Uutislukitus 9

Suomi 2017 verkoston Uutislukitus – sarjan avulla meidän kaikkien oikeusvaltioperiaatteista kiinnostuneiden on helpompi hahmottaa lakisääteisten sosiaalivakuutusten isoa kuvaa. Kuten esimerkiksi, kirjallisesti ja suljetusti toimivia vakuutuslääkäri – , vakuutusoikeus – ja vakuutuslakimiesjärjestelmiä. Esimerkiksi näistä asioista: 1. Mitä tiedotusvälineissä on aiemmin kyseisistä asioista puhuttu? 2. Minkälaisia suullisia lupauksia korjaavista toimenpiteistä on vuosien ja vuosikymmenten varrella annettu? 3. Miten päättäjät näkevät lakisääteisesti vakuutettujen pitkäkestoisesti omassa tosielämässään kohtaamat kafkamaiset kyykytykset?

Aiemmin Uutislukitus – sarjassa ilmestyneet artikkelit löydät tästä linkistä. Tutustu niihin kaikessa rauhassa ja laita tietoa eteenpäin omissa verkostoissasi, sillä vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Lämmin kiitos avustasi.

Tässä Uutislukitus – sarjan artikkelissa muutamia tärkeitä tietoja siitä, miksi työnantajat kaihtavat vanhempien työntekijöiden palkkaamista? Kuin myös sellaisten itselleen tuntemattomien työttömien työntekijöiden palkkaamista, jotka vakuutus- tai eläkeyhtiö tai Kela ovat tehneet; tosiasiallisesti perustelemattomilla, päätöksillään työkykyisiksi. Jolloin tuo työkyky on olemassa vain paperilla. Asiassa on kysymys rahasta. Isosta sellaisesta ja tässä tapauksessa uudelle työnantajalle kohdistuvasta.

Monesti haastattelujen pihvi löytyy vasta ison kuvan analyyseissä.

Ja sitten tämän kertaisen Uutislukitus- sarjan kuvakoosteen osuudet tekstiksi purettuina:

”Lähes viidennes kokenut ikäsyrjintää työelämässä – vain harva ilmoittaa eteenpäin”
– 18.6.2018 Antti Mälkonen MTV uutiset

Syrjintää työnhaussa ja rekrytointivaiheissa.

MTV uutiset 18.6.2018, toimittaja Antti Mälkönen, aikajanan 1.38 –
”…Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) mukaan työkyvyttömyyseläkkeiden kustannusten jakaminen olisi konkreettinen toimi, jolla ikääntyneiden työntekijöiden työllisyyttä voitaisiin kohentaa.”

Vesa Rantahalvari, johtava asiantuntija, EK:
”Jos työnantaja palkkaa varttuneen työntekijän, lähellä eläkeikää olevan työntekijän, niin tällaisen työntekijän työkyvyttömyyseläke ei olisi yksittäisen työnantajan vastuulla. Vaan se poolattaisiin suuremman joukon työnantajien kesken.

Tämä omavastuutekniikka, joka meillä nyt on, valitettavasti syrjii varttuneita työntekijöitä ja tämän tekniikan muuttamisella me voitaisiin pienentää tätä ongelmaa.”

Eli viimeisen työnantajan taloudellinen riski saattaa; yksittäisen uuden työntekijän kohdalla, joka joutuukin vakuutusalan työkykypäätöksestä huolimatta; jäämään ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, olla 200 000 euron ja 600 000 euron haarukassa. Riippuen kyseisen työntekijän aiemmasta vuosipalkasta ja iästä.

Hitaasti tämänkin tiedossa olevan epäkohdan korjaaminen etenee. Tässä kohteliaimmin ja varmistuksena vakuutusmaksuvaikutus poiminta Helsingin Sanomista koskien työeläkejärjestelmää:

– Yritykset haluavat vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä –
Tavoitteena miljoonien eurojen säästöt ja hyvinvoivat työntekijät
Toimittaja Pauliina Pulkkinen HS

”Yritykset haluavat vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle lähtevien työntekijöiden määrää, koska varhainen eläke tulee kalliiksi. Työeläkeyhtiö Ilmarinen on laskenut, että keskimääräinen työkyvyttömyyseläke maksaa 190 000 euroa.

Käytännössä tämä summa jää suurelle yritykselle maksettavaksi, pienten yritysten omavastuu on vähäisempi.” Lähde: Helsingin Sanomat – 27.6.2007

Lisätietoa tästä aiheesta avoimesta internetistä hakusanoilla:
vakuutussopimus vakuutusmaksuvaikutus
vakuutusoikeus vakuutusmaksuvaikutus

VANHEMMAN SUKUPOLVEN TIEDONSIIRTO NUOREMMILLE
Toivottavasti kafkamaisiin kyykytyksiin ja vakuutustaisteluihin ilman omaa syytään juuttuneet nuoremmat sukupolvet ottavat itselleen tärkeitä lehtileikkeitä, digiuutisia,  tv- ja radio-ohjelmia talteen. Niin tallenteille kuin tekstiksi purettuina ja analysoinnin jälkeen, niitä sosiaalisen median kanavilla niitä omissa verkostoissa edelleen jakaen.

