Vakuutusoikeus lukujen valossa 2015 ja 2014

Kirjallisesti ja suljetusti toimivasta vakuutusoikeudesta löytyy ison kuvan ja lähihistorian katsausta, esimerkiksi tästä Suomi 2017 – blogin Vako” artikkelista.

Entistä nuoremmat sukupolvet ovat ihmeissään siitä, että miksi ero lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueilla; virallinen todellisuus verrattuna todelliseen todellisuuteen on kasvanut, niin isoksi? Tässä linkissä vuoden 2010 strömsöläistä tilannekuvaa; Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Heikki Pälveen suulla kerrottuna.

Onkin korkea aika saada aikaan avointa ja pitkäkestoista keskustelua siitä, että miltä näyttää hylkäysprosenttien valossa tämä seuraava väittämä:

”Va­kuu­tu­soi­keus on Suo­men tuo­miois­tuin­jär­jes­tel­mään kuu­lu­va riip­pu­ma­ton ja puo­luee­ton toi­meen­tu­lo­tur­va-asioi­den eri­tyis­tuo­miois­tuin”.
>>> Teksti on otettu suoralla ”leikkaa – liimaa” toiminnolla vakuutusoikeuden nettisivulta.

Kuinka riippumaton ja puolueeton vakuutusoikeus on hylkäysprosenttien valossa?

Kuinka riippumaton ja puolueeton vakuutusoikeus on hylkäysprosenttien valossa?

Onko vakuutusoikeus; sittenkin lukujen valossa vakuutusyhtiöoikeus?

SISÄLLYSLUETTELO
Jokaisen tapauksen arvo laskettava rahassa
Työtapaturman tai ammattitaudin hinta vakuutusyhtiölle
Vakuutusoikeuden hylkäystilastot 2015
Vakuutusoikeuden hylkäystilastot 2014
Minne lakisääteisten vakuutusten korvausrahat valuvat?
Vakuutusoikeuden hylkäystilastoja 2002-2005 ja 2006
Oikeusministeri Johannes Koskinen/sd. vuonna 2000
Vakuutusoikeuden hylkäystilastojen 2015 ja 2014 lähdemateriaalit

JOKAISEN TAPAUKSEN ARVO LASKETTAVA RAHASSA
Väittämä siitä, että vahinkovakuutus- ja eläkeyhtiöiden hylkääviin päätöksiin ei liity taloudellista motiivia; elää vahvana. Vakuutusalan itsensä viljelemänä ja monien korkean tason päättäjien hyväksymänä.

On hyvä muistaa myös tämä. Se mitä ei virallisesti tunnusteta, sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Lukujen valossa asiat saadaan aina näyttäytymään halutussa valossa. Suullisen perimätiedon mukaan vakuutusoikeuden kohdalla pienet muutosprosentit kertovat siitä, että vakuutusyhtiöt ja ensimmäisen asteen lautakunnat ovat tehneet oikeita päätöksiä. Kun ne ovat hylänneet esimerkiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa vuosittain 88 – 90 prosenttia valituksista.

Mikä on faktaa? Mikä on fiktiota? Kun puhutaan kirjallisesti ja suljetusti toimivasta; sanahirviöstä vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä.

Suullisen perimätiedon mukaan; tämä kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä käsittelee vuosittain noin 2 miljardin euron luokassa olevaa kokonaissummaa.

Katsotaan kohta muutamien asiaryhmien osalta voiko tuoko arvio pitää paikkaansa? Lopullisen sysäyksen tämän artikkelin kirjoittamiseen antoi tämä elokuinen uutinen:

Helsingin Uutiset – 13.8.2016 – 08.23 – Hyvinvointi
Varatuomari IL:lle: vakuutusyhtiöt väärässä 97 prosentissa aivovammatapauksista

Oikeustieteen lisensiaatti varatuomari Vesa Laukkanen tylyttää vakuutusyhtiöitä kovin sanoin Iltalehdelle. Laukkasen mukaan vakuutusyhtiöt yrittävät säästää satoja miljoonia euroja aivovamman saaneilta, kun he ovat kieltäytyneet korvausvaateista.

