Presidentti Tarja Halonen

Uskaltaako edes presidentti Tarja Halonen avata suutaan suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan puolustamiseksi? Ihmeelliseksi hänen vakaan vaikenemisensa näistä asioista tekee sen, että hän on ehken parhaiten näistä asioista perillä oleva henkilö Suomessa.

Mitä kaikkea ko. asioista ei vieläkään tiedetä?

Mitä kaikkea ko. asioista ei vieläkään tiedetä?

SISÄLLYSLUETTELO
Halosen verkosto avaamaan vakuutusalan iso kuva
Tohtori Pentti Arajärvi ison kuvan avaamisen avainrooliin?
Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset
Eduskunnan apulaispääsihteeri
Vakuutuslääketiede läpiskannaukseen

HALOSEN VERKOSTO AVAAMAAN VAKUUTUSALAN ISO KUVA
Presidentti Tarja Halosella riittää kompetenssiä ison kuvan avaamiseen. Kuvakoosteen vaalirahoituksen saloista, aina lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan merkkaamattomiksi jätettyihin miinakenttiin asti.

Curriculum Vitae
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 1968
Suomen tasavallan presidentti 1.3.2000–1.3.2012
Ulkoasiainministeri 13.4.1995–25.2.2000
Oikeusministeri 1.3.1990–26.4.1991
Pohjoismainen yhteistyöministeri 8.12.1989–26.4.1991
Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä 30.4.1987–28.2.1990
Eduskunnan jäsen 1979–2000
Suuren valiokunnan puheenjohtaja 1995
Lakivaliokunnan varapuheenjohtaja 1991–1994
Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja 1984–1986
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1977–1996
Pääministerin eduskuntasihteeri 1974–1975
SAK:n lakimies 1970–1974 ja 1975–1979 (virkavapaalla -2000)
SYL:n sosiaalisihteeri, järjestösihteeri 1969–1970
Sosialidemokraattisen puolueen jäsen 1971–2000

Lähde: Presidentti Tarja Halonen internet – sivusto

Ministerinä hänen vastuualueelleen kuuluivat muun muassa:
* suomalaisten ihmisoikeuksiin ja Euroopan neuvoston alaisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen liittyvät asiat.
* vakuutusoikeus ja sen vakuutuslääkärijärjestelmä.
* vakuutuslääkärijärjestelmä, vakuutuslääketiede, lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvajärjestelmien ensimmäisen asteen muutoksenhakulautakunnat.

Kansanedustajana laki- ja sosiaalivaliokuntien jäsenyydet sekä puheenjohtajuudet toivat hyvän näköalapaikan edelleen voimassa olevaan lakisääteiseen vakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä sitä koskevaan lobbaukseen ja lainsäädäntöön.

SAK:n lakimiehenä toimiminen antoi laajan perspektiivin ison kuvan ymmärtämiseksi.  Myös työssään pysyvästi vammautuneiden ja/tai sairastuneiden oikeudellisen aseman parantamiseksi.

TOHTORI PENTTI ARAJÄRVI ISON KUVAN AVAAMISEN AVAINROOLIIN?
Pitkän kokemuksensa ansiosta ja puolisonsa, tohtori Pentti Arajärven tieto-taidon kautta; presidentti Tarja Halosella on ehken eniten viisautta valtakunnassamme, kertoa suurelle yleisölle vakuutusalasta ymmärrettävästi se, miksi vuonna 1995 solmittu työnjako nykyisenkaltaisesta lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan toteutuksesta tehtiin? Kaikessa hiljaisuudessa.

MENNEISYYDEN HAUTAJAISET – TULEVAISUUDEN AVAJAISET
Tasavallan presidenttinä toimiessaan Tarja Halonen sai myös konkreettista tietoa katu- ja ruohonjuuritasolla vallitsevasta tilanteesta. Joten kohta seuraavien kuvakoosteiden myötä voi todistaa ainakin sen, että päättäjät saivat vakuutusalan isosta kuvasta tiedon jo yli kahdeksan (8) vuotta sitten. Joten aikaa korjauksien tekemiseen on ollut vähintäänkin kohtuullisesti.

Tietopaketti käteen korkean tason päättäjille.

Tietopaketti käteen korkean tason päättäjille.

Kuvassa ylhäällä vasemmalla:
Tasavallan presidenttti Tarja Halosen oikeudellinen neuvonantaja Timo Tuovinen

Kuvassa ylhääällä oikealla:
Pääministeri Vanhasen valtiosihteeri Risto Volanen, keskusta

Kuvassa alhaalla vasemmalla:
Oikeusministeriön; vakuutusoikeudesta vastaava ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Kuvassa alhaalla oikealla:
Korkeimman oikeuden vahtimestari
– isot rispektit hänelle
– ko:n kansliapäällikkö tai hänen sijaisensa eivät ”ennättäneet” paikalle.

