Vakuutuslääketiede 4

Ja jospa viimeinkin, vakuutuslääketieteen avaamisen lisäksi, tiedotusvälineet uskaltavat ja saavat selvittää myös vakuutusalan ylimmän virkamiehen sidonnaisuudet niin sanotusti loppuun asti. Taustatietoa tämän artikkelin ”Vakuutusalan ylimmän virkamiehen jääviys?” – kohdasta löytyvästä Suomi 2017 – linkistä.

Lakisääteisesti vakuutetut/potilaat veloituksetta mukaan seuraamaan?

Lakisääteisesti vakuutetut/potilaat veloituksetta mukaan seuraamaan?

Kohta seuraavassa Finva Finanssikoulutus Oy:n koulutustilaisuuden tiedoissa huomio kiinnittyy siihen, ettei sanaa vakuutuslääketiede mainita ollenkaan. Myös se ihmetyttää, ettei jo vahvistettujen luennoitsijoiden mahdollisia vakuutus- ja eläkeyhtiöihin sidonnaisuuksia mainita. Vastaavanlainen ”ongelma” oli myös saman järjestäjän ja vuoden 2014 koulutustilaisuudessa.

SISÄLLYSLUETTELO
Vakuutuslääketiede ja vakuutusjuridiikka
Vakuutusalan ylimmän virkamiehen jääviys?
Kun ymmärrys on syvä – Lahjontaa ei tarvita
Suomalainen vakuutusala on kuin valtio valtiossa?
Kansanedustaja Maria Tolppanen kommentoi

VAKUUTUSLÄÄKETIEDE JA VAKUUTUSJURIDIIKKA
Mielenkiintoinen ”yksittäistapaus” on se, että seuraava Finvan järjestämä seminaari on suunnattu erittäin merkittävää julkista käyttäville vakuutuslääkäreille, vakuutuslakimiehille ja korvauskäsittelijöille. Seminaarin puheenjohtajana toimii, taas kerran, vakuutusalan ylimmän virkamiehen, ylijohtaja Outi Antilan puoliso; If – vahinkovakuutusyhtiön korkea-arvoinen lakimies Taisto Hujala!

Seuraavaksi tilaisuudesta avoimesti internetistä löytynyt tieto. Lämmin kiitos näistä tiedoista vinkanneelle henkilölle:

– Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa –
• Aloitusajankohta 14.03.2017
• Ilm. Viimeistään 27.02.2017
• Location Helsinki
• Hinta 690€

> Kasvata ymmärrystäsi lääketieteestä ja juridiikasta!
Tule kuuntelemaan lääkäreiden puheenvuoroja ortopediasta, kipulääketieteestä, aivovammoista ja neurologisista sairauksista. Näitä tarkastellaan syy-seurausperiaatteen kautta.

Seminaari tarjoaakin keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä kommunikoida sujuvammin kyseisten alojen edustajien kanssa.

Laajennat ammattitaitoasi korvauspäätösten tekemisessä ja saat valmiuksia vastata asiakkaiden kysymyksiin.

Ilmoittauduthan ajoissa, sillä seminaarin toteutus riippuu osallistujien määrästä. Päätös tehdään kahta viikkoa ennen seminaaria.
Seminaari striimataan ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

> Koulutukset saat FINVAsta myös yrityksesi tarpeisiin räätälöitynä.
Lisätietoja: koulutusjohtaja Kirsi Ivonen 040 736 1264

Etäosallistuminen on tehokas tapa päivittää tarvittava tieto, suosittelen!

>Kenelle
Seminaari soveltuu niin lakisääteisten kuin vapaaehtoisten henkilövahinkojen parissa työskenteleville. Päivän sisältö on rakennettu siten, että se ei ole vakuutuslajisidonnainen.

