Hyviä uutisia numero 7

Miksi ja miten perustuslakia uudistetaan? Onko kyseessä vakaasti harkittu moderni maanpetos? Millä hinnalla oppositiopuolueet ovat ostetut?

Huonolta näyttää myös suomalaisen tiedonvälityksen tilanne. Esimerkkini tulee Yleisradion uutisoinnista ja kuvamuodossa. ”Perustuslain muutos valmistui” – 4.2.2011.

Tässä Ylen uutisessa vaietaan perustuslain maanpetokseen liittyvistä elementeistä kokonaan. Näinkö helposti maanpetos myydään suomalaisille?

Yle vaikenee perustuslain uudistamiseen piilotetuista maanpetoselementeistä.

Onneksemme tässä Tapio Salmisen Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa ”Miksi Suomi haluaa kirjata EU-jäsenyyden perustuslakiin?” samana päivänä eli 4.2.2011 tähän maanpetoselementtiin kiinnitetään taas erittäin iso huomio. Tähän päivään eli 7.2. mennessä erittäin tärkeään kysymykseen ei ole vastattu. Maan tapaa tämäkin?

Tapio Salmisen HS-kirjoituksessa perustuslain maanpetoselementti huomioidaan!

”Muutosesityksen häkellyttävät kohdat eivät kuitenkaan vielä lopu mainittuun lauseeseen.

Perustuslain pykälään 94 ehdotetaan seuraavaa lisäystä:

”Jos ehdotus (siis eduskunnalle annettava) koskee Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.”

Miksi Suomen perustuslaissa pitää varautua luovuttamaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävä toimivalta jollekin ulkopuoliselle?

Erikoista asiassa on sekin, että tämän tärkeysluokan asioista ei tiedoteta millään tavalla, vaan ne valmistellaan päätettäviksi kabineteissa kaikessa hiljaisuudessa ilman minkäänlaista julkista keskustelua.”

Joku saattaa aivan oikeutetusti kysyä, mitä hyvää näin järkyttävästi alkavassa uutisessa on? Hyvää on ainakin se, että eduskunnan suuren salin käsittelyt ovat vielä tekemättä. Lopusta löytyvässä Kansan Gallupissa voit laittaa halutessasi äänesi heti kuulumaan.

– – – –
– – – –

Kerrataan vielä lyhyesti, mitä Suomen valtio lupasi muulle maailmalle muun muassa lainsäädäntötoimistaan vuonna 2006. Toimiessaan EU-puheenjohtajana:

Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni
30 Jun 2006, 10:20 en fr de fi sv

”Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajakausi alkaa lauantaina 1. heinäkuuta. Kauden aikana Suomi johtaa puhetta EU:n neuvoston kokouksissa, joita pidetään Brysselissä yli 3000 ja Suomessa noin 130. Kokouksista suurimpia ovat Lahden epävirallinen päämiestapaaminen 20. lokakuuta, joulukuun Eurooppa-neuvosto Brysselissä sekä Helsingissä syyskuussa pidettävä Aasian ja Euroopan maiden Asem-huippukokous.

Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä. Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.

Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan. Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.

Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen. Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen.”


Lähde:
www (piste) eu2006 (piste) fi – sivusto
> Päivitys 8.2.2017
Linkki lopettanut toimintansa. Lämmin kiitos asian huomanneelle ja siitä ilmoittaneelle henkilölle.

– – – –
– – – –

Ja sitten lyhyesti missä vallitsevassa todellisuudessa mennään vuonna 2011:

”Lakiesityksissä viljellään kapulakieltä ja unohdetaan kansalaiset

Hallituksen lakiesitykset ovat yhä pitempiä ja koukeroisempia. Lakien vaikutukset kansalaisiin unohdetaan silti usein mainita kokonaan, vaikka hallituksen omien ohjeiden mukaan niin pitäisi tehdä.

Tähän tulokseen tulivat Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijat, jotka kävivät läpi kaikki hallituksen viime vuoden 282 lakiesitystä.”

Lähde: Iltalehti torstai 23.9.2010 klo 12.25

– – – –
– – – –

Mahdolliseen moderniin ja härskiin maanpetokseen liittyvät elementit seuraavat tässä:

”HE 60/2010 – Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Esityksen pääasiallinen sisältö

Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa.

Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle.

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen osoitettaisiin pääsääntöisesti valtioneuvostolle.”

1 §
Valtiosääntö

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen.

66 §
Pääministerin tehtävät

Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toiminnassa.

94 §
Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

95 §
Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Lähde: 30.1.2011 Eduskunnan www-sivusto
(Linkki korjattu 9.3.2022)

Huomioitavaa!