Laukkanen itse on hoitanut viimeisen kymmenen vuoden ajan lähes pelkästään aivovammatapauksia. Yhteensä hän on hoitanut melkein 200 aivovammaan liittyvää juttua. Jutut ovat 4–5 vuoden prosesseja.

– 142 juttua on saatu päätökseen. Niistä neljä on hävitty vakuutusyhtiötä vastaan. 138 on voitettu asiakkaan eduksi joko tuomioistuimen päätöksellä tai sovintosopimuksella vakuutusyhtiön kanssa, Laukkanen kertoo Iltalehdelle.

Tämä tarkoittaa, että 97 prosentissa aivovammatapauksista vakuutusyhtiö on ollut väärässä. Jokaisen tapauksen arvo on vakuutusyhtiölle noin miljoona euroa.

– Vakuutusyhtiöt ovat yrittäneet huijata näissä jutuissa vammautuneilta yhteensä noin 138 miljoonaa euroa. Se on käsittämättömän törkeää!

Mitkä mahtavat olla hylkäysprosentit kirjallisesti ja suljetusti toimivassa vakuutusoikeudessa? Onko niistä löydettävissä jokin kaava? Kuten esimerkiksi kuuluisa 80/20 – sääntö tai sen vakuutusoikeudellinen versio?

TYÖTAPATURMAN TAI AMMATTITAUDIN HINTA VAKUUTUSYHTIÖLLE
Laskelmien luvut ovat suuntaa antavia. Mitä suurempi on potilaan/vakuutetun palkka ollut, niin sitä suurempi taloudellinen motiivi vakuutusyhtiöllä on hylätä korvaukset ja tapaturmaeläke.

Esimerkki 1 – Pelkkä lakeihin perustuva eläkesumma 1 009 800 euroa
Henkilö 25 – vuotias

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Esimerkki 2 – Pelkkä lakeihin perustuva eläkesumma 605 880 euroa
Henkilö 48-vuotias

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Vakuutusyhtiöllä on aina tarkat summat tiedossaan.

Eli asianajaja Vesa Laukkasen 1 miljoonaa euroa per aivovammatapaus voidaan pitää lukuna luotettavana. Vakuutusyhtiöllä on sitä suurempi taloudellinen motiivi hylätä korvaukset, mitä nuorempi henkilö on vahinko- ja/tai eläketapauksessa kysymyksessä.

VAKUUTUSOIKEUDEN HYLKÄYSTILASTOT 2015
Nämä luvut kertovat suoraan, kuinka iso on hylkäysprosentti vakuutusoikeuden käsittelemissä asiaryhmissä.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Ellei taulukko näy hyvin, niin tästä saat sen .pdf-muodossa:
Vakuutusoikeuden hylkäysprosentit 2015 – Suomi 2017
vakuutusoikeuden_tilastot_2015_suomi-2017-verkosto

Isoimmat korvauksiin liittyvät rahasummat liikkuvat tapaturma- ja ammattitauti- sekä työkyvyttömyyseläkeasioissa.

Poimitaan ja lasketaan muutamien asiaryhmien hylättyjen määrät yhteen. Kerrotaan se arvioidulla 600 000 euron maksuvaikutuksella per tapaus vakuutusyhtiöille.

48 kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien tapaturma-asiat, kohta 17
58  kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien eläkeasiat, kohta 18
2 kpl hylättyjä – Merimieseläkeasiat, kohta 19
47 kpl hylättyjä – Sotilasvamma-asiat, kohta 29
687 kpl hylättyjä – Tapaturma-asiat (sis. ammattitaudit), kohta 31
811 kpl hylättyjä – Työeläkeasiat (sis. työkyvyttömyys), kohta 34
127 kpl hylättyjä – Yrittäjien eläkeasiat, kohta 40
———————
1 780 kpl hylättyjä

Yhden tapauksen arvioitu korvausmaksujen vaikuttavuus vakuutusyhtiöille; esimerkiksi 600 000 euroa.

