Yhdessä sopiminen ja yhteiskuntarauha Suomessa

Kulisseissa kuohuu ja kohisee. Uuden hallituspohjan tunnustelut ovat jo hyvässä vauhdissa. Viimeisimmän Helsingin Sanomien TNS Kantarilla teettämän gallupin mukaan; kaksi suurinta puoluetta ovat tällä hetkellä kokoomus ja sdp. Totuusleikkuroidut gallup-luvut ja puolueapparaatien kytkentäkaaviot oheisessa kuvakoosteessa.

Helsingin Sanomien mukaan ”Vielä kuukausi sitten hallituspuolueiden yhteinen kannatus oli 39,3 prosenttia, mutta nyt se on 38,4 prosenttia.” Hallituspuolueiden totuusleikkuroitu kannatus on tällä hetkellä 25,7 prosenttia. Oppositiopuolueiden 41,2 prosenttia. Kiitos ihmekuvioilla syntyneen sininen tulevaisuus (sintu) – puolueen.

Tältä tilanne näytti Yle Uutisten 2.3.2018 gallupin mukaan.

Nyt on hyvä hetki ottaa tilannekuvakatsaus siitä, että kenellä on todellinen valta vakuutuslääkäri- ja vakuutusoikeusjärjestelmiin liittyvissä asioissa? Mihin lakiin perustuen?

SISÄLLYSLUTTELO
Lakisääteiset vakuutukset ja sosiaaliturva
Kansallisen korporatismin G-miehet
Vakuutuslääkäri- ja vakuutusoikeusjärjestelmät

LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET JA SOSIAALITURVA
Sosiaalivakuutuksien ympärille nerokkaan härskisti rakennettu Berliinin muuri sulkeutuu entistä tiukemman, jos uuden hallituksen kaksi suurinta puoluetta tulee olemaan kokoomus ja sdp. Ovathan niiden hallinnassa kaikki vaikutusvaltaisimmat finanssi- ja vakuutusalan etujärjestöt Suomessa.

Näin aiheesta kirjoitti kansallisen korporatismin gonamies Lasse Laatunen:
”Ennen seuraavia työmarkkinaneuvotteluja ovat eduskuntavaalit viimeistään vuonna 2019. Onko seuraava pääministeri Petteri Orpo, Antti Rinne vai Juha Sipilä ja kuka on valtiovarainministeri ratkaisevat talouspolitiikan suunnan. Uuden hallituksen myötä myös työmarkkinapolitiikka voi kääntyä jälleen toiseen asentoon.

Työmarkkinajärjestöt joutuvat arvioimaan, mikä on niiden itsenäisyyden aste suhteessa hallituspuolueisiin ja keskinäisen yhteistyön syvyys pitkäjänteisen työmarkkinapolitiikan aikaansaamisessa.

On päätettävä, kökötelläänkö aatteellisesti lähellä olevien hallituspuolueiden jalaksilla ja kytätään poliittista ohituskaistaa vai tehdäänkö työmarkkinapolitiikassa itsenäisesti työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä tukien hallituksen talouspolitiikkaa. Seuraava neuvottelukierros voi olla kokonaan eri peli kuin nyt nähty.

Jos valtaan nousee pääministeri Antti Rinteen hallitus, se voi vastavuoroisesti antaa kylmää kyytiä työnantajille. Rinne osaa työmarkkinapolitiikan ja kovat otteet. Hallitusohjelmassa painottuisi työelämäasiat ja joka kappaleessa lukisi kolmikantavakuutus.” Lähde: Iltalehti 19.3.2018 – ”Lasse Laatusen näkökulma: Liittoneuvotteluissa edettiin Rajajoelle”

Vakuutuslääkärijärjestelmä on osa kolmikantavakuutusta!

Voisiko sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne olla #äänityökyvyttömälle Suomessa? Hän voi halutessaan monistuttaa tuon käytännössä testatun toimintamallin koskemaan kaikkia ammattiliittojen jäseniä. Yli liitto- ja tulorajojen. Vaikkei kaikilla jäsenillä olekaan noin isoa julkisuusarvoa medioiden suhteen.

KANSALLISEN KORPORATISMIN G-MIEHET
Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla kirjoittivat 10.3.2018 Lasse Laatunen ja Lauri Ihalainen ”Yhdessä sopiminen vaalii yhteiskuntarauhaa” – Kolmikannassa syntyi tuloksia, kun osapuolet luottivat toisiinsa ja halusivat neuvotella.”

Lauri Ihalainen on tällä hetkellä kansanedustaja (sd) ja entinen SAK:n puheenjohtaja. Lasse Laatunen on entinen Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) työmarkkinajohtaja.

Lempeältä lakimieheltä näyttävän Laatusen vaikuttajan roolia valaistiin Ryhmäteatterin Eduskunta 2 – dokumenttinäytelmässä.

Suurinta osaa maailman murheista kantavalta näyttävän; Ihalaisen vankka kädenjälki näkyy sosiaalivakuutuksiin liittyvänä; nykyisen työnjaon luomisessa Huomenlahja hallitukselle – kuviossa.

