudesta Euroopan unionissa:

Toivottavasti kuulemme Suomen ja EU:n liittovaltio tavoitteista, sen lisävelvoitteista suomalaisille sekä aikataulusta tarkemmin.

Tässä keskustelujen pohjaksi aiheesta vuoden 2011 tilannekuvaa:

Korporatismi kovenee. Nyt myös EU-tasolla. Joukkoistaminen vastavoimaksi. – Julkaistu lokakuu 16, 2011

”Mielestäni vaalirahoitusten avaaminen tulee saada käyntiin niin Suomessa kuin Euroopan unionin maissa. Koko 2000 – luvun osalta. Nyt myös Euroopan tasolle levittäytyviä roskapankkeja ja omaisuuden uusjakoja unohtamatta. Katso linkit artikkelin lopusta.*

– –

Euroopan velkojen verkosto vetää Suomea ja suomalaisia kahta kautta kuumana hohkavaan EU:n ytimeen. Yksi tie on avoinna Suomen valtion ylivelkaannuttamisen kautta. Tämä tapahtuu vääjäämättä muun muassa vakausmekanismien ERVV ja EVM kautta, jotka ovat parlamentarismin ja siten laillisuusvalvonnan ulkopuolella. Avainsanana on Euroopan unionissakin tällä hetkellä harmaa hallinto ja sen kasvattaminen.”

Joten toivottavasti yleisökysymyksille annetaan entistä enemmän aikaa, kun uusia yleisötilaisuuksia Euroopan unionista Suomessa järjestetään.

KANSANEDUSTAJIEN HUOMIOITA PERUSTUSLAISTA 2011
Näin totesivat vuoden 2011 syksyllä, eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintöön vastalauseen esittäneet kansan edustajat:

“VASTALAUSE – Perustelut 1, 94 ja 95 §

Mainintaa Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ei ole tarpeellista sisällyttää perustuslain 1 §:ään, joten mainita tulee jättää pois.

Lissabonin sopimuksen myötä Suomen EU-jäsenyyttä voidaan pitää kansainvälisenä sopimuksena, jonka Suomi voi koska tahansa irtisanoa eduskunnan enemmistön päätöksellä, joten EU-jäsenyyden pitämistä valtiollisena perusratkaisuna ei ole perusteltua, vaikka EU-jäsenyydellä onkin vaikutusta Suomen täysivaltaisuuteen.

EU-jäsenyyden mainitsemisella valtiosääntömme yhteydessä on sitä paitsi tulkinnallista potentiaalia ja maininta saattaisi yhdessä perustuslain pykäliin 94 ja 95 ehdotettujen muutosten kanssa antaa nykyistä väljemmät mahdollisuudet tulkita mm. toimivallan siirrot varsinkin Euroopan unionille siten, ettei niistä tarvitsisi päättää eduskunnassa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaan eduskunta voisi hyväksyä toimivallan siirrot äänten enemmistöllä tai päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Nykyisen perustuslain puitteissa muun muassa Lissabonin sopimuksen yhteydessä oli perusteltua esittää kanta, jonka mukaan sopimuksen hyväksymisestä olisi tullut päättää perustuslainsäätämisjärjestyksessä, tarvittaessa lakiehdotus kiireelliseksi julistaen.

Pykäliin 94 ja 95 ei tule tehdä ehdotettuja muutoksia, joilla entisestään helpotetaan toimivallan siirtoja Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle. Merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen muodossa valtiosäännönkin tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita.

Siksi tällaisista Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävistä toimivallan siirroista tulee säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslain 73 pykälän muodossa.”

Allekirjoittajina Helsingissä 12.10.2011 kansanedustajat Tom Packalén /ps, Vesa-Matti Saarakkala /ps, Pirkko Ruohonen-Lerner /ps.

