Apua lisää 2

Moniko Teistä on kuullut tästä mainoksen hankkeesta? ”Merkittävin työelämää koskeva uudistus tällä hetkellä ” – Lähde: Talouselämä – lehti 10.4.2015.
Kyseessä yli seitsemän (7) vuotta vireillä ollut tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistus.

Lakimiesliitto koulutuksessa muun muassa vakuutuslääketieteen ongelmakohtia.

Lakimiesliitto koulutuksessa muun muassa vakuutuslääketieteen ongelmakohtia.

Entä kuinka monta uutista löydät; mainoksen ”Merkittävin työelämää koskeva lakiuudistus tällä hetkellä!”- aiheesta, tiedotusvälineiden uutislaareista ja – arkistoista? Ja jos löydät, niin kuinka moni niistä kertoo tilannekuvasta potilaiden/vakuutettujen näkökulmasta? Laita kohteliaimmin vinkkejä löydöistäsi tämän artikkelin kommenttiosioon. Kiitoksin.

SISÄLLYSLUETTELO
AntilaHujalaGate iskee vakuutusalan salattuihin ytimiin
Vakuutuslääkärien sidonnaisuusselvitykset edelleen kesken
Nelikantainen toimintamalli lakisääteisellä vakuutusalalla
> Superlobbarin kotiläksyt medialle
Rakenteellinen vaiko institutionaalinen korruptio?
Tapaturmavakuutuslain tilannekuvakatsaus vakuutettujen näkökulmasta
”Kahden lääkärin loukku” – lakipaketti purettava välittömästi
Sitten TAU – lakiluonnoksen lukujärjestyksen mukaisesti edeten
> TAU = Tapaturma- ja Ammattitautilain ”Uudistus”
Perustuslaki yhteiskunnallisten asioiden hoitamisen perustaksi?
Mitä Sak/Akava/Sttk – akselilla on kauppatavarana?
AntilaHujalaGate Grecon tutkintaan?
Vakuutusalan ylimmän virkamiehen puolisosuhde jäävittäjänä?
> Puoliso kouluttamassa vakuutuslääkäreitä
Vain yhdessä toimien voimme olla enemmän

Sitten eteenpäin. Kohteliaimmin ja varmistuksena tässä aiheessa piilee useamman skuupin ainekset. Ainakin kaikkien vuosien vakuutustaisteluja käyneiden mielestä.

ANTILAHUJALAGATE ISKEE VAKUUTUSALAN SALATTUHIN YTIMIIN!
AntilaHujalaGate saattaa olla läpimurto sille, että asioista ja härskiyksistä aletaan puhumaan viimeinkin niiden oikeilla nimillä. Aiheesta lisävalaistusta alla olevasta kuvakoosteesta ja lopussa olevasta vakuutusalan omasta tiedotteesta koskien koulutustilaisuutta 1.12.2014.

– Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana –

Alkuperäinen vinkki asiasta löytyy tästä Maan tapa läpivalaisuun – artikkelista.

Alkuperäinen vinkki asiasta löytyy tästä Maan tapa läpivalaisuun – artikkelista.

Ensimmäisessä Apua lisää – artikkelissa vakuutusasioiden ylin virkamies Suomessa, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Outi Antila kertoo arvionsa siitä, mitä oikeusturvan toteuttaminen tapaturma- ja ammattitautiasioissa maksaisi. Siis, jos perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) velvoitteita tosissaan pyrittäisiin oikeasti Suomessa toteuttamaan. Ylijohtaja Antilan ulostulo koskee tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa. Joka taas liittyy omalta osaltaan tuon alun mainoksen koulutustilaisuuteen. Mutta myös tähän seuraavaan.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIEN SIDONNAISUUSSELVITYKSET EDELLEEN KESKEN
Erittäin merkittävän korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO:2014:83 vuosipäivä lähestyy.  Saammeko lukea; 20.5.2015 klo 9:02 alkaen, tiedotusväline x:n sivuilta ehken yhden Suomen historian mielenkiintoisimmista kattauksista? Erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjistä ja heidän kytkentäkaavionsa Suomessa. Ensin vakuutuslääkärit ja sitten AntilaHujalaGaten osoittamana vakuutuslakimiehet.

Korkein hallinto – oikeus | Osa 4/5
Julkaistu heinäkuu 20, 2014

– Vakuutuslääkäreiden sidonnaisuudet ja osakkeenomistukset tulee olla julkisia. –
”Tuo, oikeusministeri Tuija Braxin/vihreät, vuoden 2008 vaatimus jäi lähtökuoppiinsa. Eli jonkin sortin kabinettikeskusteluja todennäköisesti käytiin, jonka jälkeen vakuutusala selätti taas kerran oikeusministerin!

Ja siihen olisi taas kerran jäänytkin, ellei olisi löytynyt henkilöitä ja järjestöä, joka uskalsi lähteä uhmaamaan miljardien eurojen liikevaihtoa pyörittäviä jättiläisiä!

