Uutislukitus 5

Uutislukitus – sarjassa tartutaan kiinni uutisvirrassa olleisiin yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin, joidenka toivotaan pysyvän julkisessa keskustelussa ja valokeilassa pitempäänkin.

Tämän kertaisessa Uutislukituksessa nostetaan esiin, 20.1.2014 ulos tulleen A-studion jakso, jossa käsiteltiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon/kok. vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta pohtineen työryhmän tuloksia ja työryhmän eri osapuolten näkemyksiä.

Mediaseuranta_Risikon työryhmä_A-studion jakso 2-48_Tuomas Hyytinen_YLE_MInisteri Paula Risikko_VAKUUTUSLÄÄKÄRITIETOJEN JULKISUUS_28012014

Aiemman aiheesta ulostulleen jakson (4.2.2013) löydätte tekstiksi purettuna tästä Uutislukitus 1 – linkistä. Keskeisin asia molemmissa jaksossa oli erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkärien tietojen julkisuus. Muutenhan vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuus/läpinäkyvyys ei voi lähteä lisääntymään, jos ei tiedetä avoimesti ketkä kaikki ja missä kaikkialla vakuutuslääkäreinä toimivat?

A-studion jaksossa 20.1.2014 haastateltavina olivat ministeri Risikon vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä pohtineesta ohjausryhmästä seuraavat henkilöt:

Oikeutta vakuutetuille ry:n puheenjohtaja Hannu Kukkonen, Suomen lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Eläkeyhtiö Varman vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs.

Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:n puheenjohtaja Hannu Kukkonen, Suomen lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Eläkeyhtiö Varman vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs.

Toivottavasti Yle nostaa molemmat ulostulleet jaksot nettikatseluun ja seurantaan pitemmäksi aikaa. Onhan asia yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä.

Saako yksityisissä yhtiöissä erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävät vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet pitää vallankäytön kohteilta edelleen piilossa? Kyseessä niin kutsuttu kahden tai useamman pallin taktiikka. Sitten aiheesta käytyihin puheenvuoroihin.

Lähde: A-studio

  • Jakso 2/637
  • Kesto: 28 min

Pääaiheena: ”Matotkin ulkoilevat enemmän kuin me.” A-studion vanhussarja jatkuu.

  • Esitetty: Ma 20.1.2014 klo 21.00 Yle TV1
  • Katsottiin Yle Areenalla yli 15 000 kertaa
    ( Oli katseltavissa myös ulkomailla )

+ + + +

Vakuutuslääkäriasia alkoi jakson aikajanalta 22:44 ( – 27:11)
”Seuraavaksi vielä vakuutuslääkäreistä. Huomenna peruspalveluministeri Paula Risikon työryhmä antaa esityksensä siitä, miten vakuutuslääkäreiden taustoja avataan. Mutta me kerromme siitä jo tänään. Kuunnellaan mitä työryhmän jäsenet sanovat.”

Puheenjohtaja Hannu Kukkonen, Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:
”No semmonen, salailun ilmapiiri, ollu monella tavalla.”

Vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs, Eläkeyhtiö Varma:
”On ihan varmaan koettu sellanen kasvottomuus yhtenä asiana.”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle (kuvassa ministeri Risikko):
”Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon johtama työryhmä ryhtyi uudistamaan vakuutuslääkärijärjestelmää vuosi sitten.”

>Kuvassa Pohjolan, A-vakuutuksen ja Ilmarisen logot.

”Ministeriö halusi lisää luottamusta vakuutuslääkäreihin ja läpinäkyvämmän järjestelmän. Työryhmä julkistaa esityksensä huomenna, mutta A-studio on jo saanut käsiinsä luonnoksen siitä.”

(23:23) > Kuvassa STM luonnos 9.1.2014:
Työryhmän esityksiä:
– Tarkempia päätösten perusteluja
– Sidonnaisuudet julki
– Lisää tiedotusta
– Avoimempaa koulutusta

(23:30) ”Saimme myös haastattelun kolmelta työryhmän jäseneltä (kuvassa ko. henkilöt).”