Vuonna 2017 on sosiaalisessa mediassa keskusteltu siitä, että miksei voida yhdellä kerralla ja kustannuksilla järjestää kansanäänestys kolmesta aiheesta? Kuten EU, euro ja Nato? Nato kansanäänestykselle ovat antaneet vihreää valoa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä. Siitä lisää seuraavassa Suomi 2017 – linkissä.

”Kansanäänestys 2017 – Kolme aihetta – Rohkeasti yhdessä”

Eikös olisi tärkeää, jos EU-liittovaltioon liittyminen on kerran Suomen vaaleilla valittujen päättäjien enemmistön päätavoitteena, niin siitä puhuttaisiin jo Suomi100-juhlavuonna avoimesti? Sekä toteutettaisiin sitten hyvän, avoimen ja julkisen keskustelun jälkeen kansanäänestys kyseisestä aiheesta. Joko tästä EU – tilaisuudesta aloittaen?

KUTSU EU-SYMPOSIUMIIN HELSINGISSÄ 11.10.2017
Osallistu Sinäkin tähän keskustelutilaisuuteen! Tuo tilaisuudessa rohkeasti esiin myös niitä asiakokonaisuuksia, joita näissä Euroopan unionin komission papereissa ei ole jostain syystä huomioitu. Esimerkiksi Suomen oman ja todellisen EU-lähihistorian kertaaminen sekä kaikille kiinnostuneille tiedoksi saattaminen.

Avoimesti valuviat korjaten vai salaa hiipien EU-liittovaltioon?

Harmittavan lyhyeltä näyttää virallisessa ohjelmassa yleisökysymysten osuus. Itse asiassa näyttää siltä, ettei yleisökysymysten osuutta ole ollenkaan! Vaan ei lannistuta. Keskusteluun on tärkeää saada myös vastakkaisia näkemyksiä ja taustapapereita.

Joten tässä avoimesti saatavilla olevaa tietoa; Euroopan unionin komission järjestämästä tilaisuudesta Helsingissä ja sen virallisista taustapapereista:

Millaisen EU:n haluamme? – Muuttuva unioni ja sen uudet ytimet 11.10.2017
Eurooppa muuttuu ja Suomi sen mukana. Euroopan komission valkoinen kirja ja sitä seuranneet keskusteluasiakirjat ovat virittäneet keskustelua eri puolilla Eurooppaa mm. talous- ja rahaliiton syventämisestä, sosiaalisesta ulottuvuudesta ja globalisaation hallinnasta. Odotuksia on paljon, niin myös epäilyjä. Millaisen unionin me suomalaiset haluamme? Tule mukaan rakentamaan tulevaisuutta EU-symposiumiin!

Päivä: 11/10/2017 – 08:30 to 14:00
Paikka: Helsingin yliopisto, Pieni juhlasali, 4. krs, Fabianinkatu 33, Helsinki

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, FinUnions ja Euroopan komission Suomen-edustusto järjestävät keskustelutilaisuuden”

Lue lisää EU-komission osoitteessa:
https://ec.europa.eu/finland/event/future_of_Europe_170630_fi

HUOM!
Tilaisuuteen voi osallistua ainoastaan ennakkoilmoittautumalla viimeistään pe 22.9.2017.

HUOM! Mikäli linkki on lakannut toimimasta, tee uusi haku tilaisuuden nimellä:
Millaisen EU:n haluamme? – Muuttuva unioni ja sen uudet ytimet

HELSINGIN EU SYPOSIUMIN TAUSTAPAPERIT 11.10.2017
Toivottavasti nämä taustapaperit ovat saatavissa myös ruotsin, saamen, romanin kielillä ja luettuina versioina sekä pistekirjoituksina. Näin jokaisella meistä on todelliset mahdollisuudet osallistua EU-asioiden seuraamiseen. Varsinkin, jos mukaan saadaan vielä EU-asioita selventävät kaaviot ja tekstiselosteet ajantasaisina esille.

