Toimenpidealoite

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkaisen toimenpidealoite TPA 8/2017 on erittäin tervetullut. Etenkin ennen eduskuntavaaleja annettuun vaalilupaukseen ”Ei Saa Kiusaa – Vakuutuslääkärijärjestelmää parannettava” kiinnitettynä. Artikkelin kuvakoosteet saat ruudullesi tarkempina, klikkaamalla hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi. Toimenpidealoite löytyy artikkelista myöhemmin tekstinä.

Toimenpidealoite liittyy perussuomalaisten vuoden 2015 ”Ei Saa Kiusaa” – vaalilupaukseen.

Mikä toimenpidealoitteessa on kaikkein parasta? Tätä kirjoitettaessa kaikki toimenpidealoitteeseen liittyvien avainministeriöiden ja -ministerien paikat ovat perussuomalaisten hallussa:

sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila/ps
– vakuutus- ja eläkeyhtiöt, I asteen lautakunnat, vakuutuslääketiede
oikeus- ja työministeri Jari Lindström/ps
– vakuutusoikeus ja sen sisäinen vakuutuslääkärijärjestelmä
ulkoministeri Timo Soini/ps
– suomalaisten ihmisoikeusasiat
– Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS)
– Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT)

Joten ministeripaikkojen suhteen vakuutuslääkärijärjestelmän avaamiselle ei ole tältä osin esteitä. Jos vain perussuomalaiset saavat ja uskaltavat.

Tiesitkö jo tämän? Vakuutusyhtiöt voivat halutessaan muuttaa toimenpidealoitteessa kuvattuja käytäntöjään, vaikka heti. Hitaita ja vuosikausia kestäviä lakimuutoksia ei tarvita. Lainsäädännössä niille ”suodun” erittäin laajan harkintavallan turvin, jo vuonna 2008 esitelty ”Saattaen vaihdettava – toimintamalli” on jo käytössä osittain. Esimerkiksi yksityisesti toimivissa ja sote-uudistuksen kakun jaolle tähtäävissä Pohjola Sairaaloissa.

SISÄLLYSLUETTELO
Hallitusohjelma on vakuutusalan riemuvoitto
Superlobbaajan vinkki- pää- ja toimittajille
Toimenpidealoite vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamisesta
Kuluttajaparlamentti 2012
Vakuutusoikeuden selvityshenkilö
Sote – uudistuksen valinnanvapaus
Kirjallinen kysymys hallitukselle 28.3.2017

HALLITUSOHJELMA ON VAKUUTUSALAN RIEMUVOITTO
Lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan asiat puuttuvat tällä hetkellä kokonaan hallitusohjelmasta. Näillä näkymin hallitusohjelmaan ei ole tulossa tarkennuksia, hallituksen puoliväliriihessä. Jos tulee, niin yllätys on iloinen ja tervetullut.

Valitettavasti kansanedustajan hallitukselle tekemän toimenpidealoitteen käsittelylle ei ole olemassa ajallista takarajaa. Näin Suomen eduskunta vastasi tiedusteluun Twitterissä.

Joten on ainakin mielenkiintoista seurata, että ”ennättääkö” vakuutuslääkärijärjestelmää koskeva toimenpidealoite enää tämän eduskunnan ja SOS – hallituksen käsittelyyn?

Ja koska vakuutusalaan liittyviä asioita ei ole hallitusohjelmaan kirjattu, niin niitä tuskin tosielämän tilanteissa ja hallituksen toimesta käsitellään. Ellei sitten, yllättävä ja yhtäaikainen ulkoinen paine muuta poliittisten päättäjien ajatuksia.

Tässä vuoden 2015 hallitusohjelmasta, jonka tekeminen poikkesi sillä tavalla aiemmista sillä tavalla, että lobbarit ja heidän edustamansa taustatahot tavattiin ennen hallitusohjelman tekoa. Harmi vain, että vieläkään ei ole julkaistu keitä kaikkia näin tavattiin ja miksi?

