Kansalaisaloite 2837

Kyseinen kansalaisaloite saattaa olla muurinmurtaja seuraavien vastuualueiden kirkastamiseksi Suomessa. Sosiaalivakuutus > perustuslaki > ihmisoikeudet > oikeusturva > yhdenvertaisuus. Sama asia kuvakoosteen muodossa:

Kenellä todellinen valta on? Mihin lakeihin ja/tai sopimuksiin perustuen?

Takavuosina yhden lainsäädäntöhankkeen taustamuistiossa kerrottiin, että kaikki esitetyt muutokset ovat varmasti perusteluja. Mutta on syytä muistaa, että niiden yhteisvaikutuksen tulee olla kustannusneutraali. Eli kaikki säilyy ennallaan, koska esitetyt muutokset aiheuttavat vakuutusyhtiöille kuluja. On sama kuin niiden muhkea kokonaisvoittoprosentti pienenee.

Sitten kansalaisaloitteen 2837 suhteen kokoomuksen kansanedustaja Harkimon videobloggaus:

Vakuutuslääkärien mielivaltainen oikeus poistettava!
”Olen kuullut liian monista tapauksista, joissa lapset tai aikuiset ovat loukkaantuneet ja saaneet elämän mullistavia vammoja, mutta jääneet ilman hoitoa tai niiden korvauksia. Vakuutuslääkärijärjestelmä ei toimi.” – Hjallis Harkimo 11.3.2018.

Jos et ole vielä allekirjoittanut kyseistä kansalaisaloitetta 2837, niin se löytyy osoitteesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2837
> Artikkelin kirjoitushetkellä jo 56 579 allekirjoitusta!

Sen ydinpointtina on se, että vakuutus- ja eläkelaitosten sekä Kelan lääkäreiltä on poistettava oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Ensin ehdotetaan muutettavaksi yhtä nykyisen tapaturma- ja ammattitautilain pykälää, joka ensimmäisessä ja vuoden 2004 versiossa oli tapaturmavakuutuslain 41 d §. Joten tällä kansalaisaloitteella voi olla myös erittäin tärkeä rooli; virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välisen eron valaisijana. Siitä kertoo nyt alkava ison kuvan katsaus.

SISÄLLYSLUETTELO
Kansalaisaloitteen tekijä ja syy aloitteelle
50 000 allekirjoittajan alaraja rikkoontuu
Kansalaisaloitteen vaiheista tähän mennessä
Tapaturmalain 41 d syntyhistoriasta 2004
Muut samansisältöiset pykälät myös korjaukseen
Vakuutusalan jäädytysyritys julkistettiin
Vakuutuslakimiehet ja vakuutuslääketiede

KANSALAISALOITTEEN TEKIJÄ JA SYY ALOITTEELLE
Nerokkaan pelkistetyn kansalaisaloitteen tekijä Pertti Latvala on kertonut taustaa kansalaisaloitteen vireille laittamisesta, esimerkiksi Iltalehdessä näin:
”Autokatsastajana työskennellyt Pertti Latvala koki vuonna 2005 työtapaturman, jonka hoito vaati useita leikkauksia. Vamma vaivaa miestä vielä tänäkin päivänä.

Vakuutusyhtiön kanssa Latvala joutui taistelemaan vuosikaudet, ja miehen korvauksista tehdään edelleen pelkästään väliaikaispäätöksiä.

Latvala on ollut loukkaantumisestaan asti aktiivinen potilasjärjestöissä ja vetänyt vertaistukiryhmiä. Hän on saanut kuulla useita tarinoita tuloksettomasta kamppailusta vakuutuslääkärien lausuntojen kanssa, ja kansalaisaloitteen myötä yhteydenottoja on tullut suunnaton määrä.

– Itku siinä tulee, kun kuuntelee näiden ihmisten tarinoita. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei saisi olla.” Iltalehti 4.3.2018”Voimakas kiukun osoitus”

Suomen Kipu ry:n nettisivuilta löytyy ”Mies ja kansalaisaloite 2837” – tilannekuvakatsaus, joka avaa kansalaisaloitteen sisältöön liittyneitä ihmetyksiä ja kysymyksiä.

