Perussuomalaiset 2019

Tämän bloggauksen mobiiliflaijereissa pitää nähdä uusien mahdollisuuksien siemensäkki. Termejä valemedia ja valelääkäri on viime vuosina avattu eri kanteilta. Joko mahtaa olla valeopposition vuoro?

Nimittäin. Nykymuodossaankin perussuomalaiset ovat edelleen monelle suomalaiselle; se surullisen kuuluisa viimeinen oljenkorsi. Vaikkei välttämättä kaikesta muusta heidän toiminnastaan ja toimintatavoistaan olisikaan samaa mieltä. Tosin nykymenon jatkuessa perussuomalaistenkin äänestäjä saa taas sellaista, mitä ei ole äänestäessään tilannut eikä halunnut.

Uskaltavatko edes perussuomalaiset avata ison kuvan?

Nämä kohta seuraavat, edelleen avaamattomaan isoon kuvaan liittyvät, aihekokonaisuudet kiinnostavat ainakin yhtä miljoonaa äänestäjää! Mikä mahtaa olla perussuomalaisten todellinen asenne niiden korjaamiseen, jos ja kun se pääsee toisen kerran hallitukseen?

Joten vinkkaa kohteliaimmin; tämän bloggauksen kommentteihin taikka laita sähköpostilla (suomi2017 at yahoo.fi) tulemaan tietoa, jos huomaat näistä tämän bloggauksen aiheista mainintoja muiden puolueiden tai valitsijayhdistysten vaaliohjelmissa. Lämmin kiitos avustasi.

SISÄLLYSLUETTELO
Perussuomalaiset ajan hermolla 2013 – 2015
Perussuomalaisten tarjoilemat sytkäytykset jatkuvat
Siniset syyllisiä nukkuvien kasvuun?
Kolme avainkysymystä perussuomalaisille 2019
Perussuomalaisia OSE – järjestelmässä 2018

Ensin lähihistorian katsaukseen.

PERUSSUOMALAISET AJAN HERMOLLA 2013 – 2015
Ensin lyhyt taustoitus.

Perussuomalaisten, usean sivun mittainen, keskustelualoite 4/2013 ”Tapaturma- ja potilasvahinkoasioiden käsittely vakuutusoikeudessa” on edelleen kipeän ajankohtainen.

Sen sisältöön liittyvä iso kuva on ollut osaltaan pääsyynä siihen, että sadat tuhannet äänet ovat ropisseet eri vaaleissa perussuomalaisten laariin. Siksi hyvin perussuomalaiset pitivät tuon keskustelualoitteen 4/2013 aiheita vuosina 2009 – 2015 esillä. Eduskunnassa kuin viestintäkanavillaan. Esimerkiksi oikeus- ja työministeriksi nousseen perussuomalaisen ja nykyisen Sininen Tulevaisuus rp. ehdokkaan toimesta.

Perussuomalaisten vuoden 2015 eduskuntavaalien vaaliohjelmassa montaa epävarmaa äänestäjää; kiinnosti, kutkutteli ja aktivoi, kohta viiden ”Ei saa kiusaa – Vakuutuslääkärijärjestelmää parannettava” – slogan. Josko nyt; viimeinkin tapahtuisivat tarvittavat ja todelliset korjaukset; päättäjiemmekin pitkään tiedossa olleisiin kafkamaisuuksiin?

Kenellä kyseisissä asioissa on todellinen valta?

Varsinkin, kun tuo perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspolitiikan ohjelmaan kirjoitettu teksti aukaisi aiheen isoa kuvaa erinomaisesti.

Byrokratian ja lainsäädännön karsiminen – järjestelmät oltava ihmisille,ei päinvastoin

”Byrokratia ja viranomaiskoneisto ovat tuttuja sanoja monille. Aivan liian moni jää vaille itselleen kuuluvia palveluja tai tukimuotoja, koska he väsyvät hakemaan oikeutta, kokevat tuen hakemisen ja saamisen hyvin hankalana tai eivät edes tiedä kaikista oikeuksistaan. Kaikilla ei ole myöskään läheisiä, jotka voisivat näiden oikeuksien puolesta taistella. Suomeen on luotu hajanainen ja monin tavoin liian tulkinnanvarainen ja vaikea tukijärjestelmä, jota paikkaillaan sattumanvaraisesti. Kokonaiskuvaa ja lakien vaikutuksia ei arvioida riittävästi.

