TAU

Päätin kuukausi sitten pakertamani edellisen artikkelin, jossa käsiteltiin muun muassa työeläkeyhtiöiden johtajien osakeomistusten avoimuutta ja sidonnaisuuksien ilmoittamista, toteamukseen:

”Pahimmillaan siis sama henkilö/organisaatio pääsee käyttämään lainsäädäntö-, toimeenpano – ja tuomiovaltaa. Hyvin ajoitettuna eri palleilla istuen. Pitkäkestoisesti. Vuosikymmenten ajan.

10 pisteen vihje edelliseen.

Lausuntokierroksella oleva tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen (TAU) STM114:2009. Lausuntoaikaa on ministeriön tietojen mukaan vain 8.1.2014 saakka.

Meidän ruohonjuuri- ja katutason maanmatosten on hyvä muistaa, että ellei jo pitkään tiedossa olleita perustuslain vastaisuuksia vieläkään tunnusteta, niin eihän niitä tulla korjaamaankaan! Näin aihetta avasi sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Heli Backman Tapaturmavakuutus-lehdessä 4/2012:

Näin sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Heli Backman Tapaturmavakuutus-lehdessä 4/2012.

Hallitusneuvos Jaakko Hannulan jälkiä legendaarisessa Oikeusturvan ajankuvassa: 13.6.2006 Kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! ja 17.12.2007 – Kroonista rappeutumaa järjestelmässä

Tärkeätä olisi pikaisesti saada pääministeri Jyrki Kataisen suulla virallinen varmistus siitä, että perustuslaki on Suomen virallinen; niin kutsuttu pelikirja. Sitten on helpompi jatkaa eteenpäin, kun tiedämme perustuslain olevan yhteiskunnallisten asioiden perusta Suomessa.

LAUSUNTOKIERROKSELLA OLEVAN LAKIPOHJAN VALMISTELIJAT?

Tällainen vastaus saatiin, kun ihmelteltiin ministeriöön päin sitä, ettei valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE-rekisteri) ruvennut löytymään tietoja lakihankkeen tekemisistä. Kuten työryhmän kokoonpanosta ja sidonnaisuuksista:

”Tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistusta valmistelee epävirallinen työryhmä, jota ei ole erikseen asetettu. Tämän vuoksi hankerekisteristä ei löydy tietoa hankkeen henkilöistä. Tässä listaus siitä, keitä työssä on tällä hetkellä mukana:

Heli Backman/STM pj
Jaana Meklin, Paula Ilveskivi/AKAVA
Mikko Nyyssölä, Vesa Rantahalvari, Mika Kärkkäinen/EK
Timo Koskinen, Katja Veirto/SAK
Irmeli Vuoriluoto, STTK/Tehy
Inka Douglas/STTK
Rauno Vanhanen/Suomen yrittäjät
Jouko Hämäläinen/KT
Maire Lumiaho/MTK
Lea Mäntyniemi/FK
Petteri Immonen/Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Jussi Kauma, Kirsi Pohjolainen, Mika Mänttäri, Kirsi Salo/TVL
Miia Kannisto/VM
Tiina Muinonen/STM”

Lähde: STM 21.12.2012
nelikanta = kolmikanta vahvistettuna tarpeen mukaan, esimerkiksi vakuutus- ja/tai finanssialan edustajilla. Katso lisätietoa internetistä > korporatiivinen järjestelmä

LAUSUNTOPYYNNÖN ASIAKIRJAMATERIAALIT

Lausunnoille annettu aika on erittäin lyhyt, koska vuosien ajan käynnissä olleessa valmistelussa ei ole (taaskaan) ollut mukana yhtään vakuutettujen/potilaiden edustajaa. Vaan ei lannistuta. Mitä isompi joukko meitä, tässä artikkelissa mainittuja lakihankkeita (tällä hetkellä kolme) seuraa,  niin sitä paremmin piilossa pidettyjä ja perustuslain vastaisia asioita saadaan päivänvaloon.

Etusivu > Vireillä > Lausuntopyynnöt
Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt
STM114:00/2009

”Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi työtapaturma-ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä esitykseen liittyvästä ammattitautiasetuksesta. Lausuntoaika päättyy 8.1.2014.”