Toki pientä parannusta aiempaan oli tullut, koska  ei toimittu niin kuin vielä vuonna 2011, jossa lobbarit ja heidän toimeksiantajansa olivat sisällä hallitusneuvotteluissa. Kuten kohta esiin tulevan superlobbaajan Andersin Blomin taustalla oleva etujärjestö. Erittäin vaikutusvaltainen sellainen. Valitettavasti tarkkoja tietoja vuoden 2011 hallitusneuvotteluihin osallistuneista lobbareista ja heidän taustalla olevista etujärjestöistä ei ole vieläkään saatavilla.

SUPERLOBBAAJAN VINKKI PÄÄ- JA TOIMITTAJILLE
Tässä mielenkiintoisessa artikkelissa lobbaamisesta Suomessa on haastateltu muun muassa Eurofactsin hallituksen puheenjohtajana toimivaa Anders Blomia:

– Lobbaajan pitää toimia oikeaan aikaan –
”Enää ei riitä, että menee eduskuntaan”, Blom muistuttaa.

Blom sanoo, että ratkaisevaa edunvalvonnassa on toimeenpanovalta. Näin on ollut varsinkin siitä lähtien, kun nelivuotiset hallituskaudet vakiintuivat 1980-luvulta lähtien.

”Nykyiset hallitusohjelmat ovat paljon pidempiä ja yksilöidympiä kuin ennen. Hallitusohjelmasta on tullut ohjaavampi asiakirja kuin ennen”, Blom arvioi.

”Hallitusohjelma on kuin voimassa olevaa oikeutta. Siihen on tavallaan kirjattu sovittuja kiistoja.”

Lobbaajien kannalta tärkeimpiä hetkiä eletään hallituskauden kahden ensimmäisen vuoden aikana. Silloin pitää toimia, jos haluaa vaikuttaa lainsäädäntöön.
Lähde: Helsingin Sanomat 10.10.2007

Eurofactsin Anders Blomin vinkki vuodelta 2015 pää- ja -toimittajille.

Sitten takaisin lakisääteisiin vakuutuksiin ja sosiaaliturvaan. Hyvä kuitenkin, että perussuomalaiset ovat ainakin yrittävinään. Olihan siis, heidän yksi vaalilupauksistaan eduskuntavaalien 2015 alla ”Ei Saa Kiusaa – Vakuutuslääkärijärjestelmää parannettava”, joka laittoi monen kafkamaisiin vakuutustaisteluihin, ilman omaa syytään juuttuneen, äänestämään perussuomalaisia.

TOIMENPIDEALOITE VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISESTA
Tämä toimenpidealoite 8/2017 lunastaa rimaa hipoen kuvakoosteessa mainittua perussuomalaisten vaalilupausta.

Näillä näkymin sote – uudistukseen on jäämässä vakuutusyhtiöiden mentävä aukko.

Mikäli mitään korjauksia parempaan suuntaan ei vakuutuslääkärijärjestelmässä tapahdu, niin heiluva rima tipahtaa alas pehmusteisiin. Tällä kertaa perussuomalaisten.

Sanatarkasti lainattu toimenpidealoite on seuraava:

Perussuomalaisten Suomen Uutisten ja Uusi Suomi – verkkolehden artikkeleissa mainittu toimenpidealoite löytyi lopulta eduskunnan sivuilta:.

Toimenpidealoite TPA 8/2017 vp Jari Ronkainen/ps – Toimenpidealoite vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamisesta

Eduskunnalle
Esitän, että hallitus ryhtyy toimiin vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamiseksi siten, että vakuutusyhtiöt noudattavat KKO:n linjauksia, jotka koskevat tapaturmien syy-yhteyksiä, ja että vakuutusyhtiöiden käsittelyajat pysyvät tapaturmiin liittyvissä korvausasioissa kohtuullisina (esim. 1 vuosi).

Arvioitu vaikutus valtiontalouteen on positiivinen, sillä vakuutuslaitosten potilaille kuuluvien etuuksien maksaminen vähentää Kelan, kuntien ja sairaanhoitopiirien rasitteita terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa sekä mahdollistaa oikea-aikaisen hoidon ja kuntoutuksen aloittamisen työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseksi sekä vähentää potilaiden muiden yhteiskunnallisten etuisuuksien tarvetta.

