Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:n lausuntoja

Oikeutta vakuutetuille ry (aiemmin Vakuutusongelmaisten liitto) on valmistanut vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alussa kaksi laajaa lausuntoa.  Oman toimintahistoriansa laajimmat ja kattavimmat.

Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry kiittää lämpimästi kaikkia kovaan perustyöhön osallistuneita. Kovaa perustyötä tiedossa olevien epäkohtien ja härskiyksien esille saamiseksi riittää edelleen. Yli puolue-, aate- ja yhdistysrajojen.

Harmaa hallinto on osa lakisääteisten vakuutusten rappeutumaa.

Harmaa hallinto on osa lakisääteisten vakuutusten rappeutumaa.

Vain yhdessä toimien voimme saada oikeita parannuksia aikaiseksi. Uudistamiset ja muutokset, kun voivat viedä asioita myös potilaiden/vakuutettujen kannalta katsottuna huonompaan suuntaan. Hyvänä esimerkkinä vuosina 2003-2007 voimaan saatettu ja törkeästi perustuslain vastainen ”kahden lääkärin loukku” – niminen lakipaketti, jota ei ole vieläkään virallisen Suomen toimesta tunnustettu. Joten korjaamistakaan ei ole vielä tarvinnut aloittaa.

Ensimmäinen mainituista Oiva ry:n lausunnoista koski STM091:00/2012 eli ministeri Risikon vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta/läpinäkyyvyyttä  pohtineen työryhmän näkemyksiä sekä sen loppuraporttia, joka on ristitty muistioksi (noin 100 A4-sivua). Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi tarkempana.

Sinun Savo – lehti 5.2.2014 ”Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen jatkuu” – Toimittaja Riika Järvinen

Sinun Savo – lehti 5.2.2014 ”Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen jatkuu” – Toimittaja Riika Järvinen

Toinen mainituista Oiva ry:n lausunnoista koski STM114:00/2009 eli yli seitsemän (7) vireillä ollut tapaturma- ja ammattitautilain uudistamista (TAU) ja sen lakiluonnoksesta ministeriön Oikeutta vakuutetuilta ry:ltä pyytämää lausuntoa.

Molemmat lausunnot kaikkine liitteineen on pyydetty laittamaan esiin sosiaali- ja terveysministeriön kautta, kaikkien kiinnostuneiden saataville, koska muuten kaikkia tiedossa olevat epäkohdat ja perustuslain vastaisuudet eivät tule päätymään, edelleenkään, korjaukseen. Toivottavasti tämä artikkeli vauhdittaa avoimuuden etenemistä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä oikeusministeriössä.

Odottaessamme lausuntojen päätymistä avoimesti kaikkien; aiheesta kiinnostuneiden, saataville julkaisemme osan Oikeutta vakuutetuille ry:n saatteesta (STM114:00/2009 TAU) sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lopussa asiakokonaisuuteen liittyvät artikkelit .pdf – koosteina Tapaturmavakuutus-lehdestä 4/2013, jotka lukemalla kaikki asiakokonaisuutta vähemmän tuntevat: pääsevät nopeammin kärryille, mistä kaikesta onkaan kysymys.

Varsinkin, jos julkisuudessa aletaan viimein puhumaan, esimerkiksi lakisääteisten vakuutusjärjestelmien perustuslakia törkeästi rikkovista tekijöistä;  Suomen perustuslain takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan suhteen. Artikkelikoosteet sisältävät ajantasaiset hakulinkit ja avainsanat avoimen internetin hakukoneille.

Ensin ote saatteesta Oikeutta vakuutetuille ry:n lausunnon mukana sosiaali- ja terveysministeriölle, koskien tapaturma- ja ammattitautilain uudistamista – TAU:

”Seitsemän vuoden aikana järjestömme ei päästetty osallistumaan lakihankkeen, minkään osa-alueen, ongelmakohtien esille nostamiseen ja ratkaisumallien esittämiseen. Lakiluonnoksen perusteella rakenteellisiin korjauksiin ei olla ryhtymässä. Mielestämme taas suurimmat epäkohdat ja lakien vastaisuudet piilevät juuri rakenteissa.

Potilaiden/vakuutettujen kantaa tähän jättimäiseen lakihankkeeseen on antamassa vain kolme (3) potilas- ja kansalaisjärjestöä. Omalta osaltamme kohteliaimmin esitämme, että lakiesitys laitetaan kahden kuukauden ajaksi (60 vuorokautta), kaikkien kiinnostuneiden kommentoitavaksi. Esimerkiksi kuluvan vuoden maalis – ja huhtikuun ajaksi.

Perusteena lakiesityksen erittäin merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, koska kohteena ovat kaikki Suomen työikäiset kansalaiset. Tällä hetkellä heitä on noin 2,8 miljoonaa suomalaista. Kommentointimahdollisuutta tulee; tuon yhteiskunnallisen merkittävyyden kannalta, mainostaa tehokkaasti valtakunnallisissa tiedotusvälineissä (esimerkiksi Ylen julkisen palvelun kuin Suomen Tietotoimiston kautta) kuin sosiaalisessa mediassa ja ministeriöiden sivuilla sekä julkaisuissa.

