Korporatismi kovenee. Nyt myös EU-tasolla. Joukkoistaminen vastavoimaksi.

Muistakaa Pasiradion kaltaiset avoimet tiedonvälittäjät. Joukkoistaminen eli yleisöosallisuus tapahtuu myös kätevästi Pasiradion avoimilla aalloilla.

Mielestäni vaalirahoitusten avaaminen tulee saada käyntiin niin Suomessa kuin Euroopan unionin maissa. Koko 2000-luvun osalta. Nyt myös Euroopan tasolle levittäytyviä roskapankkeja ja omaisuuden uusjakoja unohtamatta. Katso linkit artikkelin lopusta.

– – – –
– – – –

Euroopan velkojen verkosto vetää Suomea ja suomalaisia kahta kautta kuumana hohkavaan EU:n ytimeen. Yksi tie on avoinna Suomen valtion ylivelkaannuttamisen kautta. Tämä tapahtuu vääjäämättä muun muassa vakausmekanismien ERVV ja EVM kautta, jotka ovat parlamentarismin ja siten laillisuusvalvonnan ulkopuolella. Avainsanana on Euroopan unionissakin tällä hetkellä harmaa hallinto ja sen kasvattaminen.

– Klikkaamalla artikkelin kuvakoosteita hiirelläsi, saat ne ruudullesi terävimpinä –

SAK:n jäsenet sitoutuvat roskapankki-ideaan? Pankkien voitot yksityisiä. Tappiot sosialisoidaan veronmaksajille!

Toinen tie EU:n ytimeen on auki loppusuoralla olevan perustuslaki ”uudistuksen” HE 60/2010 (LJL 3/2011) kautta. ”Uudistukset” avaavat Suomen leijonan vartioiman Suomen valtion takalaudan harmaalle hallinnolle myös EU:n suuntaan.

Hankalat kysymykset estetään tai jätetään vastaamatta.

Perustuslakikysymyksissä avoin ja julkinen keskustelu on edelleen käymättä. Muun muassa kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa suorat kysymykset päättäjille on yllä olevan Iltalehden artikkelin mukaan estetty. Eikä Eurooppatiedotuskaan suostu vastaamaan. Tuskin ammattikseen työtä tekeville näin pahoja unohduksia vahingossa tapahtuu…

Mihin suuntaan ja miten Suomea sekä suomalaisia ollaan nyt viemässä vieraan vallan alle selvinnee seuraavan puolen vuoden aikana.

Siksipä jo kertaalleen haudattu tulopoliittinen ratkaisu on valtaapitäville elintärkeä. Varsinkin kokoomukselle, sdp:lle ja vasemmistoliitolle. Keskitetyn tupo-ratkaisun (raamisopimus?) jälkeen ovat sdp:n, kokoomuksen ja vasemmistoliiton hallinnassa olevien ammattiliittojen kädet sidottu tiukkenevaan ja EU-tasolla kovenevaan korporatismiin. Aiheesta löytyy mielenkiintoista luettavaa netistä.

Hakusanatrioksi Olli Rehn korporatismi

Tästä Suomi 2017 – linkistä varoituksen sanoihin, jotka kristillisten meppi Sari Essayah kertoi Helsingissä 13.1.2011 järjestetyssä avoimessa EU-seminaarissa.

Suomalaista ja virallista uutiskynnystä hänen lausumansa eivät ylittäneet. Setelisolidaarisuus Suomessa on ennen kokemattoman kovalla tasolla.

PERUSTUSLAKI ”UUDISTUKSEN” HE 60/2010 (LJL 3/2011) MUSTAT AUKOT

Suomalainenkaan kansanvalta ei voi toimi, jos kansa ei tiedä mitä kaikkea sen vaaleilla valitut edustajat todellisuudessa touhuavat.

Tiesitkö jo tämän?

Suomi on varautunut luovuttamaan perustuslakiin tehtävällä “uudistuksella” itsemäärämisoikeuden kannalta merkittävimmän toimivallan eli talousasioiden päätäntävallan vieraisiin käsiin.

Eikä tässä kaikessa mielestäni mitään, jos tämä kaikki perustuisi avoimeen ja yhteisesti sovittuun päätökseen.

“Uudistetun” perustuslain 1§, 94§ ja 95§ koplaus sekä niiden todellinen vaikuttavuus ovat olleet sosiaalisessa mediassa (SM) vuoden 2010 keväästä alkaen voimallisesti esillä.

Taustaa avoimesta internetistäHE 60/2010 toimivalta

Perustuslakivaliokunta hyväksyi asian 12.10.2011 äänin 12-3.

“Uudistettu” perustuslaki HE 60/2010 eli eduskunnan sisäisessä asiakirjajärjestelmässä myös tunnuksella LJL 3/2011 hyväksyttäneen eduskunnassa lähipäivinä. Sixpackin ja käärepaperikeskustan äänillä.

Valtapuolueet ja valtamedia ovat kääntäneet huomion koko perustuslakiuudistuksen ajan presidentinvaltaoikeuksien kaventamiseen.


Näin perustuslain koplausta 1§, 94§ ja 95§ suhteen selittää perustuslakivaliokunta:
(Perustuslakivaliokunnan mietintö 3/2011 vp)

“Perustuslain täydellisyysperiaatteen toteuttamisen kannalta valiokunta pitää edelleen tärkeänä myös sitä, että Suomen jäsenyys Euroopan unionissa nimenomaisesti mainitaan perustuslain tekstissä.