> Ohjelma
Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa
Paikka:  Finlandia-talo, Helsinki
Ohjelma 14.3.2017

8.45 Aamukahvi
9.00 Aivovammat?
• Milloin ihmisellä on aivovamma?
• Lievä vai vakava vamma? Luennoitsija vahvistuu myöhemmin
10.00 Kipulääketiede
• CRPS
• Kivun tutkinta ja hoito Maija Haanpää dosentti, neurologian erikoislääkäri, HUS
11.00 Lounas
11.45 Ortopedia ja traumatologia
• Tuki- ja liikuntaelinten vammat
• Uusien tutkimusmenetelmien luotettavuus
Luennoitsija vahvistuu myöhemmin
12.45 Kahvitauko
13.15 Neuropsykologia
• Neuropsykologin rooli aivovammojen diagnostiikassa ja kuntoutuksessa
• Yhteistyö eri tahojen kanssa Taina Nybo
PsT, neuropsykologian erikoispsykologi HYKS, Aivovammapoliklinikka
14.30 Neurologiset sairaudet ja niiden tutkimus-menetelmät vakuutuslääketieteen kannalta, Markus Färkkilä professori, vastaava ylilääkäri HYKS, Neurologian klinikka
15.45 Oikeudenkäynti
• Miten lääketieteellisiä asioita käsitellään
tuomioistuimessa?
• Case Taisto Hujala varatuomari If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
16.30 Seminaaripäivä päättyy

Seminaarin puheenjohtajana toimii varatuomari Taisto Hujala If vahinkovakuutusyhtiöstä.

> Seminaaripaikka ja etäosallistuminen
Helsinki, Finlandia-talo

> Seminaari striimataan ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Voit osallistua seminaariin etänä ja pääset seuraamaan suoraa esitystä. Luentojen suoratoiston lisäksi etäosallistujilla on käytössä chat, minkä kautta on mahdollista päivän aikana olla vuorovaikutuksessa ja saada kysymyksiin vastauksia. Seminaarin hinta on sama, osallistut siihen paikan päällä tai etänä.

> Hintatiedot
690 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää sähköisen koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Lähde: Finva

Entä pitäisikö lakisääteisten vakuutettujen/potilaiden päästä tällaisiin koulutustilaisuuksiin veloituksetta? Tai saada seurata seminaari veloituksetta suorana kommentointi mahdollisuuden kera. Sekä tietysti myös nauhoitettuna verkossa.

Näin avautuisi yhdenlainen keskusteluyhteys suoraan vakuutuslääketieteen sekä sen harjoittajien kohteena olevien ja tosielämän tilanteiden kanssa.

Tästä avautuukin kurkistusluukku vakuutusalan isoon kuvaan.

VAKUUTUSALAN YLIMMÄN VIRKAMIEHEN JÄÄVIYS?
Alussa luvattu tieto on löydettävissä tästä Suomi 2017 – linkistä. Vakuutusalan ylimmän virkamiehen ylijohtaja Outi Antilan ja hänen puolisonsa Taisto Hujalan sidonnaisuuksista.

Mielenkiintoista olisi kuulla; laillisuusvalvojien kannanotto, ylijohtajan Outi Antila mahdollisesta jääviydestä toimia korkea-arvoisena virkamiehenä, Euroopasta. EU? Greco? EIT? OECD? Transparency International?

SUOMALAINEN VAKUUTUSALA ON KUIN VALTIO VALTIOSSA?
Tapaturma-lehden numerossa 3/2007 päätoimittaja Tapio Miettinen kirjoitti osuvasti, kattavan läpivalaisun tarpeessa olevasta isosta kuvasta näin:

”Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sosiaalivakuutusluonnetta hämärtää se, että toimeenpano Suomessa, päinvastoin kuin useimmissa maapallomme järjestelmissä, on delegoitu yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille sekä Valtiokonttorille ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.”

Vuositasolla kysymyksessä on miljardien eurojen liiketoiminta-alue.

Suomen suurin sanomalehti, Helsingin Sanomat, 27.2.2014, kiteytti taas suurimman rakenneuudistuksen tarpeen näin: ”Lainsäädäntövallan luovuttamista eduskunnalta ja ministeriöiltä korporaatioille kutsutaan korporatismiksi.”

Sen Helsingin Sanomatkin on jättänyt kertomatta, esimerkiksi lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueilta, että lainsäädäntövaltaa käyttävät organisaatiot/henkilöt, , käyttävät myös toimeenpano- ja tuomiovaltaa!

Aihehan on nyt vuonna 2017 yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka otti ennen joulua 2016 kantaa siihen, että tämän(kin) hallituksen esitykset ovat olleet osin perustuslain vastaisia. Aiheesta uutisoivat joulukuussa, muun muassa Helsingin Sanomat ja Iltalehti useamman päivän ajan.

