Kafkamaisesti pompotetut

Yleltä 5.12.2022 tullut MOT – jakso nimeltään Long Covid kannattaa katsoa. Myös siihen liittyvät Yle Uutiset kannattaa lukea tarkasti. Kyse ei ole yksittäistapauksista. Etenkään sen tosiasian suhteen, miten muita työssään pitkäkestoisen ammattitaudin tai työtapaturman kohteeksi joutuneita Suomessa kohdellaan. Tässä MOT – jaksossa käsitellään työssään pitkäkestoisesti koronaan ja sen jälkitauteihin sairastuneiden terveydenhoidon ja opetusalan ammattilaisten tapauksia.

Katso jakso Yle Areenasta Long Covid ja lue Ylen uutinen Tarpeeksi korvattu

Yllä olevat Ylen linkit on luettu 12.12.2022. Toivottavasti Ylen MOT – toimitus avaa jaksossa esiintyneiden oman asiansa asiantuntijoiden; kuten Ari Kaukiainen ja Helena Liira, vakuutusalaan liittyviä sidonnaisuuksia ja heidän erilaisia roolejaan sekä ansio- ja pääomatulojen lähteitä tarkemmin. Näin vakuutusalan ison kuvan kytkentäkaaviot lähtevät hahmottumaan suurelle yleisölle tarkemmin.

Keitä kaikkia he edustavat isossa kuvassa ja kuinka monissa rooleissa toimien?

Toivottavasti ohjelmassa ja uutisessa mainitut, työssään long covidiin sairastuneet henkilöt ovat saaneet oikeus- ja neuvonta-apua työnantajiltaan sekä ammattijärjestöiltään Malli Antti Rinne mukaisesti, koska työmarkkinoiden edunvalvontajärjestöthän tätä kafkamaiselta ja vakuutusmafiamaiselta vaikuttavaa järjestelmää tosielämässä pyörittävät.

Niin lainsäädäntö -,
toimeenpano –
kuin
tuomiovallan alueilla.

Eli ei pölhömpi ratkaisu miljardien eurojen liiketoiminta-alueen pyörittämiselle. Vai mitä?

SISÄLLYSLUETTELO
Made In Finland – järjestelmä
Ruotsalainen vakuutuslääkärijärjestelmä tutuksi
Tako ja vakuutuslääketiede suomalaisille tutuiksi
Tietopyyntömalli Takoon
Tietopyyntömalli Fenniaan
Tietopyyntömalli Protector Vakuutukseen
Korkeimman oikeuden ennakkopäätös
Viimeisen työnantajan riskin poistaminen
Hallituskauden 2019 – 2023 ”saavutukset”

MADE IN FINLAND – JÄRJESTELMÄ
Nykyisen kafkamaisen ja vakuutusmafiamaisen järjestelmän menestys vakuutus- ja finanssialan kannalta tarkasteltuna jatkuu, ellei sitten ison kuvan tilanteesta avoimesti esitetty ”Tule apuun EU! Tai joku muu?” – avunpyyntö taikka joku kattava suomalaisille ja/tai Euroopan unionin laillisuusvalvojille tehty kantelu potkaise järjestelmän täysremonttia käyntiin. Sellaisella laillisuusvalvojien hallussa olevalla vipuvarrella, että valmista tulee ennen vuotta 2030. Valtakunnan korkeimpien päättäjien joutuessa myös kattavaan läpivalaisuun, jolloin myös suomalaisten tiedotusvälineiden uskottavuus punnitaan.

Long Covid – ohjelmassa esiteltyjen henkilöiden ammattitautitapaukset ovat surullisia, mutta toivottavasti he saavat oikea-aikaisesti sen neuvonta- ja oikeusavun, joka vastaavissa tapauksissa tarvitaan. Muuten heidätkin siirretään alempien korvausjärjestelmien piiriin, joilla on koko loppuelämää varjostavat seuraukset.

On tärkeää huomata, että ison kuvan tarkastelussa sama kafkamainen kuvio toistuu! Aiemmin vastaavat; ilman tosiasiallisia perusteluja jääneet, katkaisumenettelyt ammattitautikorvauksista ovat osuneet, varovasti arvioituina, kymmenien tuhansien työssään ammattitautiin sairastuneiden kohdalle. Niin kuin sisäilmamyrkyistä; kuten homeet, pöly, asbesti ja kemikaalit sekä työssään melusta ja tärinästä sairastuneiden kohdalle on aiemmin tapahtunut.

RUOTSALAINEN VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄ TUTUKSI
Pienelle huomiolle Suomessa on jäänyt se, että yhtymäkohdat ruotsalaiseen vakuutuslääkärijärjestelmään ovat hämmästyttävän yhtäläiset.

