Valinnanvapaus 2

Toivottavasti sisäministeri Paula Risikko/kok. saa ja uskaltaa jatkaa valinnanvapaus – teeman ison kuvan avaamista sekä korjaamista.

Oikeusvaltion toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä läpivalaisun aiheita sote –uudistuksen valinnanvapauden toteuttamisessa ovat:

Vakuutuslääkärijärjestelmä
Vakuutuslääketiede

Myös erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten esille saamisen osalta. Ehdottomasti ennen kuin hallituksen sote – uudistuksen korjatut lakiversiot tulevat eduskunnan käsittelyyn.

Miksi viisi (5) vuotta sitten käynnistynyt; vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden parantaminen keskeytettiin?

Edelleenkin isot rispektit ministeri Risikolle, että hän sosiaali- ja terveysministeri aikanaan edes yritti taistella tutkainta vastaan. Vaikkakin vakuutuslääkärijärjestelmän avaaminen juuttui syväksi tiedettyyn valinkauhaan.

SISÄLLYSLUETTELO
Sote – uudistuksen lainsäädäntö
Julkista valtaa käyttävien tiedot kaikkien saataville
Vakuutuslääkärin roolista tutkivana/hoitavana lääkärinä
Soten vakuutus- ja eläkeyhtiöitä koskeva avaus käyntiin
Julkisen vallan käyttäjien kytkentäkaaviot tarvitaan
Henkilökohtainen selvitysmies ja tulkki turvaamaan perusoikeudet
Perustuslain 124§ poisto – ratkaisee yksityistämisen ongelmat

Tämän kokonaisuuden suhteen haastavinta on varmasti se, että miten eron virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välillä voi havaita?

SOTE-UUDISTUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖ
Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin ilmoitus 5.3.2017 siitä, ettei hän asetu perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaaksi kesäkuun puoluekokouksessa, synnytti automaattisesti paineen soten ja maakuntamallin läpiviemiselle.

Lausuntokierroksella olevat tai jo olleet lakiluonnokset ovat seuraavat:

Valinnanvapauslaki
Maakuntalaki
Maakuntien rahoituslaki
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
Sosiaali- ja terveydenhuollon voimaanpanolaki

Todennäköisesti niistä puuttuvat vakuutuslääkärijärjestelmää ja vakuutuslääketiedettä koskevat osiot.

Kyseessä on Suomen historian jättimäisin lakiluonnosten paketti. Toivottavasti niistä saadaan myös kokonaisuutta selventävät kaaviot. Varustettuina selventävin tekstiselostein. Niin sanotut katu- ja ruohonjuuritason kansalaisten versiot.

Pienelle huomiollle jääneeseen MTV uutisten artikkeliin tästä linkistä (linkki toiminnassa 7.3.2017)

Toisaalla on hyvä tiedostaa, että kokoomuksen ekosysteemissä on ollut käynnissä jo jonkin aikaa hanke perustuslain 124§ poistamiseksi! Hanke tarvitsee kahden peräkkäisen eduskunnan käsittelyn ja hyväksynnän. Joten on mielenkiintoista seurata, tekeekö pääministeri Sipilän hallitus aiheesta eduskunnalle hallituksen esityksen? Aiheesta lisää artikkelin lopussa olevan linkin kautta.

Mielenkiintoiseksi tämän laillisuuspuolen tekee se, että yksi sote – uudistuksen keskeisimpiä virkamiehiä, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti sosiaali- ja terveysministeriöstä on hakenut oikeuskanslerin virkaan. Virka täytetään 1.5.2017 alkaen ja tehtävä vapautui, kun oikeuskanslerina pitkään toiminut Jaakko Jonkka jää eläkkeelle. Oikeuskansleri Jonkka tuli ennen joulua ja joulun jälkeen esille näkemyksensä kanssa, että perustuslain yli on kävelty jo vuosien ajan ja useiden hallitusten toimesta.