Kyse on kokonaisvaltaisesta yrityksestä saada täysremontti lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan järjestelmiin. Ja tässä on varmasti kaikkien asiaa tuntevien apu tervetullutta. Yli diagnoosi-, yhdistys-, puolue-, aate-, etujärjestö- ja mediarajojen.

50 000 ALLEKIRJOITTAJAN ALARAJA RIKKOONTUU
Latvalan Pertin laatima kansalaisaloite lähti allekirjoittajien määrässä rakettimaiseen nousuun, kun kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo antoi sille näyttävästi tukensa.

Ensin 22.2.2018 Iltalehden ”Vakuutuslääkärien armoilla” – bloggauksessaan
Sitten sdp:n puoluelehti Demokraatissa 23.2.2018 otsikolla: ”Voi sattua kenelle tahansa” – Harkimo usuttaa allekirjoittamaan kansalaisaloitteen: ”Toistensa hallituksissa ristiin istuvat tahot eivät muutokseen suostu”.

50 000 allekirjoittajan alaraja rikkoontui 7.3.2018 noin kello 14.35.

Vaikka alaraja kansalaisaloitteen käsittelylle on rikkoontunut, niin allekirjoittamisaika toivottavasti jatkuu. Tätä artikkelia kirjoitettaessa lukema on jo 56 580 allekirjoittanutta.

Sillä mitä useampi allekirjoittaja, niin sitä paremmat julkiset keskustelut ja käsittelyt kansalaisaloitteelle eduskunnassa saadaan. Koska kyse ei ole enää valitettavista yksittäistapauksista.

KANSALAISALOITTEEN VAIHEISTA TÄHÄN MENNESSÄ
Aloitteen ympäriltä löytyy paljon uutisia netistä. Sosiaalinen media porisee. Tässä kuvakoosteiden muodossa muutamia lisämausteita aiheeseen.

Ensin poiminta Twitterin uutisvirrasta, kun 50 000 allekirjoittajan alaraja oli rikkoontunut. Ja kirjoittajamäärä kasvoi edelleen kovalla vauhdilla.

Pientä tuulettelua ja vahingoniloa Tapaturmavakuutuskeskuksessa.

Kuin sattumalta Tapaturmavakuutuskeskus omaa nähtävästi hyvin läheiset suhteet kokoomuksen puolueapparaattiin.. Senhän tuo twiitti oivasti osoittaa. Lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan käyttäjät ovat ihailtavan tiiviissä yhteydessä toisiinsa.

Jos yksi kokoomuksen kansanedustaja oli ansiokkaasti kiihdyttänyt kansalaisaloitteen allekirjoittamista, niin kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Otto Meri kiinnitti ansiokkaasti huomiota pieneen muotoseikkaan, josta aloitteen tekijä Pertti Latvalakin on ollut tietoinen. Poiminta Uusi Suomi – verkkolehdestä:

”Kansalaisaloitteen vireillepanija Pertti Latvala kertoo ystävänsä huomauttaneen virheestä pian kansalaisaloitteen julkaisun jälkeen. Latvala kertoo kysyneensä asiasta oikeusministeriöstä ja saaneensa kuulla, ettei pieni muotovirhe haittaa, koska uuden lain olennainen sisältö on sama. Näin ollen Latvala jätti aloitteensa alkuperäiseen muotoonsa.

– Onneksi sillä [virheellä] ei ole ratkaisevaa merkitystä, kun itse asia on uudessa laissa identtinen.  Vaikka kansalaisaloitteen ohjeistuksessa todetaankin, että aloitteen pitäisi olla täsmällinen, niin se on kuitenkin kansalaisaloite, Latvala toteaa Uudelle Suomelle.

Latvala pitää linjausta kohtuullisena ottaen huomioon, kuinka vankkaa kannatusta aloite on saanut taakseen.” Lähde: Uusi Suomi 9.3.2018 ”Ministeriö: Vakuutuslääkärialoite tarkistettu ja hyväksytty”

Kyse Pertti Latvalan missiossa on isommasta asiasta kuin pelkästään yhden lakipykälän muuttamisesta. Näin Pertti Latvala kertoi 7.3.2018 Koillissanomien haastattelussa:

– Koko sosiaalivakuutusjärjestelmän uskottavuuden kannalta lääkäreiden antamilla lausunnoilla ja todistuksilla on keskeinen merkitys. Vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten lääkäreille asetettu erivapaus lääketieteellisiä kannanottoja ja lausuntoja koskien on omiaan lisäämään epäluuloja koko järjestelmää kohtaan.

