Apparatsikkien ahneudesta

Avain juttu on tietysti, se että ollaanko minkään eduskuntapuolueen johdolla; valmiita avamaan koko kuva Suomen korporatismista? Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA), Keskuskauppakamarin ja Finanssialan keskusliiton (FKL) muodostaman ekosysteemin vallankäytön sekä vuosikymmeniä jatkuneen jarruttelun osalta?

Kovin kysymys ja tavoitetila tulee tässä; halutaanko eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt pois yhteiskunnan kukkaroilta?

Seuraavat kolme kokonaisuutta onkin hyvä saada kattavaan läpivalaisuun:
– ytimessä lakisääteisten vakuutusten; miljardien eurojen liiketoiminta-alue.
– suurinta valtaa näissä käyttävät etujärjestöt (sisältäen työmarkkinajärjestöt).
– muodostavat esimerkiksi työelämässä vakuutetuille helvetillisen Bermudan kolmion.

On hyvä kerrata tosiasia korporatismista. Se, että mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Sitä mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

 SISÄLLYSLUETTELO
Päivitetty 25.8.2015 kello 13:24
> Stoppi vaiko uusi kiihdytysvaihde korporaatioiden ylivallalle
Päivitetty 24.11.2010 kello 13:50
> Paperiliiton jäsenet erikoisasemassa? Vai pimennossa?
Korkeimman oikeuden ennakkopäätös
> KKO:2006:104
Avoin yhden (1) osakkeen omistajien liike
Paperilääkärien armoilla – Osa Finngate skandaalia
Kahden lääkärin loukku – Nelikantainen lainsäädäntömalli
Nelikantainen lainsäädäntömalli ja sen vaikuttavuus potilaisiin/vakuutettuihin
Yhteenvetoa ja pohdintaa vakuutusyhtiöiden ylivallasta
Miten tunnistaa ja paikallistaa nykyajan apparatsikki?
Kansan galluppi vakuutusasioista
Päivitetty 25.8.2015 kello 13:24
> Valtioneuvoston hankerekisterin äkkisulkemisesta
– vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuuden lisääminen
– vakuutusoikeusjärjestelmän ”uudistaminen”
– tapaturma – ja ammattitautilain ”uudistaminen

PÄIVITETTY 25.8.2015 KELLO 13:24
> Stoppi vaiko uusi kiihdytysvaihde korporaatioiden ylivallalle
– artikkelin lopussa Valtioneuvoston hankerekisterissä tapahtuneet ”uudistukset”.
– isot kiitokset ”uudistuksen” huomanneelle henkilölle.

Bluffausta brysseliläisittäin? Vaiko tosissaan tositoimiin?

Bluffausta brysseliläisittäin? Vaiko tosissaan tositoimiin?

Jos taas tuo ”Rehn löi pisteen korporaatiovallalle – nyt siirrytään parlamentarismiin” otsikko (Kauppalehti 21.8.2015) kolahtaa Sinunkin sielunmaisemaan ja tämä artikkeli on jo tuttu, niin siirry kohteliaimmin Hallitusneuvottelut 2015 – tilannekatsaukseen.

Ollaanko valmiita korporaatiovallan koko kuvan avaamiseen? Vai nyppiikö keskusta vain; vaalirahoittajilleen kiusalliset, rusinat pullasta? Miksi pitkän linjan korporatismin hyötyjä kokoomus on hiljaa? Miksi sdp ottaa kiltisti turpaansa; eikä puolusta kaiken kattavasti kolmikanta korporatismin ”saavutuksia”; esimerkiksi lakisääteisellä vakuutusalalla?

Oletko päättäjä? Jos tunnet pistoksen omatunnossasi, niin konsensuskorporatismi artikkelista alkuun. Siis, jos vain tosiasioiden tunnustaminen on edelleen muodissa.

Uskaltavatko edes perussuomalaiset lähteä tähän keskusteluun mukaan; on tietysti nyt se kaikkein kuumin eetterissä leijuva kysymys. Ja, jos hekin hyväksyvät, kaiken kohta seuraavan, niin siitä olisi kohteliaista ilmoittaa syyskuun 2015 aikana.

