Presidentinvaalit 2012 – Hymyn vakuutuslääkärireportaasit 2012 ja 2005

Päättäjiemme sidonnaisuuksien ja vaalirahoituksen avautumista odotellessa. Kesäkuun Hymy – lehti (6/2012) on irtonumeromyynnissä vielä muutaman päivän ajan.

Hymyn vakuutuslääkärireportaasi 2012

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Harmaa hallinto Suomessa vuonna 2012?

”Kokoomuksen Sauli Niinistö kertoo sijoittaneensa noin 500 000 euroa joukkovelkakirjoihin ja rahasto-osuuksiin.

Lisäksi hänellä on hyvin hajautettu osakesalkku, jonka arvo on tällä hetkellä runsaat 101 000 euroa. Salkkuun kuuluu 21:n eri yrityksen osakkeita, joista valtaosa on suomalaisia.”

Lähde: Yle Uutiset 8.1.2012

Mikä mahtaa olla tilanne eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman (sd.) vastaavien omistusten aiheuttamien sidonnaisuuksien suhteen? Entä mikä on tilanne eduskunnan puhemiesten vaalirahoituksen avoimuuden suhteen?

– Tästä linkistä lisää Suomi 2017 kanavan avauksia aiheeseen –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hymy-lehti kirjoitti jo vuonna 2005 laajan reportaasisarjan vakuutuslääkäreistä ja heistä rakentuvasta vakuutuslääkärijärjestelmät. Valitettavasti tilanne on mm. perustuslain rikkomisen suhteen vuonna 2012 edelleen sama.

Vakuutuslääkärit ovat erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävä ammattiryhmä, joidenka ylivertainen asema suhteessa hoitaviin lääkäreihin ja vakuutettuihin on varmistettu lainsäädännössä. Näin vakuutuslääkärit eroavat merkittävällä tavalla vakuutusyhtiöiden palveluksessa olevista muista ammattiryhmistä. Kuten koneinsinööreistä.

Esimerkkinä tästä linkistä löytyvä HE 12/2006

Tämän artikkelin lopussa Suomi 2017 linkit, jotka kertovat tarkemmin siitä, miksi tämä aihe liittyi tiukasti presidentinvaalien aihepiiriin.

Tosin ensin olisi pitänyt saada kaikilta presidenttiehdokkailta tieto siitä, että pitääkö hänen mielestään Suomessa noudattaa perustuslakia ja vallan kolmijako-opin perusprinsiippejä?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tuohon kesäkuun Hymy –lehteen ja vakuutuslääkärijärjestelmäreportaasiin ”Hymy tutki: Katso vakuutuslääkärilista!” liittyen.

Tässä tuoretta todistusaineistoa videoreportaasin muodossa. Kyse on perussuomalaisten eduskunnassa 6.6.2012 järjestämästä oikeusturvaseminaarista – ”Saako tapaturmaisesti vammautunut oikeutta?”

Julkaistu: 7.06.2012. Julkaisija: Verkkomedia Perussuomalaiset. Pituus 2:23:50.

Eduskunnan kansalaisinfossa järjestetty vahinkovakuutettujen oikeusturvaseminaari. Seminaari alkaa puheosuudella, sitä seuraa paneelikeskustelu.

Paneelissa keskustelemassa Nina Koskela, Kalevi Hautakangas, Jari Jokinen, neurologi Olli Tenovuo, ylituomari Juha Pystynen sekä oikeustieteen lisensiaatti Vesa Laukkanen.

Järjestäjinä toimivat perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Jari Lindström sekä eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Anssi Joutsenlahti.

Video: Matias Turkkila / Perussuomalaiset

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hymy-lehden vuoden 2005 reportaasit vakuutuslääkärijärjestelmästä synnyttivät hyviä avauksia myös eduskunnassa. Tiukkojen taustakeskustelujen ja kirjallisten kysymysten muodossa. Tässä muutamia talteen otettuja poimintoja.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EDUSKUNTA – PTK 12/2006 – Timo Soini /ps
Keskustelu oikeuskanslerin kertomuksesta sekä lain noudattamisesta.

”Monella työkyvyttömyyseläkettä hakeneella on useammankin erikoislääkärin, jopa kymmenen- kahdentoista erikoislääkärin, lausunto siitä, että he ovat pysyvästi työkyvyttömiä. Nämä erikoislääkärit ovat kaikki lääkäreitä, jotka ovat nähneet tämän potilaan, tutkineet hänet ja todenneet hänet pysyvästi työkyvyttömäksi.

Sen jälkeen tulee vakuutusyhtiön lääkäri ja vakuutusyhtiön lääkärit, jotka näkemättä potilasta, tutkimatta potilasta, toteavat hänet pääsääntöisesti aina työkykyiseksi. Tämä käytäntö on aivan uskomaton. Täytyy sanoa, että tuntuu oudolta, että kun vuodesta toiseen tähän epäkohtaan on kiinnitetty huomiota, oikeuskansleri ei ole nähnyt tarpeelliseksi puuttua tähän kovalla kädellä.

Eduskunta on omalta osaltaan ryhtynyt vuosien varrella moniinkin eri toimiin, jotka kaikki ovat kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi. Kaiken huippu on se, että esimerkiksi Turussa paljastui sellainen tapaus, että yksityisklinikallaan potilasta hoitanut lääkäri totesi potilaan työkyvyttömäksi, mutta tämä sama lääkäri ollessaan vakuutusyhtiön lääkäri totesi saman potilaan työkykyiseksi.

Eikö tällaiseenkin tapaukseen oikeusviranomaisten pitäisi kiinnittää huomiota?