Kuten valiokunta aiemmassa mietinnössään korosti, kyse on kuitenkin luonteeltaan toteavasta eikä millään tavoin oikeustilaa muuttavasta säännöksestä (ks. PeVM 9/2010 vp , s. 7-8).

Samalla valiokunta tähdentää, että perustuslain 94 §:ään lisättävä säännös toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle on soveltamisalaltaan yleinen eikä siis rajoitu vain Euroopan unionia koskeviin ratkaisuihin.

Kuten aiemmassa mietinnössä todetaan, muutoksella ei ole merkitystä hyväksymiseen tarvittavan määräenemmistön kannalta (ks. PeVM 9/2010 vp , s. 8/I).”

Ja näin perustuslakivaliokunnan mietintöön vastalauseen esittäneet kansan edustajat:

“VASTALAUSE

Perustelut

1, 94 ja 95 §

Mainintaa Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ei ole tarpeellista sisällyttää perustuslain 1 §:ään, joten mainita tulee jättää pois.

Lissabonin sopimuksen myötä Suomen EU-jäsenyyttä voidaan pitää kansainvälisenä sopimuksena, jonka Suomi voi koska tahansa irtisanoa eduskunnan enemmistön päätöksellä, joten EU-jäsenyyden pitämistä valtiollisena perusratkaisuna ei ole perusteltua, vaikka EU-jäsenyydellä onkin vaikutusta Suomen täysivaltaisuuteen.

EU-jäsenyyden mainitsemisella valtiosääntömme yhteydessä on sitä paitsi tulkinnallista potentiaalia ja maininta saattaisi yhdessä perustuslain pykäliin 94 ja 95 ehdotettujen muutosten kanssa antaa nykyistä väljemmät mahdollisuudet tulkita mm. toimivallan siirrot varsinkin Euroopan unionille siten, ettei niistä tarvitsisi päättää eduskunnassa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaan eduskunta voisi hyväksyä toimivallan siirrot äänten enemmistöllä tai päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Nykyisen perustuslain puitteissa muun muassa Lissabonin sopimuksen yhteydessä oli perusteltua esittää kanta, jonka mukaan sopimuksen hyväksymisestä olisi tullut päättää perustuslainsäätämisjärjestyksessä, tarvittaessa lakiehdotus kiireelliseksi julistaen.

Pykäliin 94 ja 95 ei tule tehdä ehdotettuja muutoksia, joilla entisestään helpotetaan toimivallan siirtoja Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle. Merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen muodossa valtiosäännönkin tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita.

Siksi tällaisista Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävistä toimivallan siirroista tulee säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslain 73 pykälän muodossa.”

Allekirjoittajina Helsingissä 12.10.2011 kansan edustajat Tom Packalén /ps, Vesa-Matti Saarakkala /ps, Pirkko Ruohonen-Lerner /ps.

– – – –
– – – –

Hienoa olisi, jos saisimme viimeinkin kuulla sen, että ovatko muut euromaat ja loput Euroopan unionin maat joutuneet kaikessa hiljaisuudessa muuttamaan perustuslakejaan vastaavasti? Miksi?

Ja niin kuin aina ennenkin. Olen mielläni tämän erittäin vakavan asiakokonaisuuden suhteen väärässä. Täysin väärässä.

Aurinko paistakoot, paikkansa pitävä tieto kulkekoot ja Suomen sisäiset Berliinin muurit murtukoot! Myös talousvallan väärinkäytön ympäriltä.

Pankkikriisin kautta tapahtuvan roskapankkien ja omaisuuden uusjaon suomenkielisiä linkkejä:

SYP1-SYP2 > Erikoinen SYP-projekti

Koiviston konklaavi > osana Koiviston ajan oikeuspolitiikkaa

Törkeä petos >  muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?

Linkit toiminnassa 2.9.2014 kello 20:01

* * * *

Joko koko kuvaa päivänvaloon ja kaikille tutuksi?

>>> Eduskuntavaalit 2015

Matkaa rakenneuudistuksista suurimpaan on paljon jäljellä.  Suomen suurin sanomalehti, Helsingin Sanomat, 27.2.2014, kiteytti suurimman rakenneuudistuksen tarpeen näin: ”Lainsäädäntövallan luovuttamista eduskunnalta ja ministeriöiltä korporaatioille kutsutaan korporatismiksi.”

Pohjoismaisillakin mittareilla mitattuna; Suomessa on vielä pitkä matka sellaiseen demokratiaan, jonka perustana on avoin ja puolueeton oikeuslaitos. Härskein kuvio on luotu lakisääteisten vakuutusten piiriin. Yli kaikkien totuttujen puolue-, aate-, etujärjestö- ja yhdistysrajojen!

Kun samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa ollaan jo fasismissa. Vielä, kun kuviossa ovat mukana samanhenkisyyttä huokuvat laillisuusvalvojat (kuten Finanssivalvonta, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan ihmisoikeuskeskus) niin ollaankin Suomessa ja finanssialan fasismissa.

 * * * *

Linkit tarkistettu ja korjattu 15.3.2022
Artikkeli liittyy muun muassa näihin aiheisiin:

Entiset pääministerit: Suomi Natoon!
– Julkaistu: 15 maaliskuun, 2022

Suomen Nato-jäsenyys 2020-luvulla
– Julkaistu: 9 maaliskuun, 2022

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): eurokupla, finanssikusetus, korporatismi, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.