Kukkosen listasta

Kehittyneiden maiden, kuten Suomen, perustuslain takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen seuranta on jäänyt ajastaan jälkeen. Kaikki artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä.

– Klikkaamalla artikkelin kuvakoosteita, saat ne ruudullesi isompina –
(HUOM! Katso myös lopussa olevat päivitykset 22.1. , 22.4. , 22.5. ja 22.6.2014, jotka koskevat tähän mennessä annettuja virallisia lausuntoja)
– Katso myös KHO:2014:83 vuosikirjapäätös 20.5.2014 vakuutuslääkäritietojen julkisuudesta (31.1.2016 linkki päivitetty uusimpaan Suomi 2017 artikkeliin).

Vakuutuslääkärit julkisen vallan käyttäjinä kaikille tutuiksi.

Vakuutuslääkärit julkisen vallan käyttäjinä kaikille tutuiksi.

SISÄLLYSLUETTELO
Päivitetty 10.9.2015 kello 12:17
> Valtioneuvoston hankerekisteri piilotetttu
Lakisääteinen tapaturmavakuutus päivänvaloon
Vakuutuslääkärit julkisen vallan käyttäjinä
Vaalirahoituksen vaikuttavuudesta vakuutusalalla
Vakuutusalan vaalirahoitus 2000 – luvulla päivänvaloon
Alla olevasta linkistä tapahtumiin vaiheittain
Päivitys 22.1.2014 – Vakuutuslääkärijärjestelmä työryhmän loppuraportti
> Yksi erittäin merkittävä eriävä mielipide
Päivitys 22.4.2014 – Oiva ry:n lausunto tapaturma – ja ammattitautilaki ”uudistukseen”
Päivitys 22.5.2014 – Velpe ry:n lausunto vakuutusoikeuslain ”uudistukseen”
Päivitys 22.6.2014 – Stm:n lakihanke hylkäävien päätöksien perustelemiselle
> Ei sanktioita lakia rikkoville
Kirjallinen kysymys 1997 – Hylkäävien päätöksien perustelemisesta
Ison kuvan katsauksia korporatismi aiheesta

Tärkeää tiedostaa. Etu- ja työmarkkinajärjestöjen sekä niiden takana olevien suuryritysten; On Sovittu Että (OSE) – järjestelmän toiminta on korporaatioiden ylivaltaa. Onkin hyvä kerrata tosiasia; niiden edustamasta korporatismista. Se, että mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Sitä mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

PÄIVITETTY 10.9.2015 KELLO 12:17
> VALTIONEUVOSTON HANKEREKISTERI PIILOTETTU!
Tässä artikkelissa olevat valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) linkit eivät enää toimi. Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) tiedot on poistettu saatavilta. Korvaavasta valtioneuvoston hankkeet- sivustolta löytyvät vain tuoreimmat tiedot:

”Voit hakea ministeriöiden käynnissä olevia ja vuoden 2010 jälkeen päättyneitä hankkeita, työryhmiä ja erilaisia toimikuntia sekä selvitystöitä. Tiedot perustuvat valtioneuvoston hankerekisteriin.”

Korjaamme tässä artikkelissa olevat linkit toimiviksi, niiltä osin, kun löydämme, saatavilta piilotetut tiedot uudelleen. Kiitokset taas kerran tilanteen huomanneelle ja kohteliaimmin vinkkaneelle henkilölle.

Koko kuvaa tästä asiasta osoitteessa ja artikkelin lopussa olevasta päivitysosioista:
Avainsanana edelleen kolmikanta
https://suomi2017.wordpress.com/2020/11/28/avainsanana-edelleen-kolmikanta/
Linkki luettu 29.11.2021
– Suomen todellinen hallintamuoto korporatismi/koporativismi vakuutusalalla.
– toimii yli puolue-, etujärjestö-, media- ja aaterajojen.
– avaintoimija on apparatsikki; yli varallisuus- ja organisaatiorajojen.

* * * *


Ministeri Paula Risikon/kok. vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä parantavan työryhmän
(STM091:00/2012) tekemisistä saadaan toivottavasti tietoa julkisuuteen. Mahdollisimman pikaisesti (linkki korjattu toimivaksi 15.8.2019 ja 10.9.2015). Lue hankkeen sivuilta ainakin kohdasta Asiakirjat > Kokousaineistot ja liitteet. Niin näet missä mennään ja mistä ongelmakohdista eri osapuolet puhuvat.