Kun yhä nuoremmat sukupolvet joutuvat kohtaamaan lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan tarjoamaa todellisuutta, niin on hyvä nostaa kohteliaimmin ja varmistuksena esiin vielä tämä Helsingissä 13.6.2008 pidetty mielenosoitus. Vielä kerrran oikein lämpimät kiitokset; kaikille siihen osallistuneille ja kotikatsomoissa kannattaneille. Taistelu epäkohtien tunnustamiseksi ja korjaamiseksi jatkuu edelleen.

Niin kuin kuvat todistavat, niin mielenosoituksen yhteydessä toimitettiin korkeamman tason päättäjille Suomessa käteen tietopaketti ongelmista ja ratkaisumallista. Eli normaali toimintamalli liike-elämästä, kun asiakas antaa rakentavaa palautetta huomaamistaan epäkohdista. Myös vahinkovakuutusyhtiö Ifiin ja OP – Pohjolaan.

Palaute vietiin myös Suomen suurimmille vahinkovakuutusyhtiöille.

Palaute vietiin perille myös Suomen suurimmille vahinkovakuutusyhtiöille.

Kuvassa ylhäällä vasemmalla:
Asiakaspalaute suoraan Ifille
– yhtiö ilmoitti, ettei heillä löydy henkilöä tietopaketin vastaanottamiseen.

Kuvassa ylhäällä oikealla:
Asiakaspalaute suoraan OP-Pohjolalle
– yhtiö ilmoitti, ettei heillä löydy henkilöä tietopaketin vastaanottamiseen

Kuvassa alhaalla vasemmalla
Kokoomuksen kansanedustaja Sirpa-Asko Seljavaara
– sosiaaliterveysvaliokunnan jäsen 2003-2011
– kyseisen valiokunnan varapuheenjohtaja 2007-2011

Kuvassa alhaalla oikealla
– Suomen lippuun kiedottu Tuntematon potilas eduskunnan portailla

Mielenosoitus ei kuitenkaan ylittänyt suomalaista uutiskynnystä, vaikka kaikki valtakunnalliset tiedotusvälineet informoitiin järjestäjien toimesta soittaen ja sähköpostia perään laittaen. Toivottavasti tämä jättimäisellä ponnistuksilla valmistettu ja jaettu tieto ei päättynyt suoraan tiedotusvälineiden roskakoreihin?

”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” – paketti jaettiin 13.6.08 Helsingissä pidetyn mielenosoituksen yhteydessä henkilökohtaisesti ja todistajien läsnä ollessa muun muassa seuraaville korkean tason päättäjille:

* Tasavallan presidentin kanslia, presidentin neuvonantaja Timo Tuovinen.
* Valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Risto Volanen.
* Oikeusministeriö, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen (vastaa Vakuutusoikeudesta).
* Korkein oikeus, paikalle johdon käskyttämä vahtimestari (muut eivät ennättäneet).

Heidän kauttaan annettu tieto on pyydetty välittämään tasavallan presidentille sekä kaikille vakuutusasioista vastuussa oleville avainministeriöiden ministereille ja virkamiehille.

Lisäksi paketti on pyydetty toimittamaan kopioituina eduskunnan avainvaliokuntien jäsenille:

* sosiaali- ja terveysvaliokunta
* lakivaliokunta
* perustuslakivaliokunta.

Lisäksi paketin ovat saaneet jakelussamme toivottavasti perille asti toimitettuina:

* eduskunnan kaikki Kelan valtuutetut
* eduskunnan oikeusasiamies
* oikeuskansleri
* KKO:n presidentti ja kansliapäällikkö

– – – –

Lisäksi tietopaketti oli kaikkien tiedotusvälineiden edustajien vapaasti saatavilla 13-6-2008 pidetyn ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” – mielenosoituksen ajan.

– – – –

Toivoimme 13.6.2008 saatteessamme myös sitä, että tiedot ohjautuvat potilaan ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutumista Suomessa, ihan oikeasti, parantavien työryhmien käyttöön:

”Yli hallinnollisten ministeriörajojen. Poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin ryhtyen.

Kuittaukset ja kommentit lukemisen jälkeen pyydämme lähettämään materiaaliin tutustumisen jälkeen allekirjoittaneiden sähköpostiosoitteisiin.

Otamme mielellämme myös vastaan palautetta mahdollisesti jo ratkaistuista ongelmakohdista ja jos huomaatte paketissamme selkeitä asiavirheitä.”

– – – –

27-11-2008 tarkistettu tilanne tulleista kommenteista päättäjiltä saatteen allekirjoittaneille:
* 0 yhteydenottoa.”

