Huomenlahja helvetistä

Kaikessa hiljaisuudessa. Ohi hallitusohjelmien. Laillisuusvalvojien ja tiedotusvälineiden ummistaessa silmänsä. Sopimus- ja hyvinvointiyhteiskuntamme on paljastunut monille suomalaisille; kafkamaiseksi kyykytyskoneistoksi. Joka perustuu sellaiseen korporatismiin, joka on päässyt pienen piirin sopimuksilla laajentumaan fasistiseksi järjestelmäksi. Kenenkään uskaltamatta kyseenalaistaa mafiamaista toimintaa.

Kirjassa löytö korporaatioiden lukitsemisesta lakisääteisiin vakuutuksiin!

Kirjassa historiallinen löytö korporaatioiden lukitsemisesta lakisääteisiin vakuutuksiin!

SISÄLLYSLUETTELO
Korporaatioiden yhteiskuntasopimusneuvottelut 2015-2016
Ratkaisijan rooleissa: P. Lipponen 1995 ja L. Ihalainen 2016
Nelikantainen toimintamalli vakuutusalalla
Tarvitaan täysremontti – pintaremontin sijaan
Suomi pohjoismaiseksi oikeusvaltioksi 2016 vai 2017?
Sampo-konserni korporatismikoneiston hyödyntäjänä
Huomenlahja helvetistä vaikuttavuudet 2016

KORPORAATIODEN YHTEISKUNTASOPIMUSNEUVOTTELUT 2015-2016
Vuoden 2015 keväästä asti käynnissä olleet yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat lähestymässä maaliaan. Tai sitten ei. Tilaa; tämän artikkelin kokonaisuuden esille ottamiseen ja tiedossa olevien epäkohtien sekä perustuslain vastaisuuksien korjaamiseksi, tuntuu olevan nyt EK >SAK > STTK >AKAVA – akselin neuvottelupöydässä reilusti. Mikäli SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylyn puheisiin ja Ylen välittämiin uutisiin on luottamista?

Onko Lauri Lylyn kertoma faktaa vai fiktiota? Vaiko neuvottelutaktiikkaa?

Onko Lauri Lylyn kertoma faktaa vai fiktiota? Vaiko neuvottelutaktiikkaa?

Lyly: Ensi viikko on ratkaiseva – ”Satsaisin siihen aika paljon”
Yhteiskuntasopimuksessa sisältö on yhä tekemättä.
Ensi viikko voi kuitenkin olla ratkaiseva, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ennakoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Lähde: Yle Uutiset 20.2.2016

Kaikkea saattaa toki vielä vallan kulisseissa tapahtua. Avain juttu on tietysti, se että ollaanko nyt keskustan johdolla; valmiita avamaan koko kuva Suomen korporatismista? Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA), Keskuskauppakamarin ja Finanssialan keskusliiton (FKL) muodostaman ekosysteemin vallankäytön sekä vuosikymmeniä jatkuneen jarruttelun osalta?

Kovin kysymys ja tavoitetila tulee tässä; halutaanko eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt pois yhteiskunnan kukkaroilta?

Seuraavat kolme kokonaisuutta onkin hyvä saada kattavaan läpivalaisuun:
– ytimessä lakisääteisten vakuutusten; miljardien eurojen liiketoiminta-alue.
– suurinta valtaa näissä käyttävät etujärjestöt (sisältäen työmarkkinajärjestöt).
– muodostavat esimerkiksi työelämässä vakuutetuille helvetillisen Bermudan kolmion.

vakuutuslääkärijärjestelmä
(toimii kirjallisesti ja suljetusti)
vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä
(toimii kirjallisesti ja suljetusti)
tapaturma- ja ammattitautilaki
(kokonaisuudistusta ei tehtykään vuosina 2007-2015)

Missä roolissa erilaisia etujärjestöjä (sis. työmarkkinajärjestö) tarvitaan jatkossa? Ja millä kaikilla vallan kolmijako-opin mukaisilla alueilla toimivana? Miten laillisuusvalvonta on järjestetty? Voiko pohjoismaisessa oikeusvaltiossa lakeja säätänyt osapuoli olla käyttämässä myös toimeenpano- ja tuomiovaltaa? Entä ohjaamassa laillisuusvalvonnan toimintaa?