Vakuutuslääkärit korvauspäätösten tekijöinä on hyvä saada viimein kaikille suomalaisille tutuksi. Näin turhat epäluulot alkavat pikku hiljaa poistumaan suomalaisten mielistä. Varsinkin, jos kaikki aiheesta kiinnostuneet suomalaiset pääsevät lausumaan ministerin Risikon työryhmän työn tuloksia sekä nostamaan esiin epäkohtia, joita ei ole jostain syystä, työryhmän toimiessa nostettu agendalle.

Myöskään kehut nykyistä järjestelmää kohtaan eivät ole kiellettyjä.

Toivottavasti myös seuraavista osin rinnakkaisista työryhmistä saadaan avointa tietoa julkisuuteen. Ilman avointa koordinointia ja palautteen antamismahdollisuutta jotain jää korjaamatta:

Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen,
hallituksen esityksen valmistelu  (käynnissä)
STM114:00/2009
– linkki korjattu 15.8.2019 ja 10.9.2015.

Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen  (käynnissä)
OM016:00/2008
– linkki korjattu 15.8.2019 ja 10.9.2015.

Hankkeista kannattaa lukea etenkin Asiakirjat > Lausuntokierrokset ja kuuleminen, josta pääset katsomaan, ketkä esimerkiksi potilas- ja kansalaisjärjestöistä ovat jättäneet hallituksen esitykseen lausuntonsa ja minkälaiset? Ketkä taas ei?

HUOM!
Mikäli linkit eivät toimi, niin tee uusi haku avoimessa internetissä hankkeen tunnuksella, koska valmistuneet hankkeet saattavat vaihtaa nettiosoitetta. Hymiö.

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS PÄIVÄNVALOON

Tarkempi erittely lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvän, uuden ajan, rikollisuuskavalkadin taustoista ja ratkaisuista yliöartikkeleista. Tai tästä Kukkosen listaan johtavasta linkkauksesta.

Sen kohta III  Lakimuutoksen kautta tehtävät muutokset, näyttää kuvakoosteena tältä:

– kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä ja vakuutuslääkärijärjestelmä ovat todellinen rahasampo Yhtiöille.
ellei tätä kokonaisuutta tunnusteta, avata ja korjata, niin ministeri Risikon työryhmän tekemiset uhkaavat jäädä potilaiden/vakuutettujen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta kosmeettisiksi.

Kahden lääkärin loukku - lakipaketillla varmistettiin vakuutusyhtiöiden ylivertaisuus.

Kahden lääkärin loukku – lakipaketilla varmistettiin vakuutusyhtiöiden ylivertaisuus.

Muun muassa, lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueille on päässyt siten kehittymään seuraavanlaisia uusia rikollisuuden lajeja:

perustuslakirikollisuus
viranomaisrikollisuus
ihmisoikeusrikollisuus
oikeusturvarikollisuus

Päättäjät ovat asiasta erittäin hyvin informoidut, mutta eivät uskalla avata suutaan. Kuten eivät myöskään tiedotusvälineiden edustajat. Ainakaan toistaiseksi. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka(kin) on ollut tietopaketin saamisen jälkeen aihekokonaisuuden suhteen hiljaa?

Ratkaisevaa uusien rikollisuuden lajien sekä niistä syntyneiden epäkohtien tunnustamisille, korjauksille ja korvaamisille (perustuslain 88§) on tietysti se, että tuleeko Suomessa perustuslain velvoitteita vieläkään noudattaa? Ja ehken se kaikesta tärkein.

Menevätkö perussuomalaisetkin, vihreiden tapaan, valtakoneistomme ytimiin mukaan?

Kyseessä lienee Suomen suurin ”On Sovittu Että” – järjestelmä (OSE)? Toimii koko ajan, muotoaan muuttavassa avoliittomaisessa muodossa yli kaikkien puolue-, aate- ja varallisuusrajojen. Jota ei edes Wahlroosin Björn ole saanut kumottua… tai sitten halunnut…

Vaan kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIT JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJINÄ

Kokonaiskuvan hahmottamisessa potilaiden/vakuutettujen kannalta katsottuna, on tärkeää tiedostaa, kuka esimerkiksi työtapaturmien ja ammattitautien kohdalla merkittävimmät korvauspäätökset Yhtiöissä tekee. Josta seuraava kuvakollaasi kohteliaimmin tiedoksenne.

Julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden tiedot julkisiksi.

Julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden tiedot julkisiksi.

Lakisääteisten vakuutusten parissa toimiville Yhtiöille on taattu lainsäädännössä erittäin suuri harkintavalta. Osana yksityisille Yhtiöille; valtion ulkoistamaa ja erittäin merkittävää julkisen vallankäyttöä, joissa vakuutuslääkärit ovat kiistatta se ykkösnyrkki. Vakuutuslakimiesten keskeistä roolia unohtamatta. Ilman toimivaa laillisuusvalvontaa.

VAALIRAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA VAKUUTUSALALLA

Oikeusministerinä toiminut Johannes Koskinen/sd. vinkkasi näin Yle Uutisissa:

Yle Häme 23.9.2009 klo 8:47 | päivitetty 28.5.2012 klo 13:17
Johannes Koskinen suosittaa mediaa jatkamaan vaalirahoitusten penkomista

Eduskunnan varapuhemies muistutti YLE Radio Hämeessä, että esimerkiksi presidentinvaalissa ilmoituslasku oli tarjottu suoraan yrityksen maksettavaksi.

* * * *

Sitten lakisääteisiä vahinko- ja liikennevakuutuksia tarjoavien Yhtiöiden maailmaan.

Lähde: Wahlroos epävirallinen elämänkerta
”Vaalirahahanat käännetään kiinni” – luvusta
sivu 367

Lainaus alkaa.
– vahvennus kirjoittajan lisäämä

”Elokuisena lauantaina kohun pyörteisiin joutui hetkellisesti myös Wahlroos. STT tiedotti, että Sampo, jonka konsernijohtaja Wahlroos oli vuoteen 2009 asti, tuki kokoomusta vuoden 2007 eduskuntavaaleissa 75 000 eurolla. Samaan aikaan valmisteilla oli finanssilaki. Maanantaina Sampo tiedotti lahjoittaneensa puolueelle vielä 50 000 euroa vuonna 2008. Konserni oli siis tukenut kokoomusta entisen konsernijohtajansa Wahlroosin kaudella yhteensä 125 000 euroa. Rahoitus herätti närää siksi, että valtio omisti konsernista 14 prosenttia. Veronmaksajien rahoja oli siis ohjattu puolueelle.

Paljastusta seuraavalla viikolla Helsingin Sanomat yritti tavoittaa Wahlroosia kommentoimaan kohua, turhaan. RKP:stä tiedettiin Wahlroosin soittaneen ja ilmoittaneen, että puolueella annettu 5 000 euron tuki oli peräisin rahamiehen omasta pussista, ei Sammolta. Pian silloinen konsernijohtaja Kari Stadigh linjasi, että vakuutuskonserni Sampo ei enää osallistu vaalirahoitukseen. ”Björn Wahlroos on toiminut täysin niiden valtuuksien puitteissa, jotka hänellä on ollut. Myös silloinen hallituksen puheenjohtaja [Georg Ehrnrooth] on tämän vahvistanut”, hän kommentoi lehdistötilaisuudessa.

Kohusta päättänyt Wahlroos ja konserni selvisivät siis kohusta vähällä.”

Lainaus päättyy.

VAKUUTUSALAN VAALIRAHOITUS 2000-LUVULLA PÄIVÄNVALOON

Entä Sampo-konsernin ja sen Yhtiöiden (sis. Varma) vaalirahoitukset koko 2000- luvulla?
Entä OP – Pohjolan (Pohjola Pankki Oyj) ekosysteemin (sis. Ilmarinen) vastaavat?
Kolmanneksi suurinta LähiTapiola konsernia unohtamatta?

Noiden kolmen esimerkin turvin muutkin uskaltauvat sitten avautumaan. Erilaiset etujärjestöt ja säätiöt etunenässä. Tässä kymmenen pisteen vihje.

Iltalehti 19.2.2013 "Kiusallinen mies tämä Heikkinen."

Iltalehti 19.2.2013 ”Kiusallinen mies tämä Heikkinen.”

Lainaus Iltalehden artikkelista:
”- Eteläranta päätti, että vakuutusbranssi maksaa vaikka miljoona markkaa jokaiselle puolueelle ja pankit maksavat toisen miljoonan. Se koordinoitiin Etelärannassa ja mulle joka olin hallintojohtaja, sanottiin, että hoida se. Minä panin kepulle, demareille ja niin edelleen, rahat menemään. Ne rahat kerättiin sitten vakuutusyhtiöiltä, Heikkinen kertoo.

Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.

Sitä vastaan Vakuutusyhtiöiden keskusliitto pääsi vaikuttamaan vakuutusasioita koskevaan lainsäädäntöön.”

* * * *

Wahlroos: epävirallinen elämänkerta – kirjan tekijät olivat kuulemassa ja todistamassa, kun liiketoimintajohtaja ja OP-Pohjolan pääjohtajan varamies Tony Vepsäläinen kertoi edustamansa jättiorganisaation vaalirahoituksesta.