– Samalla käytäntö vähentää vakuutuspäätösten uskottavuutta ja on omiaan lisäämään vakuutetun kokemaa epäoikeudenmukaisuutta.

–  Vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten omien lääkäreiden ja ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausunnot tulee asettaa jatkossa muodollisesti yhtäläiseen asemaan. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten omien lääkäreiden oikeus olla noudattamatta lausunnoissaan ja muissa kannanotoissaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain mukaisia muotosäännöksiä tulee poistaa, Latvala perustelee ajamaansa lakimuutosta.”  Lähde: Koillissanomat 7.3.2018 ”Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus”

Joten Latvalan Pertti on kansanedustaja Harkimon kanssa samoilla linjoilla.

Nämä saman puolueen sisältä tulevat näkemykset kannattaa lukea.

Se jää nähtäväksi, että vaientaako kokoomuksen rahakkaan ekosysteemin ryhmäpaine kansanedustaja Harkimon? Upea juttu on, jos hän lähtee tosissaan tämän alueen kokonaisvaltaiseen korjaushankkeeseen mukaan. Ovathan vakuutus- ja finanssiala kokoomuksen pitkäaikaisia ekosysteemin rahoittajia. Niin ehdokas- kuin puolueorganisaation eri tasoilla ja tavoilla.

Joten eteenpäin.

Jos ei tunne alkuperäisten lakipykälien syntytapaa, niiden tekijöitä ja tarkoitusta, niin tämänkin kansalaisaloitteen tarkoittamat korjaukset saattavat ohjautua sivuraiteille. Taas kerran.

TAPATURMALAIN 41 D SYNTYHISTORIASTA 2004
Tiedämme onneksemme tapaturmalain 41 d syntyhistoriasta paljonkin. Kiitos Oikeusturvan ajankuva – blogia kirjoittaneen VOLF-verkoston ja heidän tekemänsä HE 62/2004 analyysin.

Nyt olisi saatava ensi tilassa tietää, ketkä perustuslakiasiantuntijat olivat hyväksymässä tapaturmalain 41 d pykälän? Mistä heidän lausuntonsa löytyvät kaikkien kiinnostuneiden luettaviksi? Perustuslain yhdenvertaisuuspykälän (6 §) suhteen tutkivat/hoitavat lääkärit ja vakuutuslääkärit ovat olleet ammattikuntina eriarvoisessa asemassa. Jo vuodesta 2004 alkaen.

Miten lakimuutoksen hyväksyneet kansanedustajat ja virkamiehet muistavat lakiprosessin?

Yhteensattumaa tai ei, niin kokoomuksen Paula Risikko on myös ollut hyväksymässä kansalaisaloitteen 2837 kohteena olevan lakipykälän? Hänhän on eduskunnan nykyinen puhemies. Ministereiksi nousseita Juha Rehulaa/kesk., Tapani Tölliä/kesk. ja Osmo Soininvaaraa/vihr. unohtamatta.

Julkisuuteen; tähän mennessä, saatujen tietojen mukaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (Stv) kuultavina asiantuntijoina ovat olleet vain valtionhallinnon ministeriöiden, vakuutus- ja finanssialan etujärjestöjen sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. Eli aitoa vuodelta 1995 periytyvää nelikantaa nerokkaimmillaan. Tai potilaan/vakuutetun kannalta katsottuna härskimmillään.

MUUT SAMANSISÄLTÖISET PYKÄLÄT MYÖS KORJAUKSEEN
Joten toivottavasti Latvalan Pertin tekemälle kansalaisaloitteelle ropisee vielä paljon lisää allekirjoituksia, sillä ainakin näissä seuraavissa lakipykälissä on paikallistettu olevan saman sisältöinen lakiteksti!

Minkälaisen prosessin kautta kuvakoosteen lakipykälät ovat syntyneet, ei ole tiedossa, mutta eduskunnan puhemies Paula Risikko voinee käynnistää jo, niiden julkistamiseksi oman selvitysprosessin? Näin toimien saadaan korjaukset kaikkiin samanlaisiin lakipykäliin kerralla.

