Kimmosasilaiset

Pääroolissa tässä artikkelissa ovat kohta seuraavan; poliittisen meemin (osuva teksti ja kuva) rempseät kimmosasilaiset. Ovatko kimmosasilaiset kokoomuksen vastavoima heidän itsensä parjaamille perustuslakifundamentalisteille? Vai ovatko kimmosasilaiset etu- ja edunvalvontajärjestöjen pitkäaikaisia marionetteja?

Vai ovatko kaikki ”vain” työtään tekeviä; korkeasti koulutettuja ja kallispalkkaisia korporaatioiden myyriä? Yli puolue-, etujärjestö- ja aaterajojen asiakokonaisuuksia sumplien. Nykyajan apparatsikkeja. Järjestelmäkoneiston luotettuja.

Onko kyseessä politiikan; perinteinen pariairokaksikko?

Onko kyseessä politiikan; perinteinen pariairokaksikko?

Vaiko toimivatko kimmosasilaiset viisikkona? Mukana taustalla, menossa mukana myös Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Evan) Matti Apunen, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Jyri Häkämies ja keskuskauppakamarin Risto E.J. Penttilä?

SISÄLLYSLUETTELO
Edellisen perustuslaki ”uudistuksen” ydinpointit
Julkisen vallankäyttö yksityisissä yhtiöissä – vakuutusalalla
Kokoomus etujärjestöineen perustuslain 124§ kimpussa!
Sasin jalan- ja kädenjälkiä perustuslain murskaamisessa?
Vakuutusalan korkeimman virkamiehen ulostulot 2011
Perustuslain 124§ poistamismotiiveja
Kimmo Sasista oikeusministeriön kansliapäällikkö?
Virkamiesten poliittiset sidonnaisuudet julki 2016?

EDELLISEN PERUSTUSLAKI ”UUDISTUKSEN” YDINPOINTIT
Edellisen kerran perustuslaki uudistettiin ja toteutettiin vuosina 2007 – 2011. Päähuomio julkisuudessa kiinnitettiin presidentin valtaoikeuksien supistamiseen.

Pahimmat vaikutukset perustuslaki ”uudistuksessa” olivat kansallisen itsemääräämisoikeuden leikkaamisessa. Ainakin näin maallikkonäkökulmasta katsottuna.

Hakuavaimia avoimen internetin hakukoneille:
Taxellin komitea
HE 60/2010 Vistbacka
perustuslain tekstien vertailu Jaakkola
LJL 3/2011 Brax
Vanhasen lista kho

Toivottavasti mukana olleilla riittää uskallusta tuoda asiakokonaisuus julkisuuteen.

JULKISEN VALLANKÄYTTÖ YKSITYISISSÄ YHTIÖISSÄ – VAKUUTUSALALLA
Tapaturma-lehden numerossa 3/2007 lehden päätoimittaja Tapio Miettinen kirjoitti osuvasti: ”Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sosiaalivakuutusluonnetta hämärtää se, että toimeenpano Suomessa, päinvastoin kuin useimmissa maapallomme järjestelmissä, on delegoitu yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille sekä Valtiokonttorille ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.”

Kokonaiskuvio on jaettu tällä hetkellä seuraavasti:
– sisältäen lakisääteiset vakuutukset ja sosiaaliturvan

1. Elinkeinoelämä (EK/EVA/Keskuskauppakamari-akseli)
2. Työntekijät (SAK/STTK/AKAVA – akseli)
3. Vahinkovakuutusyhtiöt (Finanssialan keskusliitto) ja työeläkeyhtiöt (Työeläkevakuuttajat)
4. Valtiovalta (sosiaali- ja terveys-, oikeus- ja valtiovarainministeriö).

Veemäisen miehen maineessa oleva Markku Hirvonen on kiteyttänyt tämän nelikantaisen ekosysteemin ja ministeriötason suhteet oivasti:

– …torjuvia hankkeita ja aloitteita voidaan virkamieskoneistossa estää. Kyse on siitä, mitä tahoja virkamiehet herkimmin kuuntelevat.

Ministeriöiden virkamiehet tuntevat varsin hyvin erilaisten etujärjestöjen väkeä. He ovat entisiä työtovereita ja käyvät samoissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.

Ei siinä tarvitse olla mitään suoraa lahjomista. Siinä vain ”ymmärretään”, Hirvonen kuvailee.

Lähde: Voima 5/2014 s. 20-22 – Verolaput, olkaa hyvä

Siinä ei silloin pahemmin lobbausta eikä korruptiota tarvita. Varsinkin, jos asiakokonaisuus on sovittu ja hyväksytty ylimmällä poliittisella tasolla?