”OP-Pohjola ryhmä on julkistanut kaikki vaalituet, mitä se on matkan varrella myöntänyt."

”OP-Pohjola ryhmä on julkistanut kaikki vaalituet, mitä se on matkan varrella myöntänyt.”

Anna von Hertzen:
“Kysäsen vähän muusta tähän väliin. Onks OP-Pohjola maksanu vaalitukia? Jos on, niin kenelle ja kuinka paljon ja miksi?”

Tony Vepsäläinen:
”OP-Pohjola ryhmä on julkistanut kaikki vaalituet, mitä se on matkan varrella myöntänyt. Meillä on ollut käytössä sellainen systeemi, että me ollaan annettu puolueille niitten parlamentaaristen voimasuhteitten mukaisessa suhteessa vaalitukea. Mutta sen lopettamisesta on nyt jonkin verran kulunut aikaa ja sitä ennen myönnetyt vaalituet on julkisesti raportoitu.”

Ja sitten se tärkein huomio. Mistä nuo tiedot myönnetyistä ja maksetuista vaalituista löytyvät? Esimerkiksi vuosilta 1987-2007 puolueittain? Ovatko niissä mukana itsenäisten osuuspankkien maksamat tuet puolueiden alueellisille yksiköille ja ehdokkaille?

Ai, niin. Voiko vaalirahoituksella ostaa vakuutusalan kannalta erittäin edullista lainsäädäntöä? Tässä Kukkosen listasta – artikkelissa esitelty ”kahden lääkärin loukku” – lakipaketti lienee vaikutuksiltaan Suomen historian härskein. Ainakin, jos ajatellaan potilaiden/vakuutettujen oikeudellista asemaa.

ALLA OLEVASTA LINKISTÄ TAPAHTUMIIN VAIHEITTAIN

Yhteenvetoa nelikantaisesta toimintamallista – Oikeusturvan ajankuvasta
– Ainakin vuosina 2000-2007  vireillä ollut kahden lääkärin loukku – lakipaketti avattuna vaiheittain. Vaalirahoituksesta ja sen vaikuttavuudesta on vielä todella paljon avattavaa.

– Suomi 2017 artikkeleita aiheesta –

Kokoomuksen kansanedustaja Petri Salo kannattaa vaalirahoituksen avaamista. Myös takautuvasti. Ilman sanktioita tai rajoitteita

Perustuslaki 2
– sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana toimineen, Tarmo Pukkilan, mielestä vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaiset.

PÄIVITYS 22.1.2014 – VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI > YKSI ERITTÄIN MERKITTÄVÄ ERIÄVÄ MIELIPIDE
Ministeri Paula Risikon vakuutuslääkärityöryhmän loppuraportti julkaistiin eilen. Eriävän mielipiteen jätti Oikeutta vakuutetuille (OiVa ry).

Työryhmän (STM091:00/2012) loppuraportti/muistio .pdf – muodossa löytyy sosiaali- ja terveysministeriön selosteineen seuraavista linkeistä:

STM_Risikon työryhmä_Etuuspäätökset perusteltava tarkemmin_SAATESIVU_Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen tytöryhmän muistio_21012014

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistio_RAP2014-1 (2)_STM raportteja ja muistioita 2014_1
– Eriävä mielipide sivut 86-87 – Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry

PÄIVITYS 22.4.2014 – OIVA RY:n LAUSUNTO TAPATURMA – JA AMMATTITAUTILAKI ”UUDISTUKSEEN”
Oikeutta vakuutetuille ry:n lausunto 10.2.2014 tapaturma- ja ammattitautilain uudistuksen ja hallituksen esityksen lakiluonnokseen:
215105_Oikeutta vakuutetuille ryn lausunto_Ladattu HARE – rekisteri 08032014_Tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen
(27 kappaletta Oiva-parannuksia. Yhteensä 31 sivua ja 22,1 Mb. Lausunto on .-pdf-muodossa.)

Kaikki muut lausunnot, tapaturma- ja ammattitautilain uudistukseen (TAU) lakiluonnokseen, löytyvät valtioneuvoston hankerekisterin osoitteessa (Hare -rekisterin linkki lopettanut toimintansa – huomattu 10.9.2015):
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=15920&a_iId=215105

PÄIVITYS 22.5.2014 – VELPE RY:n LAUSUNTO VAKUUTUSOIKEUSLAIN ”UUDISTUKSEEN”

Nykyisen kokoomusministerin lausumasta lisää tästä linkistä.

Nykyisen kokoomusministerin Alexander Stubbin lausumasta lisää tästä linkistä.

