Veroparatiisit ja TTIP-sopimus

Leikkaussirkkelien ulvoessa toisaalla. Avointa ihmettelyä. Mitä kaikkea tapahtui kevään 2015 hallitusneuvotteluissa? Siis sellaista, jota emme vieläkään tiedä. Keitä olivat ne lobbarit, jotka tavattiin poliittisten päättäjien toimesta ennen hallitusneuvotteluiden alkamista. Muun muassa keskustan edustajien toimesta. On käsittääkseni myös edelleen hämärän peitossa; keitä kaikkia taustaryhmiä nuo lobbarit edustivat? Vihjeitä edelliseen saattaa olla tässä tuoreessa kuvakoosteessa.

 – Klikkaamalla artikkelin kuvakoosteita; saat ne ruudullesi tarkempana –

Kaksi erittäin mielenkiintoista aihetta.

Kaksi erittäin mielenkiintoista aihetta. Liittynevätkö toisiinsa?

Artikkelin sisällysluettelo
VAPAAKAUPPA-ASIAT HALLITUSOHJELMASSA
PERUSTUSLAIN MUUTOKSET ITSEMÄÄRÄMISOIKEUDEN LUOVUTTAMISEKSI
VEROPARATIISIT SAAVUTTAMASSA YLEISEN HYVÄKSYNNÄN?
KANSANÄÄNESTYS TARVITAAN MYÖS SUOMEEN

Sosiaalisessa mediassa TTIP – aiheesta on noussut voimistuvaa raivoa? Miten ‪niin TTIP sopimuksella voi olla ”vahva kansalaisten tuki” (HS – Mielipide 28.10.2015)? Onko tuo sopimus jo luettavissa suomeksi jostain? Ja saavatko kansalaiset ihan oikeasti ottaa siihen kantaa?

Näin tuosta asiasta kysyttiin Twitterissä Elinkeinoelämän keskusliitolta ja Svenskt Näringslivetiltä. Ja vastauskin saatiin. Toiseen kysymyksistä. Ainakin osittain.
Haku itse TTIP-sopimuksen sisällöstä  vielä jatkuu. Wikileaksin paremmin formuloitu avoin tietopyyntö oheisessa englannin kielisessä videossa.

VAPAAKAUPPA-ASIAT HALLITUSOHJELMASSA
Ensin tarkastus toimenpiteet hallitusohjelmasta. Hakusanana ensin TTIP. Hakuosumia 0 kappaletta. Sitten transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus. Hakuosumia 0 kappaletta. Entä Transatlantic Trade and Investment Partnership. Hakuosumia 0 kappaletta-

Sitten hakusanaksi vapaakauppa. Hakuosumia kolme (3) kappaletta.

Osuma 1 sivulta 7/36:
2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet
”Maailman talouden kasvu, kansainvälisyys, vapaakauppa ja teknologian kehitys avaavat Suomelle mahdollisuuksia.”

Osuma 2 sivulta 30/36
10 EU-LINJAUS
Kasvu
”Vapaakaupan edistäminen parantaa Suomen vientiteollisuuden markkinoillepääsyä. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen solmiminen on tärkeä tavoite. Vapaakauppasopimuksissa on turvattava oikeusvaltioperiaate ja ruokaturva sekä jäsenvaltioiden oikeus syrjimättömään sääntelyyn mm. ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan parantamiseksi.”

Osuma 3 sivulta 33/36
”Hallitus huolehtii taloudellisten ulkosuhteiden kehittämisestä sekä edistää kansainvälisessä yhteistyössä sääntöihin ja avoimuuteen perustuvaa vapaakauppaa ja maailmantaloutta. WTO:n toimivuuden vahvistaminen sekä vapaakaupan kehittäminen EU:n transatlanttisten ja aasialaisten kumppaneiden kanssa ovat tärkeimpiä tavoitteita. Taloudellisissa ulkosuhteissa korostetaan vienninedistämistä, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä sekä investointien saamista Suomeen muun muassa kehittämällä Team Finlandin palveluita.”

Lähde: Hallitusohjelma 27.5.2015 –
https://suomi2017.files.wordpress.com/2015/06/hallitusohjelma_27052015.pdf

Eikä tuossa kaikessa mitään. Jos vain tiedetään tarkasti; mihin TTIP – sopimuksessa ollaan sitoutumassa ja vapaakauppasopimuksesta on tehty mahdollisimman hyvin paikkansa pitävät vaikuttavuusarviot. Sillä TTIP – sopimus tullaan kyllä poliittisessa käsittelyssä hyväksymään. Siitä seuraavaksi lyhyesti.

PERUSTUSLAIN MUUTOKSET ITSEMÄÄRÄMISOIKEUDEN LUOVUTTAMISEKSI
Tämä seuraava näin katu- ja ruohonjuuritasolta tulkittuna. Kaksi kolmasosan (2/3) enemmistö eduskunnassa riittää itsenäisen Suomen lopettamiseen. On ehken sen pahin tästä avautuva näkymä. Toisaalta itsemääräämisoikeutemme voidaan luovuttaa pois käsistämme myös vähän kerrallaan. Sirkkelöiden taikka viipaloiden.