Lausuntopyyntö (pdf, 62 kB)
Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf, 1581 kB)
Luonnos: Ammattitautiasetus (pdf, 41 kB)
Luonnos: Muistio ammattitautiasetuksesta (pdf, 131 kB)

Tarjolla on nyt noin 300 A4-sivua tanakkaa lakitekstipohjaa, joten ensin ministeriön lausuntopyynnön, kolme (3) A4-sivua avoimeen julkisuuteen. Maallikon reunamerkintöjen kera. Ja oiva toivomus, Ylen julkista palvelua alati miettivien suuntaan.

Tsekkaa lähtötilanne ja kahden lääkärin loukku - lakipaketin vaikuttavuus.

Tsekkaa tästä perustuslain vastaisen Kahden lääkärin loukku – lakipaketin vaikuttavuus.Onko sama Mika Mänttäri? Ensin lakia valmistelevassa työryhmässä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) edustajana (2012). Sitten lakia toimeenpanevana sosiaali. ja terveysministeriössä (2013-)?

Perustuslain vastainen ja parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella toimiva hallintakoneisto sekä sen hallitsijat tultanee saamaan pikku hiljaa päivänvaloon > Korporatismi/korporativismi

Tärkeää olisi, että tämä tieto, tästä lausunnolla olevasta lakipaketista, leviäisi kaikkien työtapaturmista ja ammattitaudeista kokemusta omaavien, potilaiden/vakuutettujen, keskuuteen. Etenkin ulospäin ehjältä näyttävien potilas/vakuutettujen ryhmiin.

Kuten työssään:
* asbestista sairastuneet – Oikeusturvan ajankuva 8.2.2009
> Asbesti tappaa suomalaisia – elämää paperilääkäreiden armoilla
* kemikaaleista sairastuneet
* liuttomista sairastuneet
* sisäilmamyrkyistä, kuten home- ja kosteusvauriot sairastuneet – Suomi 2017 ajatushautomo 17.11.2011
> Presidentinvaalit 2012
Sisäilmamyrkyistä sairastuneiden tilanteet pääaiheeksi
* pölystä, melusta ja tärinästä sairastuneet
* aivovamman saaneet
* whipflash eli ruoskaniskun; niskanretkahdusvamman saaneet

Asiasta kiinnostuneet ja omakohtaisesti tietävät 200 000 silmäparia huomaavat puutteet paremmin kuin 200 valittua.

Joukkoistamisen avulla tehtävä lakiuudistus kuulemisineen olisi tässäkin kohtaa täysin mahdollinen. Uudistettu maastoliikennelaki esimerkkinä.

SIDONNAISUUKSISTA HANKKEEN TIIMOILTA

Julkisen vallan ja rahan käytön alueilla; on aina erittäin tärkeää tietää erilaiset sidonnaisuudet ja avainhenkilöiden taustakytkennät mahdollisimman avoimesti. Kysehän on miljardien eurojen liiketoiminnasta vuositasolla. Tässä avointa tietoa ministeri Paula Risikon valtiosihteeristä Pia Pohjasta. Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen terävämpänä ruudullesi.

Kokemusta muun muassa vakuutusyhtiö Fennian viestintäjohtajana.

Kokemusta muun muassa vakuutusyhtiö Fennian viestintäjohtajana.  Katso sidonnaisuuksien ja kytkösten ilmoittamisesta ministeriöissä lisää: Kukkosen lista 8.10.2012 > I Välittömästi toteutukseen laitettavat toimeenpiteet

Sosiaali- ja terveysministeriön poliittisista mandaateista on myös hyvä tietää lisää.  Poliittiset virkanimitykset ovat olleet Kevagaten jälkeen tapetilla. Tässä yksi, joka liittyy tiukasti valtion omistajaohjaus ja Sampo/If vahinkovakuutusyhtiön – teemaan.

Kytkeytyy samalla viime vuosina potilaiden/vakuutettujen esillä pitämään vakuutuslääkärit, vakuutuslääketiede ja vakuutusoikeus asiakokonaisuuteen. Eli ei kannata ihmetellä, jos vakuutusyhtiöiden ylivalta jatkuu ja jatkuu. Vaan ei vieläkään lannistuta. Murtuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin.

Talous 22.12.2009 klo 11:47 | päivitetty 30.5.2012 klo 16:42
Hyssälä ohitti virkamiehet ylijohtajan valinnassa

Hallitus on nimittänyt työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan, varatuomari Outi Antilan sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäälliköksi. Ministeri Liisa Hyssälä (kesk.) ohitti valinnallaan virkamiesvalmistelun

Virkamiesvalmistelussa ykköskandidaatiksi katsottiin eläkeyhtiö Ilmarisen aktuaarijohtaja Hillevi Mannonen, mutta sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk.) esitti paikalle Antilaa ja nimitys tehtiin ministerin esityksen mukaisesti.

