Uusi vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukunta aloittamassa?

Tieto uudesta vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukunnasta julkistettiin, perjantaina 9.3.2018, HS – Helsingin Sanomat nettilehdessä: ”Sosiaali- ja terveysministeri Mattila perustaa hankkeen kehittämään parjattua vakuutuslääkärijärjestelmää – tarkoituksena lisätä avoimuutta ja kansalaisten luottamusta” – uutisessa. Helsingin Sanomien 10.3.2018 paperiversiossa tieto julkaistiin pienenä A 14 sivun alareunan uutisena; ”Vakuutuslääkärien työ ministeriön syyniin”– otsikolla varustettuna.

Ovatko siniset vai perussuomalaiset edelleen se viimeinen oljenkorsi?

SISÄLLYSLUETTELO
Aukko hallitusohjelmassa
Järjestöjen jäsenet vauhdittamaan kansalaisaloitetta
Potilaille ja vakuutetuille vahvempi edustus
Tilannekuvaa vakuutuslääkärijärjestelmästä
Sosiaalivakuutusjärjestelmien rajapinnat

Lähikuukaudet näyttävät, onko tässä asiassa kyse lähestyvien eduskuntavaaleihin liittyvästä äänestäjien kalastelusta?

AUKKO HALLITUSOHJELMASSA
Nimittäin vakuutuslääkärijärjestelmään liittyviä asioita ei ole hallitusohjelmassa. Yli hallituskauden asetetun (HS 9.3.2018 ”Neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2021 huhtikuuhun”) neuvottelukunnan jatko on siten seuraavan hallituksen hyväntahtoisuuden varassa. Joten onko kyseessä yksi Sinisen tulevaisuus (Sintu) – puolueen monista avauksista tulevia eduskuntavaaleja varten?

Eikä tuossa mitään. Tätä se politiikka on.

Sininen tulevaisuus (sintu) julkaisi vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukuntaa koskevaan uutisen näyttävästi myös sosiaalisen median kanavillaan.

Vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukunnan virallista vahvistusta odotellaan.

Nyt on lauantai 17.3.2018 ja kello on 12.24 ja hankkeen virallisia tietoja ei löydy jostain syystä vieläkään valtioneuvoston hankkeet sivustolta:
http://valtioneuvosto.fi/hankkeet
> hakusana: vakuutuslääkärijärjestelmä

Kuin ei myöskään sosiaali – ja terveysministeriön nettisivuilta:
http://stm.fi/etusivu
> hakusana: vakuutuslääkärijärjestelmä

Miksi neuvottelukunnan viralliset tiedot ovat tärkeät?

Vasta hankenumeron perusteella hanke on todella olemassa. Sen virallisen nimen perusteella toimintaa voi seurata netissä ja samalla aiheesta kiinnostuvat näkevät, mitkä rajat toiminnalle on laitettu? Eli mitä korjausta vaativia kohtia; on rajattu heti alusta alkaen pois käsittelystä. Jolloin aikaa niiden korjaamisen suhteen on pelattu taas 3 vuotta.

Joten toivotaan, että virallinen vahvistus erittäin ajankohtaiselle hankkeelle ja sen kokoonpanolle; putkahtaa kaikkien aiheesta kiinnostuneiden tietoon lähiaikoina.

JÄRJESTÖJEN JÄSENET VAUHDITTAMAAN KANSALAISALOITETTA
Tähän HS-uutisen mukaan perustamisvaiheessa olevaan uuteen vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävään neuvottelukuntaan mukaan jo kutsuttujen; Lääkäriliiton, Soste ry:n, Potilasliiton, Invalidiliiton ja Potilasasiamiesten verkostot; voisivat laittaa kaikille jäsenilleen vinkin, että tapaturmalakiin kohdistuva kansalaisaloite 2837 kannattaa kaikkien jäsenien allekirjoittaa ja vinkata eteenpäin.

Näin kansalaisaloitteen entistä suurempi allekirjoittajien määrä tuo myös niiden käyttöön tarvittavaa vipuvartta, että vakuutuslääketieteen salaisuuksien ja sidonnaisuuksien kammion kantta saadaan yhteisvoimin kunnolla auki. Samoin kuin päivänvaloon saadaan tietoa siitä, kuinka monilla korttipakoilla vakuutuslääkärijärjestelmään liittyvää ja ikuisuudelta tuntuvaa korjauspeliä pelataan:

Hyviä uutisia numero 2 –
Julkaistu tammikuu 13, 2011

”Suomen on kehuttu olevan aktiivisten kansalaisjärjestöjen hallinnoima maa. Ja juuri tämän erityispiirteen takia meidän kaikkien kansalaisten ääntä voidaan kuunnella, ennen kuin meitä koskevia päätöksiä tehdään.

