Hyviä uutisia numero 25

Monia on ihmetyttänyt monta vuotta jatkunut vaatimukseni siitä, että miksi vaalirahoitus ja sen synnyttämät sidonnaisuudet on avattava koko 2000-luvulta?

Aidosti avoin Suomi syntymässä. Jo vuoden 2014 aikana?

Aidosti avoin Suomi syntymässä.

Tällä ”Hyviä uutisia” – sarjallani olen pyrkinyt kertomaan maan tavasta Suomessa. Maan tapaan nykyisen kaltaisessa rehellisyydessä ja avoimuudessa liittyy paljon epäkohtia. Niiden tunnustamiseen, korvaamiseen ja korjaamiseen menee vielä aikaa, mutta maan tapaa ei voi ilman tekoja ja yritystä muuttaa.

Jälkipolville totean vain, että juuri sitä saa; mitä antaa vaaleilla valittujen edustajiemme touhuta.

Toivottavasti mahdollisimman moni nukkuvien puolueen 2 miljoonasta äänestäjästä on valmis jo toimimaan. Viimeistään 17.4.2011. Tässä ne puolueet joita ei kannata mielestäni äänestää, jos haluaa ihan oikeasti parannuksia tässä ”Hyviä uutisia” – sarjassani esille nostamiini epäkohtiin:

sdp
kokoomus
keskusta
rkp
vihreät
vasemmistoliitto.

Näistä puolueista löytyvät myös härskeimmät Suomen sisäisten Berliinin muurien rakentajat ja ylläpitäjät.

Sitten sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana vuosina 1993-2009 toimineen Tarmo Pukkilan kirjoitukseen Helsingin Sanomissa 15.3.2011, jossa hän omalta osaltaan tunnusti, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

Ennen kyseisen kovan luokan tunnustuksen tarkempaa ruodintaa, pyydän Teitä tarkastamaan Tarmo Pukkilan kirjoitukseen liittyvät perusasiat internetin hakukoneilta. Hakukonevalinta on täysin vapaa.

– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

1. Miten avoimesti Suomessa vammautumisten ja sairauksien korvausasioiden keskeiset toimintainstrumentit on kerrottu vakuutusyhtiöiden toimesta etukäteen potilaille:

* vakuutuslääketiede
* vakuutuslääketieteellinen arvio
* vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä

Testatkaa halutessanne Kelan, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja/tai liikennevakuutusyhtiönne vakuutusehdoista tai nettisivuilta.

2. Mitä edellä kerrotuista vakuutusalan korvaustoiminnan keskeisistä instrumenteista kerrotaan:

* sosiaali- ja terveysministeriön
* oikeusministeriön
* finanssivalvonnan
* eduskunnan oikeusasiamiehen
* oikeuskanslerin
* Euroopan unionin

nettisivustoilla tai esitteissä?

3. Mitä kertovat näistä asioista oman ammattiliittosi tai keskusjärjestösi nettisivut tai oppaat?
(AKAVA, SAK, STTK)

* vakuutuslääketiede
* vakuutuslääketieteellinen arvio
* vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä

Entä työntekijäpuolen liittojen ja keskusjärjestöjen oma sivustot tai oppaat? Unohtamatta myöskään työnantajapuolen keskusjärjestöjen (EK, MTK) tietolähteitä.

– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

Perusuomalaisten dagen efter 18.4.2011

Törmäävätkö perussuomalaisetkin vaalivoittonsa jälkeen Suomen sisäisiin Berliiniin muureihin? Ketkä Suomea todellisuudessa johtavat ja hallitsevat? Minkälaisen keinovalikoiman ja ihmistyyppivalikoiman johdolla. Laittomasti toimivaa harmaata hallintoa ei voida Suomessa poistaa, jollei sen olemassa oloa ensin tunnusteta.