Yhteiskunnan ei tule monimutkaistua niin, että palveluita saavat vain ne, jotka niitä osaavat hakea. Muuten seurauksena on, että hyväosaisten palvelut paranevat ja huono-osaiset jäävät entistä helpommin oman onnensa nojaan. Ihmisen sosio-ekonomisen aseman ei tule määrittää hänen mahdollisuuksiaan saada palveluita. Palvelujen kehittämisessä tulee huomioida eri asiakasryhmien kyvyt ja tarpeet. Viranomaistoiminnassa on pyrittävä yhden luukun periaatteeseen. Tämänkin vuoksi sosiaaliturvajärjestelmämme on välttämätöntä uudistaa. Nykyisellään se on pirstaleinen eikä palvele tehokkaasti.

Home- ja kosteusvaurioista kärsivien tilanne on perussuomalaisten mielestä heikko. Vaadimme, että seuraavalla hallituskaudella ryhdytään viipymättä toimenpiteisiin, joilla näiden ihmistenterveydenhuoltopalveluita vahvistetaan ja heidän sairauksiensa tunnistamiseen myös panostetaan niin tutkimuksellisesti kuin ammattilaisten joukossa. Lisäksi pidämme välttämättömänä, että home- ja kosteusongelmista työpaikallaan sairastuneiden työntekijöiden kohdalla lakiin kirjataan selkeästi tukitoimenpiteet, joilla heidän oikeusturvaansa parannetaan ja varmistetaan, ettei kukaan jäisi vaille sosiaaliturvaa mahdollisen työkyvyttömyyden vuoksi. Työntekijöiden tueksi ja turvaksi on luotava selkeä tukijärjestelmä myös mahdollisen työpaikan vaihdon tukemiseksi ja riittävän taloudellisen turvan varmistamiseksi.

Tapaturmaisesti vammautunut tai potilasvahinkoa kärsinyt kansalainen ei Suomessa perussuomalaisten mielestä saa oikeutta, vaikka lain mukaan kansalaisten tulisi olla yhdenvertaisia toimeentuloturvaan liittyvissä perusoikeuksissa. Potilasvakuutusoikeus on saanut vuosien ajan arvostelua puolueellisista ja vääristä päätöksistä. Työkykynsä tapaturmaisesti tai ammattitaudin vuoksi menettäneen kansalaisen ääni ei kuulu. Vakuutusyhtiöiden prosessit on avattava ja järjestelmän puutteet on tuotava kokonaisuudessaan päivänvaloon.

Näitä työkykynsä menettäneitä ja vakuutusyhtiöiden papereiden perusteella työkykyiseksi arvioimia kansalaisia on Suomessa kymmeniä tuhansia.

Nämä henkilöt joutuvat käytännössä yksin taistelemaan oikeuksistaan eri instansseja vastaan; vakuutusyhtiöitä, Kelaa ja vakuutusoikeutta sekä potilasvahinkokeskusta vastaan. Monet ovat käyneet tätä taistelua jopa vuosikymmeniä – osa on luovuttanut väsyttyään taisteluun. Perussuomalaiset katsovat, että asia on nostettava esiin seuraavan hallituksen toimesta ja ihmisten mielivaltainen pompottelu on tältäkin osin loputtava. On luotava järjestelmä, joka on oikeudenmukainen ja läpinäkyvä, ja turvaa kaikille ihmisille tasavertaisen kohtelun lain edessä.” Lähde: Perussuomalaisten Sosiaali- ja terveyspoliittinen Ohjelma 2015 – Sivut 12 – 13

Ennen eteenpäin menemistä, montako kertaa löydät osumia uutisvirrasta siihen, että perussuomalaisten aiempi ja pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini olisi tuonut edellä kerrottujen kohtien korjausta vaativia kannanottoja julkisuuteen? Esimerkiksi aikajänteellä 2010 – 2017. Hymiö.

