Suomen ihmisoikeustilanne 2014

Toivoin artikkelissa Ylen julkinen palvelu , että verovaroista kustannettava Yle; alkaa toimimaan; erilaisten lakihankkeiden, tiedotuskanavana asiakkaidensa eli toiminnan maksajien suuntaan. Onkin ilo huomata, että Helsingin Sanomat numerossaan 19.4.2014; nostaa vireillä olevan ja Suomea koskevan ihmisoikeusselonteon lukijoidensa tietoisuuteen. Bravo!

* * * *

Päivitys 27.12.2014
Alkusyksyksi luvattu Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 on tullut kaikkien saataville. Selonteko on esitelty jo aiemmin poliittisen järjestelmämme edustajille. Kiitokset tästä alla olevasta vinkkaajalle.

Suomen ihmisoikeustilanne 2014 (virallinen versio)

Suomen ihmisoikeustilanne 2014 (virallinen versio)

Tästä 102-sivuinen ihmisoikeusselonteko .pdf – muodossa:
UM_2014_6_Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko_FI_netti_94862_Suomen ihmisoikeustilanne

HUOM!
Mikäli huomaat selonteossa mainintoja lakisääteisten vakuutusten piiristä, niin laita kohteliaimmin tämän artikkelin kommenttiosioon tietoa sivunumerosta ja aiheyhteydestä. Lämpimin kiitoksin.

* * * *

Kuten aina aikaisemminkin, niin valtio itse institutioineen valitsee, mitkä asiat se tunnustaa olevan pielessä ja lakien vastaisessa tilassa. Esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen suhteen Suomessa.

Johtavana mottona tuntuu olevan edelleen tämä:
Se mitä ei virallisen Suomen toimesta tunnusteta, niin sitä ei olemassakaan. Ja se mitä ei ole olemassakaan, niin sitä ei tarvitse korjata. Taikka korvata.

Joten matkaa rakenneuudistuksista suurimpaan on paljon jäljellä.

Lähtötilanteesta, Suomen suurin sanomalehti, Helsingin Sanomat, 27.2.2014, kiteytti suurimman rakenneuudistuksen tarpeen näin: ”Lainsäädäntövallan luovuttamista eduskunnalta ja ministeriöiltä korporaatioille kutsutaan korporatismiksi.”

Kun samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa ollaan jo fasismissa. Vielä, kun kuviossa ovat mukana samanhenkisyyttä huokuvat laillisuusvalvojat (kuten Finanssivalvonta, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan ihmisoikeuskeskus) niin ollaankin Suomessa ja finanssialan fasismissa.

Katsausta koko kuvaan esimerkiksi näistä kolmesta Suomi 2017 – linkistä:
1. Kukkosen listasta – Lue myös Korporatismi ja Harmaa valta
2. STM114:00/2009 TAU – Avoin Suomi 2014
3. OM/4/32/2006 VAKO – Vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä

Pohjoismaisillakin mittareilla mitattuna; Suomessa on siis vielä pitkä matka sellaiseen demokratiaan, jonka perustana on avoin ja puolueeton oikeuslaitos. Härskein kuvio on luotu lakisääteisten vakuutusten piiriin. Yli kaikkien totuttujen puolue-, aate-, etujärjestö- ja yhdistysrajojen!

Kova juttu olisikin, jos joku virallisista tiedotusvälineistämme uskaltaa tehdä vertailuajon yllä olevan virallisen selonteon ja siihen jo vuosien ajan tarjottujen epäkohtien välillä. Tarjoajina omasta mielestään erilaisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuneet Suomen kansalaiset. Suoraan tai erilaisten potilas- / kansalaisjärjestöjen kautta toimineina.

* * * *

1.5.2014 päivitys: Uusi Suomen ennätys (SE) kannanotoissa Ihmisoikeuselontekoon! 931 kappaletta! Katso lopussa olevat kannanotot leikkamattomina. Kiitokset kaikille äänensä kuulumaan laittaneille. Vain yhdessä toimien voimme olla enemmän.

"Ihmisoikeuskyselyn suosio yllätti oikeusministeriön - Verkkokyselyyn tullut yli 160 kannanottoa perusoikeuksien tilasta."

”Ihmisoikeuskyselyn suosio yllätti oikeusministeriön – Verkkokyselyyn tullut yli 160 kannanottoa perusoikeuksien tilasta.”

Lue koko artikkeli tästä HS – linkistä

1.5.2014 päivitys
On hienoa huomata, että oma vaatimaton kommentini; kerrankin, julkaistiin:

Katso aiheesta lisää - Aurinkokuningatar

Katso aiheesta lisää – Aurinkokuningatar Onko hän Pauliine Koskelo, Paula Risikko, Tuija Brax? Vai joku muu?