Puheenjohtaja Hannu Kukkonen, Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:
”Se oli, niin kuin, todella vaikeaa; vaikeaa näin potilasjärjestön näkökulmasta, niin saada asioita eteenpäin siellä.”

Varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen lääkäriliitto ry:
”Jos ne saadaan läpivietyä, niin kyllä ne tilannetta parantavat.”

Vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs, Eläkeyhtiö Varma:
”Mä luulen, että tää viestintä, on se kaikkein olennaisin. Sillä tulee olemaan kaikkein suurin vaikutus, olemaan tähän suuren yleisön tietoisuuteen.”

(23:48) Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Oikeutta vakuutetuille yhdistys, aiemmin Vakuutusongelmaisten liitto, on pitänyt salailuna muun muassa sitä, että vakuutuslääkäreiden nimet eivät ole julkisesti tiedossa.”

> Kuvassa – Nimet julki? – Vakuutuslääkäri/Vakuutusyhtiö

(23:58) Puheenjohtaja Hannu Kukkonen, Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:
”Potilailla tulis olla mahdollisuus tietää, että onko se hänen hoitava lääkäri myös vakuutusyhtiön palveluksessa ja siinä lausuntoja kirjoittamassa. Vai onko hän todella puolueeton ja riippumaton lääkäri?”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Yhdistys valitti pari vuotta sitten hallinto-oikeuteen siitä, että vakuutusyhtiöt eivät kertoneet lääkäriensä nimiä yhdistyksen pyynnöstä. Vakuutusyhtiöt hävisivät kiistan hallinto-oikeudessa. Useat yhtiöt valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä ratkaissut asiaa.”

Kuvassa hallinto-oikeuden päätöksiä:
Turva
Valtiokonttori
Tapiola

”Viime helmikuussa hallinto-oikeuden asiantuntija totesi A-studiossa, että vakuutuslääkäreiden nimet ovat julkista tietoa.”

> Kuvassa Turvan perusteluja valitukselleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

”Lääkärit, kun käyttävät julkista valtaa päättäessään lakisääteisten vakuutusten korvauksista.”

> A-studio 4.2.2013
(24:44) Hallinto-oikeuden professori, Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto:
”Tämä oikeus saada asiantuntijalääkärien nimi, on kyllä aika lailla selvä juttu. Koska ne ovat julkisia tietoja.”

> Sosiaali- ja terveysministeriö – Luonnos 9.1.2014
”Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä vakuutusyhtiön lääkäreiden nimien julkisuutta koskeva asia.”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Nimien julkisuus ei edennyt Risikon työryhmässä, koska kiista on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa.”

(24:55) Vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs, Eläkeyhtiö Varma:
”Osa vakuutusyhtiöistä on vastustanut sitä. Ja tuota, siinä on ehkä, niin ku yks asia, on sitten se, että tota he ovat halunneet, niin ku tavallaan, näille lääkäreille, jotka toimivat jossain muualla, niin taata heille työrauhan toimia siellä omassa lääkärin toimessaan.”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Millä tavalla se, miten tämä nimien julkisuus, niin veisi sitä työrauhaa?”

Vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs, Eläkeyhtiö Varma:
”No mä en tiedä. Meillä ei oo semmosta kokemusta. Meillä, meidän omasta yhtiöstä.”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Varmassa vakuutuslääkäreiden nimet on julkaistu yhtiön vuosikertomuksessa. Ylipäätään yksittäisellä vakuutetulla on myös aina mahdollisuus saada tietää, kuka hänen päätöksensä on tehnyt.”

(25:35) Sosiaali- ja terveysministeriö – Luonnos 9.1.2014
”Osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perusteluihin olisi kirjattava arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset.”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Risikon työryhmä haluaa vakuutuslääkäreiltä selkeämmät perustelut, erityisesti hylkääviin päätöksiin.”