PÄIVITETTY 24.11.2010 KELLO 13:50
> Paperiliiton jäsenet erikoisasemassa? Vai pimennossa?

Paperiliiton puheenjohtajan Jouko Ahosen saamat nopeat potkut liittyvät osaltaan tämän kokonaisuuden peittelyyn. Uskon valtaosalle Paperiliitonkin jäsenistä näiden seuraavien asioiden tulevan yllätyksenä.

Suomi on erinomainen maa, jos omalle kohdalle ei osu pitkäaikainen työttömyys, pysyvä vammautuminen tai sairastuminen. Esimerkiksi työssä tai liikenteessä.

Vakuutusyhtiö voittaa tässä tuomioistuinjärjestelmässä aina halutessaan potilaan.

Jos omaat jo omakohtaista kokemusta vakuutustaisteluista, niin vastaa lopussa olevaan gallupiin ja kerro tästä mahdollisuudesta vaikuttaa eteenpäin omassa verkostossasi. Kiitokset Sinulle.

KORKEIMMAN OIKEUDEN ENNAKKOPÄÄTÖS
> KKO:2006:104

Vakuutustaistelujen keskelle joutuneille on tärkeää näin ensin alkuun välittää tieto yhdestä työsuhdeturvan ja lakisääteisen vakuutusturvan huonontamisesta yli 40 vuoteen. Tästä toivon, että kaikki ammattiliitot ovat jo informoineet jäseniään:

o KKO:n antama ennakkopäätös KKO:2006:104 on erittäin merkittävä kaikkien sairastuneiden työntekijöiden lakisääteisen vakuutusturvan kannalta.

o Työsuhde voidaan nyt tämän KKO:n ennakkopäätöksen mukaisesti laillisesti purkaa ilman seuraamuksia, jos työntekijän sairaus on jatkunut yli 12 kuukautta, mutta toisaalta tällä hetkellä voimassa olevien lakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä ei tarvitse potilaalle myöntää.

Kysykää tästä edellä mainitus ennakkopäätöksestä lisää ammattiliittonne johtajilta ja lakimiehiltä. Työnantajana KKO:n päätöksessä on mainittu Raflatac Oy.

Tässä seuraavaksi auki revittynä yksi esimerkki, jonka perustana on nelikantainen lainsäädäntömalli ja nelikantainen toimintamalli. Ensin ison harmaan hallinnon alue.

Sitä pyörittävät nelikannan muodostavat osapuolet. Kolmikannasta tutut työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä valtio + vakuutusalan toimijat. Yhdessä työelämään tai siihen kytkettävissä olevat lait valmistellaan ja toimeenpannaan näiden samojen toimijoiden kesken.

Nelikannassa toimivan vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä käyttää sitten samojen toimijoiden kesken tuomiovaltaa. Harmaa hallinto takaa näin toimien järjestelmän sisäisen harmaan talouden, jossa vakuutetuille kuuluvia korvausrahoja ohjataan osakeyhtiömuotoisten vahinkovakuutusosakeyhtiöiden osakkaille.

Joidenka suurina omistajina ovat muun muassa Jouko Ahosenkin hyvin tuntemat työeläkeyhtiöt ja – laitokset.

Kansan vaaliliitto on ihmisten asialla.

Nelikantainen harmaa hallinto takaa harmaan talouden

Tämän artikkelin lopussa lyhyt määritelmä otsikossa mainitulle sanalle apparatsikki.

Uskon vakuutusyhtiöiden voittoprosentin nousevan lähelle sataa prosenttia, kun viime eduskunta- ja hallituskaudella (2003-2007) voimaan saatetut lait alkavat puremaan täydellä teholla.