JULKISTA VALTAA KÄYTTÄVIEN TIEDOT KAIKKIEN SAATAVILLE
Sitten aiheessa eteenpäin. Joko on ratkaistu, kuinka monessa tehtävässä hoitava/tutkiva lääkäri voi sote – uudistuksen jälkeen toimia? Entä myös vakuutuslääkärinä toimiva?

Seura-lehden artikkeliin tästä linkistä (linkki toiminnassa 7.3.2017)

Joten soten valinnanvapaus voi toteutua tosielämässä aidosti vain, jos potilas/vakuutettu pystyy tekemään aidosti ja etukäteen päätöksen siitä, että meneekö hän omassa vahinko- ja sairaustapauksessaan myös vakuutuslääkärinä toimivan vastaanotolle.

Viranomaiselle jo vuosia sitten ehdotettua ja selkeästi kuuluvaa valvontatehtävää hoitaa tällä hetkellä sosiaalinen media:

”Tässä blogikirjoituksessa julkistamme vakuutuslääkäreiden nimet, erikoistumisalueet ja tietyissä tapauksissa myös vastaanottopaikat.

Listassa olevat nimet ovat siis vakuutusyhtiöiden, muutoksenhakulautakuntien ja Vakuutusoikeuden itse internet-sivuillaan tai vuosikertomuksissaan julkaisemia tietoja.

Tämän listan tietojen keräämisessä ovat kovan työn tehneet Terhi Sorkamo ja Anu Parkkonen. Suuret kiitokset heille!”

Tilannekuvakatsaus vuodelta 2014 on luettavissa osoitteessa:
http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.fi/2014/06/asv-blogi-julkistaa-pahamaineisten.html

* * * *

Toivottavasti tämän kaltaiseen viranomaisten ylläpitämään tilannekatsaukseen saadaan mukaan myös kaikki Kelan vakuutuslääkäreinä toimivat.

Sekä vakuutusyhtiölle lausuntoja antavat ja todistajina oikeudessa toimivat vakiolääkärit:

”Lakisääteisiä vakuutuksia käsittelevän vakuutusyhtiön asiakirjoihin sisältynyt tieto asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä tai heidän palvelus- tai toimeksiantosuhteensa olemassaolosta, ottaen myös huomioon heidän osallistumisensa julkisen vallan käyttämiseen, ei ollut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 tai 20 kohdassa tarkoitettu liike- tai ammattisalaisuus tai muu vastaava salassa pidettävä liike- tai elinkeinotoimintaa koskeva seikka.

Tiedot heidän henkilöllisyydestään tai erikoisaloistaan tai erityispätevyyksistään eivät liioin olleet mainitun pykälän 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuja henkilökohtaisia oloja kuvaavia salassa pidettäviä tietoja. Tiedot eivät muillakaan perusteilla olleet salassa pidettäviä.”

Näitä vakiolääkäreitä ei ole mikään vakuutusyhtiöistä toistaiseksi kertonut. Ollaan siis vuodessa 2017. Vakuutusyhtiöt ovat myös väittäneet, ettei kyseisiä vakuutuslääkäreitä tarvitse kertoa.

Lainattu kohta ko. vakiolääkäreiden tietojen julkisuudesta on lainattu tästä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä – KHO:2014:83

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1400242517419.html

Toivottavasti esimerkiksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden kytköksiä esiin kaivanut ja julkaissut, Helsingin Sanomat uskaltaa ja saa kaivettua, varmistettua sekä nostettua nuo puuttuvat nimet ja heidän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaiset tiedot esille.

Tai sitten jonkun täytyy jaksaa vääntää uusi prosessi vakuutusalan ja Suomen valtion laillisuusvalvojien kanssa.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIN ROOLISTA TUTKIVANA/HOITAVANA LÄÄKÄRINÄ
Sitten konkreettinen esimerkki lausunnon antajina ja todistajina toimivien tietojen esille saamisen tärkeydestä. Muutenhan jatkossakin potilas/vakuutettu voi  mennä tietämättään myös vakuutusyhtiön vakiotodistajana ja lausunnonantajana toimivan vastaanotolle.