Sdp isoimpana oppositiopuolueena ja kokoomus, keskusta sekä rkp korporatismikoneiston ydinpuolueina; ovat nyt ratkaisijan rooleissa. Halutaanko vakuutusyhtiöt oikeasti pois yhteiskunnan kukkaroilta. Kuten Kelan, kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimien?

RATKAISIJAN ROOLEISSA P. LIPPONEN 1995 JA L. IHALAINEN 2016
Paavo Lipposen mainion ”Murrosten aika – muistelmat 1979 – 1995” aikalaiskirjan sivuilla 529 – 531, kerrotaan 10.4.1995 julkaistusta työmarkkinajärjestöjen huomenlahjasta pääministeri Paavo Lipposen/sd. hallitukselle.

HUOM! Mikäli Sinulla on tarkempaa sopimus- tai lakitekstitietoa siitä; miten lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan vallankäyttö Suomessa on jaettu/sovittu, niin laita kohteliaimmin tietoa tulemaan tämän artikkelin kommenttiosioon. Näin saamme isoa kuvaa aiheesta entistä tarkemmaksi.

Puolentoista sivun kirjelmässään työmarkkinajärjestöt tiivistivät yhteiset vastauksensa pääministeri Lipposen 5.4.1995 esittämiin kysymyksiin. Tässä ainoa, tähän mennessä löytynyt sopimus- tai lakitekstin kohta; korporatismin osapuolten nimeämiseksi ja heidän ylivaltansa ymmärtämiseksi. Todellinen OSE(On Sovittu Että) – järjestelmä! Historiallinen sopimustekstin kohta 4 ensin kuvana ja sitten tekstinä.

Kattaa lakisääteiset vakuutukset, sosiaaliturvan ja vakuutusoikeusjärjestelmän!

Kattaa lakisääteiset vakuutukset, sosiaaliturvan ja vakuutusoikeusjärjestelmän!

Näillä sanamuodoilla sovitaan pienen piirin kesken miljardien euron liiketoiminnasta!

Kohta 4: ”Suomi on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksin sitoutunut valmistelemaan työmarkkina-asioiden muutokset ja uudistukset kolmikantaperiaatetta noudattaen. Pidämme tämän periaatteen noudattamista tärkeänä. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt korostavat kolmikantaisuutta erityisesti työelämää ja sosiaaliturvaa koskevia ratkaisuja tehtäessä. Työmarkkinajärjestöjen lähtökohtana on toimivien työmarkkinasuhteiden lisäksi hyvä yhteistyö hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä.”

Samaan aikaan käynnissä ollut liittyminen Euroopan unionin jäseneksi takasi sen, ettei isosta kuvasta julkisuudessa pahemmin puhuttu. Onhan kyseinen tekstikohta vaarattoman tuntuista tekstiä sanamuodoltaan. Kuitenkin pahimmillaan tappavaa vaikutuksiltaan, kun mennään katu- ja ruohonjuuritason suomalaisten elämään. Näin jälkeenpäin katsottuna tapahtui hiljainen, mutta erittäin rahakas, vallankaappaus nelikannan osapuolille. Josta avattuna lisää tietoa hetken kuluttua.

Yksi tuolloin keskeisistä ”Huomenlahja hallitukselle” – henkilöistä on parhaillaan käynnissä olevien yhteiskuntasopimusneuvottelujen pääarkkitehdeistä! Taustalta taitavasti toimien. Sopimusyhteiskunnan tärkeyttä korostaen. Hän on entinen SAK:n puheenjohtaja ja työministeri sekä nykyinen kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä; Lauri Ihalainen/sd.

Kansallisen korporatismin ja konsensuksen mestareita. 1995 ja 2016?

Kansallisen korporatismin ja konsensuksen mestareita. 1995 ja 2016?