Hyviä uutisia numero 20 – Ministeriöiden johtopaikat

Toivottavasti Suomesta löytyy riittävästi ihmisiä, jotka tajuavat sen, että Suomen sisäiset Berliinin muurit pitää saada viimeinkin murtumaan. Sisäsiisti sortokoneisto täyttää useilla aloilla systemaattisen viranomaisrikollisuuden tunnusmerkit.

Joten ei liene ihme, että yritysten virta on Suomesta poispäin. Viranomaisrikollisuus ja siihen tiukasti kytkeytyvä harmaa hallinto eivät ole siten vaikuttavuudeltaan enää mikään pikku juttu.

– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

Vasta vaalirahoituksen salaisuudet koko 2000-luvulta avaamalla päästään tilanteeseen, jossa voidaan arvioida ensimmäistä kertaa maan tapaa rehellisyydessä ja avoimuudessa.

Edelleenkään emme tiedä monien ministereiden ja kansanedustajien omien vaalikampanjoiden  vaalirahoittajia; eduskuntavaalien 2007 osalta. Siten maan tavan mukainen vaaliraha doping jatkunee entistä kiivaampana. Kepun uudet kasvot ovatkin vain vanhat maskeissaan?

Otan esimerkeiksi viime eduskuntavaaleista muutamia pääministeripuolue keskustan ministereitä:
(HUOM! henkilökohtaisten vaalibudjettien kasvuluvut lista viimeiselläkin huikeat!)

Liikenneministeri Anu Vehviläinen – kasvuprosentti 237,94 %
* oma toteutunut vaalibudjetti 23 400 euroa vuonna 2003 (varalle)
* oma toteutunut vaalibudjetti 79 080 euroa vuonna 2007

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki – kasvuprosentti 123,12%
* oma toteutunut vaalibudjetti 30 850 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 68 834 euroa vuonna 2007

Pääministeri Mari Kiviniemi – kasvuprosentti 94,74 %
* oma toteutunut vaalibudjetti 33 887 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 65 991 euroa vuonna 2007

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli – kasvuprosentti 70,37 %
* oma toteutunut vaalibudjetti 29 196 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 49 744 euroa vuonna 2007

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen – kasvuprosentti 35,59 %
* oma toteutunut vaalibudjetti 35 889 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 48 771 euroa vuonna 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula – kasvuprosentti 28,15%
* oma toteutunut vaalibudjetti 37 649 vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 48 248 euroa vuonna 2007

– Rehulan edeltäjä sosiaali – ja terveysministerinä, Kelan nykyinen pääjohtaja
Liisa Hyssälä – kasvuprosentti 16,16%
* oma toteutunut vaalibudjetti 42 192 vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 49.011 euroa vuonna 2007

Vaalirahoittajat voidaan edelleen täysin laillisesti kertoa takautuvasti. Ilman eurorajoja ja sanktioita. Avoimen vaalirahoituksen abcde-laintulkintaan –  414/2000.

Joten nerokkaasti laadittuun lakiin pohjautuvaa perustetta vaaliraha dopingin jatkamiselle ei ole.

– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

Vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

Tämä kohta avautuva kokonaisuus kertoo tarkemmin vakuutusoikeuden ja sen alaisten lautakuntien toiminta – ja kehittämismallista. Suomen valtion toimesta ja Kelan hallinnoimana toiminta on ”delegoitu” yksityiselle vakuutusalalle.

Tapaturma-lehden numerossa 3/2007 lehden päätoimittaja Tapio Miettinen kirjoittaa osuvasti:

”Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sosiaalivakuutusluonnetta hämärtää se, että toimeenpano Suomessa, päinvastoin kuin useimmissa maapalomme järjestelmissä, on delegoitu yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille sekä Valtiokonttorille ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.”

Tässä yhteydessä on kaikkien aiheesta kiinnostuneiden hyvä tietää lisäksi seuraavat tosiasiat.

Valituksia lakisääteisistä vakuutuksista käsittelevä erityistuomioistuinjärjestelmä on vakuutusyhtiöiden rahoittama ja lääkärijäseniltä vaaditaan perehtyneisyyttä vakuutuslääketieteeseen, joka on vakuutusalan itsensä – Suomen lääkäriliiton avulla, kehittämä sen omia tarkoitusperiä palveleva kansallinen järjestelmä.