Velpen ry:n lausunto 10.4.2014 vakuutusoikeuslakiin ja hallituksen esityksen lakiluonnokseen (.pdf-muodossa. Yhteensä 29 A4-sivua ja 1,14 Mb):
OM_Lausunto_Velpe ry_10042014_Ladattuna Oikeusministeriön sivulta

Kaikki muut lausunnot, vakuutusoikeuslain luonnokseen, löytyvät valtioneuvoston hankerekisterin osoitteessa (Hare -rekisterin linkki lopettanut toimintansa – huomattu 10.9.2015): http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=14283&tVNo=4&sTyp=Selaus

PÄIVITYS 22.6.2014 – STM:n LAKIHANKE HYLKÄÄVIEN PÄÄTÖKSIEN PERUSTELEMISELLE > EI SANKTIOITA LAKIA RIKKOVILLE
Päätösten perustelujen parantaminen on ollut vireillä jo 17 vuoden ajan. Nyt, vuonna 2014, ”vireillä” on varsinkin hylättyjen päätösten perustelujen parantaminen:

STM104:00/2013 – Päätösten perustelemisen kehittämisen säännökset, hallituksen esityksen valmistelu (Hare -rekisterin linkki lopettanut toimintansa – huomattu 10.9.2015) http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=19879&tVNo=1&sTyp=Selaus

Jostain syystä tätä kirjoitettaessa hankkeen asiakirjoja ei ole vielä(kään) laitettu saataville? Lausuntojen jättöaika päättyi oheisten asiakirjojen mukaan 23.5.2014.

Lausuntopyyntö 14.4.2014, .pdf-muodossa, 2 A4-sivua ja 79,7 kt:
STM_Päätösten perustelut_lausuntopyynto_VAKUUTUSLÄÄKÄRIT_Outi Antila_Inka Hassinen

Hallituksen esityksen perusteluja 10.4.2014, .pdf-muodossa, 12 A4-sivua ja 797 kt:
STM_Päätösten perustelut_lausuntopyynto_VAKUUTUSLÄÄKÄRIT_HEluonnos_perustelut_Outi Antila_Inka Hassinen

KIRJALLINEN KYSYMYS 1997 – HYLKÄÄVIEN PÄÄTÖKSIEN PERUSTELEMISESTA
Näin kysyi päätösten perusteluihin liittyvän asian tiimoilta, vuonna 1997, keskustan kansanedustaja Sulo Aittoniemi. Vastaajan roolissa sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre/sdp.

Kirjallinen kysymys 998/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Eläkevalituksiin annettujen päätösten perustelemisesta - sivu 1

Kirjallinen kysymys 998/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Eläkevalituksiin annettujen päätösten perustelemisesta – sivu 1

Kirjallinen kysymys 998/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Eläkevalituksiin annettujen päätösten perustelemisesta - sivu 2

Kirjallinen kysymys 998/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Eläkevalituksiin annettujen päätösten perustelemisesta – sivu 2

Kirjallinen kysymys 998/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Eläkevalituksiin annettujen päätösten perustelemisesta - sivu 3

Kirjallinen kysymys 998/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Eläkevalituksiin annettujen päätösten perustelemisesta – sivu 3

ISON KUVAN KATSAUKSIA KORPORATISMI AIHEESTA
Tutustu myös Suomi 2017 artikkeleihin:
Harmaa hallinto ja Suomen ihmisoikeustilanne 2011,
Savon Sanomat – Suomi oikeusvaltiona
Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:n lausuntoja ja
Apua lisää

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, julkaisun ja päivitysten  tekohetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, korporatismi, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahaskandaali, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

3 vastausta artikkeliin: Kukkosen listasta

 1. Juho R sanoo:

  Tuon huomion tein, että jos vuodessa on n. 250 työpäivää, ja Rahkosen käsien läpi kulkee yli 10000 korvauspäätöstä vuodessa. Niin n. 40 siis päivässä. Mikäli tekee 8 tunnin päiviä, jää n. 10 minuuttia per päätös tutustua. Itselläni ainakin oli 10-sivuinen lääkärinlausunto. Kuinka hyvin tuossa ajassa pystyy lukemaan lausunnon, saati miettimään päätöstä. Hmm. Mikäli vielä toimii esimiehenä ja neuvoo alaisiaan. Kyllä varmaan melko rahat käärii Rahkonenkin.

  Tykkää

 2. Tuo on aivan totta Juho. Tästä puolesta kuitenkin vakaasti vaietaan.

  Vakuutusala puhuu erittäin mielellään, kuinka ”helppoa” on pääseminen työkyvyttömyyseläkkeelle (lakisääteinen työeläkejärjestelmä).