Sosiaalivakuutuslaitoksen, vakuutusyhtiön tai eläkelaitoksen vakuutuslääkärien ja potilaita hoitavien lääkärien arviot potilaan vammasta tai terveydentilasta poikkeavat usein huomattavasti toisistaan. Vakuutuslääkärien arvio on kuitenkin ratkaiseva päätettäessä vakuutusetuisuuksista.

Vakuutuslääkärillä, joka ei ole tutkinut potilasta henkilökohtaisesti eikä välttämättä ole erikoistunut potilaan sairauden tai vamman vaatimalle alalle, on valta arvioida vakuutuslääketieteen näkökulmasta, mihin vakuutusetuisuuksiin potilas on oikeutettu, sekä kiistää hoitavan lääkärin lausunnossa esitetyt syy-yhteydet tapaturmien ja vammojen välillä. Tästä syystä potilaat usein menettävät vakuutusetuisuuksia, jotka hoitavan lääkärin arvion mukaan heille kuuluisivat. Tämä käytäntö haastaa laajasti kansalaisten oikeustajua.

Vakuutuslääkäreiden kohtuuttomasta vallankäytöstä vakuutuslaitosten hyväksi on tehty lukuisia valtiopäivätoimia koko puoluekentän laajuudelta.

Vuodesta 1995 lähtien on eduskunnassa tehty ainakin yksi toivomusaloite, yksi keskustelualoite, kaksi toimenpidealoitetta ja 59 kirjallista kysymystä vakuutuslääkärien toiminnasta.

Tilanne, jossa potilas menettää hänelle kuuluvat etuudet vakuutuslääkärin arvion vuoksi, on potilaalle aina raskas.

Vakuutusyhtiöiden päätöksistä on mahdollista valittaa muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden kautta aina korkeimpaan oikeuteen asti. Valitusprosessi saattaa kuitenkin kestää jopa yli 10 vuotta ja merkitsee potilaalle taloudellisen epävarmuuden aikaa.

Oikeustaistelu oman terveyden ja toimeentulon puolesta sairauden tai vammautumisen kohdatessa on yksilölle äärimmäisen kuormittavaa. Potilas joutuu myös epätasa-arvoiseen asemaan, sillä vakuutuslaitoksella on usein enemmän resursseja ja asiantuntemusta sekä lääketieteen että vakuutusoikeuden saralla.

Lisäksi vakuutuslääkäritoiminnassa on taloudellinen eturistiriita vakuutuslaitokselle työskentelevän asiantuntijalääkärin tehdessä arvioita, jotka vaikuttavat vakuutuslaitoksen maksamiin etuisuuksiin.

Vakuutusyhtiöt epäävät etuisuuksia erityisesti tapaturmaisten aivovammojen kohdalla, sillä selvistä kliinisistä oireista huolimatta aivovammat ovat lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä vaikeasti diagnosoitavia.

Valitukset rasittavat oikeusjärjestelmää ja viivästyttävät oikean korvauksen ja avun  saamista. Aivovammatapauksiin  erikoistunut  lakimies  Vesa Laukkanen on asianajotoimessaan havainnut, että 63 aivovamma-asiasta tuomioistuimet ratkaisivat 59 vastaajan eduksi. Vain neljässä oikeustapauksessa kanteet hylättiin hovioikeudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime hallituskaudella työryhmän kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää. Työryhmän 21.1.2014 julkaistussa loppuraportissa ehdotetaan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä vaakutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmään.

Etuuspäätöksien perusteluita on tarkennettu säännöksin, ja vakuutuslääkärien nimet ovat nykyisin julkista tietoa. Lisäksi kansalaisille löytyy helpommin tietoa vakuutuslääkärijärjestelmästä, ja lääketieteen piirissä kehitetään koulutusta sekä vakuutuslääketieteen soveltamista.