Erityistuomioistuinjärjestelmän tuomioistuinkäsittely on kirjallinen ja sitä koskevassa lainsäädännössä ei ole edes pakkoa yksilöidä tuomioistuinkäsittelyn perustana olevia asiakirjoja.

Vakuutuslääkärin lausumat ovat salaisia asianomaiselta itseltään, koska vakuutusalan vaatimuksesta lääkärinjäsen kuuluu edelleen valan vannoneena tuomarina tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon, jolloin hänen lausumansa kuuluvat neuvottelusalaisuuden piiriin 80 vuoden ajaksi. Myös asianomaiselta itseltään.

Vaikkakin ratkaisun pääasiallinen painoarvo tuomioistuinkäsittelyssä on ollut lääketieteellisten seikkojen arvioinnissa.

Siksi tämä seuraava kirjallinen lausuma vakuutusalan korkeimmalta virkamieheltä on erittäin merkittävä.

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana vuosina 1993-2009 toiminut Tarmo Pukkila kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaisia.

Ensin muun muassa finanssialalla käytössä oleva nelikantainen lainsäädäntömalli, sitten Tarmo Pukkilan teksti ja sitten järjestelmäkaavio perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julkistuksen vastaisesta kokonaisuudesta.

– Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana –

Osa harmaata hallintoa ja viranomaisrikollisuutta – Vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmät perustuslain vastaisia

Miksi KKO:n presidentti Pauliine Koskelo bluffaa vielä vuonna 2006 näin härskisti?

”Oikeusturvapolitiikan lähtökohdat ovat selvät, tai ainakin niiden pitäisi olla. Oikeusturva ei ole pelkkä tavoite, joka voi joustaa poliittisten ja taloudellisten suhdanteiden mukaan. Sen järjestäminen on valtioelimiä oikeudellisesti sitova velvoite.

Pääsy riippumattomaan tuomioistuimeen ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti kohtuullisessa ajassa on perusoikeus.

Miksi oikeusturvalla on tällainen status?

Koska oikeusturva on alussa kuvatuin tavoin olennainen osa sitä perustaa, jolla yhteiskunnallinen ja taloudellinen järjestelmämme lepää.

Toteutuakseen tämä perusoikeus edellyttää kokonaisen järjestelmän ylläpitoa: yksilön perusoikeudesta seuraa vaativa systeemivelvoite.

Tämä on usein todettu Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeusturva- artiklan soveltamiskäytännössä.

Ihmisoikeustuomioistuin ei tosin voi pakottaa valtioita järjestelmänsä korjaamiseen.

Se voi vain velvoittaa taloudellisiin hyvityksiin. Maan maine oikeusvaltiona kuitenkin kärsii erityisesti sellaisista langettavista tuomioista, jotka ovat osoitus järjestelmän puutteista.

Suomen tilanne on erityinen. Täällä ei ole vain sitouduttu ihmisoikeussopimukseen, vaan on haluttu panna paremmaksi kirjaamalla oikeusturvatakeet perusoikeutena myös omaan perustuslakiin. Tästä tehtiin yksimielinen päätös vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa.

Tehtiinkö se tositarkoituksella vai sittenkin lähinnä hyvien vaikutelmien toivossa?

Kysymys on ajankohtainen, sillä etenkään resurssipäätöksissä ei ole pantu painoa sille, että pitäisi myös käytännössä varmistaa oikeuslaitoksen edellytykset tarjota se oikeusturvan taso, johon on sitouduttu.

Perustuslaki bluffin välineenä on huono idea. Varsinkaan Suomen kaltaiselle maalle se ei sovi. Vaativa, ankarasti tulkittu perustuslaki ja alimitoitettu järjestelmä sen toteuttamiseen ovat kestämätön yhdistelmä.”