Ihmettelin pitkään sitä, etteivät edes suurten ja miljoonien eurojen liikevaihtoa pyörittävien potilas- ja kansalaisjärjestöjen keskusliitot taistele ärhäkästi pysyvästi vammautuneiden tai sairastuneiden potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen puolesta. Ammattiliitoista puhumattakaan.

Kunnes yhtenä päivänä kolahti.”

Aika näyttää onnistuuko joku henkilö tai onnistuvatko jotkut henkilöt; yhdistämään eri kansalais – ja potilasjärjestöt yli yhdistys- ja diagnoosirajojen.

Se on kuitenkin selvää, että vakiintunutta valtion ja/tai RAY-rahoitusta nauttivien järjestöjen edustajien tulee osata turvata työpaikkansa. Eikä silloin uskalla kirjauttaa liian eriäviä mielipiteitä, eri työryhmien ja neuvottelukuntien pöytäkirjoihin. Kuin ei myöskään loppuraportteihin ja lakeihin annettaviin lausuntoihin.

POTILAILLE JA VAKUUTETUILLE VAHVEMPI EDUSTUS
Joten toivotaan, että neuvottelukunnan johtoryhmään ja varsinaista työtä tekeviin alaryhmiin kutsutaan runsaasti edustajia; esimerkiksi seuraavista toimialaa hyvin tuntevista potilaiden/vakuutettujen toimijoista.

Heiltä löytyy mitä parhainta vertaistukitietoa ja – kokemusta, mitä kaikkea vakuutuslääkärijärjestelmän tiimoilta on ollut ja on edelleen pielessä. Tässä muutamia monista hyvää tietoa omaavista ja esimerkiksi Facebookissa toimijoista; satunnaisessa järjestyksessä:

Hippokampus – Taistelu oikeudenmukaisuuden puolesta
Suomen Kipu
ÄSV – Älä sairastu vakavasti Suomessa
Yksi niistä
Homepakolaiset
Suomen kilpirauhaspotilaat
Potilaan asialla
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto
Vammautuneet ja vakuutusyhtiöt
Hoitovirhevertaistuki
CFS/ME G93.3 Suomessa
Vihaiset äidit

Toivottavasti myös heidän edustajiaan kutsutaan, runsaslukuisesti; tähän uuteen vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukuntaan mukaan. Tietoa, sanavalmiutta ja näkemystä heiltä varmasti löytyy. Myös siitä, miten vakuutuslääkärijärjestelmän pitää hädän hetkellä toimia.

Toivotaan myös, että sosiaali – ja terveysministeriö korvaa kyseisten potilas-/vakuutettujäsenien matka- ja ateriakulut sekä hotellimajoitukset, koska monella toimijoista ei ole mahdollisuutta saada isojen kansalais- tai potilasjärjestöjen taloudellista tukea osallistumiselleen. Eikä monella heistä omat rahavarat riitä muuhun kuin ihan perusmenoihin. Joskus ei niihinkään.

TILANNEKUVAA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄSTÄ
Hyväksi onnekseen uuden vakuutuslääkärijärjestelmä neuvottelukunnan ei tarvitse aloittaa tilannekuvan kartoittamisen suhteen tyhjältä pöydältä. Tässä hyvää siirtymävaiheen taustatietoa uusille sukupolville:

Vakuutuslääkärikeskusteluun vihdoinkin vauhtia? –
Julkaistu joulukuu 28, 2017

”Mielenkiintoista on nyt seurata, miten isoksi päättäjämme uskaltavat antaa eron ; vakuutuslääkäri- ja vakuutuslakimiesasioissa; virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välillä kasvaa.

Eikä tuossa kaikki.

Oletko Sinäkin tahollasi fundeerannut? Miksei syyskuussa 2017 Yleltä tulleeseen ”Voiko vakuutuslääkäriin luottaa?” – ohjelmaan ole tullut jo jatkoa?

Eli onko vakuutuslääkäri – aihe sittenkin tabu? Varsinkin, jos ajatellaan; ihan oikeasti, avoimen vuoropuhelun läpikäymistä.