Onko vielä muitakin vastaavalla sisällöllä olevia lakipykäliä piilossa?

Tosin voi olla, että nuo vuodesta 2004 alkaneet perustuslain rikkomiset katsotaan sen verran vähäpätöisiksi, että ison yleisön huomio halutaan kiinnittää jo seuraavaan korjaushankkeeseen. Aina vuoden 2021 huhtikuulle asti.

VAKUUTUSALAN JÄÄDYTYSYRITYS JULKISTETTIIN
Koko ajan voimistuma kohu kansalaisaloite numero 2837 aihepiirin ympärillä; on jatkunut nähtävästi vakuutusalan kannalta katsottuna liian monta viikkoa. Siksi perjantaina 9.3.2018 uutisvirrassa kerrottiin uudesta vakuutuslääkärijärjestelmää selvittävästä työryhmästä!

Avainkysymys? Kenellä on todellinen valta näissä asioissa?

 

Tuon neuvottelukunnan painoarvoa ja mahdollisuuksia voidaan arvioida yhdessä tarkemmin, kun tiedossa on sen virallinen hankenumero ja tarkka kokoonpano. Ovatko potilaita/vakuutettuja edustavat tahot taas selvässä alakynnessä? Niin määrällisesti kuin laadullisesti. Sekä se kaikkein tärkein asia saada julkisuuteen, mitkä ovat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan/sin. antamat toimeksiannon rajat ja onko neuvottelukunnalla todellista valtaa?

Neuvottelukunnan jäsenten ja potilaiden/vakuutettujen onneksi; täysin tyhjästä ei neuvottelukunnan tarvitse käyntiin lähtöään nyhjästä.

Tässä avointa taustatietoa edellisestä vakuutuslääkärijärjestelmä työryhmän (STM091:00/2012) ja siinä sovittujen toimenpiteiden toteutumista valvomaan perustetun vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunnan toiminnasta.

VAKUUTUSLAKIMIEHET JA VAKUUTUSLÄÄKETIEDE
Joko vuoden 2018 aikana; myös erittäin merkittävää julkista käyttävät vakuutuslakimiehet saadaan viimeinkin päivänvaloon. Ensin julkisuuteen esitellen keitä he ovat, miten ja missä kaikkialla he työskentelevät?

Korkein hallinto – oikeus | Osa 3/5
Julkaistu lokakuu 21, 2014
by Suomi 2017 – Suomi 2025?

”Tiesitkö jo tämän? On olemassa myös oikeuden päätös siitä, että erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslakimiesten nimitiedot ovat julkisia. Aiheesta saatiin lainvoimaiseksi jäänyt päätös jo 22.8.2013.”

Vakuutuslakimiesten esiin astumista puolustavat myös vakuutusalan omat luonnehdinnat. Onhan vakuutuslääketiede kuulemma enemmän juridiikkaa kuin lääketiedettä:

Pyöreään pöytään myös vakuutuslakimiehet –
Julkaistu lokakuu 13, 2017
”Parhaiten iso kuva aukeaa, jos ja kun vakuutusala julkaisee ensin oman puutelistansa vakuutuslääkärijärjestelmästä. Sen jälkeen on helpompi kasata; tarkasti ajan tasalla oleva ison kuvan puutelista, jossa mukana ovat myös potilaiden/vakuutettujen huomiot.”

Eikä tuossa vielä kaikki.

Tässä Suomi 2017 verkoston mobiiliflaijeri – sarjan numero kahdessa; kerrotaan neljä (4) Suomi 2017 verkoston tekemää huomiota siitä, mikseivät todelliset korjaukset potilaiden/vakuutettujen asemaan sosiaalivakuutuksissa ole onnistuneet? Eivätkä tule näillä näkymillä ja valta-asetelmilla koskaan onnistumaankaan.

Ja niin kuin aina ennenkin. Näin vakavien ja monia suomalaisia koskettavien ikävien asioiden suhteen olisi kyllä mielellään väärässä. Täysin väärässä.

Vaan kokeillaan tämän kansalaisaloitteen kautta, saadaanko mitään parannuksia yhdessä toimien aikaiseksi? Vaikka monesta muusta asiasta; eri mieltä oltaisiinkin.

