Tapaturmavakuutuskeskus

Hyvää alkanutta vuotta 2020! Toivottavasti vuoteen 2030 mennessä kirjallisesti ja suljetusti toimivien vakuutuslääkäri-, vakuutuslakimies- ja vakuutusoikeusjärjestelmien perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, eurooppaoikeuden ja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen vastaisuudet on viimein saatu kitkettyä pois suomalaisten arkielämästä. Toiveikas hymiö.

Hyvänä johtoajatuksena toimii tämä Suomen 2019 EU-puheenjohtajuuskauden oikeusvaltioasioiden pääteema: ”Oikeusvaltioperiaatteen ytimessä ovat riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet.” Lähde: EU2019FI/ fi/ Ohjelma ja teemat/ Arvot ja oikeusvaltioperiaate/

Tällä hetkellä esimerkiksi tämän bloggauksen pääaiheena olevan Tapaturmavakuutuskeskuksen toiminta perustuu siinä mukana olevien itsensä kirjoittamiin lakeihin ja suomalaiseen mafiamaiseen On Sovittu Että (OSE) – kolmikantamalliin, jonka avaamiseen ja täysremontointiin liittyvät kolme avainkysymystä löytyvät oheisesta mobiiliflaijerista.

Suomessa saa kysyä vapaasti, mutta vastauksia joutuu odottamaan.

Toivotaan, että vuosi 2020 tuo vastaukset noihin mobiiliflaijerin kysymyksiin. Joita on odotettu 2000-luvun alusta alkaen.

SISÄLLYSLUETTELO
Vakuutuslääkärijärjestelmän tilanteista 2014
Tapaturmavakuutuskeskus ja toimeenpanovalta
Yleisöluento vakuutuslääkärin roolista
Kateissa olevat EIT-asiakirjat
Linkit 27.1.2020 yleisöluennon aiheeseen

Tämän bloggauksen asioissa on hyvä muistaa tämä.

Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN TILANTEISTA 2014
Aihe oli kuumasti esillä vuonna 2014, jolloin Soste ry sekä sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät vakuutuslääkärijärjestelmä aiheen tiimoilta aamupäiväseminaarin. Paikkana oli Cafe Piritta, Helsingissä ja ajankohta oli 21.5.2014. Kyseessä oli jatkoa vuonna 2013 toimineelle vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuuttaa kehittäneelle työryhmälle

Lisätietoa työryhmästä avoimesta internetistä:
STM091:00/2012 eriävä mielipide

Tuo 21.5.2014 tilaisuus oli; ensisijaisesti kansalais- ja potilasjärjestöjen edustajille eli ammattikseen järjestöissä työtä tekeville tarkoitettu tilaisuus. Se lähetettiin myös suorana netissä. Katselijat saivat esittää myös kommentteja ja esittää yleisökysymyksiä. Esimerkiksi Twitterissä.

Jostain syystä yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä tilaisuus ei ylittänyt suomalaista uutiskynnystä.

Jos tuon kohta seuraavan Tapaturmavakuutuskeskuksen järjestämä 27.1.2020 ”Vakuutuslääkärin rooli työtapaturman korvauskäsittelyssä” – yleisöluennon asiat ja aiheen iso kuva kiinnostavat Sinua, niin tästä linkistä saat hyvää taustatietoa.

”Vakuutuslääkärijärjestelmästä”
– keskiviikkona, toukokuuta 14, 2014

”Sosiaali- ja terveysministerin Paula Risikon/kok. vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta kehittäneen työryhmän tiimoilta on ollut 21.1.2014 jälkeen hiljaista. Tuolloin julkaistiin työryhmän loppuraportti, johon eriävän mielipiteensä jätti Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry. Tiedotusvälineet uutisoivat aiheesta tuolloin, ilahduttavan monipuolisesti ja laajasti. Tästä > linkistä – tammikuun 2014 tilanteisiin ja tunnelmiin.

Joten tapahtunut tammikuun 2014 jälkeen. Jatkotoimenpiteitä hoitamaan ja koordinoimaan piti ministeri Risikon lupausten mukaan tulla; samojen osapuolten kuin työryhmässä oli, muodostama neuvottelukunta.

Neuvottelukuntaa ei perustettukkaan! Joten on syytä tehdä vakuutettujen/potilaiden näkökulmasta tilannekatsaus. Epävirallisesti tietenkin. Eräänlainen vuoden 2014 kärkiteemojen TOP 10.”