Esimerkissä on kyse tapaus Esa Keskinen. Jääkiekon maailmanmestari 1995 ja hänen vakuutustaistelunsa OP – Pohjolan kanssa:

”Turun Palloseuran entinen jääkiekkoilija Esa Keskinen on voittanut monivuotisen taistelun vakuutusyhtiö Pohjolaa vastaan. Korvauskiistan pääasiaksi muodostui tulkinta siitä, syntyikö vamma (hermovaurio) taklaustilanteesta vai oliko se perua välilevyrappeutumasta, joka Keskisellä todettiin.

Kun Keskinen vei asian käräjäoikeuteen, hänen tukenaan oli useiden urheilussa mukana olleitten lääketieteen asiantuntijoitten lausuntoja, joitten mukaan pahaksi äitynyt selkävamma johtui nimenomaan taklaustilanteesta.

Käräjäoikeudessa Pohjolan todistajina esiintyneet asiantuntijat olivat sairauden kannalla, mikä ei edellyttäisi korvausta.

Hovioikeuteen asti edenneen tapauksen käsittelyssä päästiin sopuratkaisuun, jonka mukaan Pohjola korvaa Keskiselle tapaturmaeläkettä 7 743,65 euroa kuukaudessa kolmen vuoden ajalta eli 278 771 euroa korotettuna viivästyskorolla.

”Tämä on suurimpia korvauksia, joita olemme urheilussa maksaneet. Melko harvoinhan urheilussa tulee korvattavaksi vakavia vammoja”, Pohjolan lakimies Kari Yliperttula sanoi.

Sopuratkaisuksi tuli kolme vuotta. Korvaussumma määräytyi Keskisen silloisen vuosiansion (109 322 euroa) mukaan. Tapaturmaeläke on siitä 85 prosenttia.”
Lähde: Helsingin Sanomat 6.12.2006

Lainaus Helsingin käräjäoikeuden kansliatuomiosta Esa Keskinen vastaan vakuutusyhtiö Pohjola 30.6.2005:

”Lääkäritodistajina Niinimäki, Pasanen ja Rahkonen ovat muodostaneet mielipiteensä asiassa tutustuttuaan Keskistä koskeviin asiakirjoihin.

Kukaan heistä ei ole tutkinut Keskistä eikä ole käytännön työssään tai muuten perehtynyt hermoperäisestä kivusta kärsivien potilaiden hoitoon.


Heidän mukaansa Keskisen selän kiputila ja pelikyvyttömyys on aiheutunut välilevyn rappeutumasta.”
Lähde: Oikeusturvan ajankuva – blogi

Eli keitä ovat OP-Pohjolan lausunnonantajina ja todistajina toimineet Niinimäki, Pasanen sekä Rahkonen? Etunimiltään, erikoisaloiltaan ja erityispätevyyksiltään? Missä kaikkialla he toimivat terveydenhuollossa ja/tai vakuutusalan yhtiöissä?

Eikä tässä vielä kaikki.

SOTEN VAKUUTUSYHTIÖITÄ KOSKEVA AVAUS KÄYNTIIN
Avoimuutta sote – uudistukseen prosessiin saadaan vasta, jos ja kun läpivalaisu tehdään yhtä aikaa myös kohteista vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet. Kysehän on heidän kohdallaan myös erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjistä. Valtaosin yksityisesti omistetuissa vakuutus- ja eläkeyhtiöissä, jotka näillä näkymin tulevat olemaan erittäin merkittäviä omistajia maakuntamalliin perustuvassa sote – järjestelmässä.

Yhteiskunnallisesti erittäin tärkeän asian kokonaisvaltainen, ison kuvan, selvittäminen on aloittamista vailla valmis. Muuten olemme luiskahtaneet mutinoitta finanssikonsernien omistamien vakuutusyhtiöiden pyörittämään terveydenhoitomalliin.

