Korkein hallinto – oikeus | Osa 2/5

Iltasanomien haastattelussa, 3.1.2009, oikeusministeri Tuija Braxin/vihreät vaikutti otteisssaan ja ajatuksissaan lupaavalta:

”Jääviyskritiikin kitkemiseksi yksi hyvä keino voisi olla, on asiantuntijalääkärien sidonnaisuuksien julkinen rekisteri”, Brax sanoi.

Tuntui, että nyt alkoi tapahtumaan, kun vihreät ovat avainpaikalla hallituksessa ja kyseisen puolueen ydinasioita on ollut, ainakin puheiden ja mainosten tasolla; ihmisoikeuksien ja oikeusturva-asioiden ajaminen.

Jo aiemmin, Iltasanomissa 29.1.2008, oikeusministeri Braxin näkemykset virittivät myönteisiä odotuksia vakuutustaisteluihin juuttuneiden keskuudessa.

Vakuutuslääkäreiden sidonnaisuudet ja osakkeenomistukset tulee olla julkisia.

Vakuutuslääkäreiden sidonnaisuudet ja osakkeenomistukset tulee olla julkisia.

Nuo oikeusministeri Tuija Braxin/vihreät rehdiltä tuntuvat ja toivoa monella antaneet näkemykset  vakuutuslääkäreistä loppuivat nopeasti. Sillä tämä Yle Uutisissa, 7.9.2009, ollut ulostulo enteili jo kylmän kyydin jatkumista kaikille lakisääteisesti vakuutetuille potilaille:

”Asiantuntijapohdinnan tulokset pitää Braxin mielestä nykyistä paremmin tulla esiin perusteluissa. Oikeusministerin mukaan epäluulo johtuu osin siitä, että hoitavilla lääkäreillä on usein liian suuret odotukset potilaidensa mahdollisuuksista saada jokin tietty etuus.

Lääkärit eivät tunne vakuutusoikeuden käytäntöjä, Brax sanoo.

– Ja kun vakuutusoikeus ei perustele päätöksiään riittävän hyvin, eikä vakiintuneista tulkinnoista tiedoteta, hoitava lääkäri vilpittömästi uskoo tietävänsä miten lakia kuuluu tulkita. Sitten ihmetys tai pettymys vakuutusoikeuden ratkaisuun perustuu siihen, että hoitava lääkäri ei ole ymmärtänyt tai tuntenut tätä vakiintunutta ratkaisukäytäntöä.

Työryhmä esittää, että jatkossa lääkärijäsenetkin joutuvat ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan muiden tuomareiden tapaan. Brax ampuu alas julkisuudessakin esitettyjä väitteitä, joiden mukaan vakuutuslääkäreillä olisi kytköksiä vakuutusyhtiöihin ja että nämä siksi tekisivät vakuutusyhtiöitä miellyttäviä päätöksiä.
 
– Epäilyjä kiertää turuilla ja toreilla ja kansalaiskirjeissä paljon. Sen takia näitä sääntöjä halutaan tiukentaa siitä huolimatta, että eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä tässä asiassa ei ole nytkään huomautettavaa.”

Lähde: Yle Uutiset 7.9.2009 – Aivovammapotilaat: Vakuutusoikeuden uudistusesitykset eivät vakuuta

Joten noihin vuoden 2008-2009 tilanteisiin avoimuuden lisääminen olisi jäänytkin, ellei vuoden 2011 syksyllä käynnistynyt hidas, uuvuttava ja isotöinen oikeusprosessi olisi päätynyt potilaiden/vakuutettujen kannalta voittokkaasti.

Toivottavasti uusi eduskunta ja hallitus ottavat voimakkaasti kantaa tämän artikkelisarjan tapahtumiin. Onhan esimerkiksi Suomen 100-vuotisjuhlavuosi lähellä. Ja olemme edelleen kaukana pohjaismaisen oikeusvaltion perustasosta.

Toki matkaa on vielä paljon jäljellä, mutta kun kaikki tietävät entistä enemmän koko kuvasta. Niin kaikki ymmärtävät entistä paremmin. Tämänkin asiakokonaisuuden ja tilannekuvan. Sillä vain yhdessä toimien ja positiivisesti painostaen voimme olla enemmän.