Uskaltaako vuonna 2018 potilaiden/vakuutettujen aseman korjaamista vaatinut; entinen oikeusministeri Johannes Koskinen/sd. avata jo suunsa?”

Vaikka ilmassa väreilee pientä lupausta paremmasta; niin on hyvä muistaa tämä.

Se mitä ei tunnusteta, sitä ei ole virallisesti olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Parasta tässä kaikessa on se, jos sosiaali- ja terveysministeriö, työmarkkinajärjestöt sekä vakuutusalan etujärjestöt julkaisisivat ensin oman puutelistansa vakuutuslääkärijärjestelmää koskien. Näin toimien potilaiden/vakuutettujen edustajien on sitten helpompi päivittää oma yhteinen puutelistauksensa; myös käyttäen täysimääräisesti apunaan näitä vuoden 2012 lähtötilannetietoja isosta kuvasta.

SOSIAALIVAKUUTUSJÄRJESTELMIEN RAJAPINNAT
Samaan aikaan toisaalla. Sosiaalisen median kanavilla, kuten Twitterissä käydään vilkasta keskustelua vakuutuslääkärijärjestelmän ja sosiaalivakuutusjärjestelmien tilasta.

Onko kolmikanta tosielämässä jo nelikanta?

 

Toivoa sopii, että myös nuo tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Reinin mainitsemat ja kolmikannassa sovitut raamit saadaan päivänvaloon.

Näin saadaan pikku hiljaa selvyys sille, mihin lakiin perustuen samat henkilöt/organisaatiot voivat olla käyttämässä; niin sanotusti palleja vaihtamalla, todellista lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa. Erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävällä; sosiaalivakuutusten eli lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueella, joka kuin sattumalta ja pyytämättä; on myös miljardien eurojen liiketoiminta-alue.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, Perustuslaki, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

5 vastausta artikkeliin: Uusi vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukunta aloittamassa?

 1. Suomi 2017 sanoo:

  Näin sosiaali- ja terveysministeriö uutisoi 19.3.2018 vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukunnan tiimoilta:

  > Nyt puheisiin mukaan on otettu myös vakuutusoikeusjärjestelmä
  > Aika näyttää; onko kyseessä faktaa vai fiktiota?
  > Neuvottelukunnan nimittäminen on edelleen käynnissä

  ”Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään”
  Sosiaali- ja terveysministeriö 19.3.2018 14.11
  Kolumni

  ”Sosiaali- ja terveysministeriö on perustamassa neuvottelukuntaa, joka ryhtyy kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää. Kansalaisten heikko luottamus vakuutuslääkärijärjestelmään on ollut jälleen otsikoissa. Myös eduskunnan käsiteltäväksi on tulossa vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite.

  Luottamuksen palauttaminen on tärkeää ja järjestelmästä on tehtävä myös aiempaa avoimempi. Tätä työtä ryhtyisi tekemään vielä tänä keväänä laajapohjainen neuvottelukunta.

  Neuvottelukunnan nimittäminen on käynnissä ja mukaan on kutsuttu keskeisten ministeriöiden, vakuutusalan, hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden sekä keskeisten järjestöjen edustajia. Potilaita ja vakuutettuja edustavat Invalidiliitto ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Potilasliitto ry ja potilasasiamiesten valitsema edustaja.

  Neuvottelukunta asetetaan kolmen vuoden määräajaksi.

  ”Tarkoituksena kuitenkin on, että siitä muodostuisi pysyvä foorumi vakuutuslääkäriasioiden käsittelyyn.”

  Viime vuosina sosiaali- ja terveysministeriössä toteutetuissa vakuutuslääkärihankkeissa on muun muassa parannettu päätösten perusteluita, lääkärien osaamista ja eri osapuolten yhteistyötä. Tämän työn seuranta ja arviointi jäivät kuitenkin osittain kesken. Työtä on nyt tarpeen jatkaa neuvottelukunnassa. Keskeiseksi asiaksi on noussut hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden kouluttaminen.

  Viime aikoina oikeusministeriö on tehnyt uudistuksia vakuutusoikeuden toimintaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden hengessä. Oikeusministeriö on myös teettänyt selvityksen vakuutusoikeuden suullisista käsittelyistä ja asiantuntijalääkäreiden käytöstä. Näiden jatkoksi sopii hyvin jatkuvampaa kehitystyötä tavoitteleva neuvottelukunta.