Kysehän korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä on lakisääteisissä eli pakollisissa vakuutuksissa, erittäin merkittävää,  julkista valtaa, valtaosin yksityisissä vakuutusyhtiöissä käyttävien vakuutuslääkärien tietojen julkisuudesta käydyn oikeuskiistan ratkaisusta. Kaikkine vaiheineen tämä kiista vei 3,5 vuotta aikaa.”

Mutta koukataan tapaturmalain ”kokonaisuudistuksen” kautta; sisään myös tuohon vielä avaamattomaan vakuutuslääkärien tilannekuvaan.

NELIKANTAINEN TOIMINTAMALLI LAKISÄÄTEISELLÄ VAKUUTUSALALLA
> SUPERLOBBARIN KOTILÄKSYT MEDIALLE
Tähän kuvakoosteen tilannekuvaan tuo mainoksen koulutustilaisuus ja AntilaHujalaGate liittyvät, mitä tiukimmin. Toimittajien ammattitaidosta koko kuvan avaaminen ei jää kiinni.

Toivottavasti tiedotusvälineet uskaltavat viimein ottaa ja runsaslukuisina; tuon superlobbari Anders Blomin haasteen vastaan.

Toivottavasti tiedotusvälineet uskaltavat viimein ottaa ja runsaslukuisina; tuon superlobbari Anders Blomin haasteen vastaan.

Etujärjestöjen valta on mittaamattoman suuri kaikilla lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueilla. Suullisen perimätiedon mukaan tässä kohtaa ollaan mystisen On Sovittu Että (OSE) – järjestelmän ytimissä. Mielenkiintoista olisi kuulla uskaltaako keskustan puheenjohtaja ja tuleva pääministeri Juha Sipilä ulottaa yhteiskuntasopimus-ideansa noihin kaavion alueisiin?

Entä saavatko toimittajat julkaista nuo superlobbari Anders Blomin antamien kotiläksyjensä tulokset? Ilman pelkoa alan töiden loppumisesta.

RAKENTEELLINEN VAIKO INSTITUTIONAALINEN KORRUPTIO?
Suomessahan ei tarvita rankkaa rahallista korruptiota. Luottamus ja ymmärrys riittävät.
Esimerkiksi erilainen seminaaritoiminta matkaohjelmineen on yksi pimeänä pysynyt vaikuttamisen alue.

Vittumaisen miehen maineessa oleva Markku Hirvonen on kiteyttänyt tilannekuvaa osuvasti:

– …torjuvia hankkeita ja aloitteita voidaan virkamieskoneistossa estää. Kyse on siitä, mitä tahoja virkamiehet herkimmin kuuntelevat.

Ministeriöiden virkamiehet tuntevat varsin hyvin erilaisten etujärjestöjen väkeä. He ovat entisiä työtovereita ja käyvät samoissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Ei siinä tarvitse olla mitään suoraa lahjomista. Siinä vain ymmärretään”, Hirvonen kuvailee.” Lähde: Voima 5/2014 s. 20-22 – Verolaput, olkaa hyvä

Kyseessä on eräänlainen suljetun sisäpiirin lobbaus- ja ymmärrysjärjestelmä, joka takaa takuuvarman uraputken mukaan lähteneille. Euromiljonäärejäkin on tainnut tulla Suomeen tätä kautta enemmän kuin vanhamuotoiselta Nokialta?

TAPATURMAVAKUUTUSLAIN TILANNEKUVAKATSAUS VAKUUTETTUJEN NÄKÖKULMASTA
Kohteenahan, tässä tapaturma- ja ammattitautilain uudistuksessa, ovat kaikki työikäiset suomalaiset eli aktiivin kohderyhmän koko on 2,8 miljoonaa suomalaista.

Ja hei! Montako uutista aiheesta olette huomanneet? Tai löydätte hakukoneita hurauttelemalla?

Toivottavasti lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitosta ja asianajaja Mika Ojanen, asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:stä kertoisivat myös koulutukseen tuleville, mitä kaikkea tapaturma- ja ammattitautilain uudistuksesta jätettiin pois ja miksi? Siitä seuraavaksi.

Perinteisesti tähän lakikokonaisuuteen uitetut pykälät, tullevat taas uitetuksi muuhunkin lainsäädäntöön. Varsinkin, jos ne vain vahvistavat vakuutusalan ylivertaista asemaa. Asetuksin tehtävät muutokset tapahtuvat sitten kaikessa hiljaisuudessa, joten nyt on metelin pitämisen aika. Lakiin tulee saada myös takautuvasti ulottuvia pykäliä voimaan, muuten ne suurimmat ”pyhimykset” pääsevät taas porsasrekan kokoisista rei’istä karkuun.