  Vakuutusala käyttää esimerkiksi suhdelukua siitä, että 75 prosenttia (tai kolme neljästä) pääsee työkyvyttömyyseläkkeelle ensimmäisellä kerralla. Vuosittain täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle pääsee keskimäärin 22 000 suomalaista. Ja kokonaismäärä täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevista on luokkaa 230 000 suomalaista.

  Sitten vastaavia lukuja työtapaturman ja ammattitaudin perusteella täydellä tapaturmaeläkkeellä (lakisääteinen tapaturmavakuutus) olevista, jotka ovat aivan toisia.

  Hylkäävän päätöksen tapaturmaeläkkeestä vuosittain saavien määrää ei ole saatavilla.

  Vuosittain tapahtuu keskimäärin noin 120 000 työtapaturmaa, joista noin 1 000 jää vaikutuksiltaan pysyviksi ja pitkäaikaisiksi. Saatavilla ei ole tietoja siitä, että sisältyykö ko.lukuihin ammattitaudit?

  Ero on vakuutuslajien välillä on valtava! Jos ajatellaan 15 vuoden keskimääräistä korvausjaksoa, niin täyttä tapaturmaeläkettä saavien määrän tulisi olla karkean arvion mukaan, ainakin 20 – 25 000 vakuutetun suuruinen.

  Sitten Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoihin perustuvaa tietoa tapaturmaeläkkeistä:

  ”Työajan vakuutuslajeista korvattiin vuosina 2009-2011 tapaturmaeläkettä 100% työkyvyttömyyden mukaan seuraavasti:

  suoritusvuonna 2009 yhteensä 6 467 saajaa, lisäksi 2 vahinkoa, joissa ei tietoa henkilötunnuksesta
  suoritusvuonna 2010 yhteensä 6 582 saajaa, samoin 2 vahinkoa, joissa ei tietoa henkilötunnuksesta
  suoritusvuonna 2011 yhteensä 6 666 saajaa, edelleen 2 vahinkoa, joissa ei tietoa henkilötunnuksesta

  Nuo kaksi ilman henkilötunnusta olevaa vahinkoa ovat niin vanhoja, että niiden aikaan ei ole tilastoitu henkilötunnuksia eikä sitä tietoa ole myöhemmissäkään korvaustiedoissa saatu. Kaikilla vahingoittuneilla hetu ei välttämättä ole aito (esim. jos vahingoittuneella ei ole suomalaista henkilötunnusta). Nämä saattavat aiheuttaa yksittäisiä virheitä saajakohtaiseen tarkasteluun.

  Luvuissa on mukana vain vahingoittuneelle itselleen maksettavat tapaturmaeläkkeet. Perhe-eläkkeitä ja niiden saajia ei ole huomioitu. Mikäli samaan vahinkoon on tullut yhden suoritusvuoden aikana useamman eri työkyvyttömyysasteen mukaisia korvauksia, korkein työkyvyttömyysaste on huomioitu. Luvuissa on mukana kaikkien vakuutuslaitosten (ml. Valtiokonttori ja TVL) korvaamat tapaukset.

  ”Työajan vakuutuslajit” tarkoittavat käytännössä pakollista palkansaajan vakuutusta sekä lisäksi kaikkia eri vapaaehtoisia tap.vak.lain 57§ mukaisia työajan vakuutuksia (yrittäjät ym). Muualla kuin tap.vak.laissa pakollisiksi säädetyt 57§ mukaiset vakuutukset on myös huomioitu (omaishoitajat, vammaisten työtoiminta, kuntouttava työtoiminta sekä tap.vak.lain perusteella korvattava kuntoutus).”

  Lähde: STM vakuutusosasto

  * * * *

  Sitten tietoa ensi kertaa vuositason luvuista täydelle tapaturmaeläkkeelle päässeistä vuositasolla.

  Aihetta omakohtaisesti tunteville, ei liene ihmeellistä, että lakisääteinen tapaturmavakuuttaminen on ollut ja tulee olemaan näillä luvuilla Yhtiöille erittäin kannattavaa liiketoimintaa!

  ”Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa on vahvistettu täyden työkyvyttömyyden tapaturmaeläkkeitä seuraavasti:

  1980-luku *) keskimäärin 296 tapausta vuodessa
  1990-luku keskimäärin 268 tapausta vuodessa
  2000-luku keskimäärin 322 tapausta vuodessa
  2010-luku**) keskimäärin 272 tapausta vuodessa

  *) perustuu vuosiin 1985 – 1989
  **) perustuu vuosiin 2010 – 2012

  Luvuissa ovat mukana sattumisvuodesta riippumatta kaikki tapaturmaeläkkeeseen (tai ennen vuotta 1982 sattuneissa vahingoissa elinkorkoon) johtaneet vahingot pakollisessa työajan vakuutuksessa, vapaaehtoisessa työajan vakuutuksessa (lähinnä yrittäjät) sekä vapaa-ajan vakuutuksessa.

