Kelan vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet 2015

Suomen sisäiset ja lukuisat Berliinin muurit tuntuvat olevan voimissaan. Vuonna 2010 Kela vastasi tiedusteluun vakuutuslääkäreistään näin.

– Klikkaamalla artikkelin kuvia, saat ne ruudullesi terävimpänä –

Aihe nousi esiin myös Kanarialinnut - dokumenttielokuvassa.

Aihe nousi esiin myös 2015 Kanarialinnut – dokumenttielokuvassa.

Kelan vuoden 2010 vastaus johti tuolloin uusiin ja erittäin hitaisiin selvityksiin. Valitettavasti myöskään Valvira ei osannut auttaa asiassa, joka koski Kelan vakuutuslääkäreiden erikoisaloja ja erityispätevyyksiä. Kelalta saadut pelkät (kuvamuodossa olleet) nimitiedot olivat vuonna 2010 sekalaisessa järjestyksessä. Ja tuolloin saadussa nimilistauksessa oli yhteensä 5 A4-sivua. Joten tärkeän perustiedon esille saaminen keskeytyi. Asian selvittäminen ei; myöskään jostain syystä, kiinnostanut isoja potilas- ja kansalaisjärjestöjä.

Sisällysluettelo artikkeliin
OIKEUDEN PÄÄTÖKSET – KHO:2014:83 ja HHO 01636/13/1203
AVOIN TIETOPYYNTÖ KELALLE TWITTERISSÄ
AVOIMELLA TIEDOLLA ETURISTIRIIDAT MINIMIIN
KUINKA TIETOPYYNTÖ VOIDAAN VIEDÄ MAALIIN ASTI?
PÄIVITYS 14.12.2015 – KK 358/2015 KELAN VAKUUTUSLÄÄKÄREISTÄ
HUOM! Kelan vakuutuslääkäreistä kertovan Suomi 2017 artikkelin aiheesta on siis tehty eduskunnassa kirjallinen kysymys, joko löytyy tämän artikkelin lopusta.
PÄIVITYS 18.12.2015 – KOKOOMUS PERUSTUSLAIN 124§ KIMPUSSA!
Huom! Perustuslain pykälä poistamalla vakuutuslääkärit uudelleen piiloon maan alle?

* * *

OIKEUDEN PÄÄTÖKSET – KHO:2014:83 ja HHO 01636/13/1203
Tuolloin ei ollut vielä voimassa korkeimman oikeuden ja hallinto-oikeuden päätöksiä, jotka koskevat erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien; vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten tietojen julkisuutta. Ne ovat nykyisin julkisia.

Tuohon tilannekuvaan tästä linkistä (juttusarjassa ilmestynyt tähän mennessä 4 osaa)
https://suomi2017.wordpress.com/2014/07/20/korkein-hallinto-oikeus-osa-45/

Vuonna 2015 Kelalle on tehty pyyntöjä samasta asiasta; kuin vuonna 2010. Muun muassa vakuutuslääkäritiedoista. Kyseisten oikeuden päätösten mukaisesti toimitettuna. Kelan vastaus on ollut, että heillä ei ole edelleenkään tietoja vakuutuslääkäreidensä erikoisaloista ja erityispätevyyksistä. Vaikka nuo olemassa olevat oikeuden päätökset siihen kaikkia vakuutusyhtiöitä velvoittavatkin. Myös vakuutuslakimiesten osalta.

AVOIN TIETOPYYNTÖ KELALLE TWITTERISSÄ
Tässä kuvakoosteessa avoin yritys Twitteristä; saada noiden edellä mainittujen oikeuspäätösten mukaiset tiedot, kaikkien tarvitsijoiden käyttöön. Avoin yritys oli vireillä 16.10. – 26.10.2015. Tietopyyntö välitettiin Twitterissä myös Kelan valtuutettujen tämän hetken puheenjohtajalle; kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaalle.

AVOIMELLA TIEDOLLA ETURISTIRIIDAT MINIMIIN
Kyse on Kelan; yhden aiemman, antaman tiedon mukaan noin 250 vakuutuslääkärin tiedoista. Miksi nuo tiedot ovat potilaalle elintärkeitä?

Joutuessaan hakemaan; esimerkiksi jotain Kelan tai työeläkeyhtiön etuutta varten lääkärinlausuntoa, niin nuo tiedot etukäteen tietämällä; potilas voi itse valita ennakkoon sen, että minkälaiselle tutkivalle/hoitavalle lääkärille menee. Samoin kuin, jos tutkiva/hoitava lääkäri toimii myös vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä, niin sanottuna vakuutuslääkärijäsenenä. Ja jos tällaiselle monitoimi lääkärille menee tai joutuu, niin kannattaa olla tarkkana lääkärilausunnon oikeudellisuuden kanssa. Entistä nopeammin liikkeelle lähtevää lääkärinlausuntoa ja siinä olevaa virheellistä tietoa; saattaa olla vaikeata tai jopa mahdotonta saada oikaistuksi.