Tässä seuraavaksi muutamia ydinkohtia Oikeutta vakuutetuille eli Oiva ry:n sosiaali- ja terveysministeriölle jättämästä lausunnosta (sivut 11 – 19) 10.2.2014. Koskien tapaturma- ja ammattitautilain uudistamista (STM114:00/2009 TAU):

– ellei näitä 27 Oiva – kohtaa korjata, niin mikään ei nykymenossa tule muuttumaan.- vuosia vireillä ollut ”uudistus” onkin silloin pintaremotti…

LAINAUS ALKAA
Käsityksemme mukaan perusrakenteisiin ei tässäkään lakiesityksessä olla koskemassa. Siksi esitämme seuraavia konkreettisia lakimuutoksia. Jotka vaativat myös epäterveiden rakenteiden purkamista. Esimerkiksi sidonnaisuuksien avaamisesta, alkaen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä oikeusministeriöstä vakuutusyhtiöihin ja koko vakuutusoikeudelliseen erityistuomioistuinjärjestelmään edeten olemme jättäneet yksityiskohtaisen esityksen ministeriöllenne 10/2012. Esitys tunnetaan Kukkosen listana.

”KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU” – LAKIPAKETTI PURETTAVA VÄLITTÖMÄSTI
Vuosina 2003 – 2007 voimaan saatetun ”kahden lääkärin loukku” – nimellä tunnettu lakipaketti on purettava; perustuslakimme ja EU-normiston vastaisena.

Kyseisten hallituksen esityksen lisäksi on tarkastettava kaikkien muidenkin lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan lakikohdat, joihin vastaavankaltaiset muutokset on myös tehty. Ilman näitä todellisia parannuksia vakuutusyhtiöiden perusteettomasti hankkima ja täysin ylivertainen sekä perustuslain vastainen asema säilyy. Vaatimamme parannukset tulee toteuttaa ensi tilassa yli hallinto- ja ministeriörajojen toimien. Ensin on toteutettava kahden lääkärin loukku – lakipaketin purkaminen. Joka numeroiduin Oiva (Oikeutta vakuutetuille) – kohdin esitellään seuraavaksi. Sitten TAU – lakiluonnoksen mukaisessa lukunumeroiden mukaisessa järjestyksessä edeten ja tarvittavat Oiva – parannuskohdat esittäen.

Oiva 1 – (liittyy myös TAU lakiluonnos 16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa ja 29 luku – muutoksenhaku)

HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta aiheutti muun muassa sen, että vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin ja vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät objektiiviset löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”. Siksi vakuutuslääkärille on palautettava rikosoikeudellinen vastuu lausunnoistaan hoitavien lääkärien tapaan. Seuraava muutos voidaan tehdä nykyiseen tapaturmalakiin pika-asetuksella.

Vaadimme korjausta uuden tapaturma- ja ammattitautilain lakiluonnoksen kohtaan – 121 § Korvausasiaan käsittelyyn osallistuva lääkäriasiantuntija – seuraavan sisältöisen lisäyksen:

Vakuutuslääkäri on velvollinen perustelemaan lausuntonsa objektiivisesti. Vakuutuslääkärin on vakuutettava antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.

Oiva 2 – (liittyy myös TAU lakiluonnos 29 luku – muutoksenhaku)
HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä aiheutti sen, että tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan koskevaan lakiin (681/2005, 53§), pika-asetuksella on tehtävä lakimuutos, jossa määritellään tarkasti seuraavat asiat:

Muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain puolueeton ja vakuutusalan sidonnaisuuksista vapaa lääkärijäsen, lääkärijäsenenä ei voi täten toimia vakuutuslääkäri.

Lääkärijäsen irrotetaan oikeuden kokoonpanosta jotta lautakunta näyttäisi puolueettomalta. Vakuutuslääkäri antaa jatkossa samalla tavalla kuin toisenkin osapuolen todistajana toimiva lääkärijäsen todistuksensa oikeuden edessä. Tällöin puolueettoman lautakunnan tehtäväksi jää ratkaista asia sille esitetyn näytön perusteella kuten käräjäoikeuksissa tapahtuu. Olennaista on, että jatkossa myös vakuutuslääkäri velvoitetaan kaikissa yhteyksissä perustelemaan kantansa ja vakuuttamaan antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeaksi.

Oiva 3 – TAU lakiluonnos (29 luku – muutoksenhaku)
HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta aiheutti sen, että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan koskevaan lakiin (677/2005, 2§), pika-asetuksella tehtävä lakimuutos, jossa määritellään tarkasti seuraavat asiat:

Muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain puolueeton ja vakuutusalan sidonnaisuuksista vapaa lääkärijäsen, lääkärijäsenenä ei voi täten toimia vakuutuslääkäri.

Lääkärijäsen irrotetaan oikeuden kokoonpanosta jotta lautakunta näyttäisi puolueettomalta. Vakuutuslääkäri antaa jatkossa samalla tavalla kuin toisenkin osapuolen todistajana toimiva lääkärijäsen todistuksensa lautakunnan edessä. Tällöin puolueettoman lautakunnan tehtäväksi jää ratkaista asia sille esitetyn näytön perusteella kuten käräjäoikeuksissa tapahtuu. Olennaista on, että jatkossa myös vakuutuslääkäri velvoitetaan kaikissa yhteyksissä perustelemaan kantansa ja vakuuttamaan antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeaksi.