#409 takana mafiamainen koneisto ja hierarkia?
16.02.2016 10:12 siis sellainen, jossa kaikki valtapuolueet, etujärjestöt ja valtamedia on mukana. onhan isoilla mediataloilla paljon vakuutuksia. kiinteistöt, henkilökunta, tuotantolaitteet, ajoneuvot jne. joten isoa yhteistyökuviota piisaa.

pitäneekö paikkansa jotta vuosien 1994-1996 välillä tehtiin sopimus ose-tyyliin (on sovittu että) työmarkkinajärjestöt sis. ek + sak-sttk-akava saa hoitaa suvereenisti sosiaaliturva-asiat, joihin lakisääteiset vakuutukset kuuluvat.

tuohon menettelyyn pystyisivät parhaiten vastaamaan paavo lipponen – lauri ihalainen ja iiro viinanen – sauli niinistö. jotain merkillistä tapahtui jos tuona aikana pankkien ja vakuutusyhtiöiden laillisuusvalvonnan ”uudistamista” laitettiin viidakkorumputietojen mukaan muuan björn wahlroos!

noh. iiro viinasesta tuli vakuutusyhtiö pohjolan pääjohtaja. muutamaksi vuodeksi. ja sitten homma lähti hiotumaan kokonaisvaltaisemmin.

Lähde: Vakuutuslääkärit asetettava totuusvelvoitteen piiriin – adressi

KOKOOMUS ETUJÄRJESTÖINEEN PERUSTUSLAIN 124§ KIMPUSSA!
Talven kuluessa kannattaa seurata tarkasti; miten vallan kulisseissa edistyy kokoomukselaisen etujärjestön Elinkeinoelämän valtuuskunnan ja kokoomuksen Kimmo Sasin esittelemä hanke perustuslain 124 § poistamiseksi. Jolloin Kelakin voidaan tarvittaessa yksityistää.

Ensin suora lainaus kyseiseen perustuslain kohdasta:
124 § Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.”

Ensin uutisvirrasta poimittuun tietoon hankkeesta:

1. Perustuslakia on päivitettävä
Kimmo Sasi ehdottaa perustuslain 124. §:n kumoamista. Säännös rajoittaa julkisten tehtävien siirtoa muille kuin viranomaisille.

– Säännös sitoo tarpeettomasti eduskunnan ja viranomaisten harkintavaltaa tehtävien tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä. Muissakaan länsimaissa ei vastaavaa säännöstä ole, Sasi sanoo.

Sasi käy läpi pitkälle toistakymmentä säännökseen liittyvää perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja hallituksen esitystä.

Varatuomari, diplomiekonomi Kimmo Sasi toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2003–2011.

Lähde: EVA (Elinkeinoelämän valtuuskunta) Raportti 24.11.2015

2. EVA ja Sasi: Perustuslaki suitsii yksityistämistä liikaa – pykälä pitää poistaa

Entinen kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) haluaa nurin pykälän, joka estää julkisten viranomaistehtävien yksityistämisen. Sasi myös suomii valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita ”substanssiosaamisen puutteesta”. Evalle raportin kirjoittanut Sasi sanoo, että perustuslaista on tullut uudistuksia jarruttava politiikan lyömäase.

Lähde:
Yle Uutiset 24.11.2015

SASIN JALAN- JA KÄDENJÄLKIÄ PERUSTUSLAIN MURSKAAMISESSA?
Yllättävän harva tuntee Suomen todellista hallintamuotoa eli korporatismia. Korporaatioiden valta on viety pisimmälle lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueilla. Kafkamaisen koneiston ylivaltaa viritettiin vuosina 2003 – 2007 härskisti kokonaan uudelle tasolle. Kuin sattumalta niiden vuosien aikana, jolloin Kimmo Sasi toimi eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Kaikessa hiljaisuudessa. Ohi hallitusohjelman.

Yksi näkökulma Kimmo Sasin toimiin pitkäaikaisena ja kokoomuksen kansanedustajana; löytyy tästä Oikeusturvan ajankuvan linkistä ja sitä edeltävistä artikkeleista:
– edeltävät artikkelit löytyvät vasemmasta reunasta ”Viimeisimmät viestit”
– muun muassa kahden lääkärin loukku – lakipaketti vaiheittain purettuna
– ehken Suomen historian härskein lakikuvio? Ohi hallitusohjelman.

– Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana –

Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista

Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista > Tästä linkistä

Vakuutusyhtiö voittaa tuossa kuviossa nykyisin halutessaan aina. Paitsi, jos vakuutuskiistansa saa avoimeen käräjäoikeusprosessiin. Hyvän asianajajan vetämänä ja hyvien lääkäreiden tukemana.

Hyvää taustatietoa vakuutustaisteluista > Keihäänheittäjä

Tietoa kahden urheilun maailmanmestarin vakuutustaisteluista Suomessa.

Tietoa kahden urheilun maailmanmestarin vakuutustaisteluista Suomessa.

Aika on tainnut näyttää ja todistaa, ettei korkeimman oikeuden ennakkopäätöksillä ole vakuutusyhtiöiden toimintatapoihin korjaavaa vaikutusta! Surullista oikeusvaltio perusperiaatteiden, kuten perustuslain takaamien perusoikeuksien toteutumisen kannalta katsottuna.