* * * * *

Rahastahan vakuutusasioiden hoitaminen asiallisesti ja nopeasti ei ole kiinni. Ei ole pitkään aikaan ollutkaan.

Etusivu > Ajankohtaista >   Kaikki ajankohtaiset
Vakuutusyhtiöillä positiivinen tulosvuosi 2014

”Vakuutusyhtiöiden tulosvuosi 2014 oli edellisvuoden tapaan varsin positiivinen. Yhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi viisi prosenttia edellisestä, yli 23 miljardiin euroon. Myös yhtiöiden vakavaraisuus säilyi vahvana. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli hyvä ja sijoitusten tuotto ylsi keskimäärin lähes seitsemään prosenttiin. Korvauksia ja eläkkeitä maksettiin yli 20 miljardia euroa, missä kasvua edellisvuoteen on kolme prosenttia.”

Lähde: Finanssialan keskusliitto – 04.05.2015 09.45

Tuossa isossa rahaliikenteen ohjauksessa yksi merkittävimmistä ekosysteemeistä on rakennettu vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten muodostamien verkostojen varaan.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN TILANNEKUVAN AVAAMINEN KESKEN
Tasan vuosi sitten
, 20.5.2014, korkein hallinto-oikeus antoi merkittävän vuosikirjapäätöksen; KHO:2014:83.

Tuo päätös koskee sitä, että esimerkiksi kaikissa lakisääteisissä vakuutuksissa erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden nimitiedot ja pätevyystiedot ovat kaikille julkisia. Ensimmäistä kertaa Suomessa on ollut myös mahdollista saada julki tilannekuva koko  vakuutuslääkärijärjestelmästä.

Esimerkiksi suomalaisten vapaiden ja riippumattomien tiedotusvälineiden toimitusten tekemänä sekä välittämänä.

Surullista kuitenkin on se, että vakuutusalan yhtiöt ja laitokset eivät ole vieläkään kertoneet, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO:2014:83) velvoittamana kaikkea sitä mitä piti! Kyseiset ja julkisuuteen kertomattomat kohdat ovat merkityt kuvakoosteeseen punaisilla nuolilla.

Kaikkien nimitietojen julkisuuteen saaminen mahdollistaa tilannekuvan muodostamisen.

Kaikkien nimitietojen julkisuuteen saaminen mahdollistaa tilannekuvan muodostamisen.

Kuten, ketkä kaikki; toistaiseksi piilossa pysytelleet vakiolääkärit; antavat vakuutusalan yhtiöille ja laitoksille maksua vastaan; lausuntoja vakuutuskiistoissa tai toimivat rahallista korvausta vastaan todistajina oikeudessa?

Nyt kysymys kuuluukin, että tietääkö kukaan kenelle laillisuusvalvojalle, tämän oikeuden päätöksen toteutumisen valvonta Suomessa kuuluu?

Vai pitääkö tästäkin asiasta käynnistää erillinen oikeusprosessi? Kenellä on taas siihen lakien mukaiset oikeudet?

Aiheesta julkaistu aikaisempi Suomi 2017 – artikkeli:
Korkein hallinto-oikeus | Osa 3/5

Hyvä tietää ja muistaa, jos olet keskellä erilaisia vakuutustaisteluita.

Uudelle lääkärille vastaanottoaikaa tilatessasi kannattaakin aina varmistaa jo ajanvarauksessa se, että toimiiko uusi lääkäri myös mahdollisesti vakuutuslääkärinä? Ja jos toimii, niin missä vakuutusalan yhtiöissä ja laitoksissa sekä vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän osissa?

Mikäli se unohtuu tai jää epäselväksi, niin asian voi kysyä vielä kasvotusten vastaanoton alussa.

Suurin riski vakuutustaistelussa olevalle on se, että vastaanotolla puhutut ja yhtiölle menevään lääkärinlausuntoon merkityt asiat poikkeavat toisistaan.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIEN NIMITIETOJEN SAAMINEN JULKISUUTEEN
On osoittautunut haasteelliseksi. Myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Ensin poiminta uutisvirrasta vuosi sitten.