Vaihtoehdothan pitkäkestoisiin vakuutustaisteluihin ajautuneella potilaalla ovat hiljene, tee itsemurha tai taistele. Itse olen valinnut aktiivisemman tavan toimia. Toki tajuten sen, että vastustajan ylivoima on melkoinen.

Mielestäni melkeinpä kaikki kansanedustajat ovat vaienneet tai vaiennettu kaikista toimista epäkohtien korjaamiseksi tahikka niiden aktiivisesti esillä pitämiseksi. Tässä asiassa olen mielelläni varautunut olemaan myös väärässä.

Kokemusteni mukaan Suomen valtion, eduskunnan ja hallituksen ei tarvitse välittää seuraavista ratifioimiensa sopimusten velvoitteista:

Perustuslaki
Euroopan ihmisoikeussopimus
YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus

Pikakatsauksen väittämiini saatte halutessanne katsomalla lopussa olevat nettilinkit aiheesta. Vakuutuslääkärit, vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääketiede on nostettu tehtyjen lakimuutosten kautta asemaan, jossa ne voivat halutessaan tehdä ihan mitä vaan.

Työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa avaintoimijat ovat:

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (toimii taustalla nelikantaisesti)
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (nelikantainen kokoonpano)
Vakuutusoikeus (nelikantainen kokoonpano)
KKO tai KHO

Toki myönnän, että yritän muiden aktiivisten potilaiden kanssa taistella erittäin isoa vastusta vastaan, mutta kun työelämään ja liikenteeseen liittyvien lakisääteisten eli pakollisten vakuutusten vakuutustaisteluista vakuutusyhtiöt voittavat tuomioistuinkäsittelyistä 90-100 prosenttia! Niin jotain on pielessä. Pahasti pielessä.

Tosin ensin tehdyt epäkohdat pitää tunnustaa, jotta ne voidaan korjata ja korvata.

AVOIN YHDEN (1) OSAKKEEN OMISTAJIEN LIIKE

Olen ollut siksi mukana yhtenä potilasosakkeenomistajana pörssinoteerattujen vahinkovakuutusyhtiöiden yhtiökokouksissa vuosina 2009, 2010, 2011 ja 2012. Omistan yhden (1) Sammon/Ifin ja OP-Pohjolan osakkeen, koska ne takaavat puhevallan käyttämisen yhtiökokouksissa vuosittain.

Yhtiökokouksissa konsernien johto ei ole ollut valmis tunnustamaan mitään epäkohtia, vaan meitä potilasosakkeenomistajia on käsketty kääntymään eduskunnan puoleen. Eli olen tällä hetkellä yhtenä kymmenistä tuhansista pysyvästi vammautuneista potilaista ikiliikkujan kaltaisessa vastuunsiirtelyprosessissa mukana.

Katso halutessasi lisätietoja yhdestä vaikutuskanavasta Facebookissa. Ryhmän nimi on:

Avoin yhden (1) osakkeen omistajien liike ja se löytyy osoitteessa:
http://www.facebook.com/pages/Yhden-osakkeen-1-omistajien-liike/284945374937613

Ihmettelen myös tasavallan presidenttiemme vakaata vaikenemista suomalaisiin kohdistuvista pitkäkestoisista ja systemaattisista oikeusmurhista.

Olen valmis muuttamaan tämän kannanottoni, kun minulle esitetään pitävät todisteet siitä, että hän on yrittänyt toimillaan estää vuosina 2003 – 2007 tehtyjä lakimuutoksia, jotka esitellään vaikuttavuuksiltaan kohta seuraavissa linkeissä.

Muun muassa entisenä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana, sosiaali- ja terveysministerinä sekä oikeusministerinä hänellä on ollut valtakunnan paras tieto-taito ymmärtää lakien yhteenvaikutukset potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta.

Mielestäni Suomessa todellista valtaa käyttää ”On Sovittu Että” – järjestelmä ja sen tärkein työkalu on nelikantainen lainsäädäntömalli.

Tässä konkreettisia sormenjälkiä todisteeksi vuosilta 2003 – 2007. Olkaa hyvät.