Korporatismimme G-miesten; Laatusen ja Ihalaisen yhteisten toimien (1990 – 2014) loppu tulemana sosiaalivakuutusten alueelle on syntynyt perustuslain ja vallan kolmijako-opin vastainen tilanne. On Sovittu Että (OSE) – statuksen turvin; samat henkilöt ja organisaatiot pystyvät, niin sanotusti palleja vaihtaen, käyttämään lainsäädäntö-, toimeenpano ja tuomiovaltaa. Se ei ole enää potilaiden/vakuutettujen kannalta katsottuna konsensukseen perustuvaa kolmikantaa. Vaan pitkälle jalostettua mafiamaista nelikantaa, joka ilman julkisuusarvoa oleville potilaille/vakuutetuille näyttäytyy kafkamaisena ja loputtomalta tuntuvalta kyykytystoiminnalta.

VAKUUTUSLÄÄKÄRI- JA VAKUUTUSOIKEUSJÄRJESTELMÄT
Mitä useampi suomalainen tajuaa, että kirjallisesti ja suljetusti toimivat vakuutuslääkäri- ja vakuutusoikeusjärjestelmät ovat kolmikannan luomia ja nelikannan ylläpitämiä, niin todellisia korjauksia tiedossa oleviin mielettömyyksiin alkaa tapahtumaan.

Tosin ensin pitää saada kaikkien tietää, koskevatko oikeusvaltion käsite ja oikeusvaltioperiaatteet myös sosiaalivakuutuksia sekä kaikkia suomalaisia?

Yksi erittäin merkittävän julkisen vallan käytön alue on lakisääteinen työtapaturmavakuutus, jonka korvausten piiriin kuuluvat myös ammattitaudit. Virallisen todellisuuden mukaan asiat ovat kunnossa. Todellisen todellisuuden mukaan tilanteissa on paljon korjaamisen varaa. Etenkin täydelle tapaturmaeläkkeelle pääsyyn liittyvissä asioissa.

Erittäin merkittävää julkisen vallan käyttöä yksityisesti omistetuissa vakuutus- ja eläkeyhtiöissä.

Tiesitkö jo tämän? Ensimmäisen kerran tästä vakuutuslääkärijärjestelmään liittyvästä uudesta neuvottelukunnasta uutisoi Helsingin Sanomat 9.3.2018. Sitten oli hiljaisempaa. Näin sosiaali- ja terveysministeriö uutisoi nettisivullaan; 19.3.2018 vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukunnan tilanteesta:

HUOMIOITAVAA!
> Nyt ministeriön kaavailuihin on otettu mukaan myös kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeus (vako), joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa.
> Jolloin mukaan läpivalaisuun pitää saada myös kirjallisesti ja suljetusti toimivat I asteen lautakunnat, kuten tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (tamla), työeläkeasioiden muutoksenhakulauta (telk) ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (somla), jotka toimivat sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.
> Neuvottelukunnan nimittäminen on edelleen käynnissä
> Toivotaan, että potilaille ja vakuutetuille saadaan neuvottelukuntaan vahvempi edustus

”Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään”
Sosiaali- ja terveysministeriö
19.3.2018 kello 14.11
Kolumni

”Sosiaali- ja terveysministeriö on perustamassa neuvottelukuntaa, joka ryhtyy kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää. Kansalaisten heikko luottamus vakuutuslääkärijärjestelmään on ollut jälleen otsikoissa. Myös eduskunnan käsiteltäväksi on tulossa vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite.

Luottamuksen palauttaminen on tärkeää ja järjestelmästä on tehtävä myös aiempaa avoimempi. Tätä työtä ryhtyisi tekemään vielä tänä keväänä laajapohjainen neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan nimittäminen on käynnissä ja mukaan on kutsuttu keskeisten ministeriöiden, vakuutusalan, hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden sekä keskeisten järjestöjen edustajia. Potilaita ja vakuutettuja edustavat Invalidiliitto ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Potilasliitto ry ja potilasasiamiesten valitsema edustaja.

Neuvottelukunta asetetaan kolmen vuoden määräajaksi.

”Tarkoituksena kuitenkin on, että siitä muodostuisi pysyvä foorumi vakuutuslääkäriasioiden käsittelyyn.”

Viime vuosina sosiaali- ja terveysministeriössä toteutetuissa vakuutuslääkärihankkeissa on muun muassa parannettu päätösten perusteluita, lääkärien osaamista ja eri osapuolten yhteistyötä. Tämän työn seuranta ja arviointi jäivät kuitenkin osittain kesken. Työtä on nyt tarpeen jatkaa neuvottelukunnassa. Keskeiseksi asiaksi on noussut hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden kouluttaminen.

Viime aikoina oikeusministeriö on tehnyt uudistuksia vakuutusoikeuden toimintaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden hengessä. Oikeusministeriö on myös teettänyt selvityksen vakuutusoikeuden suullisista käsittelyistä ja asiantuntijalääkäreiden käytöstä. Näiden jatkoksi sopii hyvin jatkuvampaa kehitystyötä tavoitteleva neuvottelukunta.

Pirkko Mattila
sosiaali- ja terveysministeri”

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivu

Aika näyttää; onko kyseessä faktaa vai fiktiota? Pientä pintaremonttia tuskin kannattaa tehdä, jos perusteltu tarve on tehdä oikeusvaltioperiaatteet täyttävä täysremontti!

Näissä linkeissä muutamia Suomi 2017 verkoston tilannekuvakatsauksia:

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (Tamla)
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (Telk)
Vakuutusoikeus (Vako)
Tapaturma- ja ammattitautilaki

Hyvä muistaa. Ministerit ja kansanedustajat vaihtuvat. Lobbarit ja virkamiehet pysyvät.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –


Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.