* * * * * *

Yle Uutiset – Kotimaa 20.5.2014 klo 16:36 | päivitetty 20.5.2014 klo 16:46
Pohjola julkistaa vakuutuslääkärien nimiä lähipäivinä
Toimittaja Jessika Aro

Yhdistys: KHO:n päätös merkittävä ennakkopäätös
Vakuutuslääkärit: Olimme varautuneita päätökseen

* * * * * *

YHTIÖT ERITTÄIN PENSEITÄ KERTOMAAN PYYDETTYJÄ TIETOJA
Sitten katsaus siihen, miten vahinkovakuutusyhtiöt suhtautuivat vakuutuslääkärien nimitietojen tiedusteluihin vuoden 2011 syyskuusta alkaen.

Yhteenvetoa tietopyynnön saaneista 15 yhtiöstä:
– tavoitteena oli erittäin merkittävää; julkista valtaa vakuutusalan yhtiöissä ja laitoksissa käyttävien vakuutuslääkärien selville saaminen.
– vakuutuslääkärikyselyt käynnistettiin tietopyyntöjen muodossa, vuoden 2011 syksyllä.
– edellisiä selvitysyrityksiä tehtiin muun muassa vuosien 2010 ja 2008 aikana.
– ensisijaisina kohteina olivat; tällä kertaa, kaikki lakisääteisen tapaturmavakuutuksen – ja liikennevakuutuksen yhtiöt Suomessa, vuoden 2011 syksyllä.
– vakuutuslääkärit käyttävät näissä yhtiöissä erittäin merkittävää julkista valtaa.

1. Fennia vastasi, että tiedot löytyvät heidän vuosikertomuksesta ja tämä pitää paikkansa.
2. Valio vastasi ja antoi yhden nimen (Sakari Tola).

3. A-vakuutus ei antanut tietoja. Yhtiö hävisi Helsingin hallinto-oikeudessa.
– A-vakuutus valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa hävisi.
4. Pohjola ei antanut tietoja. Yhtiö hävisi Helsingin hallinto-oikeudessa.
– Pohjola valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa hävisi.
5. Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola ei antanut tietoja. Yhtiö hävisi asian Helsingin hallinto-oikeudessa.
– Tapiola valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa hävisi.
(Yhtiö nimi muuttui oikeusprosessin aikana; muotoon LähiTapiola)
6. Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva ei antanut tietoja. Yhtiö hävisi asian Helsingin hallinto-oikeudessa.
– Turva on valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa hävisi.
7. Valtiokonttori ei antanut tietoja ja hävisi asian Helsingin hallinto-oikeudessa.
– Valtiokonttori ei valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
– Eli valtiokonttori on tyytyi Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 12/0914/5

HUOM!
– Valtiokonttoriin piti lähettää 12.12.2012 erillinen pyyntö vakuutuslääkäritietojen saamiseksi.
– Valtiokonttori toimitti 21.12.2012 erillisen pyynnön mukaiset vakuutuslääkärien tietonsa.

8. Vahinkovakuutusyhtiö Aktia ei vastannut tietopyyntöön ollenkaan.
9. Lähivakuutus ei vastannut tietopyyntöön ollenkaan.
10. Mela ei vastannut tietopyyntöön ollenkaan.
11. Keskinäinen vakuutusyhtiö Pohjantähti ei vastannut tietopyyntöön ollenkaan.
12. Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag ei vastannut tietopyyntöön ollenkaan.
13. Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag ei vastannut tietopyyntöön ollenkaan.

14. If yhtiö vastasi, että asia ei kuulu tietopyynnön esittäneille millään tavalla ja valituskelpoista päätöstä saatikka yhtiön vakuutuslääkärien tietoja ei anneta.
15. Vahinkovakuutusyhtiö Tryg vastasi, että asia ei kuulu tietopyynnön esittäneille millään tavalla ja valituskelpoista päätöstä saatikka yhtiön vakuutuslääkärien tietoja ei anneta.

HUOMIOITAVAA
Vakuutusyhtiöistä Kela antoi ja on antanut vakuutuslääkäritietonsa avoimesti. Ainakin tähän asti.