KUINKA TIETOPYYNTÖ VOIDAAN VIEDÄ MAALIIN ASTI?
Sähköpostia voi toki Kelalle aina lähettää. Mutta, jos vastaaja ei saa esittämiäsi kysymyksiä ymmärtää. Tai vastaa kysymyksiisi vierestä, niin onko jotain tehtävissä? Konkreettinen esimerkki tuosta löytyi vuodelta 2014. Tietopyynnön kohde oli näköjään työeläkeyhtiö Ilmarinen. Tämä setti löytyi sattumalta eri hakukoneita kokeilemalla:

Toinen seinään pysähtynyt tietopyyntö https://twitter.com/Oikeusturva/status/646249465611964416

Toinen muuriin stopannut tietopyyntö https://twitter.com/Oikeusturva/status/646249465611964416

Miten Sinä; nyt tässä asiassa toimisit?

Korkea-arvoisen politiikon huomio viiden vuoden takaa; vuodelta 2010
Vakuutusmafia vallitsee Suomessa
on vuonna 2015 edelleen paikkansa pitävää, viiltävää ajankuvaa.

Jos aihe tuntuu Sinusta tärkeältä, niin vinkkaa tätä kirjoitusta edelleen omissa verkostoissasi. Sillä murtuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Kiitoksin avustasi. Sillä vain yhdessä toimien voimme olla enemmän. Yli puolue-, aate- ja yhdistysrajojen yhdistyen.

PÄIVITYS 14.12.2015 – KK 358/2015 KELAN VAKUUTUSLÄÄKÄREISTÄ
Niin kuin edellä kirjoitetusta on käynyt toivottavasti ilmi, niin tietopyynnön esittäminen vaikeutuu, jos vastapuoli ei voi tai halua ymmärtää, mitä tietoja pyydetään ja miksi ne ovat julkiset. Eikä kannata säikähtää, jos tietää olevansa oikealla asialla ja kestävillä perusteilla liikkeillä. Vastapuolelta voi odottaa lokasankojen tyhjentelyä, mutta sivistyneesti asialle laitetaan juoksupojat.

Kuten aiheesta kiinnostuneet voivat tästä Suomi 2017 – artikkelista todeta:
Ammattivalittajat

Sitten eteenpäin. Tietopyyntöasiat ovat selkeä kehittämisen kohde julkista valtaa käyttävissä organisaatioissa.

Tässä tuore esitys oikeusministeriön ja Transparency Finland ry:n järjestämästä ”Korruptionvastainen päivä” – tapahtumasta Helsingissä 9.12.2015.

Esitysmateriaalit Linkedin palvelussa

Esitysmateriaalit Linkedin palvelussa.

http://www.slideshare.net/aleksikoski3/esitys-korruptionvastaisessa-pivss-9122015

Sitten Kelan vakuutuslääkäreihin liittyvästä kirjallisesta kysymyksestä. KK 358 2015 vp Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäreistä. Allekirjoittajina ovat perussuomalaisten kansanedustajat Ritva Elomaa, Leena Meri, Anne Louhelainen.

Suomi 2017 blogin esille nostaman aiheen nouseminen eduskuntatasolle tapahtuu yllättäen ja pyytämättä! Aiheesta uutisoi ensimmäisenä tiedotusvälineenä Verkkouutiset. Kiitos tämän asian uutisvirrasta huomanneille ja siitä vinkanneille. Vain yhdessä toimien voimme huomata enemmän.

Älä Sairastu Vakavasti Suomessa - blogiliike ajan hermolla!

Älä Sairastu Vakavasti Suomessa – blogiliike ajan hermolla!

”Kela antaa tietoon lääkärien nimet, mutta Kelan rekisterissä ei ole tietoja asiantuntijalääkäreiden erikoisaloista tai erikoispätevyyksistä. Valviran rekisteristä saa selvitettyä lääkäreiden oikeudet, mutta ei yksityiskohtaisempaa tietoa heidän pätevyyksistään.