Mielenkiintoista olisikin tietää, että uiko ruotsalainen vakuutuslääkärijärjestelmä salakavalasti Suomeen? Vai onnistuivatko suomalaiset viemään kehittämänsä suomalaisen vakuutuslääkärijärjestelmän Ruotsiin?

Noihin kysymyksiin vastauksia odotellessa verorahoilla toimiva Yle voisi laittaa Ruotsiin toivomuksen siitä, että nämä Ruotsin vakuutuslääkärijärjestelmästä kertovat Ruotsin Ylen eli SVT – jaksot saadaan suomalaisten tehokatseluun vuoden 2023 ajaksi Yle Areenaan.

Samaan aikaan SVT ja Yle voivat aloittaa yhteistyön siitä, että vakuutuslääketiede ja sen harjoittajien sidonnaisuudet sekä eturistiriidat saadaan tunnetuiksi, niin Ruotsissa kuin Suomessa.

Sitten siirrytään tässä kafkamaisessa suomalaisten pompotus aiheessa eteenpäin.

TAKO JA VAKUUTUSLÄÄKETIEDE SUOMALAISILLE TUTUIKSI
Ennen seuraavia eduskuntavaaleja on hyvä aika tehdä vakuutuslääketieteen kehto eli Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) suomalaisille tutuksi. Sehän toimii isossa vakuutusalan yhteenliittymässä Helsingissä. Tällä hetkellä Helsingin Ruoholahdessa.

Tapaturmavakuutuskeskus on sen sateenvarjo, jonka suojista näitäkin tuoreen Ylen MOT – ohjelman korvausasioita linjataan. Vakuutusyhtiöistä aina vakuutusoikeuteen asti. Aikaisemmalta nimeltään tuon instanssi tunnettiin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) – nimellä.

Kirjallisesti ja suljetusti toimivan vakuutusoikeusjärjestelmän menestys on perustunut siihen, että sen pesukoneen sisälle joutunut yksittäinen henkilö jaksaa taistella noin 5-10 vuotta, jonka jälkeen on seuraavien yrittäjien vuoro. Kyseessä on taitavasti ja härskisti luotu rahasampo vakuutusyhtiöille.

Joten tässä tulee muutamia tietopyyntöpohjia, joita voi vapaasti parannella ja muuttaa omaan tapaukseen sopivammiksi. Asianomaisjulkisia tietoja kannattaa kysyä aina jokaisen sellaisen päätöksen jälkeen, joka askarruttaa omaa mieltä ja ei sisällä tosiasiallisia perusteluita.

Tietojen saamisen avulla jokainen vakuutustaisteluihin joutunut suomalainen voi pysyä kärryillä siitä, miten omalle kohdalle osunut osittain tai kokonaan hylkäävä päätös on rakennettu. Ja ketkä henkilöt ovat tosiasiallisen päätöksen tehneet.

Sen jälkeen on joutuisampaa pyytää oikeusapua esimerkiksi omalta ammattijärjestöltä tai sen keskusjärjestöltä. Myös julkisen oikeusavun ja oman oikeusturvavakuutuksen mahdollisuus kannattaa ammattitauti- ja työtapaturma-asioissa selvittää. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valitusprosessia mukaan otettu, asiansa osaava lakimies säästää hermoja ja rahaa.

Sitten lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan ison kuvan avaamisessa eteenpäin.

Yllättävää huomata vuoden 2022 lopussa, että jo yli 10 vuotta sitten tehdyistä ehdotuksista huolimatta, nämä kohta seuraavat tietopyyntömallit eivät ole ilmestyneet sosiaali- ja terveysministeriön; Kelan taikka työnantaja- ja työntekijäpuolen ammattijärjestöjen taikka niiden keskusjärjestöjen neuvontasivuille, jotka käsittelevät lakisääteisiä vakuutuksia ja sosiaaliturvaa.

Tiesitkö jo aiheesta tämän?

Vakuutuksia ja sosiaaliturvaa koskevien asioiden käsittelyssä kaikkiin sellaisiin korvausasioihin, jotka sisältävät lääketieteellisten asioiden selvittelyä, niin niiden ratkaisuun tulee saada kannanotto vakuutuslääkäriltä, jota myös kutsutaan vakuutusalan kukkaiskielellä asiantuntijalääkäriksi. Hyvä tietopaketti aiheesta löytyy Vakuutuslääketieteellinen arvio Kelassa – artikkelista.