  Luvuissa on huomioitu vahvistamisvuonna vahinkoon ilmoitettu suurin työkyvyttömyyden aste, mutta mahdollista työkyvyttömyyden asteen muuttumista vahvistamisvuoden jälkeen ei ole seurattu.

  1980-lukua aikaisempiin vahvistamisvuosiin ei TVL:n järjestelmistä löydy tietoja.

  TVL ylläpitää valtakunnallista tilastoa, emme ylläpidä yhtiökohtaisia tilastoja. Kysymykseenne yhtiökohtaisista luvuista emme siten pysty vastaamaan.”

  Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto – 17.5.2013

  Tykkää

 3. Sosiaalisen median uutisvirrasta talteen otettua 28.5.2014:

  Tällainen väittämä ja siitä syntynyt keskustelu on kiertänyt viime aikoina sosiaalisessa mediassa. Koskee lakisääteistä tapaturmavakuutusta, työtapaturmien ja ammattitautien varalle.

  Väittämä:
  ”Tiesittekö, että ainoastaan yksityiset työnantajat ja pk-yritykset joutuvat maksamaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vuotuisia (ulosottokelpoisia) vakuutusmaksuja??

  Suuryritykset ja suuret yhteisöt, esim. keskussairaalat eivät maksa euroakaan näitä vakuutusmaksuja työntekijöidensä palkoista.

  N. 20 työntekijää työllistävä pk-yritys, joka maksaa esim. 1 000 000 euroa palkkoja vuodessa, maksaa keskimäärin n. 3,7 % palkkasummasta tapaturmavakuutusmaksua/ vuosi, eli n. 37 000 euroa/ vuosi.

  Ja pääsääntöisesti ainakin ihan turhaan niiden työntekijöiden osalta, jotka menettävät työkykynsä lopullisesti tapaturman johdosta.

  Vakuutusyhtiöiden vakuutuslääkärit ja lakimiehet tekevät kaikkensa, etteivät työkykynsä menettäneet saa lakisääteistä tapaturmaeläkettä.

  Kun on kysymys ortopedisistä vammoista lähes aina työkyvyttömyyden syynä on rappeuma.

  Aivovammatapauksissa ja hermovaurioissa kyseessä on yleensä muu sairaus, joka esim. tarkkojen tutkimustenkin jälkeen on jäänyt löytymättä.

  Ensimmäiset valitusasteet, joiden kaikki vuotuiset kulut vakuutusyhtiöt maksavat, myötäilevät rahoittajiensa mielipiteitä.

  Samoin tekee vakuutusoikeus, jonka tuomareina toimii vakuutusyhtiöiden kouluttamat vakuutuslääkärit ja joiden turvaksi on tehty laki, mikä suojaa heitä ja heidän tekemiään vääryyksiä 80 vuoden ajan.

  Yksikään media ei kerro näitä asioita suurelle yleisölle, vaan yhä aina ja toistuvasti väitetään, että Suomi on hyvinvointi-ja oikeusvaltio.

  Eduskunta on hyväksynyt näiden mädännäisyyksien olemassaolon yli 60 vuotta eikä vieläkään tee mitään asioiden korjaamiseksi vaikka varmasti ovat siellä tietoisia asioiden oikeasta laidasta.

  MIKSI NÄIN ?”

  Sitten kommentti:
  ”…olen kuvitellut kääntäneeni aika monta kiveä kymmenen vuoden aikana, mutta tuota asiaa en tiennyt noista suurten yritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen verovapaudesta. Mihin ihmeeseen se perustuu. Löytyykö esim. tapaturmalaista joku sovellus joka vapauttaa nämä vai miten on.

  Tulee mieleen tämä Sliipparien vanha biisi pöpöpölkyllä päähän.
  Minusta tuntuu jotenkin siltä? ”

  Sitten vastaus:
  ”Tämä asia on yritetty salata vuosikausia, ensimmäisenä asiaan kiinnitti huomiota Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) henkilökuntaan kuuluva vammautunut, joka taisteli oikeuksistaan ja sai asian selville vahingossa.