Eikä tuossa sopimusyhteiskunnassa vielä mitään. Jos mafiamaiseksi muuttunut korporaatioiden eli isojen yritysten ja etujärjestöjen hallintamuoto; korporatismi loppuu viimeinkin Suomesta. Tosin tilanne, perustuslain takaamien perusoikeuksien, kuten ihmisoikeudet ja oikeusturva; työelämässä toteutumisen suhteen näyttää huonolta. Sillä nämä seuraavat asiat puuttuvat edelleen yhteiskuntasopimus – neuvottelujen agendalta. Ikään kuin iso kuva ei olisi vieläkään suuren yleisön tiedossa!

On hyvä kerrata tosiasia korporatismista. Se, että mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Sitä mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

NELIKANTAINEN TOIMINTAMALLI VAKUUTUSALALLA
Kokonaiskuvio on jaettu tällä hetkellä seuraavasti:
– sisältäen lakisääteiset vakuutukset ja sosiaaliturvan

1. Elinkeinoelämä (EK/EVA/Keskuskauppakamari-akseli)
2. Työntekijät (SAK/STTK/AKAVA – akseli)
3. Vahinkovakuutusyhtiöt (Finanssialan keskusliitto) ja työeläkeyhtiöt (Työeläkevakuuttajat)
4. Valtiovalta (sosiaali- ja terveys-, oikeus- ja valtiovarainministeriö)

Ydinkysymyksinä lakisääteisistä vakuutuksista ja sosiaaliturvasta 2016:
1. Kenellä todellinen lainsäädäntövalta vakuutusasioissa Suomessa on?
2. Mihin lakiin tai sopimuksiin perustuen?
3. Saavatko todellista lainsäädäntövaltaa käyttävät organisaatiot ja sen jäsenet käyttää myös toimeenpano- ja tuomiovaltaa?
4. Kenen laillisuusvalvojan vastuualueelle korporatismikoneisto kuuluu?

Perustuslain velvoitteiden toteutumisen kannalta tilanne on huolestuttava. Perustuslaki on noussut esiin yhteiskuntasopimusneuvotteluissa vain instituutioihin itseensä kohdistuvissa asioissa. Ei yksittäisen kansalaisen kannalta katsottuna. Näin MTV:n Seitsemän uutisissa 8.9.2015; SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ilmaisi huolestuneisuuttaan perustuslain velvoitteiden murskaamisesta. Eikä taas sanakaan, esimerkiksi työssään vammautuneiden ja/tai sairastuneiden perusoikeuksien murskaamisesta Suomessa!

TARVITAAN TÄYSREMONTTI – PINTAREMONTIN SIJAAN
Ehken tietämättään. Tai sitten sallituissa puitteissa, asian kiteytti kaaviona Helsingin Sanomat artikkelissaan 23.1.2016. Koko aukeaman juttu oli paperilehdessä otsikoitu ”Järjestövallan lonkerot ulottuvat kaikkialle”. Mainitsematta kertaakaan sanaa korporatismi! Tämä lienee sitä median itsesensuuria Suomessa? Pahimmillaan.

Kafkamainen kuristusote ihmisoikeuksista ja oikeusturvasta.

Pienellä valtaeliitillä; kafkamainen kuristusote ihmisoikeuksista ja oikeusturvasta.

Tämä ”Huomenlahja helvetistä” – artikkeli koskee ensisijaisesti HS-kuvakoosteen lonkeroita eläkkeet ja sosiaalituet, koska ne ovat avainalueita seuraavassa vakuutusalan edustajan ulostulossa. Tapaturma-lehden numerossa 3/2007 päätoimittaja Tapio Miettinen kirjoitti osuvasti kattavan läpivalaisun kaipaavasta isosta kuvasta näin:

”Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sosiaalivakuutusluonnetta hämärtää se, että toimeenpano Suomessa, päinvastoin kuin useimmissa maapallomme järjestelmissä, on delegoitu yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille sekä Valtiokonttorille ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.”

Suomen suurin sanomalehti, Helsingin Sanomat, 27.2.2014, kiteytti suurimman rakenneuudistuksen tarpeen näin: ”Lainsäädäntövallan luovuttamista eduskunnalta ja ministeriöiltä korporaatioille kutsutaan korporatismiksi.”