Tässä ovat keskustelutilaisuuden viralliset taustapaperit suomeksi:
HUOM! Mikäli linkki on lakannut toimimasta, tee uusi haku virallisen taustapaperin nimellä.

1.
”Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta: Yhtenäisyys 27 jäsenvaltion unionissa” – Lehdistötiedot Bryssel 1. maaliskuuta 2017

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_fi.htm

Euroopan komissio on tänään julkaissut Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valkoisen kirjan, josta puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa koskevassa puheessaan vuonna 2016.

2.
Viiden puheenjohtajan raportti
”Viisi EU-johtajaa esittäneet suunnitelman Euroopan talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi 1. heinäkuuta 2015 alkaen ”–
Lehdistötiedot Bryssel, 22 kesäkuu 2015

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_fi.htm

”Viisi EU-johtajaa – Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sekä eurohuippukokouksen puheenjohtaja Donald Tusk, euroryhmän puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem, Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi ja Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz – ovat tänään julkaisseet kunnianhimoisia suunnitelmia talous- ja rahaliiton (EMU) viimeistelemiseksi.”

3.
Globalisaatio
”Komissio käynnistää pohdinnan globalisaation hallinnasta”
– Lehdistötiedote Bryssel 10. toukokuuta 2017

”Komissio on tähän mennessä julkaissut Euroopan tulevaisuutta koskevan valkoisen kirjan (1.3.2017), ja tänään komissio kysyy pohdinta-asiakirjassaan, kuinka hallita globalisaatiota.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_fi.htm

Tänään julkaistu pohdinta-asiakirja perustuu realistiseen arvioon globalisaation hyödyistä ja haitoista. Tarkoituksena on aloittaa keskustelu siitä, kuinka EU ja sen jäsenvaltiot voisivat muokata globalisaatiota tavalla, jossa ennakoidaan tulevaa ja parannetaan eurooppalaisten elämää.”

4.
EMU
”Komissio esittää mahdollisia tapoja syventää Euroopan talous- ja rahaliittoa”
– Lehdistötiedote Bryssel 31. toukokuuta 2017

”Komissio esittää mahdollisia tapoja syventää Euroopan talous- ja rahaliittoa

Julkaistuaan valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta 1. maaliskuuta komissio esittää nyt mahdollisia tapoja syventää Euroopan talous- ja rahaliittoa.

Pohdinta-asiakirjan lähtökohtana on kesäkuussa 2015 esitetty viiden puheenjohtajan raportti, ja sen tarkoituksena on sekä virittää keskustelua talous- ja rahaliitosta että auttaa löytämään yhteinen näkemys sen tulevaisuudesta.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1454_fi.htm

Asiakirjassa otetaan huomioon jäsenvaltioissa käytävä keskustelu ja EU:n muiden toimielinten näkemykset. Niiden pohjalta esitetään konkreettisia toimenpiteitä, joita voitaisiin toteuttaa ennen vuonna 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, ja erilaisia toimintavaihtoehtoja niitä seuraaviksi vuosiksi, jolloin talous- ja rahaliiton rakenne viimeisteltäisiin.”

5.
Sosiaalinen ulottuvuus
”Komissio käynnistää keskustelun EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisestä vuoteen 2025 mennessä”
– Lehdistötiedote Bryssel 26. huhtikuuta 2017

”Käynnistettyään keskustelun Euroopan tulevaisuudesta 1. maaliskuuta esittämällään valkoisella kirjalla Euroopan tulevaisuudesta komissio pureutuu nyt siihen, miten Euroopan sosiaalista ulottuvuutta olisi kehitettävä vuoteen 2025 mennessä.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_fi.htm

Tänään julkaistulla pohdinta-asiakirjalla Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta käynnistetään kansalaisten, työmarkkinaosapuolten, EU:n toimielinten sekä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa pohdinta, jonka tavoitteena on kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja haasteisiin, joita Euroopan yhteiskunnat ja kansalaiset kohtaavat tulevina vuosina. Asiakirjassa selvitellään myös, missä määrin EU:n tulisi osallistua näiden haasteiden ratkaisemiseen.”