Elomaa toteaa olevan erikoista, ettei Kelan henkilöstöhallinnon rekisterissä ole tietoja asiantuntijalääkäreiden pätevyyksistä. Tietojen saaminen asiantuntijalääkäreiden pätevyyksistä on vaikeaa.” Lähde: Verkkouutiset 14.12.2015

Kirjallinen kysymys KK 358 2015 vp Ritva Elomaa, Leena Meri, Anne Louhelainen/ps
Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäreistä

Eduskunnan puhemiehelle,

Kansaneläkelaitoksen työkykyyn liittyvät päätökset ovat päätöksiä hakevalle elintärkeitä. Työkyvystä annetut päätökset vaikuttavat olennaisesti hakijan taloudelliseen hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin pärjätä jokapäiväisessä elämässä. On tapauksia, joissa työkyvyttömyyttä puoltavista lääketieteellisistä todisteista ja hoitavan lääkärin puoltavista lausunnoista huolimatta Kelan asiantuntijalääkäri toteaa hakijan työkykyiseksi. Etenkin tällaisissa tilanteissa olisi hakijan oikeuksien kannalta tärkeää, että käsittelyprosessi olisi mahdollisimman avoin, jotta hakija saisi tietoa itseään koskevien päätösten perusteista ja päätösten tekijöiden pätevyyksistä.

Tällä hetkellä Kela antaa tietoon lääkärien nimet, mutta Kelan henkilöstöhallinnon rekisterissä ei ole tietoja asiantuntijalääkäreiden erikoisaloista tai erikoispätevyyksistä. Valviran ylläpitämästä rekisteristä JulkiTerhikistä saa selvitettyä vain lääkäreiden oikeudet, mutta ei yksityiskohtaisempaa tietoa heidän pätevyyksistään. On myös erikoista, ettei Kelan henkilöstöhallinnon rekisterissä ole tietoja asiantuntijalääkäreiden pätevyyksistä.

Lainsäädäntö on Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäreille sama kuin vakuutuslääkäreille. Laki kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta vuodelta 2014 edellyttää, että etuusasian käsittelyyn osallistuva asiantuntijalääkäri laatisi asian valmistelun aikana perustellun ar-vionsa, joka tulisi kirjata asiakirjoihin. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta tietojen saaminen asiantuntijalääkäreiden pätevyyksistä on edelleen vaikeaa.

Asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien salaaminen on lisäksi ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen kanssa (KHO:2014:83). Päätöksessä todetaan julkisuuslain osalta seuraavaa: ” Lakisääteisiä vakuutuksia käsittelevän vakuutusyhtiön asiakirjoihin sisältynyt tieto asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä tai heidän palvelus- tai toimeksiantosuhteensa olemassaolosta, ottaen myös huomioon heidän osallistumisensa julkisen vallan käyttämiseen, ei ollut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 tai 20 kohdassa tarkoitettu liike- tai ammattisalaisuus tai muu vastaava salassa pidettävä liike- tai elinkeinotoimintaa koskeva seikka. Tiedot heidän henkilöllisyydestään tai erikoisaloistaan tai erityispätevyyksistään eivät liioin olleet mainitun pykälän 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuja henkilökohtaisia oloja kuvaavia salassa pidettäviä tietoja. Tiedot eivät muillakaan perusteilla olleet salassa pidettäviä.”

Asiantuntijalääkäreiden ammatillisten tietojen saaminen on jo sen vuoksi olennaista, että asiantuntijalääkäri ei tapaa potilasta, vaan saa tiedot suoraan hoitavalta lääkäriltä. Tämä on käytäntö monessa maassa ja laissa säädettyä viranomaistoimintaa. Kyseessä tässä on kuitenkin avoimuuden periaatteen rikkoutuminen. Työkyvyttömyyspäätöstä hakevalle jää usein epäilys, ovatko häntä koskevat päätökset tehty oikein pätevien asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien julkaiseminen vähentäisi kyseisen epäilyksen määrää.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edistää Kansaneläkelaitoksen käyttämien asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien julkaisemista?

Helsingissä 11.12.2015
Ritva Elomaa
ps

Leena Meri
ps

Anne Louhelainen
ps

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriöstä saadaan varmasti eduskunnassa tammikuussa 2016, kun eduskunta palaa joulutauolta helmikuun alussa. Joten seurataan tilannetta yhdessä ja palatkaamme tähän aiheeseen.

14.1.2016 >>> Katso kokonaistilannetta Suomi 2017 – artikkelista
>>> Kelan pääjohtaja

PÄIVITYS 18.12.2015 – KOKOOMUS PERUSTUSLAIN 124§ KIMPUSSA!
Odotusaikana kannattaa seurata tarkasti; miten vallan kulisseissa edistyy kokoomukselaisen etujärjestön Elinkeinoelämän valtuuskunnan ja kokoomuksen Kimmo Sasin esittelemä hanke perustuslain 124 § poistamiseksi. Jolloin Kelakin voidaan tarvittaessa yksityistää.