Lue lisää Oikeusturvan ajankuva blogista:
https://ajankuva.blogspot.com/2014/05/vakuutuslaakarijarjestelmasta.html

Eikä tuossa kaikki.

Tuo ministeri Risikon lupaama työryhmä perustettiin lopulta. Minkälaisin lopputulemin? Sekin jäi jostain suomalaiseen uutiseteiseen.

Lisätietoa tuosta avoimesta internetistä:
STM047:00/2014 Räty

Vuonna 2014 oli kokoomuksen vuoro ajaa vakuutusalan ylivertaista asemaa uhkaavien lakien korjaushankkeet sivuraiteille. Tyylikkään härkisti he sen pääministeri Stubbin johdolla tekivätkin. Esimerkiksi yli seitsemän vuotta vireillä ollut tapaturma- ja ammattitautilain ”uudistaminen” pysyvästi sivuraiteelle.

TAPATURMAVAKUUTUSKESKUS JA TOIMEENPANOVALTA
Vuonna 2015 kaikessa hiljaisuudessa voimaansaatettua ”uudistettua” tapaturma- ja ammattitautilakia toimeenpaneva sekä koordinoiva Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on monelle suomalaiselle tuntematon organisaatio. Sen alaisuudessa linjataan työtapaturma- ja ammattitautilain korvauskäytännöt aina vakuutusoikeuteen asti. Joten niin sanottu puolueeton muutoksenhaku korvauspäätöksiin on vain kafkamaista ja hitaasti etenevää paperiteatteria, jossa pääroolissa vuositasolla pyörivät satojen miljoonien eurojen korvausvastuut.

Onkin upeaa, että Tapaturmavakuutuskeskus järjestää 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi kolme yleisöluentoa, joista ensimmäinen järjestetään tammikuun lopussa, josta lisätietoa hetken päästä.

Tapaturmavakuutuskeskus tullee pikku hiljaa tutummaksi suurelle yleisölle. Varsinkin, kun ja jos 3.6.2019 hallitusohjelmaan sivulle 150 kirjattu vakuutuslääkärijärjestelmän täysremontti etenee kirjauksen lupausten mukaisesti maaliin asti. Jolloin pitkään päättäjienkin tiedossa olleet epäkohdat tullaan korjaamaan hallituksen antamilla lakiesityksillä, jotka ovat eduskunnan käsitellyssä kevään 2020 aikana!

YLEISÖLUENTO VAKUUTUSLÄÄKÄRIN ROOLISTA
Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin sekä niistä johtuviin korvauskiistoihin liittyen, Tapaturmavakuutuskeskus kutsuu suomalaisia Helsinkiin. Kyseessä on harvinainen ”Vakuutuslääkärin rooli työtapaturman korvauskäsittelyssä” – yleisöluento 27.1.2020 Tapaturmavakuutuskeskuksen järjestämänä.

Toivottavasti mahdollisimman moni omakohtaista kokemusta omaava pääsee osallistumaan yleisöluentoon. Kuuntelemaan, keskustelemaan ja verkostumaan.

Huomaathan sen, että ilmoittautuminen pitää tehdä 22.1.2020 klo 16.00 mennessä Se tapahtuu tapaturmavakuutuskeskuksen nettisivulta (https://www.tvk.fi/) löytyvän ilmoittautumislinkin kautta.

Myös vakuutuslakimiehen rooli korvauskäsittelyssä tutuksi!

Osallistujille tiedoksi, että yleisöluennon lopussa olevaan keskustelua osuuteen liittyviä yleisökysymyksiä kannattaa miettiä etukäteen. Kirjoittaa ne puhtaaksi ja varustaa omilla yhteystiedoilla.

Yleisökeskusteluaikaa on aina rajallisesti ja kaikki eivät pääse kysymään. Näin voitaneen sopia jo näin ennakkoon, että Tapaturmavakuutuskeskus kirjaa ja julkistaa kaikki tilaisuudessa suullisesti sekä kirjallisesti esitetyt ja jätetyt kysymykset. Sekä antaa niihin nettisivuillaan, helmikuun 2020 aikana, kirjalliset vastaukset, joihin ohjaavat linkit jaetaan myös Tapaturmavakuutuskeskuksen some-kanavilla.