HUOM!
Mikäli linkki on lakannut toimimasta, tee uusi haku virallisen taustapaperin nimellä.

Toivotaan, että tiedotusvälineiden edustajat ja sosiaalisen median toimijat kertovat kyseisten aiheiden isosta kuvasta. Eri kanteilta tarkasteltuna ja selkosuomelle käännettyinä versioina.

SUOMEN UUSI TURVALLISUUSMALLI KOKO EUROOPAN MALLIKSI?
Kuudentena kohtana noissa taustapapereissa olisi pitänyt olla EU:n jäsenmaiden sisäinen turvallisuustilanne ja miten kansalaisten turvallisuus, erilaisia uhkakuvia kohtaan jatkossa taataan?

Sitten mahdolliseen globaaliin vientituotteeseen.

Voisiko SOT – hallituksen hallitusohjelmasta, hallituksen turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta ja valtioneuvoston selonteosta sisäistä turvallisuutta koskien; saada hyvät ainekset pohjapaperiksi sisäiselle turvallisuudelle ja koko Euroopan tasolle?

Kyseiset kohdat kunkin Euroopan maan mukaisesti lokalisoituna?

 

Ennen päättäjiemme omahyväistä rintakorujen röyhistelyä ja rannekellojen esille asettelua. Toimiva pilottikohde tarvitaan pikaisesti.

Joten kannattanee ottaa ensin käsittelyyn jo havaitut valuviat ja käytännön kokemukset Suomesta. Pilottikohden on valmis, kunhan vain SOT – hallituksen jo sopimat parannukset Suomen olosuhteisiin sovellettuna; on viety ensin nopeutettuna käytäntöön.

Joko tämä uusi vientituote globaaleille hallintomarkkinoille on valmis vuoden 2017 ja 2018 aikana?

Eikä tuossa vielä ollut ihan kaikki.

Jollei äänestämällä voi vaikuttaa turvallisuusasioihin, taikka voimassa olevaan hallitusohjelmaan luottaa, niin minkälaisia rauhanomaisia keinoja kokonaistilanteen korjaamiseksi meillä eurooppalaisilla ja eurooppalaisiksi itsensä tuntevilla on käytettävissämme?

Siis meillä alatason ja eri värisillä eurooppalaisilla, jotka emme ole politiikassa tai talouselämässä mukana; taikka pyrkimässä sinne ja jotka haluamme elää Euroopassa rauhassa, vaikka monista asioista olemme jatkossakin eri mieltä. Ja tunnustamme eri uskontoja ja uskomuksia sekä puhumme montaa eri murretta ja kieltä. Huumorista puhumattakaan.

Rauhan, rakkauden ja rispektin sanomaa tunnustaen. Yhdessä. Together. Tillsammans.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –
 

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, EU, eurokupla, Perustuslaki, politiikka, populismi, populisti, rasismi, rasisti, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

Vakuutusoikeus 2017 vs vakuutusoikeus 2001

Vuoden syksyllä 2016 käynnistynyt selvitys oikeusministeriölle, koskien vakuutusoikeutta on valmistunut. Saat sen käyttöösi; esimerkiksi oheista ohjetta noudattaen.

Tilaa itsellesi, tutustu kaikessa rauhassa ja vinkkaa verkostollesi. Kiitos.

Syksy 2017 näyttää, mitä kyseisen selvityksen pohjalta hallitus, oikeusministeriö ja eduskunta tulevat vakuutusoikeuden suullisia käsittelyjä ja vakuutuslääkäreitä koskien tekemään. Hallitusohjelmassa näitä asioita ei ole mainittu, Joten voisiko ulkoapäin tuleva ja tarkasti faktoihin nojaava asiakaspalaute toimia päättäjillemme kannustimena? Vai jäädäänkö edelleen polkemaan paikalleen vuoden 2001 tilanteisiin?