VAKUUTUSALAN KORKEIMMAN VIRKAMIEHEN ULOSTULOT 2011
Se, että mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Sitä mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Ydinkysymyksinä:
1. Kenellä todellinen lainsäädäntövalta Suomessa on?
2. Mihin lakiin tai sopimuksiin perustuen?
3. Saavatko lainsäädäntövaltaa käyttävät organisaatiot ja sen jäsenet käyttää myös toimeenpano- ja tuomiovaltaa?

Valistunut Suomi 2017 veikkaus on se, että yksi alue jolle kokoomus, EVA ja Kimmo Sasi ovat hakemassa takautuvaa legimiteettiä tulee tässä. Eikä ole mikään ihan pikku juttu.

Perustuslaki
Julkaistu tammikuu 19, 2013
https://suomi2017.wordpress.com/2013/01/19/perustuslaki/

Yhteiskunnan toiminnan perustana on länsimaissa totuttu pitämään perustuslakia. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana (vuosina 1993 – 2009) toiminut Tarmo Pukkila kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

Perustuslaki 2
Julkaistu huhtikuu 2, 2013
https://suomi2017.wordpress.com/2013/04/02/perustuslaki-2/

Muistatteko tämän? Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana (vuosina 1993 – 2009) toiminut Tarmo Pukkila kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

* * * *

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo kirjoitti, kaksi (2) vuotta Pukkilan jälkeen eli 17.3.2013 Helsingin Sanomissa, muun muassa seuraavaa:

”Ennen muuta kysymys on tuomioistuinten rakenteellisesta riippumattomuudesta. Sitä on syystä kutsuttu suomalaisen oikeusvaltion sokeaksi pisteeksi.”

Haasteellisinta on ollut saada vastapuoli ymmärtämään asioita ja epäkohtia. Asioita ja epäkohtia, joita he eivät voi oman uraputkensa ja sosiaalisen asemansa vuoksi välttämättä ymmärtää. Asioita ja epäkohtia, joita he saattavat sanoa ymmärtävänsä ja korjaavansa, mutta eivät voi sitä tehdä, koska muuten he menettävät yhteiskunnallisen asemansa nopeasti.

Joten ei ihme, että kyseiset ulostulot vaiettiin mafiamaisesti kuoliaaksi. Samalla nelikantaisen korporatismikoneiston ekosysteemissä on mietitty kuumeisesti, mikä on yksinkertaisin tapa olla tunnustamatta kyseisiä törkeyksiä ja hoitaa asia pois päiviltä.

PERUSTUSLAIN 124§ POISTAMISMOTIIVEJA
Ainahan tällaisissa on kahdenlaisia motiiveja. Virallisia ja todellisia. Tässä neljä avointa Suomi 2017 verkoston arvausta:

1. Vakuutuslääkärimafia takaisin piiloon julkisuudelta
https://suomi2017.wordpress.com/2015/12/20/korkein-hallinto-oikeus-osa-15/

2. Harmaa hallinto takaa valta-asemien säilymisen
https://suomi2017.wordpress.com/2016/02/05/oikeusvaltio-suomi-2016/

3. Sote – uudistus on miljardien eurojen mahdollisuus
https://suomi2017.wordpress.com/2015/11/13/valinnanvapaus/

4. Veroparatiisit ja TTIP – sopimus pois julkisen vallan alaisuudesta
https://suomi2017.wordpress.com/2015/10/31/veroparatiisit-ja-ttip-sopimus/

KIMMO SASISTA OIKEUSMINISTERIÖN KANSLIAPÄÄLLIKKÖ?
Kaikki edellä oleva voisi muuten olla pelkkää spekulaatiota, mutta entäs sen jälkeen, jos tämä virkanimitys toteutuu?

Hyvästit oikeusvaltion toteutumiselle Suomessa?

Hyvästit oikeusvaltion toteutumiselle Suomessa?

Sasin lisäksi muita hakijoita Turun Sanomien/STT:n uutisen mukaan ovat
keskusrikospoliisin apulaispäällikkö Tero Kurenmaa
maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Pentti Lähteenoja
valtiovarainministeriön osastopäällikkö Hannu Mäkinen
työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Pekka Timonen
oikeusministeriön vt. kansliapäällikkö Asko Välimaa

Uutisen mukaan virkaan valittu tiedetään viimeistään toukokuun 2016 alussa. Valitun kausi kestää viisi vuotta eli vuoden 2021 loppuun saakka. Ellei paikkaan ole tulossa kyseisten hakijoiden lisäksi mustaa hevosta, niin muodollisesti pätevin ja poliittiseen tilanteeseen sopivin vallittaneen.

VIRKAMIESTEN POLIITTISET SIDONNAISUUDET JULKI 2016?
Ja joko tähän ison kuvan katsaukseen saadaan päivityspaketti? Ehken nykyaikaan paremmin sopivin poliittisin termein varustettuna?

– Virkamiesjohto vihertää, mutta on silti poroporvallinen –
https://suomi2017.wordpress.com/2011/03/21/hyvia-uutisia-numero-20/

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, korporatismi, maan tapa, Perustuslaki, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.