Kuitenkin Kela on vastannut, että heilläkään ei ole tietoa vakuutuslääkäreinään toimivien erikoisaloista, erityispätevyyksistä ja missä kaikissa paikoissa ko. henkilö toimii. Joka tuntuu hieman ihmeelliseltä. Tai oikeastaan aika paljonkin.

Kela on pyytänyt tältä osin kääntymää Valviran puoleen, jonka vuonna 2009 antamaan vastaukseen voitte tutustua > tästä linkistä. –

MYÖS VAKUUTUSLAKIMIESTEN NIMITIEDOT OVAT JULKISIA
Eikä tuossa ollut vielä kaikki.

Vakuutusalan yhtiöt ja laitokset eivät ole myöskään kertoneet lainvoimaisen päätöksen velvoittamina, erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslakimiestensä nimiä julkisuuteen.

Päätös 22.8.2013, Helsingin hallinto-oikeus, 13/0545/5, diaarinumero 01636/13/1203. Vastapuolena If-vakuutusyhtiö.

* * * * *

Edellä mainittujen lainvoimaisten päätösten merkitys on yhteiskunnallisesti erittäin suuri.

Esimerkiksi siihen, että Suomessa on ensimmäistä kertaa mahdollista selvittää erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten muodostamat verkostot. Kaavioin ja selventävin tekstiselostein:

* pää- ja sivutoimet
* tulot pää – ja sivutoimista
* osakeomistukset
* sidonnaisuudet vakuutusyhtiöihin
* suorat tai välilliset omistukset sote- ja lakialalla toimiviin yrityksiin
* oman firman tai holding-yhtiön kautta tapahtuvat laskutukset

Joten toivotaan, että saamme jatkoa Noste-lehden 1/2013 reportaasiin, joka koski vakuutusoikeuden lääkärijäsenten sidonnaisuuksia vakuutusyhtiöihin.

Ja onhan kyse myös melkoisen isosta vakuutusalan yhteiskunnan kukkaroilla käynneistä. Vai mitä?

Mikä rooli sdp:lle jää, jos perussuomalaiset ottavat asian hoitaakseen?

Mikä rooli sdp:lle jää, jos perussuomalaiset ottavat asian hoitaakseen?

 

PERUSTUSLAKI YHTEISKUNNALLISTEN ASIOIDEN HOITAMISEN PERUSTAKSI?
Jääkiekon MM-kisat ja euroviisut 2015 ovat jo ohi,  mutta hallitusneuvottelut sekä hallitusohjelman kirjoittaminen etenevät; huikeaa vauhtia Smolnassa Helsingissä.

Tässä vielä lakisääteistä potilaan/vakuutettujen perus- ja ihmisoikeuksia uhkaavat tekijät – Suomi 2017 analysoinnilla ja aurinkokuningas Tammisen teesein järjestettyinä:

1. Backhand (Harmaa hallinto ja Suomen ihmisoikeustilanne 2011 – Hallitusohjelmaa 2011-2015 koskevat toteutumattomat kohdat)

2. Forehand (Vakuutuslääketiede 2 – Pseudotiede kaikille tutuksi)

3. Boom boom boom (Perustuslaki 2 – Perustuslaki kestoraiskauksen kohteena)

Vai pitäisikö meidän suomalaisten jo antaa; tämä pohjoismaisen oikeusvaltion laillisuusperiaatteita törkeästi romuttava kyykytyskoneisto EU:n, Grecon, YK:n ja/tai Pohjoismaiden neuvoston korjattavaksi?

* * * * *

Artikkeliin liittyviä Suomi 2017 – artikkeleita:

Turun Sanomat – 7.5.2014
Satakunnan Kansa – 13.5.2014
Savon Sanomat – 19.5.2014

Artikkeliin liityvä vakuutuslääkäritietojen katsaus:
Älä Sairastu Vakavasti Suomessa  – blogissa (16.6.2014)
– suuret kiitokset heidän työryhmälleen ja verkostolleen!

* * * * *

Aurinko iloisesti keskuudessamma paistakoot ja hallitusneuvottelijat tämän asiakokonaisuuden kokonaisvaltaiseen ratkaisuun rohkaistukoot!

* * * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparatismi, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.