Vakuutuslääkäreitä koskevaa perustietoa tarvitaan edelleen paljon. Pahimmillaan vakuutettu/potilas menee tietämättään omassa sairaus- ja/tai vamma-asiassa myös vakuutuslääkärinä toimivan lääkärin vastaanotolle. Tällöin saattaa tapahtua niin, että vastaanotolla suullisesti sanotut ja tutkimuksissa todetut yksityiskohdat ”jäävät” lääkärinlausunnosta pois. Tai ne muotoutuvat vakuutusyhtiölle suosiollisempaan suuntaan. Siksi seuraavien asianomaisjulkisten tietojen hankinta kuuluu jatkossa kaikkien suomalaisten perustaitoihin.

TIETOPYYNTÖMALLI TAKOON
MOT – ohjelmassa esitellyssä Long Covid – ammattitautitapauksen kaltaisessa hylkäävän päätöksen tilanteessa kannattaa laittaa ensin tietopyyntö tapaturma-asiain korvauslautakuntaan (TAKO), jonka yksi ohjaava taho on suurelle yleisölle tuntemattomampi työ- ja elinkeinoministeriö TEM).

Takon vakuutuslääkärit? Sidonnaisuudet? Multiroolit? Eturistiriidat?

Tuohon tietopyyntöön vastauksen saamista odotellessa kannattaa laittaa myös tietopyyntö omaan ammattitautia käsittelevään ja hylkäävän päätöksen antaneeseen vakuutusyhtiöön. Mikäli asianomaisjulkisten tietojen saamisessa tulee vastaan ongelmia, niin kannattaa kysyä neuvoa tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Tietopyynnön perään kannattaa kysellä aktiivisesti, koska lakiin perustuva valitusaika (30+7 päivää) kuluu maallikon kannalta katsottuna erittäin nopeasti. Varsinkin, kun vastassa ovat ammatikseen valitusten käsittelyä tekevät vakuutuslakimiehet ja -lääkärit sekä korvauskäsittelijät.

TIETOPYYNTÖMALLI FENNIAAN
Joten tässä tietopyyntömallit MOT:n Long Covid – ohjelmassa mainituille vakuutusyhtiöille.

Ensin aakkosjärjestyksen mukaisesti vakuutusyhtiö Fennia.

Fennian vakuutuslääkärit? Sidonnaisuudet? Multiroolit Eturistiriidat?

Muista varmistaa tietopyyntösi perille meno ja valvoa siinä pyydettyjen tietojen viivytyksetöntä toimitusta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

TIETOPYYNTÖMALLI PROTECTOR VAKUUTUKSEEN
Sitten suurelle yleisölle tuntemattomampi Protector Vakuutus.

Protector Vakuutuksen vakuutuslääkärit? Sidonnaisuudet? Multiroolit? Eturistiriidat?

Muista varmistaa tietopyyntösi perille meno ja valvoa siinä pyydettyjen tietojen viivytyksetöntä toimitusta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Toivottavasti mainosrahoituksesta vapaa Yle tekee kokonaisvaltaisen kartoituksen siitä, missä kaikkialla ja miten monissa rooleissa suomalaiset vakuutuslääkärit toimivat? Korkeimman hallituksen vuosikirjapäätös KHO:2014:83 antaa tuohon tutkivan journalismin työhön tarvittavan selkärangan. Muun muassa tietopyyntöjen tekemiselle. Myös vakuutuslakimiehinä toimivien päivänvaloon saamisen suhteen.

Eikä tuossa kaikki.

KORKEIMMAN OIKEUDEN ENNAKKOPÄÄTÖS
Tiesitkö jo tämän? Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen (KKO:2006:104 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen purkaminen) mukaisesti, yli vuoden sairauslomalla olleen työntekijän työsuhde voidaan purkaa.

Kyseinen korkeimman oikeuden päätös .pdf – versiona (8 A4-sivua). Ole hyvä.

Aiheesta kiinnostuneiden on hyvä tiedostaa, että silloin kun korkein oikeus katsoo tarpeelliseksi saada työnsä sujumaan, niin tarvittavat lainsäädännön korjaukset tapahtuvat nopeasti. Kokoomuksen oikeusministerinä vuosina 2017 – 2019 toiminut, kansanedustaja Antti Häkkänen kykenee kertomaan Korkein oikeus lainsäädäntötoimissa – aiheesta tarkemmin.

Eikä tuossa vielä kaikki.

VIIMEISEN TYÖNANTAJAN RISKIN POISTAMINEN
Vuonna 2007 keskusteluissa oli viimeisen työnantajan riskin poistaminen. Muuten yli vuoden sairaana olleen työntekijän työelämään paluu oli tuolloin käytännössä mahdotonta. Varsinkin, jos ennen sairastumista tai vammautumista voimassa ollut työsuhde oli purettu sairauden tai vamman takia. Syynä esimerkiksi se, ettei työnantaja pystynyt tarjoamaan sellaista työtä, joka sopisi muuttuneeseen terveystilanteeseen.