Oiva 4 – TAU lakiluonnos (29 luku – muutoksenhaku)
Lakimuutos HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää. Se aiheutti sen, että vakuutuslääkärijäsenen lausumat (perustelut) ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään. Tämä on avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta korostavassa yhteiskunnassa hämmästyttävää, sillä valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä ja vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.

Vakuutus-alalle äärimmäisen myötämielisen ja potilasvastaisen lakimuutoksen ansiosta vakuutusyhtiön asiakas ei tiedä yhtiön päätöksestä valittaessaan edes sitä, mihin yksilöityihin asiakirjoihin tuomioistuinkäsittely on vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä perustunut. Tämä aiheuttaa sen, että potilaalla ei ole mahdollisuutta tehokkaaseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin tai muutoksenhakuun kun asian kannalta keskeisin asia on häneltä salattu.

Lakiin (381/2007, 5 luku, Hallintotuomioistuimen ratkaisu 15§) oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tarvittava, pika-asetuksilla tehtävä, lakimuutos:

Suljetusti ja kirjallisesti tapahtuneen tuomioistuinkäsittelyn lääkärinjäsenen lausumat ovat asianomaisjulkisia.

SITTEN TAU – LAKILUONNOKSEN LUKUJÄRJESTYKSEN MUKAISESTI EDETEN
> TAU = TAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN ”UUDISTUS”
Oiva 5 – TAU lakiluonnos (1 luku – Lain keskeinen sisältö 7§ korvausten ensisijaisuus ja 16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)

Lääkärinlausuntoihin merkittävien diagnoosien järjestyksestä ja sen merkittävyydestä on säädettävä laissa, jolloin vakuutusyhtiöt velvoitetaan tekemään asiasta konkreettiset mallipohjat lääkärilausuntojen mallipohjien tapaan.

Perusteluna esimerkki tosielämästä. Jos vakuutettu/potilas on vammautunut tapaturmassa pysyvästi ja hänelle ilmestyy alkuperäisestä vammasta johtuva pitkittynyt olkapääkipu ja hoitava lääkäri kirjoittaa diagnoosina pitkittyneen olkapääkivun ensin ja sitten alkuperäisen tapaturmavamman diagnoosin. Tämän jälkeen tapaturmayhtiö lopettaa tapaturmasta korvaamisen kokonaan, koska tapaturmasta johtuvan, tilan pahenemisen diagnoosi on kirjoitettu ensin. Eikä suostu purkamaan päätöstään, vaikka ensin tapahtunut vamma on pysyvä eikä siihen ole olemassa lääketieteellistä hoitokeinoa.

Hoitava lääkäri taas ei uskalla lähteä väittelemään asiasta vakuutusyhtiön kanssa, koska tietää joutuvansa vakuutusyhtiön ns. hankalien lääkärien listalla, jolloin kaikkien omien potilaiden korvausasioiden käsittely ko. yhtiössä hidastuu. Tämä seikka on usein noussut esille hoitavien lääkäreiden taholta.

Myös vakuutusala näkee rappeuma/rappeutuma asiassa ison hyödynnettävän harmaan alueen.

Rappeutuma
Rappeutuma aiheuttavat päänvaivaa tapaturmavakuutuskorvausten tekijöille.

– Rappeutuminen korvauskysymyksissä on laaja harmaa alue, tunnustaa Tapiola-yhtiöiden ylilääkäri Ilkka Torstila. (Lähde: Tapaturmavakuutus – lehti 3/2006)

Oiva 6 – TAU lakiluonnos (4 luku – Yleiset säännökset ja 16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)

Lakiin perustuvan määriteltävä termit rappeuma/rappeutuma

* lääketieteessä
* vakuutuslääketieteessä

Lakiluonnokseen 16 § Lääketieteellisen syy-yhteyden arviointi, konkreettinen esimerkki kudosrappeuman määrittelystä ja vaikuttavuudesta tapaturmakorvausten maksamiselle.

Oiva 7 – TAU lakiluonnos (11 luku – Pysyvän haitan korvaaminen)
Haittarahan/haittaluokan määrittelyn tekee lakiin perustuvana vakuutusyhtiöistä riippumaton taho. Hoitava lääkäri ja vakuutuslääkäri esittävät kantansa sekä perustelunsa kirjallisesti.

Oiva 8 – TAU lakiluonnos (14 luku – Korvausasian vireille tulo)
Vahinkoilmoituksen tekemisestä velvoitetaan vakuutusyhtiöt järjestämään lakiin perustuvaa koulutusta työnantajille ja työterveyslääkäreille sekä tuottamaan malliesimerkkejä siitä, kuinka ensivaiheen hoitotyössä havaitut ensioireet ja epäilyt, esimerkiksi piilevistä vammoista, saadaan välittymään lääkärin lausuntoihin vakuutusyhtiölle riittävälle tarkkuudella. Esimerkiksi epäilys aivovammasta, tai vaaralliselle kemikaalille tai sisäilmamyrkylle altistumiselle. Myös vammamekanismin tunnettuvaisuuden perusteella kiputilojen tarkka kirjaaminen on tärkeää.