* * *

1.5.2014 päivitys
Kysely on sulkeutunut. 931 kannanottoa!

Laita Sinäkin äänesi kuulumaan! Sekä vinkkaa kyselystä, niin halutessasi, edelleen. Kiitoksin.

Laita Sinäkin äänesi kuulumaan! Sekä vinkkaa kyselystä, niin halutessasi, edelleen. Kiitoksin.

Ihmisoikeusselontekoon Otakantaa.fi sivustolla tästä Perus- ja ihmisoikeudet Suomessa – linkistä. Kysely on auki 30.4.2014 asti.

* * * *

Yksi aiemmista vastaavan tyyppisistä kyselyistä toteuttiin vuoden 2006 aikana. Eli kahdeksan (8) vuotta sitten. Mitä epäkohtia silloin tuli esille ja korjattiinko niitä?

Mikäli muistan oikein, niin tästä, edelleen ajankohtaisesta aiheesta ilmestyi myös kirjanen, joka lienee saatavissa oikeusministeriön kautta:

– Mitä kokemuksia sinulla on toteutumattomista oikeuksista? –

Keskustelu sulkeutui 31.5.2006

Vuosi 2007 on Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi. Suomessa toteutetaan teemavuoden merkeissä useita osahankkeita. Yksi niistä on ”Toteutumattomat oikeudet”.

Toteutumattomat oikeudet -hankkeen tavoitteena on tunnistaa syrjintää kokevien ryhmien näkökulmasta yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyviä pitkäaikaisia ongelmia ja herättää niistä julkista keskustelua.

YHDENVERTAISUUS-LAINSÄÄDÄNTÖÄ RUNSAASTI

Suomen perustuslain mukaan ”ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.

Yhdenvertaisuus koskee Suomen kansalaisia ja Suomessa asuvia ihmisiä. Perustuslain lisäksi yhdenvertaisuudesta on säädetty useissa muissa laeissa, muun muassa yhdenvertaisuuslaissa, laissa naisten ja miesten tasa-arvosta, työ- ja virkasuhdelainsäädännössä, sosiaali- ja terveyslainsäädännössä, laissa potilaan oikeuksista ja tiedonsaannista, kuntoutusta koskevassa lainsäädännössä, hallintolaissa, valtion virkamieslaissa, laissa kunnallisista viranhaltijoista, kielilaissa, saamen kielilaissa, koulutuslainsäädännössä, ulkomaalaislaissa, kotouttamislaissa ja ihmisoikeuksissa.

KERRO KOKEMUKSISTASI FOORUMILLA

Oikeusministeriö kartoittaa Suomen osahankkeen Toteutumattomat oikeudet.

Pitkäaikaisten ongelmien selvittäminen vaikuttaa lainsäädännön, viranomaisten toiminnan ja kansallisten rakenteiden kehittämiseen.

Tuntuuko Sinusta, että yhdenvertaisuus ei toteudu omalta kohdaltasi tai jonkun tuntemasi henkilön tai ryhmän kohdalta? Koetko syrjintää tai häirintää? Jos tuntuu, kerro kokemuksistasi tällä foorumilla.

Tähän keskusteluun toivotut kirjoitukset täydentävät järjestöjen antamaa kuvaa, joka muodostuu kuulemisten ja haastattelujen avulla.

Erityisen arvokasta aineistoa ovat parannusehdotukset. Keskustelun yhteenveto valmistuu heinäkuun alussa. Selvitys toteutumattomista oikeuksista valmistuu teemavuoden 2007 lopulla.

Hankkeesta vastaa:
Seppo Niemelä, projektijohtaja/projektledare, OM/JM

Keskusteluun johdattavat kysymykset:

1. Mitkä oikeudet eivät mielestäsi käytännössä toteudu?
2. Miten voidaan lisätä tietoa ja tietämystä oikeuksista?
3. Mitä parannusehdotuksia haluat esittää oikeuksien toteutumiseksi nykyistä paremmin?

Lähde: Otakantaa.fi

* * * *

Perus- ja ihmisoikeusaiheeseen sekä toteutumattomiin oikeuksiin liittyvänä on vireillä kolme isoa lakihanketta:

1.
Ministeri Risikon vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta pohtineen työryhmän neuvottelukunnan toimet.

Hakuavaimet avoimeen internetiin:
STM091:00/2012 eriävä mielipide
I Välittömästi toteutukseen laitettavat toimenpiteet
vakuutuslääkärijärjestelmä

2.
Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen. Ollut käynnissä koko 2000-luvun eli 14 vuotta. Nyt käynnissä vakuutusoikeuslain lausuntokierros, joka päättyy 14.4.2014 mennessä.