PAPERILÄÄKÄRIEN ARMOILLA – OSA FINNGATE SKANDAALIA

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 – 2007 entisestään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi nykyinen oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset:

1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

– vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
– hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
– vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

– tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.
3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

– työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.
4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

– koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
– vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
– valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
– vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU – NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 2/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_15.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_21.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 4/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_23.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 5/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_27.html

NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI JA SEN VAIKUTTAVUUS POTILAISIIN/VAKUUTETTUIHIN

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/03/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 2/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 3/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn_12.html

YHTEENVETOA JA POHDINTAA VAKUUTUSYHTIÖIDEN YLIVALLASTA

Miksi kahden lääkärin loukku on mahdollinen?
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/miksi-kahden-lkrin-loukku-on.html

Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista
http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html


MITEN TUNNISTAA JA PAIKKALLISTAA NYKYAJAN APPARATSIKKI?

* henkilö on päättävässä asemassa
* voi olla sukupuoleltaan nainen (”sutki sisko”) tai mies (”hyvä veli”)
* poliittiselta kannaltaan nykyisten eduskuntapuolueiden piirissä
* käynyt omantunnon ohitus- tai poistoleikkauksessa

Kyseistä henkilöä on likipitäen mahdotonta saada käsittämään asiaa, koska todellisuudessa hänen palkkansa ja paikkansa riippuvat siitä, että hänen ei ole lupa asiaa käsittää.

Jos hän kuitenkin sanoo ymmärtävänsä, niin hän ei tule todellisuudessa tekemään yhtään mitään asian hoitamiseksi.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Lainsäädäntö takaa vakuutusyhtiöille ja vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän osille erittäin laajan harkintavallan.

Ilman erittäin hitaita lainmuutoshankkeita (15-20 vuotta) voimme kannustaa kaikkia vakuutusyhtiöitä antamaan asiakkailleen parempaa palvelua ja parempaa tietoa.

Erittäin laajan harkintavaltansa ja erinomaisten viime vuosien ansiosta niillä on siihen varaa:

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Vakuutusmaksut 700 miljoonaa Euroa
Vakuutuskorvaukset 400 miljoonaa Euroa
Kulut 40 miljoonaa Euroa

Lähde: MOT: Törmäys ja tyrmäys 23.8.2010 klo 20:00 TV1

Eli puhdas voitto 260 miljoonaa euroa. Vuodessa siis. Kate 37 prosenttia liikevaihdosta!

Tunnisteet:

kriittinen journalismi, Suomen ihmisoikeustilanne, Suomen lääkäriliitto, Taxell perustuslaki, vakuutuslääketiede, journalismi, joukkoistaminen, perustuslaki, crowdsourcing, datajournalismi, vakuutuslääkärijärjestelmä, katujournalismi, sosiaali- ja terveysministeriö, tutkiva journalismi, oikeusministeriö, sosiaalinen media (SM), eduskunnan oikeusasiamies, verkkomedia (VM), oikeuskansleri harmaa hallinto, avoimen vaalirahoituksen abcde, valtiontalouden tarkastusvirasto

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

KANSAN GALLUPPI VAKUUTUSASIOISTA

Mistä kaikesta Sinä haluat tietää yhtiösi toiminnassa laajemmin?

Koskien esimerkiksi Sinulle tärkeän tiedon saantia lakisääteisen työtapaturma- ja liikennevakuutuksesi korvaustoimintojen avainalueiden suhteen? Laita äänesi kuulumaan. Kiitos.

 

 

PÄIVITETTY 25.8.2015 KELLO 13:24
> VALTIONEUVOSTON HANKEREKISTERIN ÄKKISULKEMISESTA
– vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuuden lisääminen
– vakuutusoikeusjärjestelmän ”uudistaminen”
– tapaturma – ja ammattitautilain ”uudistaminen

Kommenttiosiossa olevat valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) linkit eivät enää toimi.
– Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi terävämpänä –

Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) tiedot poistettu saatavilta.

Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) tiedot poistettu saatavilta.

Kommenttiosion linkit eivät siis toimi. Tämä on harmillista; koskien ennen vuotta 2010 loppuun vietyjä hankkeita. Onneksi näistä uudemmistakin löytyy kiinnostavaa luettavaa.

Yhdistävinä tekijöinä ehken nämä. Työryhmän kokoonpanot ja asiat, joita työryhmä saa; vain ja ainoastaan käsitellä.

Uudemmat hankkeet löytyvät osoitteessa

Uudemmat hankkeet löytyvät osoitteessa  http://valtioneuvosto.fi/hankkeet

Toivottavasti näiden työryhmien (tarkistetut) pöytäkirjat tulevat kaikkien saataville.

Yhden niistä liitteessä; löytyvät AntilaHujalaGaten alkutahdit. Sosiaali- ja terveysministerinä toimineen Paula Risikon/kokoomus sana ja lupaus; vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta pohtineen työryhmän sidonnaisuuksien avaamisesta ei sittenkään pitänyt paikkaansa.

Vaan toivotaan, että edes perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen; s**tanallinen kahden lääkärin loukku – lakipaketti; vuosilta 2003-2007 nousee nyt avoimen keskustelun piiriin.

Keskustan Olli Rehnin vai sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen heiluttaessa tahtipuikkoa?

Tosin perussuomalaisilla on, niin halutessaan tietotaitoa ja iso mahdollisuus jytkäyttää; oppositio puolueita entistä enemmän pimentoon. Siis, jos perussuomalaiset pitävät sanaansa näistä asioista vuosilta 2011-2015. Kyseessä suomalaisen oikeusvaltion perusta sekä perustuslainkin takaamat suomalaisten ihmisoikeudet ja oikeusturva. Siis tosielämässä.

Jännäksi menee.

Ihmeitä odotellessa; kannattaa muistaa Ryhmäteatteri.

Eduskunta 2 (II) – dokumenttinäytelmä avasi pieneltä osin suomalaista korporaatiovaltaa ja erilaisten työryhmien muodostamista sekä tapaa toimia. Kasvoin ja nimin. Kuitenkin; enemmän kuin koskaan ennen ovat suomalaiset tiedotusvälineet uskaltaneet. Tai saaneet?

Syyskuussa 2015; näemme ja kuulemme, että onko niin sanottu tutkiva journalismi Suomessa, siirtynyt lopullisesti teatterin lavalle? Tulossa on näet syyskuun 2015 lopusta alkaen Eduskunta 3  (III) – dokumenttinäytelmä.

Tästä linkistä kohteliaimmin lisätietoa:
http://www.ryhmateatteri.fi/

2 vastausta artikkeliin: Apparatsikkien ahneudesta

 1. Timo Jokela sanoo:

  Volf työryhmä puhuu tiukkaa asiaa . Itse olen käynyt sähköpostin ja lehtien palstalla keskustelua esim. sähköliiton toimitsijan kanssa ja hän esimerkiksi on sitä mieltä että lvalitusjärjestelmää ei ole katsottu aiheelliseksi muuttaa ja vakuutusyhtiön päätökset ovat pääsääntöisesti lainmukaisia, eivätkä muutu korkeimmissa oikeusasteissa.

  Mies istuu kuitenkin neuvotteluelimissä ja kehtaa pudottaa tommoista tekstiä.
  Artikkeli on luettavissa sähköliiton Vasama lehden viimeisimmästä lehdestä lukijan ääni palstalla.

  Koko ajan käsitykseni vahvistuu kuinka syvällä ay-liike uiskentelee vakuutuskorporaatioiden vanavedessä. Olisi tosiaan viimeinen aika avata vaalirahoitus todella perusteelisesti. Mutta jotenkin huonolta näyttää. Vähän kuin tämä maanpetturien Tiitisen lista.

  Tykkää

 2. Salon Petri sanoo:

  Kiitos Timo kommenteistasi ja vinkistäsi. Erinomainen kirjoitus ja katsaus vallitsevaan todellisuuteen.