Asiasta on siis jo olemassa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2014:83, jossa potilaiden/vakuutettujen verkosto voitti, vuosien kovan taistelun jälkeen, suomalaiset vakuutusyhtiöt ja eläkeyhtiöt siinä, että erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävät vakuutuslääkärit ovat nimitietojensa, erikoisalojensa ja erityispätevyyksiensä suhteen julkista tietoa.

Yhtiöt julkaisivat tuolloin tietoja vakuutuslääkäreistään nettisivuillaan. Nyt tarvitaan vain ajan tasalla olevaa päivitystä, jossa ovat mukana myös vakuutusalan vakiotodistajina ja lausunnonantajina toimivien tiedot.

Valvira tai sosiaali-terveysministeriö voi tehdä niistä helposti jatkuvasti päivittyvän koosteen, joka on kaikkien avoimesti saatavilla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin JulkiTerhikki-rekisteriin liitettynä.

On ollut huolestuttavaa huomata, etteivät vielä vuonna 2017 vakuutusyhtiöt ole kertoneet kyseisen oikeudenpäätöksen velvoittamana myös niitä yhtiöidensä; isolla rahalla vakiotodistajina ja -lausunnonantajina toimivia (vakuutus) lääkäreitä! Näin potilas/vakuutettu voi edelleen joutua omassa vahinkoasiassaan tietämättään myös vakuutusyhtiön vakuutuslääkärinä toimivan vastaanotolle.

Riski kasvaa, jos ja kun sote-uudituksen edistyessä yksityistettyjen terveyden- ja sosiaalihuollon pisteitä pyörittävät myös vakuutusyhtiöiden kokonaan (Oma Sairaala/Pohjola Sairaala) tai osittain (Pihlajalinna/LähiTapiola) omistamat yritykset.

Lue lisää aiheesta osoitteessa:
Korkein hallinto – oikeus | Osa 1/5
https://suomi2017.wordpress.com/2015/12/20/korkein-hallinto-oikeus-osa-15/

MYÖS VAKUUTUSLAKIMIESTEN NIMET YHTIÖITTÄIN OVAT JULKISIA
Tästä asiasta on saatu alalla toimivan henkilön suusta sellainen suullinen kommentti, että eihän näitä voi julkistaa, koska sitten paljastuu kaikki!

Vuodelta 2013 löytyy lainvoimainen päätös siitä, että myös erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslakimiesten nimitiedot ovat julkisia. Helsingin hallinto-oikeuden lainvoimaiseksi jääneen päätöksen tunnistetiedot ovat HHO 01636/13/1203.

Ihmeelliseltä tuntuu, ettei tämän(kään) asiakokonaisuuden työstäminen ja tuominen päivänvaloon ole kiinnostunut tiedotusvälineitä? Liittyy hyvin tiukasti kohta 2 ja kaikkien vakuutuslääkäreinä toimivien päivänvaloon tuomista sekä sidonnaisuuksien heidän sidonnaisuuksien selvittämistä.

Aiheesta lisää Suomi 2017 – blogin artikkelissa:
Korkein hallinto – oikeus | Osa 3/5

”Tiesitkö jo tämän? On olemassa myös oikeuden päätös siitä, että erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslakimiesten nimitiedot ovat julkisia. Aiheesta saatiin lainvoimaiseksi jäänyt päätös jo 22.8.2013. Vastapuolena tuomioistuinkäsittelyssä oli If-vahinkovakuutusyhtiö, josta kuvakooste oheisena.”

Lue lisää Suomi 2017 blogin osoitteessa:
https://suomi2017.wordpress.com/2014/10/21/korkein-hallinto-oikeus-osa-35/

Eikä tuossa vielä kaikki.

Ratkaisevaa tietysti on se, että onko tässä perussuomalaisten kansanedustajan Ritva Elomaan kirjallisessa kysymyksessä hallitukselle ja vastuuministeri Paula Risikon/kok. vastauksessa esiintuomat ”parannukset” toteutuneet potilaiden/vakuutettujen tosielämässä.