Lainaus alkaa.
”Heikki Taimio: Onko perusturvan uudistamiskomitea perusturvan parantaja vai paineen purkaja? – Kelan yhteiskuntatutkimuksen päällikkö Jouko Kajanojan haastattelu”

Perusturvassa on paljon puutteita
Nykyinen sosiaaliturva ja jopa perusturva on melkoinen tilkkutäkki: etuuksia ja niitä sääteleviä lakeja ja muita säädöksiä on paljon, ja koko järjestelmä on erittäin monimutkainen.

Miten luonnehtisit tätä viidakkoa ja mikä siinä on se varsinainen ongelma?
”Siellä on typeryyksiä, jotka pitäisi purkaa.

Etuuksia ei ole aina sovitettu yhteen, eikä ole aina voitukaan, kun niitä on tullut vähitellen.

Esimerkiksi usein ei löydy mitään johdonmukaista perustetta sille, miksi asiat on määritelty eri tavoin eri etuuksissa.

Seurauksena on hankala toimeenpano.”

Voitko mainita jonkun erityisen räikeän esimerkin?
”Jos olet ollut 300 päivää sairaana samasta syystä, niin silloin loppuu sairauspäivärahan maksaminen.

Sitten työkyvyttömyyseläkehakemuksesi hylätään. Sen jälkeen olet spitaalinen työmarkkinoilla.

Ensinnäkään sinua ei tahdota ottaa työttömäksi työnhakijaksi, koska olet sairas.

Jos työnantaja palkkaa sinut, ja sairastut siihen samaan sairauteen, josta jo olit 300 päivää sairauslomalla, niin Kela ei korvaa sairauspäivärahaa työnantajalle, vaan sairauden kulut menevät työnantajan piikkiin.

Tämähän aiheuttaa sen, etteivät työnantajat suin surminkaan palkkaa sinua. Ihmisiä joutuu kohtuuttomaan asemaan.

Sairailla ei ole joukkovoimaa.”

Lainaus loppuu.
Lähde: Talous & Yhteiskunta 4/2007 – Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitos

Aiheesta kattavammin, muun muassa Suomi 2017 verkoston blogin Mobiiliflaijeri –
ja Uutislukitus – sarjoissa.

HALLITUSKAUDEN 2019 – 2023 ”SAAVUTUKSET”
Toivottavasti näistä asianomaisjulkisten tietojen tietopyyntömalleista ja sen ympärille kytkeytyvistä lisätiedoista on nuoremmille sukupolville apua, koska demarileirin pääministeri Rinteen/Marinin hallitus tyrmäsi nämä Suomi 2017 verkoston 10.7.2020 esittämät korjausehdotukset vakuutuslääkäreitä koskevaan lainsäädäntöön (STM140:00/2019).

Eikä tuossa kaikki.

Rohkeampia perustuslakiin ja Oikeusvaltio Suomi 2017 – faktoihin nojaavia päättäjiä, sanktiovoimaa omaavia laillisuusvalvojia ja todellisen ison kuvan näistä asioista paljastavia sekä työnsä niiden jälkeen säilyttäviä pohjoismaisia toimittajia odotellessa.

Eikä tuossa vielä kaikki.

Ja, jos tiedossa olevia perustuslain vastaisuuksia ja julkisen vallankäytön väärinkäytöksiä  ei haluta kitkeä Suomesta pois, niin tulisiko sitten vain nykymeno laillistaa?

Koska äänestämällä näihin ongelmakohtiin ei voi vaikuttaa. Sen tietävät jo kaikki 2007, 2011, 2015 ja 2019 protesti-/populistipuolue perussuomalaisia uskollisesti äänestäneet. Muita eduskuntapuolueita uskollisesti äänestäneitä ja heidän toimiinsa näissä asioissa pettyneitä unohtamatta.

Käykää kuiteinkin sankoin joukoin tapaamassa kansanedustajaehdokkaita kasvokkain ja kysymässä suoraan Teitä kiinnostavista asioista. Sekä nauttikaa puhtaalla omatunnolla verovaroista kustannetulla puoluetuella maksetuista kahveista ja lihamakkaroista. Teetä, kaakaota ja kasvismakkaroita väheksymättä. Vaikka useampaan kertaan ja puhtaalla omatunnolla.

Lopuksi.

Hyvää joulunaikaa 2022 ja uutta vuotta 2023!


* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, populismi, populisti, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.