1780 x 600 000 = 1.068.000.000 = 1, 1 miljardia euroa

VAKUUTUSOIKEUDEN HYLKÄYSTILASTOT 2014
Nämä luvut kertovat suoraan, kuinka iso on hylkäysprosentti vakuutusoikeuden käsittelemissä asiaryhmissä.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Klikkaamalla taulukkoa hiirelläsi tai täppäämällä sormellasi; saat sen tarkempana ruudullesi.

Ellei taulukko näy hyvin, niin tästä saat sen .pdf-muodossa:
Vakuutusoikeuden hylkäysprosentit 2014 – Suomi 2017
vakuutusoikeuden_tilastot_2014_suomi-2017-verkosto

Isoimmat rahasummat liikkuvat tapaturma- ja ammattitauti- sekä työkyvyttömyyseläkeasioissa.

Poimitaan ja lasketaan muutamien asiaryhmien hylättyjen määrät yhteen. Kerrotaan se arvioidaan 600 000 euron maksuvaikutuksella per tapaus vakuutusyhtiöille.

50 kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien tapaturma-asiat, kohta 18
65 kpl hylättyjä – Maatalousyrittäjien eläkeasiat, kohta 19
10 kpl hylättyjä – Merimieseläkeasiat, kohta 21
88 kpl hylättyjä – Sotilasvamma-asiat, kohta 30
756 kpl hylättyjä – Tapaturma-asiat (sis. ammattitaudit), kohta 32
1 056 kpl hylättyjä – Työeläkeasiat (sis. työkyvyttömyys), kohta 35
129 kpl hylättyjä – Yrittäjien eläkeasiat, kohta 40
———————
2 155 kpl hylättyjä

Yhden tapauksen arvioitu korvausmaksujen vaikuttavuus vakuutusyhtiöille; esimerkiksi 600 000 euroa.

2155 x 600 000 = 1.293.000.000 = 1, 3 miljardia euroa

MINNE LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KORVAUSRAHAT VALUVAT?
Ovatko nuo summat faktaa vai fiktiota?

”Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa” – ilmiö. Lisänä röyhkeys ja huippulakinaiset.

”Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa” – ilmiö. Lisänä röyhkeys ja huippulakinaiset.

Menneet ovat menneitä. Vai onko siirtokuviot osakkeenomistajille hiottu vielä paremmin toimiviksi? Ja ketkä ovat suurimpia osakkeenomistajia? Tässä linkissä tuota tietoa ja Sammon vuositulos 2015.

Pienen ihmisen mielessä herää kysymys; missä ovat laillisuusvalvojat? Kuten Finanssivalvonta.

VAKUUTUSOIKEUDEN TILASTOJA 2002 – 2005 ja 2006
Näissä Oikeusturvan ajankuva – blogin kirjoituksissa on käsitelty vakuutusoikeuden hylkäysprosentteja aiemmin. Lukujen valossa vakuutusoikeuden koneisto tekee sveitsiläisen kellon tarkkaa työtä. Vakuutusalan hyväksi.

>>> Vakuutusoikeuden vuosi 2006 ja värianalyysi

>>> Vakuutusoikeuden tyrmäystilastot 2005-2002

Jostain syystä nuo varsin tyrmäävät suhdeluvut eivät ole kiinnostaneet poliitikkoja eikä tiedotusvälineiden edustajia.

OIKEUSMINISTERI JOHANNES KOSKINEN/SD VUONNA 2000
Yli 16 vuotta on kulunut tästä oikeusministerin ulostulosta:

”Kuuntelette Aamun peiliä, minä olen Maria Keskitalo…

Sosiaaliasioiden oikeusturva pannaan remonttiin.
Vakuutusyhtiöiden ja niiden lääkäreiden valtaa pidetään nykysysteemissä liian vahvana.