Vakuutuslääkärien hylkäävien tietojen perustelut – KK 416/2014 vp
> tiedosto on –pdf-muodossa
> tarvitset sen lukemiseen ilmaisen Adobe Acrobat-ohjelman

Vakuutuslääkärien päätösten perustelut_VAKUUTUSLÄÄKETIEDE_RITVA ELOMAA ja muita_perussuomalaiset_PAULA RISIKKO_kokoomus

Eikä tässä kaikki.

JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJIEN KYTKENTÄKAAVIOT TARVITAAN
Niin kuin sote –uudistuksen edistyessä on nähty. Yllättävän vaikeita ja isoja asioita pystytään puristamaan kaavion muotoon. Vaikka tällaiselle mallille tunnutaan naurettavan, niin vain kaavioin ja täsmentävin tekstiselostein voidaan saada isokin asiakokonaisuus sellaiseen muotoon, että yksityiskohdista päästään neuvottelemaan tarkemmin ja tekemään tarkentavia korjauksia.

Myös keskeiset lakikohdat saatava selventävään kaavio- ja tekstiselostemuotoon!

Miksei sitten seuraavakin onnistuisi?

Kun erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten nimitiedot sekä sivutoimipaikat ovat viimeinkin selvillä, niin esimerkiksi tiedotusvälineet voivat lähteä selvittämään ja piirtämään nimien sekä organisaatioiden välisiä kytkentäkaavioita ja sijaintipaikkoja.

Keitä he ovat ja missä kaikkialla he toimivat? Missä firmoissa ja miten vakuutuslääketieteeseen nojautuva bisnes pyörii? Kuinka isoista rahasummista puhutaan? Ansio- ja pääomatuloissa? Pää- ja sivutoimissa? Oman yhtiön kautta tapahtuva laskutus?

Kyseessä olevien asioiden selvittäminen ja esiintuonti on juuri nyt; yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä vaihe. Nimittäin. Sote – uudistuksen myötä terveydenhuollon ja etenkin työterveyshuollon omistajiksi ovat tulleet ja nousemassa vakuutus- ja eläkeyhtiöt. Joko terveysalalla toimivien omien yritysten tai sitten erilaisten osuus- ja osakeomistusten kautta.

Talouselämän artikkeliin tästä linkistä (linkki toiminnassa 7.3.3017)

(Vakuutus) lääketieteellinen johtaja Maarit Gockel, Keskinäinen työeläkeyhtiö Elo:
”Hyvin menestyvissä yrityksissä varhaisen tuen mallit, työnkuvan muokkaus sekä osasairauspäivärahan ja ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmallinen käyttö tukevat työssä selviytymistä.

Heikosti työelämään kiinnittyneiden tilanne on huonompi. Lapsuuden turvattomuus, koulukiusaaminen, elintapojen polarisoituminen ja työttömyyteen liittyvä toimintakyvyn lasku syrjäyttävät työelämästä.

Sote-uudistuksen myötä maakunnat alkavat vastata työvoimahallinnon toiminnoista. Jotta työllisyysaste nousisi, toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen lapsuudesta eläkeikään on nostettava sosiaali- ja terveydenhuollon keskiöön.

Maakuntien vastuulla on tukea kuntia terveyden edistämisessä. Samaa osaamista pitää käyttää terveydenhuoltojärjestelmässä tukemaan elämäntapamuutoksia osana muuta lääketieteellistä hoitoa. Yksittäisten hoitavien lääkäreiden aika ja osaaminen eivät tähän riitä.

Työterveyshuolto, joka tuntee työpaikan mahdollisuudet, on luonteva koordinoiva yksikkö muun terveydenhuollon, kuntoutuksen, työvoimahallinnon, Kelan ja eläkeyhtiöiden keskellä. Pitkät odotusajat tutkimuksiin ja hoitoihin syrjäyttävät työelämästä.”
Lähde: Talouselämä 5.3.2017 – Tebatti: Suomessa on liikaa työkyvyttömyyseläkeläisiä – toiminta- ja työkyky ovat keskeiset asiat sote-uudistuksessa

Tämäkin aihe on mitä ajankohtaisin. Toivottavasti myös eläkeyhtiöt ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta saadaan yhtäaikaiseen läpivalaisuun.