Ensin suora lainaus kyseiseen perustuslain kohdasta:
124 §
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Sitten uutisvirrasta poimittuun tietoon hankkeesta.

Perustuslakia on päivitettävä
Kimmo Sasi ehdottaa perustuslain 124. §:n kumoamista. Säännös rajoittaa julkisten tehtävien siirtoa muille kuin viranomaisille.

– Säännös sitoo tarpeettomasti eduskunnan ja viranomaisten harkintavaltaa tehtävien tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä. Muissakaan länsimaissa ei vastaavaa säännöstä ole, Sasi sanoo.

Sasi käy läpi pitkälle toistakymmentä säännökseen liittyvää perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja hallituksen esitystä.

Varatuomari, diplomiekonomi Kimmo Sasi toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2003–2011.

Lähde: EVA (Elinkeinoelämän valtuuskunta) Raportti 24.11.2015

Yksi näkökulma Kimmo Sasin toimiin pitkäaikaisena ja kokoomuksen kansanedustajana; löytyy tästä Oikeusturvan ajankuvan linkistä ja sitä edeltävistä artikkeleista:
– edeltävät artikkelit löytyvät vasemmasta reunasta ”Viimeisimmät viestit”
– muun muassa kahden lääkärin loukku – lakipaketti purettuna
http://ajankuva.blogspot.fi/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html

Valistunut Suomi 2017 veikkaus on se, että yksi alue jolle kokoomus, EVA ja Kimmo Sasi ovat hakemassa takautuvaa legimiteettiä tulee tässä. Eikä ole mikään ihan pikku juttu. Kyseiset ulostulot vaiettiin kuoliaaksi.

Perustuslaki
Julkaistu tammikuu 19, 2013
https://suomi2017.wordpress.com/2013/01/19/perustuslaki/

Yhteiskunnan toiminnan perustana on länsimaissa totuttu pitämään perustuslakia. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana (vuosina 1993 – 2009) toiminut Tarmo Pukkila kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

Perustuslaki 2
Julkaistu huhtikuu 2, 2013
https://suomi2017.wordpress.com/2013/04/02/perustuslaki-2/

Muistatteko tämän? Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana (vuosina 1993 – 2009) toiminut Tarmo Pukkila kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

* * * *

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo kirjoitti, kaksi (2) vuotta Pukkilan jälkeen eli 17.3.2013 Helsingin Sanomissa, muun muassa seuraavaa:

”Ennen muuta kysymys on tuomioistuinten rakenteellisesta riippumattomuudesta. Sitä on syystä kutsuttu suomalaisen oikeusvaltion sokeaksi pisteeksi.”

”Oikeusvaltiossa ei ole sijaa symbioottisille suhteille eikä muunlaisille epäasiallisille vaikutusmekanismeille lainkäytön ja poliittisen vallan välillä.”

Oletko jo tietoinen? Pauliine Koskelosta tulee 1.1.2016 alkaen Suomen ihmisoikeustuomari; Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT).

* * * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun ja päivitysten tekohetkellä –

 

 

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): korporatismi, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Kelan vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet 2015

 1. Kelalla ei siis ole tietoa vakuutuslääkäreinään (noin 250) toimivien erikoisaloista ja erityispätevyyksistä?

  KELA
  Jorma Järvisalo, Ylilääkäri, erikoislääkäri kliininen kemia: teollisuustoksikologiset laboratoriotutkimukset, erikoislääkäri työterveyshuolto: työlääketiede
  Tiina Telakivi, erikoislääkäri neurologia, terveysosasto/työkyvyttömyyseläkkeet, vammaisetuudet ja sairausvakuutus
  Seppo Vainionpää, erikoislääkäri kirurgia: ortopedia ja traumatologia, hallinnon pätevyys
  Tiina Suomela-Markkanen, erikoislääkäri liikuntalääketiede, terveysosasto/kuntoutus
  Heikki Palomäki, erikoislääkäri neurologia, terveysosasto/sairaanhoitokorvaukset
  Sari Helminen, asiantuntijahammaslääkäri, terveysosasto/sairaanhoitokorvaukset
  Raili Pirttimäki, johtava lääkäri, terveysosasto/työkyvyttömyyseläke- ja vammaisetuusasioiden lääketieteellinen asiantuntijaryhmä
  Hannu Vanhanen, asiantuntijalääkäri, terveysosasto/työkyvyttömyyseläkkeet ja vammaisetuudet

  Lähde: ÄSV-blogi 6.2.2016

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.