Näin toimien luottamus koko vakuutusjärjestelmän hyväksyttävyyttä (legimiteetti) kohtaan saattaa lähteä hiljalleen parantumaan, kun nähdään, että kaikkien aiheesta kiinnostuneiden kysymyksiin vastataan.

KATEISSA OLEVAT EIT ASIAKIRJAT
Tieto lisää tuskaa, mutta se kannattaa kyllä näissä asioissa aina ottaa. Toivottavasti tähän 27.01.2020 yleisöluennon pääkysymykseksi hyvin sopivaan aiheeseen; saadaan viimein vastaus.

Miten voi olla mahdollista, että tuomioistuinkäsittelyn toinen osapuoli rahoittaa tuomioistuimen vuosittaiset kustannukset ja istuttaa omat henkilönsä ratkaisukokoonpanoihin?

Linkki vakuutusoikeusjärjestelmän lakien vastaisuuksiin.

Joten tämä Suomen 2019 EU-puheenjohtajuuskauden pääteema ei toteudu ainakaan Suomessa! ”Oikeusvaltioperiaatteen ytimessä ovat riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet.” Lähde: EU2019FI/ fi/ Ohjelma ja teemat/ Arvot ja oikeusvaltioperiaate/

Sen verran selvisi aikanaan, että vastuussa olevasta sosiaali- ja terveysministeriöstä ei löydy mitään asiakirjoja, jotka todistavat tuon EIT-hyväksynnän. Ei löytynyt edes tietoa siitä, ketkä, missä, milloin ja miten toimien lupaa Suomesta kysyivät? Sekä kuka tai ketkä tuon hyväksynnän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta (EIT) antoivat?

Yllättävää on ollut huomata, ettei tämä(kään) mafiamaisesti toimivan järjestelmän ytimeen osuva epäkohdan selvittäminen ja julkistaminen kiinnosta jostain ihmeen syystä tiedotusvälineitä. Vaan toivottavasti nuoremman sukupolven toimittajat uskaltavat paremmin. Viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Toiveikas hymiö.

LINKIT 27.1.2020 YLEISÖLUENNON AIHEESEEN
Jos aiheen iso kuva kiinnostaa myös Sinua, niin tässä tulevat tuossa Tapaturmavakuutuskeskuksen ”Vakuutuslääkärin rooli työtapaturman korvauskäsittelyssä” – kutsussa mainitut linkit. Ole hyvä.

Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta
– Julkaistu 30 lokakuun, 2019

Kyseessä on jo kolmas vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä neuvottelukunta/työryhmä 2013 -2020. Missä löytyvät vakuutettujen/potilaiden ja vakuutusalan puutelistat, joidenka mukaan vakuutuslääkärijärjestelmän korjauksista neuvotellaan?

#OnSovittuEttä #Suomi100oikeusvaltio
– Julkaistu 1 joulukuun, 2017

Tuosta bloggauksesta löytyy, muun muassa perustuslain vastaisesti sekä kirjallisesti ja suljetusti toimiva, vakuutusoikeusjärjestelmä purettuna kaavioksi. Varustettuna kaaviota selventävällä tekstiselosteella. Mikseivät laillisuusvalvojat(kaan) uskalla toimia?

Korkein hallinto – oikeus | Osat 1/5 – 5/5
– Julkaistu 20 joulukuun, 2015

Nyt vuonna 2020 on tärkeää ottaa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös vuodelta 2014 skannaukseen. Sen mukaan vakuutuslääkäritiedot ovat julkisia. Myös oikeusprosesseissa vakiolausunnon antajina ja vakiotodistajina toimivien lääkäreiden suhteen. Miksi siis, vakuutusyhtiöt eivät ole vieläkään julkaisseet vakuutuslääkäriensä tietoja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen velvoitteiden mukaisesti?

Aika näyttää, minkälaiseksi 2020-luku muodostuu suomalaisille, esimerkiksi noiden linkkien takaa löytyvien, päättäjilläkin pitkään tiedossa olleiden Suomen sisäisten Berliinin muurien kaatamisen suhteen. Mielenkiintoista kuulla ja seurata, että uskaltaako edes eduskunnan nuorin eduskuntapuolue eli Liike Nyt tehdä asian korjaamisen suhteen mitään? Jos uskaltaa, niin mitä ja milloin? Toiveikas hymiö.

* * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, korporatismi, mediasensuuri, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.