Minun, muiden kansanedustajien ja ministeriön saaman palautteen mukaan kansalaisilla ei kuitenkaan ole luottamusta nykyiseen järjestelmään ja suurimpiin epäkohtiin ei ole vielä puututtu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

”että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamiseksi siten, että vakuutusyhtiöt noudattavat KKO:n linjauksia, jotka koskevat tapaturmien syy-yhteyksiä, ja että vakuutusyhtiöiden käsittelyajat pysyvät tapaturmiin liittyvissä korvausasioissa kohtuullisina.”

Helsingissä 8.3.2017
Jari Ronkainen/ps

Toimenpidealoitteen etenemistä voi seurata eduskunnan nettisivujen osoitteessa:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/TPA_8+2017.aspx

HUOM!
Mikäli eduskunnan linkki on lakannut toimimasta, niin tee uusi haku asiakirjan tunnustiedoilla.

Toivottavasti tämä toimenpidealoite saa kannatusta yli puolue-, media-, etujärjestö- ja aaterajojen sekä leviää yli yhdistys- ja diagnoosirajojen. Muutenhan tämäkään aloite ei tule etenemään, vaan se siirtyy eduskunnan isoksi kasvaneeseen hyvien aloitteiden kompostikasaan. Josta konkreettinen esimerkki seuraavaksi.

KULUTTAJAPARLAMENTTI 2012
Entä mitä tapahtui verovaroin toimivan, Kuluttajaliiton alaisuudessa toimivan, Kuluttajaparlamentin vuonna 2012 hyväksymälle ”Kansalaisten oikeusturvaa tulee parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa”kannanotolle?

Kuluttajaparlamentin avasi tuolloin työministeri Lauri Ihalainen/sd. ja puheenjohtajana toimi tohtori Pentti Arajärvi/sd. Mukana erittäin isotöisen ja hitaasti edenneen kannanoton käsittelyssä sekä hyväksymisessä olivat useat Suomen keskeisimmistä potilas- ja kansalaisjärjestöistä.

Kannanotto jätettiin erillisessä tilaisuudessa eduskunnalle.

Joten tietääkö kukaan tapahtuiko mitään? Siis kannanotossa esitettyjen parannusten suhteen, jotka koskevat kansalaisten oikeusturvan parantamista vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa?

VAKUUTUSOIKEUDEN SELVITYSHENKILÖ
Toivottavasti myös tämä oikeus- ja työministeri ministeri Jari Lindströmin/ps. asettama selvitystyö vakuutusoikeudesta viedään maaliin asti. Siitä huolimatta, että oikeusministerin tehtävät siirtyisivät kesken hallituskauden toiselle henkilölle ja toiselle puolueelle

Tässä Suomi 2017 facebookin postauksessa Helsingin Sanomien veikkaus asiasta:

Samaan aikaan toisaalla on vireillä oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin/ps. selvitys vakuutusoikeuden toiminnasta. Vaikka tämäkään asia ei ole hallitusohjelmassa, niin se on tervetullut yritys avata vakuutusoikeudessa vuosikymmeniä jatkuneet mielettömyydet ja perustuslain vastaisuudet.

Selvitystyön edistymisestä on vireillä tietopyyntö Twitterissä, joka on tässä linkissä.

Usean eduskuntapuolueen oikeusministeri on luvannut parannuksia vakuutusjärjestelmään.

Voisiko olla niin, että neljäs kerta ja oikeusministeri toden sanoo?

– Vakuutusoikeus ja selvitysmies –
Julkaistu lokakuu 3, 2016

”Oikeusministeriö on asettanut, tiedotteensa 27.9.2016 mukaan, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin johdolla selvitysmiehen selvittämään vakuutusoikeuden käytäntöjä. Avainkysymys on tietenkin se, että kenellä on todellinen valta tässä asiassa? Painaako oikeusministerin sana mitään?”

Lue lisää Suomi 2017 – blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2016/10/03/vakuutusoikeus-ja-selvitysmies/

Mikäli kokoomus ottaa mahdollisessa ministerikierrätyksessä oikeusministeriön johtoonsa ja oikeusministeriön johdettavakseen, niin tuo hanke kokoomuksen ekosysteemin perinteiden mukaisesti haudataan. Kaikessa hiljaisuudessa. Taas kerran.