Asianajajaliitto taas ilmaisi Helsingin Sanomissa (13.1.2017) olevansa huolestunut suomalaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta tosielämässä: ”Kiire ajaa lakien valmistelussa ihmisoikeuksien ohi.”

KUN YMMÄRRYS ON SYVÄ – LAHJONTAA EI TARVITA
Entä miten asioita hoidetaan niin sanotusti sivuraiteelle? Veemäisen miehen maineessa oleva Markku Hirvonen on kiteyttänyt tämän nelikantaisen sekä ilmeisen fasistisen ekosysteemin ja ministeriötason suhteet oivasti:

– …torjuvia hankkeita ja aloitteita voidaan virkamieskoneistossa estää. Kyse on siitä, mitä tahoja virkamiehet herkimmin kuuntelevat.

Ministeriöiden virkamiehet tuntevat varsin hyvin erilaisten etujärjestöjen väkeä. He ovat entisiä työtovereita ja käyvät samoissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Ei siinä tarvitse olla mitään suoraa lahjomista. Siinä vain ”ymmärretään”, Hirvonen kuvailee. Lähde: Voima 5/2014 s. 20-22 – Verolaput, olkaa hyvä

Vakuutusalan ylimmällä virkamiehellä, ylijohtaja Outi Antilalla, tuo kuunteluyhteys ainakin vakuutusalan suuntaan on kunnossa:

KANSANEDUSTAJA MARIA TOLPPANEN KOMMENTOI
Tiedossa olevien epäkohtien korjaamisen vaikeuden on kiteyttänyt erinomaisesti; nykyinen sdp:n, kansanedustaja Maria Tolppanen:

”Kun menin eduskuntaan vuonna 2011, tein alkajaisiksi kirjallisen kysymyksen vakuutuslääkäreiden toiminnasta ja siitä, kuinka he voivat tehdä hylkäävän päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä näkemättä potilasta. Sittemmin tein lakialoitteen siitä, että lääkärin on vakuutettava antamansa lausunto ”kunniansa ja omantuntonsa kautta”. Suomeksi tämä tarkoittaa, että lääkärin on nähtävä potilaansa ennen lausuntonsa kirjoittamista. Vain vakuutusyhtiöiden lääkärit voivat antaa lääkärintodistuksen vakuuttamatta sitä kunniansa ja omantuntonsa kautta.

Ministeri Paula Risikko asetti työryhmän pohtimaan asiaa.

Työryhmä sai työnsä valmiiksi, ja hallitus antoi lakiesityksensä alkusyksystä. Lakiesityksen kyljessä oli oma esitykseni, se hylättiin. Hallituksen esityksestä tuli laki. Siitä on sanottava, että paljon porua, vähän villoja.

Uutta lakia toki kiitellään hallituspiireissä siitä, että se parantaa hakijan oikeusturvaa. Mutta ei se sitä tee. Se takaa ainoastaan sen, että hylkypaperin saanut saa tietää hylyn tehneen lääkärin nimen. Samaten lääkärin on kirjoitettava selkokielellä perustelut päätökselleen.

Minun lakialoitteeni lähti siitä, että hakijalla on oikeus tulla kuulluksi ja oikeus tavata vakuutusyhtiön lääkäri. Tämä olisi parantanut hakijan oikeusturvaa, mutta sitä ei lakiin otettu.

Käytäntö siis jatkuu entisenlaisena. Vaikka hoitava lääkäri tai hoitavat erikoislääkärit, kuten ortopedit, olisivat työkyvyttömyyseläkkeen kannalla, voi vakuutuslääkäri sivuuttaa heidän arvionsa näkemättä potilasta.” Lähde: Pohjalainen 11.10.2014

Aiemmin Maria Tolppanen teki työuraansa Ylen toimittajana ja perussuomalaisten kansanedustajana. Mielenkiintoista seurata joutuuko hän sdp:n kansanedustajana vaikenemaan näistä kertomistaan asioista? Sillä onhan sdp ollut; ekosysteeminsä kanssa luomassa ja hyväksymässä nykyisin voimassa olevaa järjestelmää!

Vuonna 2014 ilmestynyt Lakien synty – kirja onkin nyt sisältönsä osalta erittäin ajankohtainen!

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.