Vain näin toimien, esimerkiksi lakisääteisten vakuutuksia ja sosiaaliturvaa koskevien iso kuva pysyy mahdollisimman suuren joukon tiedossa. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistukset etenevät Suomessa hitaasti, niin erittäin hitaasti etenevät korjaukset kirjallisesti ja suljetusti toimivissa vakuutuslääkäri-, vakuutusoikeus- sekä vakuutuslakimiesjärjestelmissä. Näyttää siltä, ettei edes 20 – 30 vuoden aikaikkuna riitä todellisten korjausten tekemisiin. Kyse on erittäin isoista rahoista. Ja siitä, kenelle nuo vakuutuskorvauksiin kerätyt rahat tänä päivänä päätyvät ja millä perusteilla?

Epäkohdat ja muun muassa perustuslain vastaisuudet ovat olleet laillisuusvalvojien, kuten eduskunnan oikeusasiamiehen, oikeuskanslerin ja oikeusministerin tiedossa jo 1990-luvulta lähtien!

Eikä tuossa kaikki.

On syytä muistaa, että sosiaalisen median tiedonjakomahdollisuudet ovat ennen kokemattoman mahtavat. Tosin kaikkien kanssa touhuaminen ja kaiken aikaa; ei välttämättä johda tiedonjaollisesti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Varsinkin, kun tiedossa olevan vastapuolen edustajia ei pääse tapamaan kasvokkain. Ilman aika – ja aiherajoitteita.

Eikä tuossa vielä kaikki.

Harmi vain näiden edellä kerrottujen aiheiden suhteen, jos maahanmuutto eri variaatioineen nousee seuraavissa vaaleissa; kaikki muut aiheet alleen peittäväksi kärkiaiheeksi.

Kuitenkin nyt näyttäisi vahvasti siltä, että kaikista seuraavista vaaleista on tulossa Suomen historian mielenkiintoisimmat. Kova väite ja tässä yksi lähestymiskulma isoon kuvaan.

KENELLÄ ON TODELLINEN VALTA SUOMESSA?
Nimittäin. Helsingin Sanomat oli ajanhermolla. Jo yli 25 vuotta sitten:

Poliitikkojen kadonnut valta
HS Pääkirjoitus – 5.4.1993

”ESKO AHON enemmistöhallituksen talouspoliittinen saamattomuus kertoo muustakin kuin hallituksen kokemattomuudesta ja avuttomuudesta.

Tosiasiassa koko poliittinen järjestelmämme on vinoutunut sellaiseksi, että hallituksella ja eduskunnalla, poliitikoilla yleensä, on kovin vähän sananvaltaa talouspolitiikassa. Valta on luisunut virkamiehille ja eturyhmille.”

Sitten lainaus kansanedustaja Harry Harkimon Iltalehti kirjoituksesta ”Bengt, avoimuus ja Suomi” 27.7.2018, joka toivottavasti synnyttää, viimeistään nyt pitkäkestoiset keskustelut siitä, kenellä todellinen valta Suomessa on ja mihin lakiin/sopimukseen perustuen?

”Suomi on maksanut kalliin hinnan tällaisesta hitaasta pikkupiirin päätöksenteosta, jossa uudistuksia ei saada aikaan, jossa kaverien markkinoita suojellaan, kun lobbarit eli etujärjestöt ja muut ovat mukana vaikuttamassa päätöksiin. Pitäisikö heille antaa vielä isompi suljettu tila?”

Itse asiassa tuo isompi suljettu tila on jo annettu. Vieläpä miljardien eurojen ja julkisen vallankäytön liiketoiminta-aluetta koskien. Kaikessa hiljaisuudessa.

Samat toimijat ja henkilöt ovat käyttämässä ns. tuoleja vaihtaen lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa.

Vuonna 2018 kysymys ei ole enää konsensusperusteisesta ja kansallisesta korporatismista. Vaan paljon pahemmasta ja härskimmästä tavasta hallita; mafiamaisesti miljardien eurojen liiketoiminta-aluetta, joka perustuu lakisääteisiin eli pakollisiin maksuihin.

Kolme avainkysymystä vuonna 2018 ovatkin:
1.
Kenellä todellinen valta, esimerkiksi miljardien eurojen sosiaalivakuutusasioissa on?
2. Mihin lakiin tai sopimukseen perustuen?
3. Miten samat organisaatiot ja henkilöt voivat olla käyttämässä, niin sanotusti tuoleja vaihtaen lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa?

Nyt ollaan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla ja on erittäin tärkeää muistaa sekä tiedostaa seuraava:

Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Joten. Nyt, jos koskaan kannattaa ottaa sitkeästi kontaktia päättäjiimme (poliitikot, virkamiehet ja laillisuusvalvojat) päin ja pyrkiä kasvokkain sovittuihin tapaamisiin; aina kun se on suinkin mahdollista. Kuin myös aiheen ison kuvan käsittelyyn kykenevien kustantajien, päätoimittajien ja puoluejohtajien tapaamisiin. Ravinto- ja komentoketjuissa alempana olevia toimitusten esimiehiä ja toimittajia unohtamatta, koska heillä on periaatteessa mahdollisuus tehdä juttunsa ja journalistiset tutkimuksensa, jo tänäkin päivänä mistä tahansa aiheesta. Eri asia on sitten se, mitä julkaistaan ja minkälaiset seuraamuksia; esimerkiksi tämän bloggauksen aiheen ison kuvan avaamiselle; yksittäinen esimies ja toimittaja voivat uralleen saada?

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.