Tämä lääkäri kuitenkin saa jatkaa yksityispraktiikkaansa ja saa jatkaa myöskin työtään vakuutusyhtiön niin sanottuna vakuutuslääkärinä siitä huolimatta, että hän toiminnallaan on pitkittänyt työkyvyttömyyseläkehakemuksen hyväksymistä kuukausitolkulla, vuositolkulla.

Eli toivoisin, että näihin kysymyksiin otettaisiin sellainen kanta, että tästä epäinhimillisestä toiminnasta, jota vakuutusyhtiöiden lääkärit harjoittavat hylkäämällä erikoislääkäreiden valaehtoisesti toteamat työkyvyttömyystapaukset, tällaisesta käytännöstä, päästäisiin pikaisesti eroon.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KK 850/2005 vp – Pekka Vilkuna /keskusta, Reijo Paajanen /kokoomus, Hannu Hoskonen /keskusta, Rauno Kettunen /keskusta, Timo Soini /perussuomalaiset, Harry Wallin /sosiaalidemokraatit.

EDUSKUNTA / KIRJALLINEN KYSYMYS 850/2005 vp
Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden valta

”On tapauksia, joissa vakuutuslääkäri on potilasta näkemättä diagnosoinut hänelle aivan uuden sairauden. Joissakin tapauksissa lääkärillä on ollut kaksoisrooli, jossa hän on ollut yksityislääkärinä puoltamassa, mutta vakuutuslääkärinä vastustamassa potilaan eläkehakemusta.

On paljon tapauksia, joissa vakuutuslääkärin potilaan kunnosta antaman lausunnon ja potilaan todellisen tilan välillä on räikeä ristiriita. Annettuja päätöksiä ei aina edes kunnolla perustella.

Tuntuu siltä, että vakuutuslääkäreiden toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on vain vakuutusyhtiöiden korvausvelvollisuuden välttäminen.

Tällaisella osaamisella ja työmoraalilla varustettu lääkärikunta voisi hetkessä poistaa Suomen potilasjonot, kun potilaiden ei tarvitsisi edes käydä vastaanotolla saadakseen selvityksen sairaudestaan.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KK 649/2005 vp – Rauno Kettunen /keskusta.

EDUSKUNTA / KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2005 vp
Vakuutuslääkäreiden puolueettomuus.

”Valitukset ovat kohdistuneet erityisesti IF-vakuutusyhtiöön. Valtio omistaa noin 11 % kyseisestä vakuutusyhtiöstä. Valtio ei voi sallia suuren yhtiön käyttävän hädänalaisia ihmisiä hyväkseen.

IF on suurin vakuutusyhtiö Suomessa ja on todellinen vaara, että IF-yhtiön käytännöt siirtyvät pienempiin yhtiöihin. Vakuutusyhtiön käytännöt ovat hyvän tavan vastaisia. Valtion tulisi ottaa kantaa asiakkaan hyväksi.

Vakuutuslääkärit soveltavat lakia vakuutusyhtiöiden näkökulmasta siten, että vakuutuksenottajien oikeusturva vaarantuu. Tämä myönnetään sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto on kiinnittänyt asiaan huomiota ja ottanut asian käsiteltäväkseen.

Vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslääkäreiden lähtökohtana ei voi olla automaattinen hylkäyspäätös korvausasiassa, kuten palautteen mukaan nykyään usein tapahtuu.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TPA 246/2001vp – Lauri Oinonen, keskusta

EDUSKUNTA / TOIMENPIDEALOITE 246/2001
Vakuutusoikeuden korvauskäytäntö.

”Lakisääteisesti vakuutettujen tapaturma- ja ammattitautien korvauskäsittelyssä tehtyihin päätöksiin tyytymättömät ovat varsin usein hakeneet oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta.

Kanteluiden johdosta Suomi on saanut useita langettavia päätöksiä.

Vakuutettujen asioiden käsittelyyn ei kuitenkaan ole tullut muutoksia, vaan oikeuskäytäntö on jatkunut entiseen malliin.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– Aiheeseen liittyvät Suomi 2017 artikkelit –

Myös sisäilmamyrkyistä sairastuneet halutaan vaientaa – Yle

Valtiokonttorin ja vakuutuslääketieteen miinakentät – MTV3

Presidentinvaalit 2012 – Sisäilmamyrkyistä sairastuneiden tilanteet pääaiheeksi

Presidentinvaalit 2012 – Vakuutuslääkäreiden perustiedot julkisiksi
– artikkelin lopussa olevan Kansan Gallupin kautta voit laittaa äänesi kuulumaan. Kiitos.

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, EU, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, potilasjärjestöt, Suomen ihmisoikeustilanne, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Presidentinvaalit 2012 – Hymyn vakuutuslääkärireportaasit 2012 ja 2005

 1. Perussuomalaiset ovat ainakin tarttuneet asiaan tosissaan. Tuoden esiin ongelmat selkeällä kielellä.

  Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Lindströmin raportti eduskunnasta ”Vakuutusoikeuden päätöksenteko otettava erityistutkintaan”: http://www.perussuomalaiset.fi/ajankohtaista/?issue=1383

  Oikeusturvan VOLF-työryhmän raportti ”Vakuutusoikeus läpivalaisuun” tukee toimien ajankohtaisuutta:
  http://ajankuva.blogspot.fi/2012/08/vakuutusoikeus-lapivalaisuun.html

  Toivottavasti valtakunnalliset tiedotusvälineet saavat viimeinkin luvan kertoa ongelmat ja niiden taustalla olevat syy-yhteydet totuuden mukaisesti.

  Aloittaen läpivalaisun tapahtumaketjun alkupäästä eli vakuutusyhtiöistä, joissa erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävät vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet ovat päärooleissa.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.