SOTE-UUDISTUKSEN VALINNANVAPAUS
Tässä katsaus siihen, miten ja kenen toimesta ministeri Risikon käynnistämä vakuutuslääkärijärjestelmän parantaminen pysäytettiin. Samalla näyttää entistä vahvemmin siltä, että potilaan/vakuutetun valinnanvapaus olla menemättä myös vakuutuslääkärinä toimivan vastaanotolle jää toteutumatta.

Ja tämän artikkelin julkaisun hetkellä näyttää siltä, että sote – lakeihin jää vakuutusyhtiöiden mentävä aukko. Varsin isona, jos kirjallisesti ja suljetusti toimivaa vakuutuslääkärijärjestelmää ei saada avattua. Eikä erittäin merkittävää julkista valtaa käyttäviä vakuutuslääkäreitä saada paikallistettua ja tuotua KHO:2014:83 päätöksen velvoitteet täyttävällä tavalla julki.

Pahimmillaan tilanne jatkuu ennallaan. Eli vakuutus- ja eläkeyhtiöitä ei saada pois työttömyyskassojen, Kelan, kaupunkien ja kuntien sosiaalitoimien kukkaroilta. Niin kuin tuossa erinomaisessa toimenpidealoitteessa 8/2017 tarkkanäköisesti kuvataan.

Tässä tilannekuvaa ja tunnelmia isosta kuvasta vuodelta 2014:

– Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta –
Julkaistu Touko 24, 2016

”Tämä eksoottiselta vaikuttava neuvottelukunta on syytä nostaa avoimeen tarkasteluun. Neuvottelukunnan ainoan kokouksen pöytäkirja on nyt hävinnyt tai vaihtanut paikkaa internetissä! Iso kiitos asian huomanneelle henkilölle ja siitä vinkanneelle.

Toivottavasti hyväksytty versio saadaan kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi.

SISÄLLYSLUETTELO
Isot ylävitoset ministeri Risikolle yrityksestä murtaa mafiaa
Vakuutuslääkärijärjestelmä työryhmän loppuraportit
Vakuusasioiden käsittelyn neuvottelukunta aloittaa
Pöytäkirja neuvottelukunnan ainoasta kokouksesta (2 sivua)
Liite neuvottelukunnan pöytäkirjaan (9 sivua)

ISOT YLÄVIITOSET MINISTERI RISIKOLLE YRITYKSESTÄ MURTAA MAFIAA
Mistä tässä artikkelissa onkaan kysymys? Ollaan vuodessa 2016 ja on kulunut melkein vuosi neuvottelukunnan toimikauden loppumisesta. Ruohonjuuri- ja katutason tietojen mukaan meno vakuutuslääkärijärjestelmän suhteen jatkuu ennallaan.”

Lue lisää Suomi 2017 – blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2016/05/24/vakuutusasioiden-kasittelyn-neuvottelukunta/

KIRJALLINEN KYSYMYS HALLITUKSELLE 28.3.2017
Harmi huomata, etteivät perussuomalaisten tekemät aloitteet tunnu ylittävän suomalaista uutiskynnystä. Joku yhteiskunnallinen vaikuttaja sanoikin osuvasti: ”Yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää asiaa, mutta väärä puolue esittämässä parannuksia”.

Mielenkiintoista onkin nyt nähdä, minkälaisen vastaanoton muissa puolueissa ja tiedotusvälineissä, saa tämä kristillisten kansanedustaja Antero Laukkasen tekemä erinomainen kirjallinen kysymys hallitukselle:

KK 125/2017 vp Kirjallinen kysymys sisäilmasairauksista
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_125+2017.aspx

HUOM!
Mikäli eduskunnan linkki on lakannut toimimasta, niin tee uusi haku asiakirjan tunnistetiedoilla.

Vinkin antajalle lämmin kiitos! Vain yhdessä toimien voimme olla, vaikuttaa ja huomata enemmän. Yli erilaisten keinotekoisten rajojen. Kuten puolue-, etujärjestö- ja aaterajojen.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä –

Mainokset

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s