  Pirkko Mattila
  sosiaali- ja terveysministeri”

  Lähde:http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vakuutuslaakarijarjestelmaa-kehitetaan

  HUOM! Mikäli linkki on lakannut toimimasta, niin tee uusi haku kolumnin nimellä

  Tykkää

  • Aiheesta on tehty 26.3.2018 avoin ja kaikkien seurattavissa oleva tiedustelu Twitterissä:
   https://twitter.com/i/web/status/978516322417020928
   > Kysytään muun muassa sitä, että onko hanke vahvistettu ja kokoonpano julkistettu?

   Tykkää

   • Suomi 2017 sanoo:

    Tässä tuoreinta tietoa uudesta vakuutuslääkärijärjestelmän neuvottelukunnasta:

    Pöytäkirjan asiakohta
    PTK 38/2018 vp
    Täysistunto Torstai 19.4.2018 klo 16.01

    2.5
    Suullinen kysymys vakuutuslääkärijärjestelmästä (Jari Ronkainen ps)
    Suullinen kysymys SKT 54/2018 vp

    Suullinen kyselytunti
    Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
    Seuraava kysymys, edustaja Ronkainen.

    Keskustelu 16.55 Jari Ronkainen/ps:
    ”Arvoisa puhemies!
    Vakuutuslääkäreiden valta kiistää hoitavien lääkäreiden diagnoosit haastaa laajasti kansalaisten oikeustajua. Eilen potilaan oikeuksien päivänä eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite vakuutuslääkäreiden mielivallan lopettamiseksi. Aloitteella on lähes 60 000 allekirjoittajaa, mikä on vahva kannanotto kansalaisilta.

    Tällä kaudella perussuomalaiset ovat tehneet asiasta myös lakialoitteen.

    Kaiken kaikkiaan aiheesta on tehty kymmenittäin valtiopäivätoimia lähes kaikkien puolueiden toimesta.

    Arvoisa hallitus, olisiko nyt aika muuttaa tätä epäoikeudenmukaiseksi koettua järjestelmää? Kysynkin asianomaiselta ministeriltä: kannatatteko kansalaisaloitteen ajatusta vakuutuslääkärien mielivallan poistamisesta?”

    16.56 Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (vastauspuheenvuoro)
    ”Arvoisa rouva puhemies!

    Tietääkseni ei kuitenkaan mielivaltaa kaiketi ole säädetty lailla, mutta on totta, että tästä varmasti kaikki täällä salissa olemme saaneet paljon palautetta.

    Kansalaisaloite on nyt tullut eduskuntaan ja saa käsittelyn täällä asianmukaisesti.

    Samaan aikaan sosiaali- ja terveysministeriössä olen asettanut neuvottelukunnan juuri vakuutuslääkärijärjestelmää läpivalaisemaan. Minusta kaiken palautteen myötä on selvää, että tämä neuvottelukunta tarvitaan, jossa on myös nimenomaan potilasjärjestöjen edustus, lääkäreitten edustus. Vakuutusoikeudesta sitten vastaa oikeusministeri Häkkänen. Tämä neuvottelukunta aloittaa työnsä vielä tälle keväälle.”

    Kysymyksen käsittely päättyi.

    * * * *

    Nyt on lauantai 21.4.2018 ja kello on 9.57 ja hankkeen virallisia tietoja ei löydy jostain syystä vieläkään valtioneuvoston hankkeet sivustolta:
    http://valtioneuvosto.fi/hankkeet
    > hakusana: vakuutuslääkärijärjestelmä

    Kuin ei myöskään sosiaali – ja terveysministeriön nettisivuilta:
    http://stm.fi/etusivu
    > hakusana: vakuutuslääkärijärjestelmä

    Tykkää

 2. Ari Viljamaa sanoo:

  Terve ! Kun katsotte näitä kolmea aloitetta, eikö ne periaatteessa aja samaa asiaa. Nyt on vain niin että Hjalliksen ja vapaaehtoistyön osilta yksi menee läpi ja kaatuu kuulemma muotovirheisiin, kaksi muuta ei ole saanut julkisuutta tarpeeksi. Ja sitten ehdotetaan kansalaisaloitteuden kannattajien määrän nostoa. Mielestäni nämä aloitteet tulee niputtaa samaan käsittelyyn koska asia täysin selkeä.

  Eli niitä tulee kaikkia kannattaa ja saada eduskuntakäsittelyyn.

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2787

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2745

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2837

  Liked by 1 henkilö

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.