  Toinen tapaus oli Päijät-Hämeen keskussairaalassa tehdyn hoitovirheen salaaminen ja asioiden vääristeleminen. Sairaala ilmoitti, että sen talous ei kestä, jos se joutuu maksamaan vahinkoitetulle potilaalle tapaturmaeläkkeen mukaista korvausta.

  Eli käytännössä työnantaja, joka ei maksa vuotuisia tapaturmaeläkemaksuja, joutuu korvaamaan omasta pussistaan tapaturmaeläkekorvaukset, jos potilas jollain ihmeellisellä tavalla sattuu pääsemään ko. eläkkeelle.

  Koska vuosittain vain alle 2000 vammautunutta saa tapaturmaeläkettä, on suurten yhtiöiden ja yhteisöjen hyvinkin kannattavaa olla maksamatta näitä lakisääteisiä maksuja, koska on todella pienen pieni mahdollisuus, että työntekijä pääsee nimenomaan tapaturmaeläkkeelle.

  Yleensä tapaturman, liikenneonnettomuuden, potilasvahingon uhri tai ammattitautipotilas sysätään työkyvyttömyyseläkkeelle, jolloin sekä työnantaja että tapaturmavakuutusyhtiö hyötyvät tästä menettelystä, mutta potilas häviää satoja jopa tuhansia euroja kuukaudessa saamatta jääneitä korvauksia. ”

  Sitten kommentti:
  ”Toihan kuulosta aivan käsittämättömältä. Miten esim. eduskunnan oikeusasiamies voi katsoa tuollaista peliä. Näiden sairaaloiden yms. paikkojen henkilökuntahan on siis tapaturmalain suojan tavoittamattomissa jo lähtökohtaisesti, ennebkuin Hannu Hakkolan johtama lahtarikomppania pääsee edes linjaamaan tapaturman uhrin ulos korvausten piiristä.

  En väitä, että tuo ei ole totta, mutta miten se on mahdollista. Onko tuosta tehty eduskunnan kyselytunnilla kyselyä? Tuohan on kuin jostain Taru sormusten herrasta fantasiaa, ihan oikeasti. Eihän voi olla näin.Pakko alkaa tutkimaan jälkiä ja aloitaettava taas sieltä vuodesta 1981, kun oikeusministeri Taxell valoi vakuutuslääketieteen peruskiveven maahamme.

  Tuollainen paise on pakko räjäyttää, selvä asia. Eihän tommoinen kestä minkäänlaista valonhäivettä.”

  Toivottavasti kuulemme aiheesta lisää.

  * * * * *


  Vireillähän on per 28.5.2014 ainakin (4) aiheeseen liittyvää hanketta:

  1.
  Ministeri Risikon vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta pohtineen työryhmän neuvottelukunnan toimet. Hakukoodit internetiin:
  STM091:00/2012
  I Välittömästi toteutukseen laitettavat toimenpiteet

  2.
  Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen. Käynnissä lausuntokierros 14.4.2014 mennessä. Hakukoodit internetiin:
  OM 4/32/2006
  OM016:00/2008

  3.
  Tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen eli TAU. Hallituksen esitystä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Hakukoodit internetiin: STM114:00/2009
  215105 Oikeutta vakuutetuille ryn lausunto

  4. Päätösten perustelujen kehittämisen säännösten parantaminen. Hakukoodit internetiin:
  STM104:00/2013
  perustuslakirikollisuus

  * * * *

  24.6.2014 – Miten pääministeri Alexander Stubbin/kok. hallitus, sosiaali-ja terveysministeri Laura Räty/kok. sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson/rkp vievät ko. asiakokonaisuudet maaliin asti?

  Isot rakenteelliset korjaukset odottavat lakisääteistä vakuutusalaa. Tosin pitkäkestoiset epäkohdat ja perustuslain vastaisuudet tulee ensin tunnustaa. Tästä Vanhasen ja Kataisen ensimmäisten hallitusten jälkeensä jättämille ns. liukkaille:

  ← Taxellin komiteasta
  Euro ja EU ovat osa paisuvaa Finngate – skandaalia →

  Harmaa hallinto ja Suomen ihmisoikeustilanne 2011
  Julkaistu heinäkuu 17, 2011
  by Suomi 2017 – Suomi 2.0

  Suomi jatkaa läntisten YK-maiden johtavana ihmisoikeusrikosvaltiona. Kova väite heti tämän artikkelin alkuun. Perustelen väitteeni saman tien.

  Hallitus ja eduskunta saattoivat vuosina 2003 – 2007 voimaan ”kahden lääkärin loukku” – lakipaketin nimellä tunnetun potilaiden niittokoneiston. Nostaen samalla vakuutuslääketieteen täysin ylivertaiseen asemaan.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.