Oikeusministeri Johannes Koskisen mukaan tavoitteena on selkiyttää muutoksenhakua ja parantaa näin oikeusturvaa.

Valtioneuvosto asettaa lähiaikoina laajan komitean valmistelemaan uudistusta.

Tapani Leisti…
Toimeentuloturvan kenttä on laaja, eri eläkkeet asumis, vammais hoito ja opintotuet, työtapaturma, kuntoutus, sotilasvamma-asiat ja työttömyysturva muiden muassa kuuluvat sen piiriin.

Kaikissa näissä asioissa kansalaisen oikeus korvaukseen on eläkelaitosten, vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuasteena toimivien erityisten lautakuntien hyväksymis ja hylkäämisvallan alaisena ja joistakin asioista voi vielä valittaa vakuutusoikeuteen ja aina korkeimpiin oikeuteen asti.

Valituksia käsitellään vuosittain viitisenkymmentä tuhatta eli sosiaalipuolen oikeusturva koskettaa suurta ihmisjoukkoa.

Oikeusministeri Johannes Koskinen…
Tämä lautakuntien järjestelmä on hajanainen ja monipolvinen ja samoin sitten vakuutusoikeus on ollut kritiikin kohteena taas siitä, että sillä ei ehkä täysimääräisesti toteudu ne hallintolain käytön periaatteet joita on muualla pystytty kohentamaan elikkä niin tässä tosiasiallisen oikeusturvan toteutumisessa on nähty olevan ongelmia. Molempien näiden ikään kuin selkeämmän systeemin laatimista ja sitten kansalaisten tosiasiallisen oikeusturvan parantamista tässä täytyy hakea.

Järjestelmä on kasvanut rinnan hyvinvointivaltion etuusjärjestelmien kanssa. Kansalaiset ovat moittineet usein, että hylkääviä päätöksiä ei perustella. Asiaan on vaatinut kohennusta myös Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja korkein oikeus antoi viimekesänä pyyhkeitä päätösten perusteluiden puuttumisesta vakuutusoikeudelle.

Mitä ne käytännössä ovat ne puutteet oikeusturvassa?

No siellähän ei ehkä ihan toteudu tää osapuolten tasavertaisuus, että hakija ja nää suuret eläkeyhtiöt tai kansaneläkelaitos ei oikein tasavertaisia tuossa prosessissa kaikin osin ole.” Lähde: 25.01.2000 – Ylen radiouutiset kello 08.00

Eikä tuossa ollut vielä kaikki. Olisiko myös vakuutustaistelujen alkupäässä paljon korjattavaa? Kuka muistaa tämän pitkäaikaisen vakuutusasiain ylimmän virkamiehen ulostulon vuonna 2011 ja mihin kaikkeen se johtikaan?

VAKUUTUSOIKEUDEN HYLKÄYSTILASTOJEN
2015 JA 2014 LÄHDEMATERIAALIT

Vakuutusoikeuden vakuutuslääkärit löytyvät kunkin vuoden vuosikertomuksista. Ainakin omassa vahinkoasiassa kannattaa välttää kyseisten lääkäreiden vastaanottoja. Perustelut löytyvät alempana löytyvästä linkistä.

Seuraavien .pdf muotoisten – liitteiden lukemiseen tarvitset tietokoneellesi ilmaisen Acrobat Reader –ohjelman tai mobiililaitteellesi .pdf – muotoa lukevan appsin

Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2015 – Vakuutusoikeus
vakuutusoikeuden_vuosikertomus_2015

Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2014 – Vakuutusoikeus
vakuutusoikeuden-vuosikertomus_2014

Eikä tässä vielä kaikki. Kenen ääni kuuluu parhaiten vakuutusoikeudessa?

Noste 1/2013 Vakuutusoikeuden lääkäreillä kytköksiä vakuutusyhtiöihin
>>> Liitteessä lehden artikkeli nivottuna vakuutusalan isoon kuvaan.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, kansalaisjärjestöt, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.