Hakuavaimet avoimeen internetiin:
OM/4/32/2006
OM016:00/2008
Velpe ry pdf

3.
Tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen eli TAU. Lausuntokierros lakiluonnokseen viety läpi vuoden vaihteessa. Nyt hallituksen esitystä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Hakuavaimet avoimeen internetiin:
STM114:00/2009 TAU
215105 Oikeutta vakuutetuille ryn lausunto
nelikantainen lainsäädäntömalli

* * * *

1.5.2014 päivitys
Kannanotoissa on yllättävän paljon ”” – merkinnällä varustettuja rivejä. Toivottavasti eivät ole merkkejä sensuroinnista? Tsekkaa, niin halutessasi, että pysyikö oma kannanottosi mukana?

Kannanotoissa valmistuu virallinen yhteenveto 30.6.2014, joten tämä on epävirallinen väliaikatalteenotto. Josta lupaan kantaa täyden poliittisen vastuun.

Tulosten tietolähde 1.5.2015

Tulosten tietolähde 1.5.2015 – Otakantaa.fi

Seuraavaksi välisäilöittyinä ja joukkoistamalla tehdyt kannanotot jaoteltuina kysymyksittäin ja sivutettuina. Tiedostomuotona liitteille on .pdf, jonka lukemiseen tarvitset ilmaisen Adoben Acrobat Reader – ohjelmiston. Jonka saat esimerkiksi tästä linkistä http://get.adobe.com/fi/reader/

Kyselyn ”Perus- ja ihmisoikeudet Suomessa -kysely ” tulokset 1.5.2014:

1.
Mikä on mielestäsi keskeisin perus- tai ihmisoikeushaaste Suomessa? Entä maailmanlaajuisesti? (vastauksia 931 kpl) – liitteen sivumäärä 75
Ota kantaa_PERUS-JA IHMISOIKEUDET_Oikeusministeriö_PERUSTUSLAKI_OIKEUSTURVA_30042014_TULOKSET 01052014_Mikä on mielestäsi keskeisin perus- tai ihmisoikeushaaste Suomessa_Entä maailmanlaajuisesti_vastauksia 931 kpl

2.
Onko perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa mielestäsi edistytty? Voit mainita esimerkkejä havainnoistasi. (vastauksia 931 kpl) – liitteen sivumäärä 62
Ota kantaa_PERUS-JA IHMISOIKEUDET_Oikeusministeriö_PERUSTUSLAKI_OIKEUSTURVA_30042014_TULOKSET 01052014_Onko perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa mielestäsi edistytty_Voit mainita esimerkkejä havainnoistasi_vastauksia 931 kpl

3.
Perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa on mielestäni: (vastauksia 931 kpl)
Voit halutessasi perustella vastausta: (vastauksia 931 kpl) – liitteen sivumäärä 54
Ota kantaa_PERUS-JA IHMISOIKEUDET_Oikeusministeriö_PERUSTUSLAKI_OIKEUSTURVA_30042014_TULOKSET 01052014_Perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa on mielestäni_vastauksia 931 kpl

4.
Kansainvälinen ihmisoikeustilanne on mielestäni: (vastauksia 931 kpl)
Voit halutessasi perustella vastausta: (vastauksia 931 kpl) – liitteen sivumäärä 44
Ota kantaa_PERUS-JA IHMISOIKEUDET_Oikeusministeriö_PERUSTUSLAKI_OIKEUSTURVA_30042014_TULOKSET 01052014_Kansainvälinen ihmisoikeustilanne on mielestäni_vastauksia 931 kpl

5.
Millaisin uusin tavoin perus- ja ihmisoikeuksia voisi edistää Suomessa ja/tai kansainvälisesti? Voit myös mainita esimerkkejä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä, joiden toivoisit saavan enemmän huomiota jatkossa. (vastauksia 931 kpl) – liitteen sivumäärä 78
Ota kantaa_PERUS-JA IHMISOIKEUDET_Oikeusministeriö_PERUSTUSLAKI_OIKEUSTURVA_30042014_TULOKSET 01052014_Millaisin uusin tavoin perus- ja ihmisoikeuksia voisi edistää Suomessa ja_tai kansainvälisesti_vastauksia 931 kpl

* * * *

Miten jatko etenee? Virallinen Suomi valitsee ne asiat viralliselle ihmisoikeusasioiden listalleen ne kannanotot tai niiden osat, jotka se hyväksyy ja tunnustaa todellisen Suomen kannanotoista. Muut häviävät sitten siihen kuuluisaan mustaan aukkoon.

* * * *

– Artikkeli täydentyy mahdollisesti sopivissa tilantein –

* * * *

Artikkelin linkit toiminnassa, julkaisun ja päivitysten hetkellä.

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne Avainsana(t): , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.