Näin toimien luottamusta järjestelmää kohtaa voidaan hiljalleen lisätä, kun kaikki lakiuudistuksesta kiinnostuneet ja etenkin omakohtaista kokemusta kyseessä olevasta lainsäädännöstä omaavat; pääsevät lausumaan kantansa suoraan. Samoin kuin kaikki aihekokonaisuuden piirissä toimivat potilas- ja kansalaisjärjestöt. Uskomme avoimen kommentointimahdollisuuden ja tämän lausuntomme auttavan lakihankkeen tyylikkäässä läpiviemisessä sekä parhaaseen lopputulokseen pääsemisessä. Myös potilaan/vakuutetun perustuslain ja EU-normiston takaamien ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutumiseksi. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa.

Pyydämme kohteliaimmin liittämään tämän lausuntomme liitteineen (2 kpl) julkisesti ministeriön sivuille ja valtioneuvoston hankerekisteriin; kaikkien kiinnostuneiden saataville järjestömme kannanottona lakiluonnokseen.

Omassa lausunnossaan Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry  nosti esiin myös  jäissä olevan (OM016:00/2008) vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen – nimellä tunnettun ikuisuusprojektin.

Edellä oleva OM016:00/2008 linkki korjattu toimivaan 12.11.2015.

Sitten artikkelikoosteet Tapaturmavakuutus-lehdestä 4/2013 sisältäen Oikeusturvan ajankuvan linkitykset:
– tarvitset .pdf-muodossa olevien koosteiden lukemista varten koneellesi ilmaisen Acrobat Reader-nimisen ohjelman.

Nelikantainen toimintamalli ja nelikantainen lainsäädäntömalli käytännössä:
Tapaturmavakuutus 4_2013_TAU Lausuntokierroksella_STM114_00-2009_Tapaturma_ammattitautilaki_UUDISTUS_JOHTAJA HELI BACKMAN_STM

Tapaturma-asiain korvauslautakunta ja sen uudistaminen (STM tunnistekoodi ei tiedossa):
Tapaturmavakuutus 4_2013_TAKO UUDISTUU_Tapaturma-asiain korvauslautakunta_Toiminnan kehittäminen_NOPEAMPI KÄSITTELY_TOIMINNAN AVOIMUUS PAREMMAKSI_Perustuslaki

Vakuutuslääkärijärjestelmä avoimuuden lisääminen – Ministeri Paula Risikon haastattelu (STM091:00/2012):
Tapaturmavakuutus 4_2013_KOOSTE2_Vakuutuslääkärijärjestelmä valinkauhassa_MINISTERI PAULA RISIKKO_KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU_JORMA JUHANI JUNTUNEN

* * * *

Sinun Savo-lehden arkisto – 5.2.2014 ”Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen jatkuu” – sivu 4: http://www.sinunsavo.fi/fi/lehtiarkisto
HUOM! Linkki lakannut toimimasta 4/2015

Haastateltavina:
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko/kokoomus
Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:n puheenjohtaja Hannu Kukkonen
Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila

Suora sivulinkki (.pdf) http://www.sinunsavo.fi/fi/lehdet/050214.pdf
HUOM! Linkki lakannut toimimasta 4/2015.

+ + + +

Päivitys 4.3.2014

Suomen perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys 1/2013
Suomen perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys. Eduskunnan kanslian julkaisu_1_2013_PDF-1

+ + + +

Päivitys 17.3.2014

Ehdolla 2000-luvun kuumimmaksi lausunnoksi lakiluonnokseen Suomessa!
Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry lausunto > STM114:00/2009 TAU:
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=15920&a_iId=215105
>>> HUOM! linkki lakannut toimimasta. Huomattu 12.11.2015
>>> Katso ohjeita kohdasta >>> Päivitys 30.5.2014
– valtioneuvoston hankerekisteri (HARE-rekisteri)
– 31 sivua, 22 Mb
– rakenteet kokonaan uusiksi!

+ + + +

Päivitys 30.5.2014

Valtioneuvoston hankerekisterissä (HARE-rekisteri) kuuluu tietojen mukaan olevan jatkuvaa ”ruuhkaa”.

Joten suosittelemme edellisen ja muutaman muun jo jätetyn lausunnon lukemiseen Suomi 2017 artikkeli – linkkiä > Kukkosen listasta jonka lopusta Oikeusturva – yhteisön tuoreimmat lausunnot, lakiluonnoksia hallituksen esityksiä varten; ovat ladattavissa itse kunkin, omaan käyttöön. Siis ainakin tämän päivityksen hetkellä…

Perustuslain tarkoittamaa, erittäin merkittävää, julkista käyttävien vakuutuslääkärien tietojen oikeuskiista on saatu päätökseen. Tästä Suomi 2017 – artikkelista lisää > Korkein hallinto-oikeus | Osa 5/5

+ + + + +

– Artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.