Vakuutusoikeuden kehittäminen on ollut käynnissä, ainakin yli 16 vuotta!

Pientä toivoa on nyt ilmassa. Viime aikoina julkisuudessa ovat vilahdelleet tiheästi sanat:

perustuslaki
oikeusvaltio
perusoikeudet
oikeusvaltioperiaatteet
ihmisoikeudet
Euroopan ihmisoikeussopimus
oikeusturva
oikeusapu
laillisuusvalvonta

Hienoa olisi saada tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä alkaen vahvistusta sille, että ne koskevat myös meitä alatason suomalaisia. Eikä pelkästään teoriassa.

”Vakuutusoikeus 2017 vs 2001” -artikkelin taustatietoa:
1. Mitä on hyvä tietää vakuutusoikeuden lähihistoriasta?

Vakuutusoikeus ja selvitysmies – Julkaistu lokakuu 3, 2016
”Oikeusministeriö on asettanut, tiedotteensa 27.9.2016 mukaan, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin johdolla selvitysmiehen selvittämään vakuutusoikeuden käytäntöjä. Avainkysymys on tietenkin se, että kenellä on todellinen valta tässä asiassa? Painaako oikeusministerin sana mitään?”

Tilastotietoa vakuutusyhtiöiden voittoprosenteista vakuutusoikeudessa:
← Vakuutusoikeus lukujen valossa 2015 ja 2014

2. Vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme perustuslain vastaisia?

Vakuutusoikeus on kirjallisesti ja suljetusti toimivan vakuutusoikeusprosessin ylin oikeusaste. Huolestuttavan suuri ja pitkäkestoinen perustuslaillinen ongelma liittyy kuitenkin vakuutusoikeusprosessin alkupäähän. Kuin myös loppupäähän.

Perustuslaki 2 – Julkaistu huhtikuu 2, 2013

”Muistatteko tämän? Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana (vuosina 1993 – 2009) toiminut Tarmo Pukkila kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo kirjoitti, kaksi (2) vuotta Pukkilan jälkeen eli 17.3.2013 Helsingin Sanomissa, muun muassa seuraavaa:

”Ennen muuta kysymys on tuomioistuinten rakenteellisesta riippumattomuudesta. Sitä on syystä kutsuttu suomalaisen oikeusvaltion sokeaksi pisteeksi.”

”Oikeusvaltiossa ei ole sijaa symbioottisille suhteille eikä muunlaisille epäasiallisille vaikutusmekanismeille lainkäytön ja poliittisen vallan välillä.”

Voileipätekniikalla Pukkilan ja Koskelon esille nostama kokonaisuus näyttää seuraavanlaiselta. Tarkkailunäkökulmana lakisääteinen vakuutus- ja sosiaaliturva.”

Tässä taustatietoa vakuutuslääketieteestä osana harmaata hallintoa:
← Vakuutuslääketiede 2

Näin eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio ko. asioista vuonna 2001:

– Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat tekstiä suuremmaksi –

Hyvää taustatietoa internetistä > vakuutusoikeus EOA

Hyvää taustatietoa internetistä > vakuutusoikeus OKV

 

Harmin paikka, että nyt ollaan vuodessa 2017 ja hänen vuonna 2001 tekemänsä huolenaiheet ovat edelleen voimissaan!

Mielenkiintoista on nyt nähdä se, että jatkuuko vuoden 2017 oikeuvaltio Suomessa ja etenkin edellä mainituissa asioissa; päättäjiemme tähän asti valitsema toimintalinja?

Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Kenellä Suomessa on todellinen valta ja mihin perustuen?

Kun kansanedustajamme palaavat kesälomiltaan; niin sanotusti pääkallopaikalle; niin on hyvä hetki laittaa kannustavaa postia kansanedustajillemme. Yli puolue -, vaalipiiri – ja aaterajojen. Yhdessä. Tillsammans. Together. Suomen 100-juhlavuoden hengessä toimien.