HENKILÖKOHTAINEN SELVITYSMIES JA TULKKI TURVAAMAAN PERUSOIKEUDET
Ratkaisevaa sote – uudistuksen vakuutettu/potilas osiossa tulee olemaan se, että päästetäänkö vakuutusyhtiöt entistä syvemmälle yhteiskunnan kukkaroille? Vai laitetaanko vakuutusyhtiöt toimimaan ihan oikeasti siinä tehtävässä, joka niille lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan piirissä kuuluu?

Yksi parannus voidaan napata esimerkiksi turvapaikanhakijoiden prosessista, joissa pyritään noudattamaan ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista niin sanotusti viimeisen päälle.

Ennen kirjallisen valituksen tekemistä vakuutusyhtiö on velvoitettu järjestämään suullinen kuuleminen. Esimerkiksi ennen kuin tapaturma – ja työkyvyttömyyseläkkeestä tehdään päätös. Läsnä kuulemisessa ovat potilas/vakuutettu ja lähiomainen, tutkiva/hoitava lääkäri tai lääkärit ja tulkkina toimiva puolueettomaksi varmistettu lakimies. Suullinen kuuleminen nauhoitetaan ja litteroidaan asiakirjojen todisteeksi.

Vakuutusalan suulla on väitetty jo vuosien ajan, ettei tällainen suullinen kuuleminen ole mahdollista, koska korvaustapauksia on niin paljon. Tämän Iltalehden ja If – vahinkovakuutusyhtiön vastauksen mukaan asia on kokonaan toisin:

”- Vakuutuslääkäri ei koskaan ratkaise korvausasiaa yksin, vaan hän ottaa kantaa vain lääketieteen näkökulmaan, jota sovelletaan korvausratkaisun tekemisessä. Ratkaisut perustuvat hoitavan lääkärin lausuntoihin ja hänen tekemiinsä tutkimustuloksiin. Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen lakiin ja säännöksiin perustuen.

Laskentatavasta riippuen 90 – 95 prosenttia vakuutuslääkärin lausunnoista on myönteisiä asiakkaan näkökulmasta, Anssi Ranta sanoo.”
Lähde: Iltalehti 9.4.2013 – Vakuutustarinasta kohu: Lääkäriltä päätös potilasta tutkimatta?

Eli tuon uutisen mukaan vain 5 – 10 prosenttia on sellaisia päätöksiä If-vahinkovakuutusyhtiössä joista mahdollisesti valitetaan.

Suullinen käsittely ja henkilökohtainen selvitysmies olivat esillä jo 11 vuotta sitten ilmestyneessä Kelan lehdessä. Sen pääkirjoitusivulla!

– Henkilökohtainen selvitysmies –
”Kuntoutusasiakas joutuu nykyisin miettimään, kuuluuko hän työhallinnon, työeläkelaitosten, Kelan, liikennevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen, erityisopetuksen, vammaispalvelun vai mahdollisesti jonkin muun tahon järjestämän kuntoutuksen piiriin.

Kelan asiantuntijalääkärin Paavo Rissasen mielestä oikean löytäminen on asiakkaalle täysin mahdoton tehtävä. Jokainen tarvitsisi hänen mukaansa siihen oman henkilökohtaisenselvitysmiehen.

Tällainen sekamelska ei todellakaan ole hyväksi kenellekään. Paavo Rissanen kirjoittaa parhaillaan historiikkia siitä, miten tähän sekamelskaan on tultu.

Samalla hän katsoo eteenpäin ja pohtii, miten kuntoutusjärjestelmää voitaisiin selkeyttää.

Yhdelle luukulle keskittäminen ei näytä hänen mukaansa mahdolliselta, joten paras lääke on eri toimijatahojen arkipäiväinen yhteistyö asiakkaan hyväksi.

Yhteistyö. Asiakkaan hyväksi.