Harmi vain, ettei Helsingin Sanomat tuolloin(kaan) uskaltanut avata aiheen isoa kuvaa tarkemmin.  Mitä kaikkea tapahtuukaan julkisen vallankäytön tulkinnassa, jos vireillä oleva perustuslain 124§ poistaminen onnistuu?

SUOMI POHJOISMAISEKSI OIKEUSVALTIOKSI 2016 VAI 2017?
Yhteismitallisesti katsottuna. Pohjoismaisilla oikeusvaltion mittareilla mitattuna; Suomessa on edelleen pitkä matka sellaiseen demokratiaan taikka parlamentarismiin, jonka perustana on avoin ja puolueeton oikeuslaitos. Härskein kuvio on selkeimmin luotu lakisääteisten vakuutusten piiriin. Yli kaikkien totuttujen puolue-, aate-, etujärjestö- ja yhdistysrajojen!

Kun samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa ollaan jo fasismissa. Vielä, kun kuviossa ovat mukana samanhenkisyyttä huokuvat laillisuusvalvojat (kuten Finanssivalvonta, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan ihmisoikeuskeskus) niin ollaankin Suomessa ja finanssialan fasismissa

Veemäisen miehen maineessa oleva Markku Hirvonen on kiteyttänyt tämän nelikantaisen sekä ilmeisen fasistisen ekosysteemin ja ministeriötason suhteet oivasti:

– …torjuvia hankkeita ja aloitteita voidaan virkamieskoneistossa estää. Kyse on siitä, mitä tahoja virkamiehet herkimmin kuuntelevat.

Ministeriöiden virkamiehet tuntevat varsin hyvin erilaisten etujärjestöjen väkeä. He ovat entisiä työtovereita ja käyvät samoissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Ei siinä tarvitse olla mitään suoraa lahjomista. Siinä vain ”ymmärretään”, Hirvonen kuvailee. Lähde: Voima 5/2014 s. 20-22 – Verolaput, olkaa hyvä

Huomenlahja helvetistä – nimi artikkelille tulee myös siitä, että on ollut karmivaa huomata, että niiden henkilöiden, joiden pitäisi asemansa puolesta puolustaa myös Sinun perusoikeuksia; ovatkin mukana mafiamaisessa korporatismikoneistossa.

Yksi kafkamaisen korporatismin tunnusmerkkejä tulee tässä.

Haasteellisinta on saada vastapuoli ymmärtämään asioita ja epäkohtia. Asioita ja epäkohtia, joita he eivät voi oman uraputkensa ja sosiaalisen asemansa vuoksi välttämättä ymmärtää. Asioita ja epäkohtia, joita he saattavat sanoa ymmärtävänsä ja korjaavansa, mutta eivät voi sitä tehdä, koska muuten he menettävät yhteiskunnallisen asemansa nopeasti. Tällaisen avaintoimijan tehtävänimike on apparatsikki.

SAMPO-KONSERNI KORPORATISMIKONEISTON HYÖDYNTÄJÄNÄ
Ehken parhaiten korporatismikoneistoa on osannut ja pystynyt hyödyntämään Björn Wahlroosin ekosysteemi. Tässä isoa kuvaa yhdestä lähestymiskulmasta:

Hän toki tietää, että ei edes EU:n valta riitä suitsemaan lakisääteisen vakuutusalan toimintaa Suomessa. Seuraavat lainaukset Björn Wahlroosin kirjasta ”Markkinat ja Demokratia – Loppu enemmistön tyrannista”. Lukuna Roomasta Maastrichtiin ja Lissaboniin:

1. Sivu 249: ”Verotus ja sosiaalipolitiikka jätettiin Maastrichtin sopimuksella 1992 pääasiassa kansallisille hallituksille”.

Lakisääteiset vakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmät kuuluvat siis Suomen omaan päätösvaltaan. Ainakin toistaiseksi.

2. Sivu 250: ”Demokraattisen oikeusvaltion peruspiirteitä on lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan erottaminen toisistaan. Edes tämä periaate ei nykyisten sopimusten mukaan toteudu kattavasti Euroopan unionissa.”