Pykälä 94 – ei mainittu kenen äänten enemmistöstä on kyse
Pykälä 95 – mainittu, että äänten enemmistö koskee eduskuntaa

Yhteenvetoa perustuslain vaikuttavuudesta suomalaisiin:

* Perustuslain ”uudistaminen” tässä muodossa mahdollistaa Suomen liittämisen kepein toimin esimerkiksi EU-liittovaltion osavaltioksi tai Naton jäseneksi.

* Mahdollistaa verokanto-oikeuden siirtämisen EU:lle kokonaan tai osittain.

* Mahdollistaa pohjavesivarojemme luovuttamisen ylikansallisten yhtiöiden raaka-aineeksi öljyn tapaan. (Katso lisätietoa avoimesta internetistä hakukoodillaHE 277/2009).

– – – –
– – – –

Toki muitakin miinakenttiä saattaa tarkemmissa perkauksissa löytyä. Lisätietoa esimerkiksi Riikka Söyringin blogista ja sen erinomaisesta kommenttiketjusta.

Eduskunta on hyväksynyt perustuslain muutosesityksen HE 60/2010

Mielestäni ainoa järkevä tapa uudistaa perustuslaki esitetyssä muodossa on saattaa se sitovaan kansanäänestykseen. Äänestyspäiväksi sopii erittäin hyvin, esimerkiksi 17.4.2011.

– – – –
– – – –

KANSAN GALLUP PERUSTUSLAIN (HE 60/2010) UUDISTAMISTA KOSKIEN

Edellä kerrottujen tietojen valossa äänestän jo nyt seuraavasti:

– – – –
– – – –

Tästä media myös vaikenee:

”Suomalaista sosiaaliturvaa ollaan tuhoamassa kovaa vauhtia ihan tosissaan ja etunenässä sitä näyttäisi ajavan ministeri Astrid Gunilla Margareta Thors. Itse olen sitä mieltä, että jokainen joka edes ehdottaa sosiaaliturvamme tuhoamista on maanpetturi ja tulisi tuomita maanpetturuudesta.”

Suomalaisen sosiaaliturvan tuhoaminen – videoraportti (pituus 6,39)
http://www.youtube.com/watch?hl=fi&v=Oo100MIBkM4

Tällä tuoreella videoraportilla KD-puolueen meppi Sari Essayah ja vasemmistoliiton monivuotinen meppimme Esko Seppänen kertovat uskomatonta tietoa EU:n sisällä vireillä olevista mullistuksista.

Muuten. Oletko ollut tästä(kään) EU-asiasta tietoinen?

– – – –

– – – –

Päivitys 8.2.2017
Eikä tässä vielä kaikki.

Tässä ison kuvan katsaus isoon kuvaan:

Uudistettu ”perustuslaki” saa sixpäckiltä ja käärepaperikeskustalta hyväksyvän sinettinsä näillä näkymin perjantaina. Tuolloin uutistietojen mukaan istuntopäivän päätteeksi viedään läpi perustuslain vaatima toinen äänestys.

Uutistietojen mukaan perustuslain ”uudistuksen” suurin vaikuttavuus on presidentin valtaoikeuksiin tehtävät leikkaukset. Valtamedioiden ja – puolueiden tiedotuslinja on siten pitänyt loppuun asti.

Itse olen vakuuttunut viimeistään nyt siitä, että suurin muutos tulee perustuslakiin istutetusta 1§:n, 94§:n ja 95§:n koplauksesta sekä niiden yhteisvaikuttavuudesta. Eurokuplan paikkuun summat karkaavat jo 16-numeroisten laskintenkin näytöiltä.

Jostain syystä vain perussuomalaiset ja vasenryhmän kansanedustajat ovat tajunneet perustuslain ydinpointit. Keskusta tekee käsittääkseni historiansa suurimman virheen politiikan pelikentillä. Vasemmistoliiton tekemä historiallinen takinkääntö hallitusneuvotteluissa on jo kentällä huomattu.

Tässä kaksi peruskuvakollaasia perustuslaki ”uudistuksesta” HE 60/2010 eli LJL 3/2011.

Lue lisää Suomi 2017 – blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2011/10/20/ljl-32011-eli-he-602010-eduskunnan-toisessa-aanestyksessa-perjantaina/

 

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, EU, eurokupla, finanssikusetus, keskusliitot, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahaskandaali, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Hyviä uutisia numero 7

  1. janne kuisma sanoo:

    tää on taas niitä juttuja joihin tarvittaisiin sitova kansanäänestys.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.