Ensin sanatarkat lainaukset vuosina 2007 – 2011 uudistetusta perustuslaista.  Seuraavat ”uudistetut” kohdat liittyvät mielestäni TTIP-sopimukseen.

1 §
Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

8 luku
Kansainväliset suhteet

94 §
Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen.

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112)

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

95 §
Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella. (4.11.2011/1112)

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112)

Laissa kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan säätää, että sen voimaantulosta säädetään asetuksella. Yleiset säännökset valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden julkaisemisesta annetaan lailla.

Lähde: Finlex 11.6.1999/731

Edellä mainittujen perustuslain kohtien yhteinen vaikuttavuus eli koplaus lienee sellainen, että hallituksen tuodessa esimerkiksi TTIP – esityksensä eduskuntaan, niin se hyväksytään hallituksen kokoonpanon mukaisesti; yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kunhan eduskunnan suuri valiokunta on ensin TTIP – sopimusasian suljetusti ja salatusti käsitellyt. Maan tapaa pahimmillaan?

Ja niin kuin aina ennenkin. Olen mielelläni tämän(kin) asian suhteen väärässä. Mutta kuvio lienee valmiiksi harjoiteltu? Lisää tuosta maan tavasta Jorma Jaakkolan blogissa.

Toistuuko maan tapa myös TTIP-sopimuksen käsittelyssä?

Toistuuko maan tapa myös TTIP-sopimuksen käsittelyssä?

Jorma Jaakkolan kotisivut toimivat tätä kirjoitettaessa osoitteessa: http://jormajaakkola.fi/

Perustuslain viimeisimmän ”uudistuksen” vaikuttavuuksista internetissä:
HE 60/2010 Taxell
LJL 3/2011 Brax

VEROPARATIISIT SAAVUTTAMASSA YLEISEN HYVÄKSYNNÄN?
Miksei alun kuvakoosteessa oleva toimittaja Jyri Hännisen; kovatasoinen ‪Veroparatiisit ja Suomi – kirja ole aiheuttanut edes pientä osaa ‪‎Sebastian Tynkkysestä käytyä kohua mediassa ja sosiaalisessa mediassa? Onko tavoitteena Suomessakin maksimaalinen ‎harmaa hallinto; minimaalisella avoimuudella? Jota johtaa tuon erinomaisen kirjan mukaan; keskuudessamme vaikuttava liituraitamafia.

Siten hallintarekisteri kohu ja siihen liittyvä Hanskagate liittynevät tähän kokonaisuuteen? Samoin kuin veroparatiisit?

Artikkelissa Helsingin Sanomat noista aiheista lisää.

KANSANÄÄNESTYS TARVITAAN MYÖS SUOMEEN
Ruotsalaisethan saivat aikanaan äänestää euroon liittymisestä. Eivätkä liittyneet, koska siellä varakas ja viisas eliitti tajusi paremmin oman rahan ja keskuspankin turvan.

Ei vaivuta kuitenkaan synkkyyteen. Suomihan täyttää 100 – vuotta 6.12.2017. Olisiko paras lahja kaikille suomalaisille se, että saisimme edes kerran äänestää, mahdollisimman rehellisesti annettujen tietojen varassa kuulumisestamme isompiin yhteyksiin?

Tämä kaikki siis, jos kansallisvaltiolla on meille merkitystä. Tässä vielä tunnelmia ja tilanteita, kun Suomi oli 95 – vuotta vanha.

Vai tajuaako suuri yleisö, mihin kaikkeen olemme sitoutumassa? Itsenäinen ansallisvaltio on nimittäin jatkossakin se yksikkö, jonka kautta voimme ajaa yhteiseksi ja tärkeiksi kokemiamme asioita.

Tässä seuraavassa vapaasti paranneltavissa oleva ehdotus kansanäänestyksen järjestämisestä Suomessa. Esimerkiksi euroon, Euroopan unioniin ja Natoon kuulumisesta. Iso-Britannian ideaa 2017 kansanäänestyksen kohteista laajentaen.

Voisiko nyt olla niin, että Suomen päättäjät toisivat vapaaehtoisesti kansanäänestykseen, vaikka viisi (5) aihetta. Jopa yhdellä kertaa? Tässä ison yleisön kiinnostuksen kohteita:
* maahanmuutto
* euroon kuuluminen
* Natoon liittyminen
* Euroopan unioniin kuuluminen
* TTIP – sopimus

Tässä kohtaa näkisin tilauksen yhdelle tai useammalle kansalaisaloitteelle. Ellei sellaisia olekin jo vireillä? Nyt vain tarvittaisiin sitä oikeata talkoohenkeä. Useamman kansalaisaloitteen allekirjoittamiselle; yhdellä kirjaantumiskerralla kansalaisaloite palveluun.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): EU, eurokupla, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.