PERUSSUOMALAISTEN SYTKÄYTYKSET JATKUVAT
Vuoden 2016 syksyllä julkisuuteen alkoi tihkua tietoja siitä, että esimerkiksi perussuomalaisten oikeus- ja työministerin erityisavustajana toimiva henkilö näytti uineen syvälle sutki sisko- järjestelmän edustajien liiveihin. Siis edellinen kuvannollissa merkein kerrottuna.

Eikä tuossa mitään. Jokainen turvaa taidoillaan ja tiedoillaan sekä moraalikäsityksillään itselleen parhaan mahdollisen leipäpuun. Vai pitäisikö sanoa hillotolpan. Joten ei ihme, että edellisen tarinan päähenkilö löytyy nykyisin kokoomushenkisen yrityksen johtajan paikalta.

”Blic on yritysjohdon strateginen kumppani yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.” Lähde: Twitter

Aikajanalle laitettuna; seuraava merkki perussuomalaisten luisumisesta pois vuoden 2015 sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelma vaatimuksista jysähti kaikkien tietoon, tähän seuraavaan mobiiliflaijeriin ladatun ja kaikille kiinnostuneille julkisen twiittausketjun myötä.

Avainpointtina. Kuka on twiittiketjussa mainittu Piritta Poikonen?

Vastaus mobiiliflaijerin kysymykseen löytyy tämän artikkelin lopusta. Mobiiliflaijerissa oikeus- ja työministeri Jari Lindholmille vastanneet Piia-Noora Kauppi ja Suvi-Anne Siimes ovat sutki sisko – järjestelmän avainhenkilöitä suoraan sen vaikutusvaltaisimmalta huipulta.

Kunnes vuoden 2017 puolella, perussuomalaisten räväkämpään eli halla-aholaisten segmenttiin kuuluva kansanedustaja Jari Ronkainen sytkäytteli ja kutitteli toimenpide – ja lakialoitteellaan finanssi-, eläke- ja vakuutusalan ytimiä. Niitä edeltäneen suuren julkisuuden takia, kyseiset toimialat kiirehtivät, etujärjestöjensä kautta, torppaamaan molempia aloitteita isolla intensiteetillä.

Lue lisää kansanedustaja Ronkaisen toimenpidealoite ja lakialoite kohuista.

Vaikka nuo erinomaiset aloitteet eivät sinällään johtaneet mihinkään, niin niillä oli vakuutuslääkäreitä ja tapaturmalakia koskevan kansalaisaloitteen KAA 4/2018 vp kanssa jättimäinen vipuvaikutus. Siis ajatellaan potilaiden/vakuutettujen perusoikeuksien toteutumista tosielämän tilanteissa.

Joten siirrytään aikajanalla vuoteen 2019 ja kyseisen kansalaisaloitteen KAA 4/2018 vp eduskuntakäsittelyyn.

Finanssi-, eläke- ja vakuutusalan kovista taustaponnisteluista huolimatta, yksi pieni, mutta henkisesti tärkeä edistysaskel vakuutuslääkäriasiassa nähtiin eduskunnassa 26.2.2019.

”Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 4/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.”
Lähde: Pöytäkirjan asiakohta PTK 165/2018 vp 26.2.2019

Vaikka eduskunta siis hylkäsi vakuutuslääkäreitä ja tapaturmalakia koskevan kansalaisaloitteen (KAA 4/2018 vp), niin valtioneuvostoa velvoittava; ainakin henkisesti, valiokunnan lausumaehdotus kuuluu näin:

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen KAA 4/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus)

Valiokunnan lausumaehdotus
”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella.

Tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön.”
Lähde: Valiokunnan mietintö StVM 33/2018 2018 vp – KAA 4/2018 vp

Ellei tuokaan kansalaisaloitteen luoman paineen kautta tullut hanke vakuutuslääkärijärjestelmän korjaamiseksi; taaskaan etene, niin tarjolla on kohta seuraava perussuomalaisten esittämä räväkkä ratkaisumalli, jonka merkitys kasvaa potenssiin 100, jos ja kun; myös puheenjohtaja Jussi Halla-aho alkaa puhumaan aiheen isosta kuvasta. Useasti ja pääpointit kerraten. Jolloin myös muiden puoluejohtajien on otettava aiheen isoon kuvaan kantaa.