Oiva 9 – TAU lakiluonnos (14 luku – Korvausasian vireille tulo)
Lakiin perustuvan matalan kynnyksen oikeusavun tarjoaminen vahinkoilmoituksen oikeaoppiseen täyttämiseen. Lakiin kirjattavina työn toteuttajina työnantajien ja – tekijöiden järjestöt sekä paikalliset oikeusaputoimistot.

Oiva 10 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)
Kaikki päätöksenteko, mukaan lukien ensiasteen päätöksenteko on asetettava sellaiselle riippumattomalle taholle, jolla ei ole mitään taloudellisia intressejä tai vakuutusalan kytköksiä asiassa.

Vakuutuslääkäreiden osallistuminen vakuutusyhtiön tekemiin ensiasteen ratkaisuihin kielletään lailla, seuraaviin korvausasioihin liittyen:

tapaturmaeläke
haitta-aste/haittaluokka
kuntoutus

Vakuutusyhtiön tulee perustaa päätöksensä hoitavien lääkäreiden lausuntoihin tai pyytää uusi lausunto sellaiselta lääkäriltä, jolla ei ole kytköksiä vakuutusalaan.

Vakuutuslääkärin on tavattava potilas aina henkilökohtaisesti ennen potilaan toimeentuloon vaikuttavasta eläkeratkaisusta tehtävää päätöstä. Tämä päätös on perusteltava objektiivisesti sekä vahvistettava allekirjoituksella kunnian ja omantunnon kautta.

Oiva 11 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)
Lakiin säädettynä vakuutusyhtiöille on langetettava velvollisuus rakentaa, hoitaville lääkäreille, lääkärilausuntojen mallipohjat. Esimerkiksi viiden lääketieteen erikoisalan tyypillisimmästä vammasta. Kuin myös ammattitaudista. Näin hoitavien lääkärien asema vahvistuu, kun he tietävät konkreettisesti sen, minkälaisia lääkärinlausuntoja vakuutusyhtiöt heiltä vaativat.

Oiva 12 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa)
Yhtiön pyytämiltä ja suoraan hoitavalta lääkäriltä menevistä lausunnoista tulee vakuutetun/potilaan saada aina kopio tiedoksi. Lääkärinlausuntoihin mahdollisesti tulleiden virheiden tai puutteiden oikaiseminen tulee tehdä myös helpommaksi.

Oiva 13 – TAU lakiluonnos (16 luku – Vakuutuslaitosta koskevat menettelysäännökset korvausasiassa) kohtaan 127§ Asianomaiselle annettavan päätöksen perusteleminen tarvitaan seuraavan sisältöinen lisäys:

Korvauspäätösten perusteluissa annetaan yksilöity listaus niistä asiakirjoista, joihin potilaan/vakuutetun saama päätös kulloinkin perustuu.

Oiva 14 – TAU lakiluonnos (22 luku – Vakuuttamisen valvonta) LAILLISUUSVALVONTA
Vakuutusyhtiöillä ei voi olla oikeutta käyttää merkittävää julkista valtaa ilman tiukkaa valvontaa ja puolueettomasti toimivaa muutoksenhakujärjestelmää. Lakiin säädettynä, erittäin merkittävää, julkistaa valtaa yhtiöissä käyttävien vakuutuslakimiesten ja vakuutuslääkäreiden laillisuusvalvonta tulee keskittää yhdelle, EU-normistot, täyttävälle laillisuusvalvojalle.

Oiva 15 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset)
Erittäin merkittävää julkista valtaa yksityisissä yhtiöissä käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten nimien julkisuus on määrättävä lailla.

Perustelut:
Nimitietojen julkisuuteen saamisen kautta on Suomen historiassa ensimmäistä kertaa mahdollista se, että sidonnaisuuksien selvittäminen lakisääteisten vakuutusjärjestelmien suhteen saadaan ensimmäistä kertaa käyntiin. Muun muassa suoraan omalla nimellä olevien vakuutusalan osakeomistusten ja kytkösten selvittäminen tulee tällä tavalla ensimmäistä kertaa mahdolliseksi.

Potilas/vakuutettu pystyy ensimmäisen kerran valitsemaan sen, että meneekö omassa vahinkotapauksessa myös vakuutuslääkärinä toimivan lääkärin vastaanotolle.

Oiva 16 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset)
Erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tulee säätää laissa. Lakiin perustuvassa ja julkisessa sidonnaisuuslomakkeessa ilmoitetaan myös omat ja lähipiirin osakkeenomistukset, jotka liittyvät vakuutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltoalaan.

Oiva 17 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset ja 31 luku – Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito))

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittaviin yhtiöihin sovelletaan julkisuuslakia.

Oiva 18 – TAU lakiluonnos (23 luku – Vakuutuslaitokset)
Ruotsinkieltä pääkielenään asioinnissa käyttävät vakuutusyhtiöt velvoitetaan lakiin perustuvana antamaan palvelua vakuutetuille, ymmärrettävällä, suomen kielellä.