Lähde:
OP – ryhmän (taustalla mm. Pohjola ja Ilmarinen) talousjulkaisu Chydenius 3/2006

Vuonna 2009 Pauliine Koskelollakin on jo toinen ääni kellossa:

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo omatunto toimii. Ainakin hetkittäin.

Ja niin kuin tiedetään, niin suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen suhteen on menty koko ajan huonompaan suuntaan. Varsinkin vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä Suomen ihmisoikeustilanne on järkyttävä.

– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

Hallitusohjelman todelliset tekijät läpivalaisuunennen vaaleja

Hallitusohjelmasta ja sen tiukasta noudattamisesta on tullut yksi merkittävin maassa vallitsevan harmaan hallinnon alue. Se mahdollistaa myös nykymenon jatkumisen.

Hallitusohjelmaan vaikuttamisesta ja vaikuttajista on olemassa hyvin vähän julkista tietoa. Esimerkiksi vakuutusalan ja sen kattona toimivan finanssialan kannattaa huolehtia siitä, että niiden ylivertaista asemaa suhteessa yksittäiseen vakuutettuun ei tulla jatkossakaan heikentämään.

Hallitusohjelman tekijät ja heidän taustaorganisaationsa tulee olla äänestäjien tarkistettavissa. Ennen vaaleja. Vasta täysin avoimen vaalirahoituksen kautta saadaan mahdolliset hallitusohjelman tekijöiden kytkennät vaalirahoittajiin selkeästi esille.

Johtuen hallitusohjelman merkittävyydestä ihmeitä herättää se, että hallitusohjelmaa, hallitusohjelman tekotapaa ja hallitusohjelman tekijöitä ei ole määritelty lainsäädännön tasolla. Samoin kuin hallitusohjelmaan hallituspuolueiden ottamien asioiden lainmukaisuutta.

– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

Itse edellä kuvattu ja Tarmo Pukkilan erinomaisesti kiteyttämä apparaattikokonaisuus on mielestäni pirullisen nerokkaasti rakennettu. Vakaasti ja harkiten. Pitkäkestoisesti ja systemaattisesti. Peitellen ja valehdellen. Siihen mukaan päässeitä rutkasti hyödyntäen.

Kiistattomasti apparaattiin kuuluvat jäsenpuolueet ovat:

sdp
kokoomus
keskusta
rkp
vihreät
vasemmistoliitto

Suosittelen omalta osaltani lämpimästi sitä, että näiden puolueiden listoilla olevia ehdokkaita suomalaisten ei tule enää äänestää.

Perusteluni suositukselle löytyvät seuraavista tähän artikkeliin liittyvistä linkeistä.

– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

Linkit aiheeseen ”Vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmä perustuslain vastaiset”

Avoin muistio vakuutusoikeudesta

HUOMIOITAVAA!
Alkuperäisen tutkimuksen tekijänä oikeusministeriölle toimi nykyinen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Julkistettu vuonna 2003.

100 miljardin euron ryhmäkanneryhmä Suomen valtiota vastaan

PERUSTUSLAIN VASTAINEN KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 2/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 4/5

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 5/5

Nelikantainen lainsäädäntömalli ja sen vaikuttavuus potilaisiin

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 2/3

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 3/3

Yhteenvetoa vakuutusyhtiöiden ylivallasta

Miksi perustuslain vastainen kahden lääkärin loukku on mahdollinen?


Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista

Yhden (1) osakkeen omistajien liike

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jos satutte ihmettelemään miksi valtamedia on näistä asioista hiljaa, niin suosittelen lukemaan jossain vaiheessa tämän ”Suomi 2017 – Apparatsikkien Albania” – ajatushautomoblogin ensimmäisen artikkelin.

– Median käyttöohjekäsikirjat tarvitaan kaikkien kotitalouksien saataville –

– Aurinko paistakoot ja Suomen sisäiset Berliinin murtakoot! –

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, EU, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosto, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, rasismi, rasisti, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahaskandaali, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.