Kohta seuraava viesti meni kansanedustajillemme vuoden 2017 elokuun ja syyskuun alun välisenä aikana. Seuraavanlaisella ja lähihistoriaamme liittyvällä kuvakoosteella varustettuna. Kuvakoosteen teksti on tämän artikkelin aiheeseen liittyvä, koska kuvakoosteessa olevat henkilöt ja heidän tuolloinen lähipiirinsä voivat halutessaan tuohon kysymykseen vastata.

Ja tietysti Björn Wahlroos, jonka selvityksen mukaan, nykyinen finanssi- ja vakuutusvalvonta Suomessa järjestettiin (Vakuutus- ja pankkivalvonta yhteen – Talous Julkaistu 20.11.1997 kello 18:22 MTV/STT Uutiset). Vastoin sosiaali- ja terveysministeriön kantaa.

Miksi finanssi-, perintä- ja vakuutusalat pääsivät pysyvästi; vuosien 1990 -1997 aikana, asiakkaisiinsa/vakuutettuihin nähden ylivertaiseen asemaan?

Kansanedustajien sähköpostien automaattivastaajien mukaan; he saavat sähköpostiviestejä päivätasolla valtavia määriä. Joten viestin otsikkokenttään kannattaa yrittää laittaa jokin koukku, jonka avulla voit erottautua massasta. Kansanedustajien avustajat seulovat sadoista päivittäisistä viesteistä jatkoon pääsijät. Tai ilman lukemista roskapostiin joutuvat.

Kiireellisissä asioissa kannattaa soittaa kansanedustajien avustajille. Hitaamman kiirehtimisen väylänä kannattaa muistaa myös perinteinen kirjeposti. Viesteihin kannattaa laittaa selkeästi se, jos odottaa asiassaan vastausta tai henkilökohtaista tapaamista.

Tässä esimerkkinä pääministeri Juha Sipilälle/kesk. menneen viestin otsikko:
”Uskaltaako edes vakuutusyhtiö Pohjolan pääjohtajana ja kokoomuksen valtiovarainministerinä toiminut Iiro Viinanen paljastaa totuuden?  – Kenellä todellinen valta Suomessa on? – Mikseivät oikeusvaltioperiaatteet toteudu pienen ihmisen tosielämässä?”

Kun taas kansanedustaja Jutta Urpilaiselle/sd. kohdistetun viestin otsikko oli:
”Uskaltaako edes pääministerinä toiminut Paavo Lipponen/sdp paljastaa totuuden?  – Kenellä todellinen valta Suomessa on? – Mikseivät oikeusvaltioperiaatteet toteudu pienen ihmisen tosielämässä?”

Tällä kertaa kyseessä oli tällainen yleisluontoisempi ja lähihistoriaamme liittyvä viesti sähköpostilla:

”Tervehdys Teille,

Kaikissa viime viikkojen tapahtumissa ja gallupeissa pitää nähdä uusien mahdollisuuksien alku. Varsinkin, jos pienten ihmisten tosielämän tilanteet kiinnostavat Teitä päättäjänä? Avainkysymys lienee, että joko vuoden 2017 Suomessa; eduskunnassa on rohkeutta siirtyä korporatismista todelliseen parlamentarismiin?

Moni on ihmetellen ja moni on taas iloiten seurannut ex-valtiovarainministeri ja entisen vakuutusyhtiö Pohjolan pääjohtajan Iiro Viinasen ulostuloja. Ne ovat koskettaneet hyvä veli-kerhoja, rakentamisen laatua, sisäilmamyrkyistä sairastuneiden kohtelua, niin homeesta kuin aiemmin asbestista sairastuneita.

Hänen kannanottojaan on julkaistu kesän aikana muun muassa Etelä-Suomen Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Iltalehdessä, Helsingin Uutisissa ja Satakunnan Kansassa.