Oiva 19 – TAU lakiluonnos (25 luku – Tapaturma-asiain korvauslautakunta)
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (TAKO) käsittelyä koskien säädetään lailla, että käsittelyssä olevat asiakirjat tulee yksilöidä ja koko käsittelyketju on asianomaiselle ja hänen edustajalleen julkinen. Näin tulee toimia myös kaikkien käsittelyssä olleiden asiakirjojen osalta.

Oiva 20 – TAU lakiluonnos (26 luku – Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteisvastuu)
Lakiin perustuvana kirjataan, että valtio korvaa takautuvasti 40 vuoden ajalta vakuutetulle ja hänen edunsaajalleen, perustuslain 88§:n mukaisesti, ilman tosiasiallisia perusteluita ja vastoin esitettyä lääketieteellistä näyttöä, kokonaan tai osittain, kaikki hylätyt vahinkotapaukset koskien tapaturmaeläkkeitä/ haittarahaa/ korvauksia/ kuntoutusta/ hoitoa/ lääkkeitä.

Oiva 21 – TAU lakiluonnos (28 Luku – Erinäiset säännökset) – TILASTOINTI
Lailla velvoitetaan vakuutusalaa ja vakuutusyhtiöitä ilmoittamaan yhtiökohtaiset tilastot myönnetyistä ja hylätyistä tapaturmaeläkkeistä. Tilastoissa on eriteltävä työtapaturmat ja ammattitaudit. Näin tulee menetellä taannehtivasti vuodesta 1980 alkaen.

Lakiin perustuvana yhtiöt ovat velvoitetut tekemään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toteutusta koskevat asiakastyytyväisyystutkimukset. Kohdistuen vakuutettuihin, jotka ovat saaneet osittain tai kokonaan kielteisen päätöksen tapaturmaeläkkeestä, työtapaturman tai ammattitaudin takia. Tutkimuksen tiedot tulee julkistaa vuosittain yhtiön toimesta.

Oiva 22 – TAU lakiluonnos (28 Luku – Erinäiset säännökset) – TILASTOINTI
Koko vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä, vakuutusoikeudesta alkaen, velvoitetaan lailla antamaan vuositilastot yhtiöittäin tuomioistuinkäsittelyssä olleista asioista, joissa selvitys on eritelty vakuutuslajeittain purettuina ja yhtiöiden voittoprosentit ratkaisuista esittäen.

Oiva 23 – TAU lakiluonnos (28 Luku – Erinäiset säännökset) – TILASTOINTI
Velvoitetaan lailla muutoksenhakulautakunnat ja vakuutusoikeus julkaisemaan vuositilastot yhtiöittäin niille maksuun tulleista maksuosuuksista, koskien vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän kustannuksia.

Oiva 24 – TAU lakiluonnos (29 luku – Muutoksenhaku)
Aito suullinen kuuleminen on suoritettava, jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan, lakiin perustuvan, käsittelyn jälkeen korvauspäätöksestä vallitsee vielä erimielisyys. Vakuutetulle ja hänen edunsaajalleen on annettava lakiin perustuva mahdollisuus viedä vahinkotapauksensa tässä vaiheessa vaihtoehtoisesti käräjäoikeuden käsittelyyn.

Peruste: Oikeusasiamiehen päätös, dnro 2708/4/04, suullisen käsittelyn järjestämisestä.

Oiva 25 – TAU lakiluonnos (29 luku – Muutoksenhaku)
Muutoksenhakulautakuntien jäsenten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tulee säätää laissa. Lakiin perustuvassa ja julkisessa sidonnaisuuslomakkeessa ilmoitetaan myös omat ja lähipiirin osakkeenomistukset, jotka liittyvät vakuutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltoalaan.

Oiva 26 – TAU lakiluonnos (31 luku – Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito)
Potilaalle/vakuutetuille on annettava lakiin perustuva oikeus saada kopiot työnantajan ja vakuutusyhtiön solmimasta sekä omassa vahinkotapauksessa sovellettavasta vakuutussopimuksesta koskien työnantajan solmimia tapaturma-, työeläke- ja liikennevakuutuksia. Tämä on toteutettava takautuvasti 40 vuoden ajan, joka voi olla esimerkiksi asbestisairauksien itämisaika.

Oiva 27 – TAU lakiluonnos (31 luku – Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito)
Kohtaan 247§ Vahingoittuneen tai hänen edunsaajansa oikeus saada korvausasiaansa koskevia tietoja tarvitaan seuraavanlainen lisäys:

Korvausasiaa koskevien tietojen ja asiakirjojen saaminen on maksutonta.

Potilaalle/vakuutetulle ja hänen edunsaajalla tulee olla oikeus saada sähköisen yhteyden kautta katselu- ja tulostusoikeus vakuutusyhtiössä oleviin oman vahinkotapauksen kaikkiin asiapapereihin ja tietoihin, esimerkiksi pankkitunnuksia hyödyntävän selailu- ja tulostusyhteyden kautta.