Tervetullutta sytkäyttelyä ison kuvan suhteen ja ennen eduskuntavaaleja syntyy faktapohjalta ponnistaen helposti lisää. Varsinkin, jos puoluetoimiston työmies Matti Putkonen antaa tietämyksensä asioiden korjaamisesta perussuomalaisten käyttöön. Onhan hän myös itse ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2019.

Tässä linkissä twiitti aiheen avoimuus kuvasta 2019.

”Vakuutuslääkärien toimintaan puuttuminen”
”Perussuomalaiset on taistellut pitkään vakuutuslääkärien ylivaltaa vastaan. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä tahoa, joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa puolueettoman lääketieteellisen lausunnon tai joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti.

Pieni- ja keskituloiset ihmiset eivät pysty vastaamaan vakuutuslääkärien väitteisiin, koska se vaatisi asianajajan palkkaamista.

Perussuomalaisten mielestä vakuutusyhtiöiden korvaus- ja eläkepäätökset pitäisi tehdä lähtökohtaisesti vakuutetun oman lääkärin diagnoosin pohjalta. Tällöin vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei enää olisi mahdollisuutta potilasta näkemättä evätä korvauksia, elleivät he kykenisi lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi.

Vakuutuslääkärien pitäisi muiden lääkärien tapaan joutua vannomaan, että he toimivat kunnian ja omantuntonsa kautta. Heille pitäisi saattaa käänteinen todistustaakka, mikä tarkoittaa sitä, että vakuutuslääkärin olisi konkreettisesti tuotava esille, miksi hoitavan lääkärin lausunto on väärä.” Lähde: PERUSSUOMALAINEN SOSIAALIPOLITIIKKA 21.1.2019. Sivu 7

SINISET SYYLLISIÄ NUKKUVIEN KASVUUN?
Peräkonttisynnytyksellä syntyneiden sinisten hoitaessa erikoisesti auenneen hallitusvastuunsa loppusuoraa; monet vuosien ajan uskollisesti perussuomalaisia äänestäneitä, miettivät äänestämistään.

Moni miettii nyt ihan perustellusti, että kannattaako enää edes äänestää, koska todistetusti kuvio menee myös perussuomalaisten ja etenkin sinisten kohdalla seuraavasti.

Suurinta valtaa Suomessa käyttävät tahot ja toimijat, joille ei ole edes vaaleissa äänioikeutta! Tämä mahdollistaa sen jatkumon, että puolueiden/ehdokkaiden erilaiset vaaliohjelmat, ohjelmajulistukset ja vaalilupaukset ovat vain äänestämään houkuttelevia tarjousämpäreitä.

Hallitusohjelman päättävät sitten ihan muut toimijat kuin äänestäjien valitsemat kansanedustajat. Ja varsinkin sen, mitä hallitusohjelmaan kirjatuista ajetaan tosimielellä ja mitä taas silmänlumeeksi. Ja myös ne asiat, mitä ei missään nimessä haluta hallitusohjelmaan kirjattaviksi.

KOLME AVAINKYSYMYSTÄ PERUSSUOMALAISILLE 2019
Sitten bloggauksen ja mobiiliflaijereiden synnyttämiin avainkysymyksiin:

1.
Miten toimien perussuomalaiset voivat saada vakuutuslääkäriaiheen mukaan hallitusohjelmaan 2019 – 2023?

2.
Minkälaisin konkreettisin toimenpitein ja aikatauluin?

3.
Mikseivät kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeusjärjestelmä sekä vakuutuslääkäreiden takana, korvauspäätöksissä tosiasiallisia ohjain suitseja vetävät vakuutuslakimiehet ole mukana edes perussuomalaisten vuoden 2019 ohjelmissa?

Eikä tuossa kaikki.

Vinkkaa tämän postauksen kommentteihin taikka sähköpostilla (suomi2017 at yahoo.fi) tulemaan tietoa, jos huomaat aiheista muiden puolueiden tai valitsijayhdistysten vaaliohjelmassa jotain mainintoja.

Lämmin kiitos avustasi.

Eikä tuossa vielä kaikki.