Täytettävä virka on vakuutusalan ja työeläkejärjestelmän kannalta erittäin vaikutusvaltainen ja viran täyttäminen on ollut värikäs prosessi. Viran nykyinen haltija Tarmo Pukkila on jäämässä eläkkeelle.

Virkaa haki aluksi myös Hyssälän poliittinen valtiosihteeri Terttu Savolainen, mutta hän vetäytyi hankkeesta ilmeisesti työmarkkinajärjestöjen kulissien takana esittämän epäluottamuksen takia. Savolainen nimitettiin aiemmin tänään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajaksi.

Hyssälä korosti sosiaaliturvaa ja yhteistyötaitoja

Ministeri Hyssälä perusteli päätöstään sillä, että osaston tehtävät ovat viime vuosina painottuneet sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön, ja että Antila tuntee nämä alueet laajasti.

Hyssälä korosti myös, että Antila on toiminut menestyksellisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tottunut sovittelemaan erilaisia näkemyksiä ja ymmärtämään samalla viranomaistoiminnan luonteen. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus henkilöstöjohtamisesta.

Viran nykyinen haltija Tarmo Pukkila ajautui keväällä lähes ilmiriitaan tärkeiden sidosryhmien, työmarkkinajärjestöjen, kanssa.

Lähteet: YLE Uutiset

Hyvä tietää:
– Mistä kaikesta Tarmo Pukkila oli, perustuslain vastaisen, korporatiivisen järjestelmän edustajien kanssa eri mieltä? Vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaiset. Varsinkin yksityisissä Yhtiöissä tehtävän korvaustoiminnan osalta. Lue lisää > Perustuslaki

* * * *

Kuka on Tarmo Pukkilan seuraaja Outi Antila? Helsingin Sanomat jatkaa:

HS – Talous&Työ – 7.2.2010
KUKA – Vakuutusalan ylin virkamies

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja on alan ylin virkamies, jonka palkka on 9 500 euroa kuukaudessa. Hän johtaa osastoa, joka vastaa vakuutusalaa koskevien lakien valmistelusta ja päättää muun muassa eläkeyhtiöiden hoitamien varojen tuottovaatimuksista.

Antila on tutustunut tarkasti sosiaalivakuutuksen koukeroihin: Hän työskenteli viimeksi puheenjohtajana Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, jonne hylkäävän työeläkepäätöksen saaneet ovat voineet ensimmäisenä valittaa.

Tätä ennen hän tulkitsi tapaturmavakuutuslakia Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, jossa vedettiin rajaa tapaturmien vakuutuskorvauksissa.

Antila on eronnut kahden aikuisen pojan äiti, joka seurustelee vakituisesti If-yhtiöissä työskentelevän juristin kanssa. Hän harrastaa muun muassa hirvien ja kanalintujen metsästystä.

Jahdissa Antila käy Akkainjahti ry:ssä, johon kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea. Neljätoista maratonin taivaltaneen Antilan ennätysaika on 4.01. Viimeisimpään maratoniin Ljubljanassa viime syksynä kului minuutti enemmän.

Hyvä tietää:
– artikkeleissa mainittujen lautakuntien kaikki kustannukset, kuten palkat maksavat vahinkovakuutus- ja eläkeyhtiöt

KOHTI VAKUUTUSALAN TAKARISTIVYÖTÄ…

Seuraavat hankkeet tuleekin, mielestäni, saada integroitua tähän nyt lausuntokierroksella olevaan (STM114:00/2009) tapaturma- ja ammattitautilain ”uudistukseen” (TAU):

* vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen (OM016:00/2008)
* ministeri Risikon vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta kehittävä työryhmä (STM091:00/2012)

Finlexistä löytyvät nykyiset tapaturmavakuutuslaki ja ammattitautilaki

HUOM!
Linkkejä korjattu 8.2.2018. Kiitos asian huomanneella ja siitä ilmoittaneelle henkilölle.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä –

* * * *

KAFKAMAINEN KYYKYTYSKONEISTO SUOMESSA

Hitaan syöksykierteen – malli

KAFKAMAISEN KYYKYTYSKONEISTON PIKAKORJAUSPAKETTI

Saattaen vaihdettava – toimintamalli

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparatsikki, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, maan tapa, Perustuslaki, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.