LAINAUS LOPPUU

PERUSTUSLAKI YHTEISKUNNALLISTEN ASIOIDEN HOITAMISEN PERUSTAKSI?
Jääkiekon MM-kisat 2015 ja hallitusneuvottelut lähestyvät huikeaa vauhtia.

Tässä vielä lakisääteistä potilaan/vakuutettujen perus- ja ihmisoikeuksia uhkaavat vastustajat – Suomi 2017 analysoinnilla ja aurinkokuningas Tammisen teesein järjestettyinä:

1. Backhand (Harmaa hallinto ja Suomen ihmisoikeustilanne 2011 – Hallitusohjelmaa 2011-2015 koskevat toteutumattomat kohdat)

2. Forehand (Vakuutuslääketiede 2 – Pseudotiede kaikille tutuksi)

3. Boom boom boom (Perustuslaki 2 – Perustuslaki kestoraiskauksen kohteena)

Vai pitäisikö meidän suomalaisten jo antaa; tämä pohjoismaisen oikeusvaltion laillisuusperiaatteita törkeästi romuttava kyykytyskoneisto EU:n, Grecon, YK:n ja/tai Pohjoismaiden neuvoston korjattavaksi?

Entä olisiko tilinsä jo tehnyt, multimiljonääri Björn Wahlroos, valmis tulemaan ulos kaapista (Wahlroos: Kolmikanta Mussolinin keksintö – Iltalehti 8.4.2015) ja tunnustamaan myös tämän:

”Kun samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa ollaan jo fasismissa. Vielä, kun kuviossa ovat mukana samanhenkisyyttä huokuvat laillisuusvalvojat (kuten Finanssivalvonta, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan ihmisoikeuskeskus) niin ollaankin Suomessa ja finanssialan fasismissa…” Lähde: Suomi 2017 – Eduskuntavaalit 2015

Vaan, niin pitkään, kun tuota edellistä ei päättäjiemme toimesta tunnusteta, niin ei ole mitään korjattavaakaan. Eikä korvattavaa. Elleivät sitten jytkyn toistaneet perussuomalaiset uskalla sanoa niin kuin; asiat todellisuudessa ovat.

* * * * *

Kattava tilannekuva alun mainoksen tapaturmavakuutuslain ”kokonaisuudistuksesta” osoitteessa: https://suomi2017.wordpress.com/2014/09/08/avoin-suomi-2014/
– potilaiden/vakuutettujen, oikeusvaltion, demokratian ja parlamentarismin näkökulmasta.
– yksi erittäin merkittävä kohde keskustan yhteiskuntasopimukselle?

MITÄ SAK/STTK/AKAVA-AKSELILLA ON KAUPPATAVARANA?
Moni on ihmetellyt, miksi työntekijäpuolen ammattiliittojen keskusjärjestöt suostuvat nykyisenkaltaiseen jäsentensä kyykytykseen? Vuosikymmenten ajan.

Olettamuksena työntekijäpuolen kauppatavaroista ovat seuraavat:
työttömyyspäivärahakauden pituus
työeläkeputki
ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus
ammattiliittojen jäsenmaksujen pidättämisoikeus ja tilitys suoraan palkasta
työttömyyskassojen hallinnointioikeus
eläkeikä

Eli, kunhan näihin ei puututa, niin mitään ratkaisevia parannuksia suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumiselle ei vakuutusyhtiöiden tarvitse pelätä.

ANTILAHUJALAGATE GRECON TUTKINTAAN?
Yksi asia on ainakin se, että mistä on yhdessä kolmi-/nelikannassa sovittu; laki ”uudistuksilla” ei saa olla kustannusvaikuttavuutta. Eivätkä aiemmin sovitut valta-asetelmat saa muuttua. Vakuutusyhtiöt hallitsevat halutessaan koko ketjua.

Tätä sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antilan antamaan lausuntoa luetaan edelleen nelikannan kabineteissa kauhulla:

Sosiaali- ja terveysministeriön Outi Antila toimi lautakunnan puheenjohtajana 1992-2002. Hän sanoo vannovansa, että yhtään päätöstä ei hänen aikanaan tehty perusteettomasti vakuutusyhtiöiden eduksi.

Lautakunnan rahoitus kerätään kaikilta vakuutusyhtiöiltä veroluonteisella maksulla, jonka suuruuteen ne eivät voi vaikuttaa.

Antilan mukaan rahoitustavasta on keskusteltu 1990-luvulta asti. 2000-luvun alussa perustettiin komitea, jonka tehtävänä oli selvittää muun muassa se, onko muutoksenhakulautakunta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) silmissä puolueeton.

– Rahoitusmalli ei ollut ongelma EIT:lle, eikä sitä ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa.

Ulospäin voi näyttää huonolta, että muutoksenhakulautakunnassa päätöksiä voivat tehdä myös entiset vakuutusyhtiöiden lääkärit, joiden palkka tulee edelleen mutkan kautta vakuutusyhtiöiltä. Antila puolustaa nykyistä järjestelmää.