Puheenjohtaja Hannu Kukkonen, Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:
”Tän hetken päätöksistähän potilas ei saa käytännössä, niin ku tietää, että niin minkä takia hän hävis sen jutun. Ja oliko näyttö kenties puutteellista? Ja mikä oli se kaikki potilaan näytön kaatava näyttö?”

Varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen lääkäriliitto ry:
”Hoitava ja lausunut lääkäri ei saa hylkyratkaisusta juurikaan minkäänlaista palautetta. Että edes muutaman sanan palaute, että mikä tässä oli puutteellista. Eikö oireet riittäneet? Eikö haitta-astetta ollu riittävän tarkasti määritelty? Eikö syy-seuraussuhdetta oltu arvioitu?”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Työryhmä haluaa ilmoitusvelvollisuuden sidonnaisuuksista. Se koskisi muutoksenhakuelimien jäseniä, jotka käsittelevät valituksia vakuutuspäätöksistä.”

Sosiaali- ja terveysministeriö – Luonnos 9.1.2014
”Lainsäädännössä säädettäisiin siitä, että jäseneksi ehdotettavan on ilmoitettava sidonnaisuudet ennen tehtävään nimittämistä.”

Vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs, Eläkeyhtiö Varma:
”Se on ihan tätä päivää. Ilman muuta, että nää esteellisyydet ilmoitetaan. Joka puolella ja huomioidaan tässä ratkaisukäytännössä.”

Puheenjohtaja Hannu Kukkonen, Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry:
”Nää henkilöt sitten, niin voi olla vakuutusyhtiölle kirjoittamassa lausuntoja ja siellä voi olla tällaisia muita eturistiriitoja sitten.”

Varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen lääkäriliitto ry:
”Käsittääkseni, tässä, lautakunnissa, jos joku tietää osallistuneensa asian käsittelyyn toisessa roolissa, niin kyllähän sellainen jäsen jäävää ittensä automaattisesti. Että hän ei osallistu siihen käsittelyyn.”

(26:43) Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Työryhmä haluaa kehittää myös vakuutuslääkärien koulutusta. Nykyisin heidät koulutetaan käytännössä vakuutusyhtiöissä.”

Vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs, Eläkeyhtiö Varma:
”Tää on ehkä semmonen kysymys, mikä on sitten herättänyt, on ollu omiaan, herättämään sitä tiettyä epäluottamusta.”

Toimittaja Tuomas Hyytinen, Yle:
”Nyt Risikon työryhmä esittää, että vakuutuslääketiedettä ryhdyttäisiin opettamaan osittain myös yliopistoissa.

Kuvatekstinä – Koulutusta yliopistoihin . Vakuutuslääkäri/Vakuutusyhtiö

Vakuutusylilääkäri Jukka Kivekäs, Eläkeyhtiö Varma:
”Varmasti tätä toimipaikkakoulutusta tulee jatkossakin olemaan. Vaan tulis tämmönen yleinen osio siihen kuitenkin, joka ois enemmän julkinen ja avoin.”

* * * *

(27:13) ”Lopuksi viime viikolla alkaneesta lobbaripäiväkirjasta….”

SUOMALAISET VALMIITA KOHTI PERUSTUSLAIN TAKAAMAA KANSANVALTAA?

Ratkaisevaa todellisille parannuksille on se, että Suomen todellinen hallintamuoto ja hallitsijat saadaan viimeinkin päivänvaloon. Ja lopun kannalta ratkaisevaa on tietysti se, että menevätkö nyt perussuomalaiset vuorollaan tähän valtiokapitalismia törkeimmillään edustavaan, isoksi kasvaneeseen, rikollisuuskuvioon mukaan:

Kukkosen listasta

Posted on lokakuu 15, 2013
by Suomi 2017 – Suomi 2.0

Kehittyneiden maiden, kuten Suomen, perustuslain takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen seuranta on jäänyt ajastaan jälkeen. Kaikki artikkelin linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä.

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, ay-liike, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.