Ymmärrän hyvin, että nuoremmat kansanedustajat/ministerit eivät näitä hänen esille nostamia asioita välttämättä tiedä. Vanhemmat kansanedustajat/ministerit taas eivät halua enää jostain syystä muistaa.

Ex-ministeri Iiro Viinasen urasta korkeantason päättäjänä:
”Hän oli kokoomuksen kansanedustaja vuosina 1983–1996 ja valtiovarainministeri 1990 – luvun alun lamanaikana vuosina 1991–1996.

Vuonna 1996 Viinanen siirtyi vakuutusyhtiö Pohjolan pääjohtajaksi. Hän jatkoi tehtävässä vuoteen 2000 ja jäi eläkkeelle vuonna 2001.” Lähde: Wikipedia

Mielenkiintoista onkin nyt kuulla, kuinka esimerkiksi sisäilmamyrkyistä ammattitautiin sairastuneita, kuten asbestista ja homeesta, kohdeltiin hänen Pohjolan pääjohtajakaudellaan?

Sitten se osuus, että kenellä todellinen valta näissä asioissa on?

Kysynkin Teiltä kansanedustajana sitä, että vieläkö kyseisissä asioissa on voimassa 1990-luvun työnjako?

Tuon työnjaon mukaahan todellista lainsäädäntövaltaa, lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueille, käyttävät eduskunnan ulkopuoliset tahot. Kuten työmarkkinajärjestöt (EK/SAK/STTK/AKAVA) sekä etujärjestöt finassi- ja vakuutusaloilta. Myös toimeenpano- ja tuomiovallan alueilla. Joka lienee, ainakin näin maallikon näkökulmasta, perustuslain, oikeusvaltio periaatteiden ja siten vallan kolmijako-opin vastaista?

Jos näin on; vielä vuonna 2017 ja jatkossa, niin siitä olisi nyt Teidänkin hyvä; äänestäjillenne avoimesti ja rehellisesti myös ilmoittaa. Vastaten samalla monen äänestäjän mieltä askarruttavaan kysymykseen, kenellä todellinen valta kyseisissä asioissa Suomessa on?

Itse olen seurannut eduskunnan tapahtumia näissä asioissa vuodesta 2003 alkaen. Omakohtaiset kokemukset lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan asioissa alkoivat työtapaturmassa vuoden 1997 alussa. Mielestäni oikeusvaltio periaatteet ovat kaukana toteutumisestaan. Varsinkin, kun siirrytään virallisesta todellisuudesta; todelliseen todellisuuteen.

Voisivatko, tässä 1990-luvun tapahtumia avaavassa, kuvakoosteessa mainitut henkilöt ja heidän avustajinaan olleet, toimia yhden Suomen isoimman ja sisäisen Berliinin muurin murtajina? Kerrankin yhdessä ja alatason äänestäjien eli veronmaksajien parhaaksi toimien.

Kommenttejanne, ulostulojanne mediassa ja sosiaalisessa mediassa sekä tosielämään ulottuvia parannusehdotuksianne odottaen.

Liitteenä olevassa kahden kirjan kuvakoosteessa vakuutusalan tapahtumien avaamiseen liittyvät vuosiluvut avainsanat ja -henkilöt. Joko he saavat yhdessä kertoa sen, kenellä todellinen valta Suomessa on ja mihin perustuen?

Ystävällisin terveisin sekä voimia ja rohkeutta loppuvuoden työhönne
Lari
Suomi 2017 verkosto
> Blogi > Twitter > Facebook > Instagram

* * * *

Eikä tuossa ihan kaikki.

Mielenkiintoista on nyt nähdä se, että jatkuuko Suomessa ja etenkin sähköpostiviestissä mainituissa asioissa tähän asti valittu toimintalinja?

Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

* * * *

– Tässä artikkelissa ei ole poikkeuksellisesti; aihetta avaavia linkkejä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, finanssikusetus, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahaskandaali, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , | Yksi kommentti