Täältä löydät perussuomalaisten ohjelmat 2018 – 2019, josta löytyi myös tämän bloggauksen aihe.

https://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/puolueohjelma/
Linkki luettu 4.3.2019

Ison kuvan avauksen loppuun saattamista odotellessa; on hyvä luoda katsaus siihen, miten hyvin myös perussuomalaiset ovat sisällä tosielämän tilanteissa.

PERUSSUOMALAISIA OSE-JÄRJESTELMÄSSÄ 2018
On tärkeää tietää myös perussuomalaisten avainhenkilöistä taustatietoa. Joten tässä lyhyt katsaus perussuomalaisten ekosysteemiin. Tärkeintä nykypolitiikassa pärjäämisen suhteen on se, että pystyy pelaamaan useilla korttipakoilla. Aikaisemmin tunnetun useiden korttien taktiikan sijaan.

Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen tietää, niin halutessaan ja muistaessaan, hyvin On Sovittu Että (OSE) – järjestelmän avainhenkilöt ja salaisuudet:

”… vuonna 1981 hänestä tuli Teknisten ja erityisalojen liiton järjestöpäällikkö. Vuosina 1986–1990 hän toimi Maaseututyöväen liiton puheenjohtajana, vuosina 1990–1999 projektisihteerinä eri teollisuuden ammattiliitoissa ja vuodesta 2000 Metallityöväen Liiton viestintäpäällikkönä.[1] Hän jäi eläkkeelle Metalliliitosta vuonna 2010..

.. Putkonen liittyi SDP:hen vuonna 1968. Hän erosi puolueesta vuonna 2010 oltuaan sen jäsen yli 40 vuotta..” Lähde: Wikipedia 4.10.2018

Finanssiala ry:n vakuutusasioiden tämän hetken päälobbari Piritta Poikonen muistuttaa internetin tietojen pohjalta:

1.
Perussuomalaisten eurovaalien 2014 ehdokasta Piritta Poikosta.
2.
Perussuomalaisten eduskuntavaalien 2015 ehdokasta Piritta Poikosta.
3.
Perussuomalaisten Lohjan kaupunginvaltuuston 2017 – 2021 jäsentä Piritta Poikosta.
Lähde: Avoin internet 4.10.2018

Joten perussuomalaisilla on olemassa kyseisten tietojen pohjalta; ainakin hyvät henkilötason keskusteluyhteydet vakuutusasioista todellisuudessa päättävän valtakoneiston ytimiin.

Työmies Matti Putkosen kautta on varmasti saatavissa tarkka tieto siitä, mikseivät perussuomalaisten pitkään tietämät ja lakisääteisten vakuutusten sekä sosiaaliturvan epäkohdat päätyneet hallitusohjelmaan 2015-2019?

Vakuutusasioiden asiantuntija Piritta Poikosen kautta lienee saatavissa tieto siitä, kenen tekemän työlistan mukaan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta STM043:00/2018 toimii? Ja mistä tuo työlista löytyy? Entä tähän asti pidettyjen kokousten pöytäkirjat, mahdollisine liitteineen?

Eikä tuossa kaikki.

Kelan toimintaa valvovissa Kelan valtuutetuissa, perussuomalaisista kansanedustajista mukana ovat tällä hetkellä:

valtuutettuina Ritva Elomaa ja Leena Meri
varavaltuutettuina Mika Niikko ja Jani Mäkelä

Eikä tuossa vielä kaikki.

”Hallitus 2017-2019”
”Kelan valtuutetut valitsevat Kelan hallituksen 3 vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa on 10 jäsentä. Hallitus johtaa ja kehittää Kelan toimintaa.

Kelan henkilöstön edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Pääjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä ja toimeenpanee hallituksen päätökset.”

Seuraavat perussuomalaiset löytyvät Kelan hallituksesta:

Varapuheenjohtaja
Riikka Slunga-Poutsalo
puoluesihteeri

Antti Valpas
Pääsihteeri

Lähde: Kelan, perussuomalaisten ja eduskunnan www-sivut 10.10.2018

Joten myös Kelan sisällä voi katsoa olevan vahvan perussuomalaisten edustuksen, jos ja kun tiedossa olevia potilaiden/vakuutettujen tietämiä pitkäkestoisia epäkohtia Kelan toiminnoissa halutaan lähteä korjaamaan.

* * * *

– Artikkelin linkit luettu; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, populismi, populisti, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.