  Timon viittaamat lehtimateriaali luettavissa osoitteessa:
  http://www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/viestinta/vasama/

  vasama 7 / 2010 sivu 13
  Lukijan ääni
  Suomalaista objektiivisuutta – Timo Jokela

  vasama 8 / 2010 sivu 23
  Vastine Timo Jokelan artikkeliin – Veijo Korhonen
  Lukijan ääni -palstalla 7/2010 Vasamassa

  Nuo jutut kannattaa kaikkien aiheesta kiinnostuneiden lukea ja ottaa itselleen talteen.

  Nimittäin tuossa Veijo Korhosen vastauksessa johdatellaan huomioita taas asioiden viereen. Lyhyt täsmäisku aiheeseen.

  Vakuutusoikeus on ylin oikeusaste Suomen vakuutusasioissa. Sen toiminta on järjestetty oikeusministeriön alaisuuteen.

  Vakuutusala kokonaisuudessaan ja vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän ensimmäisen asteen lautakunnat ovat taas sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.

  Tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöä uudistetaan siten sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Hallintorajat ylittävää yhteistyötä tehdään ainoastaan silloin kun vakuutusalan asemaa halutaan parantaa.

  Vuonna 2003 nykyinen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin sai valmiiksi selvityksensä ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta vakuutusoikeudesta.

  Avoin muistio vakuutusoikeudesta:
  http://ajankuva.blogspot.com/2007/11/avoin-muistio-vakuutusoikeudesta.html

  Nyt vuonna 2010 vuosikausia vakuutusoikeuden toiminnan ”kehittämistä” jatketaan edelleen.

  Ongelmat ovat potilaiden kannalta läpi koko vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän samoja. Alkaen vakuutus- tai työeläkeyhtiöistä. Jatkuen Kelaan ja työeläkelaitoksiin.

  Kahden ministeriön välinen yhteistyö ei onnistu mitenkään, jos kyse on potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumiseen tähtäävät toimet.

  Oikeusministerinä toiminut Johannes Koskinen/sdp yritti aikansa sitkeästi ja sai lopulta kenkää.

  Lisätietoja aiheesta internetin hakukoneilta hakusanoilla:

  stm outi antila

  JA

  Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista
  http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html

  Ja nyt kehitellään sitten potilaiden ihmisoikeuksia ja oikeusturvaa muka paremmin toteuttavaa vakuutusoikeuslakia oikeusministeriössä sekä tapaturma- ja ammattitautilakia sosiaali-ja terveysministeriössä.

  Ja siis viime hallitus- ja eduskuntakaudella potilaiden kannalta pystytettyihin todella pahoihin miinakenttiin ei olla tämän hetkisen tiedon mukaan puuttumassa millään tavalla. Vaikka vastaava työympäristöasiamies Veijo Korhonen antaa hiukan niin ymmärtääkin.

  Näistä alla olevista linkeistä mahdollisesti hieman lisää valaistusta erilaisiin mustiin aukkoihin, jotka eivät ole mielestäni syntyneet vahingossa.

  Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen:
  http://ajankuva.blogspot.com/2009_11_01_archive.html

  Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot:
  http://ajankuva.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

  SUORA SEURANTA VALTIONEUVOSTON HANKEREKISTERIN KAUTTA (HARE)

  > välilehdistä kannattaa katsoa ainakin kohdat Asiakirjat/Henkilöt; kokonaiskuvan saamiseksi <

  Kaikki tästä aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua vakuutusoikeuslain tilanteeseen sekä sen etenemiseen lainsäädäntövalmistelussa.