Suomessa toimiva, sanahirviö vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä, joka toimii kirjallisesti ja suljetusti lienee demokraattisen oikeusvaltion peruspiirteiden vastainen? Täydellisesti.

Eikä tässä kaikki.

Tilannekuvasta lainaus; kokoomuksen Alexander Stubbin vastauksesta vuodelta 2006:

”Joku viisas tokaisi täällä parlamentin käytävillä kerran, että kyllä muiden valtioiden ihmisoikeustilanteesta kannetaan huolta ja meteliä, mutta EU-jäsenvaltioiden rikkomuksista pysytään mielummin hiljaa.

Olet oikeassa, että vakuutusyhtiöillä on Euroopassakin valtavasti valtaa käsissään. Ja valitettavasti EU:n valta ei yletä heitä suitsemaan.”

Lähde: Suomi 2017 – Harmaa hallinto Suomessa ja EU:ssa?

Ratkaisevaa tietysti meidän katu- ja ruohonjuuritason tallaajien kannalta, että onko Wahlroos ekosysteemeineen valmis avaamaan omansa? Eli edes Sampo – If – Varma kehikon sisällä toimivan fasistisen järjestelmän osan, joka liittyy lakisääteisiin vahinko- ja työeläkevakuutuksiin. Kehikko näyttää seuraavalta.

Lue lisää Nelikanta Wahlroos – artikkelista.

Suullisen perimätiedon mukaan; korporatismikoneiston keskeiset toimijat; työmarkkinajärjestöt ovat olleet yksi isoimmista jälleenmyyntikanavista vakuutusyhtiöille. Etenkin vapaaehtoisten vakuutusten myynnissä omille jäsenilleen.

Kun huomioon otetaan tässä kuviossa keskeisten toimijoiden koko. Satoja tuhansia jäseniä per työmarkkinajärjestö. Lakisääteinen työeläke- ja tapaturmavakuutus. Sekä vapaaehtoisten vakuutusten alue jäsentarjouksina. Niin kyseessä on miljardien eurojen vuosittainen liiketoiminta-alue.

Oletteko muuten kuulet yhtään tapausta, jossa työmarkkinajärjestöjen palveluksessa oleva työntekijä on joutunut tappelemaan vakuutusturvastaan?

HUOMENLAHJA HELVETISTÄ VAIKUTTAVUUDET 2016
Tuon 10.4.1995 julkaistun sopimuksen ansiosta maan tavaksi vakiintui pitkäaikaisesti ja pysyvästi vammautuneiden/sairastuneiden kohdalle Hitaan syöksykierteen – malli

Huippu-urheilijoiden maailmasta tutun Saattaen vaihdettava -toimintamallin sijaan. Eli vakuutusyhtiöillä lainsäädännössä olevan laajan harkintavallan turvin; koko järjestelmä voi alkaa, vaikka heti toimimaan toisin.

Sitten ison kuvan katsaukseen. Miten Suomessa päästään todellisten parannusten tielle?

Ensin pitää saavuttaa konsensus vähintään kuudesta asiasta. Mitä yli puolue -, aate -, media -, ajatuspaja – ja etujärjestörajojen tarkoitetaan vuonna 2015:

1. kolmikannalla?
2. korporatismilla?
3. markkinataloudella?
4. oikeusvaltiolla?
5. vallan kolmijako-opilla?
6. isänmaallisuudella?

Jonka jälkeen on saatu; toivottavasti julkisuuteen myös yhteismitallista tarkkuutta sille, että mikä merkitys tosielämässä perustuslailla ja vallan kolmijako-opilla Suomessa on? Jonka jälkeen perusoikeuksien toteutumisella, kuten ihmisoikeudet ja oikeusturva tosielämässä, voidaan näyttää toteen se, että Suomi on todellinen oikeusvaltio.

Itse olin käsittänyt aiemmin, että lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan on tarkoitus palauttaa suomalaiset; vastoinkäymisten tieltä takaisin mahdollisimman normaaliin elämään. Eikä viedä niin omaa kuin läheisten elämää koko ajan kuilun partaalle.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.