Tosin menon jatkuessa entisenlaisena; on hyvä muistaa tämä.

Se mitä ei tunnusteta, sitä ei ole virallisesti olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Joten ajatelkaapa, kaiken edellä kerrotun ja linkatun materiaalin lukemisen jälkeen, entäs jos työmarkkinajärjestöjen työntekijäpuolen keskusjärjestöt (AKAVA, SAK, STTK) laittaisivat jäsenjärjestöilleen tiedotteen, että tämä kansalaisaloite 2837 kannattaa kaikkien ay-liikkeen jäsenien allekirjoittaa.

Lopettaen tiedotteen puheenjohtajiensa allekirjoitukseen ja kehotukseen: ”Laitetaan yhdessä toimien myös #äänityökyvyttömälle kuulumaan!”

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Kansalaisaloite 2837

 1. Suomi 2017 sanoo:

  Kansalaisaloite 2837 vakuutuslääkäreistä tullaan luovuttamaan eduskunnalle 18.4.2018. Tästä Nico Ojalan bloggauksesta lisää.

  ”Copy paste ja muita yrityksiä.”
  Jälleen kerran, kuten niin monesti ennenkin eläkeyhtiö päätti ottaa kantaa vakuutuslääkärijärjestelmän hyödyllisyyteen ja siihen puhtoiseen toimintamalliin mitä nuo eedenin puutarhan lääkärinvalan vannoneet keijukaiset harrastavat.

  Tällä kertaa työvuorossa ja puolustuslinjan etuvartiossa oli työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs. Ainoa harmi mikä näissä puolustuspuheenvuoroissa on se selvä leikkaa liimaa kirjoitustyyli, samat fraasit toistuvat kerta kerran jälkeen.

  Se mikä minua on jo useasti ihmetettänyt on tuo eläkeyhtiöiden väite, että mikäli kansalaisaloite menee läpi niin hoitava lääkäri saa tehdä työkyvyttömyyspäätöksen. Miksi ja mistä tällaista jargonia tulee ja kuka sitä tuottaa? Olen erittäin hyvin tutustunut tähän kansalaisaloitteeseen ja ainoa mitä siinä vaaditaan on se, että vakuutu- ja eläkeyhtiön vakuutuslääkärin pitää noudattaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annettua lakia.

  Kuten sinäkin Jukka Kivekäs tiedät niin ennen kuin hoitava lääkäri voi edes kirjoittaa työkyvyttömyyslausunnon on vammautunut tai sairastunut käynyt läpi moniammatillisen kuntoutusprosessin ja mahdollisesti ollut eläkeyhtiön järjestämässä työkokeilussa. Ei tämä kaava muuttuisi mihinkään vaikka kansalaisaloite menisi läpi, ainoa mikä muuttuu on tuo, että satusedät ja tädit joutuisivat pysymään totuudessa kirjoittaessaan lääketieteellisiä lausuntoja vammautuneesta tai sairastuneesta.

  Toki Jukka Kivekään kirjoituksessa oli jotain uutta ja varteenotetettavia ehdotuksia kuten ehdotus siitä, että potilasjärjestöjen lehdissä tai vastaavissa kuten potilaan lääkärilehti ja Kelan elämässä verkkojulkaisussa alettaisiin julkaisemaan sattumanvaraisesti ja nimettömästi niin hylättyyn kuin hyväksyyn päätökseen johtaneita tapausselosteita.

  Myös muutoksenhakulautakunnat voisivat yleisellä tasolla kuvata toimintaansa ja ratkaisulinjojaan julkisuudessa.

  Nämä ovat ihan hyviä ehdotuksia, mutta ei poista silti tarvetta muuttaa vakuutuslääkärijärjestelmää ja sen johdosta olenkin myös yksi niistä henkilöistä joka käy 18.4.2018 luovuttamassa kansalaisaloitteen eduskunnan puhemies Paula Risikolle. Olen myös sopinut tapaamisen Jari Ronkaisen kanssa ja tarkoituksena on keskustella vakuutuslääkärijärjestelmästä ja vammautuneiden tilanteesta.”

  Lue lisää Iltalehti blogit osoitteessa:
  https://blogit.iltalehti.fi/nico-ojala/2018/04/08/niilla-on-alyvamma/

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.