– Lautakunnan toiminnan rahoittaminen verorahoilla maksaisi 5-10 miljoonaa euroa vuodessa. Se on iso summa.”
Lähde: Apu 11/2014 – PIRHOSEN PAINAJAINEN – 13.3.2014 sivut 36 -37

Joku saattaa ihmetellä mitä ihmeellistä tuossa on? Toistaiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole pystynyt antamaan julkisuuteen noita EIT:n kanssa käytyjen neuvottelujen asiasisältöjä. Yksi valistunut veikkaus on se, että neuvottelut käytiin Suomen EIT – sihteeristön ja silloisen EIT:n ihmisoikeustuomari Matti Pellonpään kanssa. Jos sitten ollenkaan.

Sitten näistä lainkohdista lisäpotkua edelliseen. Miten nämä seuraavat lakien kohdat toteutuvat tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa? Entä vakuutusoikeudessa?

Kommentoimaan ensimmäisessä sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila sekä toisessa vakuutusoikeuden ylijohtaja Kari Kiesiläinen, joiden alaisuudessa ko. tuomioistuimet toimivat.

Perustuslaki 21§ ja 22§ – Lähde on Finlex

21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Perustuslaki 88§ – Lähde on Finlex

88 §
Yksityisen laillinen saatava valtiolta
Jokaisella on oikeus talousarviosta riippumatta saada valtiolta se, mitä hänelle laillisesti kuuluu.

Euroopan ihmisoikeussopimus EIS 6 1§ ja EIS 13 – Lähde on Finlex

6 artikla
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

13 artikla
Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon
Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

VAKUUTUSALAN YLIMMÄN VIRKAMIEHEN PUOLISOSUHDE JÄÄVITTÄJÄNÄ?
> PUOLISO KOULUTTAMASSA VAKUUTUSLÄÄKÄREITÄ
Sitten lunastukseen lupaus; alussa mainitusta tiedotteesta, koskien vakuutusalan omaa koulutustilaisuutta 1.12.2014.

Miltä Sinusta näyttää ja tuntuu, vakuutusalan ylimmän virkamiehen a. puolueettomuus b. eturistiriitatilanteet c. jääviys? Esimerkiksi seuraavassa tapauksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäällikön ylijohtaja Outi Antilan puoliso, Ifin lakimies Taisto Hujala kouluttamassa nykyisiä ja tulevia vakuutuslääkäreitä.

– Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana –

Lisää vakuutuslääketiedettä ja paljon vakuutusjuridiikkaa myös vakuutetuille.

Lisää vakuutuslääketiedettä ja paljon vakuutusjuridiikkaa myös vakuutetuille.

Eikä tässä vielä kaikki.

Tuorein esimerkki nelikantaisen toimintamallin olemassaolosta tässä linkissä, jossa muun muassa EK/SAK sanelivat vakuutusoikeuslain ”uudistuksen” raamit:
https://suomi2017.wordpress.com/vako/

Joten ei ihme, jos kymmenien tuhansien suomalaisten maanpäällinen vakuutustaisteluhelvetti jatkuu. Valtiovallan suojeluksessa.

Hallitusohjelman tekijät 2011 ja korjausaikatauluista vakuutusalalla.

Hallitusohjelman tekijät 2011 ja korjausaikatauluista vakuutusalalla.

Siksi on hyvä tiedostaa ainakin nuo linkin takaa löytyvät aikataulut, kun keskustan Juha Sipilän lanseeraamasta ja Olli Rehnin kehittämästä yhteiskuntasopimuksesta sekä hallitusohjelmasta seuraavien viikkojen aikana käydään neuvotteluita ja veivauksia.

Sillä tätä tässä yhteydessä läpikäytyä tapaturmalain puutelistaa, vakuutettujen/potilaiden näkökulmasta ei ole virallisesti olemassakaan.

Ja jos perussuomalaiset unohtavat tämän alueen hallitukseen päästyään, niin vakuutettujen/potilaiden on turha odottaa parannuksia. Seuraavaan 30 vuoteen.

Tilannekuvan ymmärtämiseksi; 2 hakusanaa avoimeen internetiin:
korporatismi
apparatsikki

VAIN YHDESSÄ TOIMIEN VOIMME OLLA ENEMMÄN
Laita Sinäkin äänesi kuulumaan ja ajatuksesi vaikuttamaan. Yli puolue- ja aaterajojen.

Vastaa, niin halutessasi, myös Nyt Saa Riittää – henkiseen Kansan Galluppiin siitä, minkälaisia asioita juuri; Sinä, mahdollisesti näet nostaa, kiireellisenä ja tärkeänä, julkiseen keskusteluun sekä yhteisesti ajettaviksi. Lämpimin kiitoksin. Myös tässä kohtaa.

Nyt Saa Riittää – Top 11 – Laita Sinäkin äänesi kuulumaan!
– voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä –

 

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, Suomen ihmisoikeustilanne, Uncategorized, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.