  Kannattaa tutustua tarkasti etenkin hyvin tuntemansa kansalais- ja/tai potilasjärjestön sekä ammattiliittojen jättämiin lausuntoihin sekä olemaan yhteydessä oman alueensa kansanedustajiin. Valitse välilehdistä – Asiakirjat

  Hankenumero: OM016:00/2008
  Hankkeen nimi: Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=14283&tVNo=1&sTyp=Selaus

  Asettaja: Oikeusministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Oikeushallinto-osasto
  Asettamispäivä: 1.5.2008
  Hankkeen tila: Käynnissä
  Toimikausi/aikataulu: 1.5.2008 –

  Suomen aiemman Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomarin professori Matti Pellonpään lausunto kannattaa kaikki potilaiden lukea tarkasti, koska siinä varsin kierosti haetaan tälle sairaalle systeemille täysin hyväksyttävä laillisuusasema!

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM120:00/2006
  Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmä
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=12391&tVNo=1&sTyp=Selaus

  Toimikausi: 4.1.2007 – 30.9.2008
  Hanke päättynyt

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM047:00/2008
  Hankkeen nimi: Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus, hallituksen esityksen valmistelu
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=14298

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 8.4.2008
  Hankkeen tila: Käynnissä

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM070:00/2008
  Hankkeen nimi: Liikennevahinkolautakunta
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=14483

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 19.6.2008
  Hankkeen tila: Käynnissä
  Toimikausi/aikataulu: 1.1.2009 – 31.12.2011

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM091:00/2008
  Hankkeen nimi: Potilasvahinkolautakunta
  Hankkeen ruotsinkielinen nimi: Patientskadenämnden
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=14640

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 27.11.2008
  Hankkeen tila: Käynnissä
  Toimikausi/aikataulu: 1.1.2009 – 31.12.2011

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM130:00/2008
  Hankkeen nimi: Tapaturma-asiain korvauslautakunta
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=15012

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 15.12.2008
  Hankkeen tila: Käynnissä
  Toimikausi/aikataulu: 1.1.2009 – 31.12.2011

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM006:00/2009
  Hankkeen nimi: Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=15112

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 7.1.2009
  Hankkeen tila: Päättynyt
  Toimikausi/aikataulu: 7.1.2009 – 29.12.2009
  Organisointitapa: Ilman asettamista tehtävä
  Yhteyshenkilö: Hannula, Jaakko, hallitusneuvos, etunimi.sukunimi@stm.fi
  Tehtävä: Lainsäädäntöhanke
  Tehtäväkuvaus: Tarkistetaan tapaturmavakuutuksen lääketieteellisen haitan arviointia koskeva luokitus ja valmistellaan siihen tarvittavat lainsäädännön muutokset. Suppea esitys, suvataan.

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM132:00/2008
  Hankkeen nimi: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=15021&tVNo=1&sTyp=Selaus

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 30.12.2008
  Hankkeen tila: Käynnissä
  Toimikausi/aikataulu: 1.1.2009 – 31.12.2013

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM041:00/2010
  Hankkeen nimi: Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta, hallituksen esityksen valmistelu
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=16507&tVNo=1&sTyp=Selaus

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 8.4.2010
  Hankkeen tila: Käynnissä
  Toimikausi/aikataulu: 8.4.2010 –
  Organisointitapa: Ilman asettamista tehtävä
  Yhteyshenkilö: Hassinen Inka, lakimies, etunimi.sukunimi@stm.fi
  Tehtävä: Lainsäädäntöhanke

  Tehtäväkuvaus: Laaditaan uusi laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta osana tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistusta. Tapaturmavakuutuslaista irrotetaan säännökset muutoksenhakulautakunnasta omaksi laikseen. Lisäksi tarkistetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntia koskevaa lainsäädäntöä mm. hallintolainkäyttölain viittausten osalta ja päätöskokoonpanoa koskevien säännösten osalta. Ei suvata. Laaja esitys

  * * * * * * * * *

  Hankenumero: STM134:00/2005
  Hankkeen nimi: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
  http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=11311&tVNo=1&sTyp=Selaus

  Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
  Asettamispäivä: 8.12.2005
  Hankkeen tila: Käynnissä
  Toimikausi/aikataulu: 1.1.2006 – 31.12.2010

  * * * * * * * * *

  * * * * * * * * *

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.