Kuulostaa liiankin helpolta ratkaisulta, muttei se vaan käytännössä sitä ole. Yhteistoiminta on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi. Kukin taho kulkee enimmäkseen tiukasti pitkin omaa reviiriään.

Paavo Rissasen lausahdus ”Kaikkien, jotka kuntoutuksen alueella toimivat, tulisi tunnistaa oma osasensa ja puhaltaa kuntoutuksen yhteiseen hiileen” ei saisi jäädä pelkäksi sanahelinäksi. Sen takana on ihmisten vakava kuntoutuksen tarve, joka tässä sekamelskassa saattaa jäädä tyydyttämättä.

Kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään nykyisin jo niin paljon, että voidaan varmuudella sanoa, että ilman asianmukaista kuntoutusta monen työ- ja toimintakyky heikentyvät ennen aikojaan ja elämäkin saattaa jäädä sen vuoksi kesken.

Tasavertaisuuden nimessä täytyy myös sanoa, että monen kuntoutus myös saavuttaa tavoitteensa, työ- ja toimintakyky paranevat tai ainakin säilyvät, eikä elämä sen vuoksi jää kesken.

Yhteen hiileen puhaltaminen ei Paavo Rissasen mielestä ole ollenkaan ylivoimainen tehtävä.

Kelankin kuntoutus voisi olla tuloksellisempi ja vaikuttavampi, jos prosessia hoidettaisiin tehokkaasti kummassakin päässä, Kelassa ja terveydenhuollossa. Palvelujen tulee olla saumattomasti käytettävissä asiakkaan hyväksi.

Siitä ei ole kauankaan, kun lasten psykiatrisen kuntoutuksen ympärillä julkisuudessa käytiin ”juupas – eipäs” – keskustelua, kun kuntoutuksen resurssit eri järjestelmissä loppuivat kesken vuotta. Jos Suomella olisi selkeä kuntoutuspolitiikka, ei tuollaista keskustelua tarvitsisi käydä eikä minkään tahon tarvitsisi tuntea joutuvansa tekemään sellaista työtä, joka ei niille kuuluisi ja tekemään sitä vain sen vuoksi että joltakin toiselta ovat rahat loppuneet.

Eipä voi muuta kuin huokaista Paavo Rissasen mukana: Kunpa Suomessa olisi yhteiset kuntoutuspelisäännöt!”
Lähde: Kelan Sosiaalivakuutuslehti 5/2006 – Pääkirjoitus 21.9.2006

Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Kunta-/kunnallisvaalit 2017 lähestyvät. Miten on edistynyt ja korjaantunut tämä tasavallan presidentti Sauli Niinistö esille ottama teema nuorten syrjäyttämisen estämiseksi?

Tässäkin aiheessa löytyy pienen rapsuttelun jälkeen päärooliin sote-uudistus, vakuutuslääketiede ja vakuutuslääkärijärjestelmä:

Presidentivaalit 2012 – Syrjääntyminen
Julkaistu syyskuu 20, 2012
”Kunnallisvaalit 2012 alkavat lähestymään. Tosin eniten käytetty termi taitaa olla kuntavaalit 2012? On aika alkaa; lopettelemaan, tämä vuoden 2012 presidentinvaaleihin liittynyt artikkelikokonaisuus. Sitä ennen vielä yksi uusi näkökulma tasavallan presidentti Sauli Niinistön esillenostamaan nuorten syrjääntymisteemaan. Kyse voi olla hyvinkin pienestä asiasta. Josta johtuen elämä lähtee menemään nuoresta pitäen vinoon.

Syrjääntyminen tapahtuu hitaasti ja varmasti. Oli kyseessä nuori taikka vanha.

Niin kuin tuosta HS-kuvakoosteesta nähdään niin myös vasemmisto on samalla piparipurkilla. Vaikka onkin voimakkaasti arvostellut Niinistön kokoaman ryhmän toimiin liittyviä asioita. Mielestäni turhaan.