”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat” – osoitteessa:
http://ajankuva.blogspot.fi/2008/11/lakisteinen-vakuutusturva-ja-sen-mustat.html

EDUSKUNNAN APULAISPÄÄSIHTEERI
Joten kannustakaamme presidentti Tarja Halosta olemaan verkostoineen rohkea. Lakien takaamat ihmisoikeudet ja oikeusturva eivät toteudu tosielämässä. Tämän tietää hyvin myös hänen oikeudellisena neuvonantajanaan 13.6.2008 toiminut ja edellä mainitun tietopaketin käteensä saanut Timo Tuovinen. Hän on ollut jo vuosien ajan töissä eduskunnassa. Noussen siellä erittäin vaikutusvaltaiseen asemaan:

Timo Tuovinen eduskunnan apulaispääsihteeriksi – Politiikka 25.9.2014
Jaana Savolainen, Helsingin Sanomat

”Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 56, on nimitetty eduskunnan apulaispääsihteeriksi 1. lokakuuta alkaen.

Oikeustieteen kandidaatti Tuovinen on toiminut eduskunnan perustuslakivaliokunnan sihteerinä vuodesta 2009. Hän työskenteli tasavallan presidentin neuvonantajana vuosina 2003–2009. Vuosina 1994–2003 hän toimi työasiainvaliokunnan sihteerinä ja lakivaliokunnan apulaissihteerinä.

Apulaispääsihteeri on eduskunnan toiseksi korkein virkamies, joka toimii pääsihteerin sijaisena ja suuren valiokunnan sihteerinä. Hän toimii myös kaikkien valiokuntasihteerien esimiehenä.”

Avainkysymys on tietysti se, että kenellä todellinen valta lakisääteiseen vakuutus- ja sosiaaliturvan asioissa on?

Timo Tuovinenkin olisi voinut tuolloin 13.6.2008 vinkata, ettei eduskunnalla, hallituksella ja tasavallan presidentillä ole näissä asioissa todellista valtaa. Joten jaatte nyt tietoa vähän väärään paikkaan. Ja niinhän se nykytiedon varassa onkin.

Tässä kohtaa sijaitsee ehken yksi Suomen suurimmista sisäistä Berliinin muureista. Yli puolue-, etujärjestö-, media- ja aaterajojen kiemurrellen. Joten ei kannata lannistua, vaikkei vastakaikua yhteisten asioiden hoitamisessa tulekaan. Mottona tuntuu edelleen olevan:

”Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata”.

Joten toivottavasti nuoremmat sukupolvet (myös tiedotusvälineissä ja politiikan koneistoissa) osuvat toimenpiteineen tarkasti tuon piinkovan valtakoneiston ytimiin. Kohdaten myös kasvokkain sitä pyörittäviä ja siitä organisaatioidensa kautta hyötyviä avainhenkilöitä.

VAKUUTUSLÄÄKETIEDE LÄPISKANNAUKSEEN
Tässä yksi yritys saada selville se, että mihin vakuutuslääketieteen ylivertainen asema perustuu. Yli 8 (kahdeksan) vuotta sitten tehty yritys päättyi hyytävään hiljaisuuteen. Uskaltaisiko presidentti Halonen verkostoineen laittaa läpiskannauksen uudelleen vireille?

maanantaina, elokuuta 25, 2008
Finngate – skandaali ulottuu jo Suomen Lääkäriliittoon
http://ajankuva.blogspot.fi/2008/08/finngate-skandaali-ulottuu-jo-suomen.html

Näitä asioita kysyttiin:
1. Esitys, mihin perustuu päätös perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
2. Päätös, jossa päätetään perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
3. Esitys, mihin perustuu päätös siitä, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
4. Päätös, jossa päätetään, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään vakuutuslääketieteen erityispätevyys.
5. Selvitys siitä kuka maksaa vakuutuslääketieteen erityispätevyyden vaatiman koulutuksen, minkä hintainen koulutus on ja saako kuka tahansa Suomessa laillistettu lääkäri osallistua vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen tähtäävään koulutukseen?

Mikäli pyytämiemme tietojen saaminen käyttöömme ei ole jostain syystä mahdollista, niin pyydän Teitä antamaan asiasta tiedon kirjallisena ja voimassa olevine lainkohtineen Suomessa ja Euroopan Unionin alueella.”

Moni tuolloin tällä jakelulistalla olleista henkilöistä, löytyy edelleen vaikutusvaltaisilta paikoilta:

1. Laillisuusvalvojat:
Oikeuskanslerin virasto – Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia – Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Ylijohtaja Jukka Männistö

2. Suomen lääkäriliitto:
Suomen Lääkäriliitto – Heikki Pälve, toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto – Risto Ihalainen, varatoiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto – Hannu Halila, koulutusjohtaja
Suomen Lääkäriliitto – Ulla Anttila, koulutussihteeri

3. Hallituksen ministerit:
Valtioneuvoston kanslia – Pääministeri Matti Vanhanen
Oikeusministeriö – Oikeusministeri Tuija Brax
Sosiaali- ja terveysministeriö – Sosiaali – ja terveysministeri Liisa Hyssälä
Sosiaali – ja terveysministeriö – Peruspalveluministeri Paula Risikko

Joten toivottavasti; edes nuoremmat sukupolvet onnistuvat rouhimaan kafkamaisen ja mafiamaisen rakenteen omaavan kyykytyskoneiston auki.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, korporatismi, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.