Työkenttää nimittäin piisaa, jos ollaan kerrankin tosissaan. Vai onko kyseessä etukäteen roolitettu kuntavaalien edustappelu? Istuvathan kokoomus ja vasemmistoliitto samassa hallituksessa.

Juristina tasavallan presidentti Sauli Niinistö voi ottaa erikseen kantaa, onko kaikki kohdallaan Suomen oikeusjärjestelmässä? Erityisesti kirjallisesti toimivien hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suhteen? Siitä lyhyesti tämän artikkelin lopussa.

Sitten asioiden ytimiin. Otan syrjääntymiseen johtavista syistä konkreettisen esimerkin lapsista ennen kouluikää. Koskien ikähaarukka 2-6 vuotta.”

Lue lisää Suomi 2017 – blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2012/09/20/presidentivaalit-2012-syrjaantyminen/

Toivottavasti nuo asiat ovat jo kunnossa. Sillä rahaa, tietoa ja taitoa asioiden hoitamiseen toisin Suomessa kyllä on. ”Saattaen vaihdettava – toimintamalli” voidaan ottaa käyttöön ilman lakimuutoksia, mutta se kysyy vain päättäjiltä munaa.

PERUSTUSLAIN 124§ POISTO – RATKAISEE YKSITYISTÄMISEN ONGELMAT
Tässä kaikessa käynnissä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Kokoomuksen ekosysteemin ajama hanke, perustuslain 124 § poistamiseksi etenee vallankäytön kulisseissa.

Yllättäenkö ja pyytämättä? Kaikessa hiljaisuudessa. Perustuslain 124§ poistamalla yksityistämisen mahdollisuuksien perälauta ja vakuutusalan ”ongelmat” poistuvat!

Kuten tämä, vuosina 1993 – 2009 vakuutusalan ylimpänä virkamiehenä toimineen, Tarmo Pukkilan huomio perustuslain velvoitteiden pitkäkestoisesta rikkomisesta:

”Suomessa yksityisille vakuutuslaitoksille on annettu merkittäviä sosiaaliturvan hoitotehtäviä. Työeläkelaitosten vastuulla on yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän hoitaminen. Vahinkovakuutusyhtiöt puolestaan voivat hoitaa lakisääteistä työtapaturmavakuutusta. Nämä sosiaalivakuutukset ovat niin merkittäviä, että vakuutuslaitosten maksutuloista selvästi yli puolet kerätään näiden vakuutuslajien perusteella.

Sekä työeläkevakuutuksen että tapaturmavakuutuksen toimeenpanossa tehdään kansalaisten kannalta erittäin tärkeitä ja kauaskantoisia sosiaaliturvaa koskevia päätöksiä. Käsitykseni mukaan kyse on perustuslain tarkoittamasta merkittävästä julkisen vallan käytöstä.

Miten kansalaisten tasapuolinen kohtelu taataan, kun työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja muut sosiaaliturvaa koskevat päätökset tehdään hajautetussa järjestelmässä – yksityisissä vakuutuslaitoksissa?

Ei sitä pystytäkään takaamaan.”

Lähde: Helsingin Sanomat 15.3.2011 – Työeläkejärjestelmä ristiriidassa perustuslain kanssa

Mitä tuon kirjoituksen julkaisemisen jälkeen tapahtui vakuutusalalla? Hyytävä hiljaisuus ja ministeri Paula Risikon hyvää tarkoittaneen vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen haudattiin vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukuntaan. Nähtävästi kokoomuksen pääministeri Alexander Stubbin ekosysteemin käskyttämänä sekä sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn siunaamana.

Aurinko iloisesti keskuudessamme paistakoot ja nämä erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjät sekä käytön alueet meille eri kanteilta valaiskoot!

Reilun pelin hengessä. Ja esimerkiksi valinnavapaus asiaa ajavan ministeri Risikon johdolla sekä opposition valvonnassa.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparatsikki, korporatismi, maan tapa, mediasensuuri, politiikka, potilasjärjestöt, talouselämä, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.