Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (414/2000) – Avoimen vaalirahoituksen abcde-laintulkinta

Päivitys 5.3.2019 – Katkenneet linkit korjattu. Lämmin kiitos tilanteen huomanneelle ja siitä ilmoittaneelle henkilölle.

Suomessa voi nousta pääministeriksi; ilman vaalirahoittajien nimeämistä!

Suomen ennätys; avaamattomien vaalirahoitusten ja pääministerisarjassa; lienee tässä?

> <

Iltalehti 15.5.2008 – He saivat kampanjarahaa tukiyhdistyksiltä
– linkki toiminnassa 4.7.2012 kello 8:59
– linkki toiminnassa 5.3.2019 kello 17:48
http://www.iltalehti.fi/uutiset/200805157657693_uu.shtml

Huomisen Suomi ry – niminen yhdistys saattaa avata vaalirahoittajien paljastumisen esteenä olleet padot. Lähipäivien aikana näemme siten myös suomalaisen journalismin tilan.

Luettuasi tämän reportaasin kaikessa rauhassa loppuun, niin tiedät mistä kaikesta Suomessa ennen eduskuntavaaleja kohistaan. Ainakin katu- ja ruohonjuuritason äänestäjien keskuudessa.

– – – –
– – – –

On ollut uskomatonta seurata, miten Suomessa vaalirahoituksen vaikuttavuutta vähätellään.

Itse huomasin sen, kun osallistuin viime syksynä torstaisin mielenosoituksiin eduskuntatalon edessä. Viimeisen kerran olimme paikalla torstaina 17.12.2009.

Pääsin muiden kanssa henkilökohtaisesti kysymään kymmeniltä kansanedustajilta heidän omia vaalirahoittajiaan. Minulle naureskeltiin ja vaalirahan synnyttämiä sidonnaisuuksia selitettiin olemattomiksi ja meidän paikalla olleiden mielikuvituksen tuotteiksi.

Sdp:n eduskuntaryhmä puheenjohtaja Eero Heinäluoma veti todistajien läsnä olleessa aikamoiset pultit, kun halusin tietää vain sen, että onko hänen vaalikampanjarahoituksessaan seuraavia tahoja:

* Kela tai sen omistamia tytäryhtiöitä tai säätiöitä
* Lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia Suomessa myyviä vakuutusyhtiöitä
* Työeläkevakuutuslaitoksia tai keskinäisiä työeläkeyhtiöitä
* Lakisääteisiä liikennevakuutuksia Suomessa myyviä vakuutusyhtiöitä
* Kyseisiin toimijoihin liittyviä etujärjestöjä, säätiöitä tai yhdistyksiä
* Pankkeja tai finanssikonserneja

Lue lisää sdp:n Eero Heinäluoman vaalirahasta – Liian vilkkaaksi vaalirahalla voideltu valta?

http://ajankuva.blogspot.com/2009/06/liian-vilkkaaksi-vaalirahalla-voideltu.html


PITKÄVAIKUTTEINEN VAALIRAHOITUS JA INSTITUTIONAALINEN KORRUPTIO

Pitkäkestoista vaalirahaa kannattaa maksaa muun muassa sen takia, ettei hallitusohjelmaan päädy mitään omaan toimialaan liittyviä heikennyksen uhkia. Ja jos sellaisia päätyy, niin itse lakitekstit voidaan veivata pitkäkestoisessa arvovalintaohjauksessa olevien juristien sekoittavilla sanavalinnoilla toimimattomaan muotoon.

– – – –
– – – –

Hallituksen lakiesitykset ovat yhä pitempiä ja koukeroisempia.

Lakien vaikutukset kansalaisiin unohdetaan silti usein mainita kokonaan, vaikka hallituksen omien ohjeiden mukaan niin pitäisi tehdä.

Tähän tulokseen tulivat Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijat, jotka kävivät läpi kaikki hallituksen viime vuoden 282 lakiesitystä.

><

Tutkijakaan ei aina ymmärrä


Tutkijan mukaan pohdinnan laiminlyönti voi johtaa siihen, että kansanedustajilla on turhan vähän tietoa käytössään laista päätettäessä. Myös medialta ja kansalaisilta voi mennä ohi, mitkä asiat ovat oikeasti merkittäviä. Esityksiin perehtymisen tekee hankalaksi sekin, että koukeroisesta lakitekstistä on tullut maan tapa.

On mahdollista, että asioiden merkitystä yritetään häivyttää kapulakielellä. Toisaalta siitä on tullut myös vallitseva tapa puhua. Löysimme lakiesityksistä lauseita, joita tutkijatkaan eivät ymmärtäneet, Pakarinen sanoo.

Lähde: Iltalehti 23.9.2010 – Lakiesityksissä viljellään kapulakieltä ja unohdetaan kansalaiset

APPARATSIKIT VARMISTAVAT VAALIRAHOITTAJILLE HALUTUN LOPPUTULOKSEN YKSITTÄISIN ASETUKSIN?

Yksi käytetty arvovaltavaikuttamisen muoto lainsäädäntöön on sellainen, että suuren julkisuuden alla käsiteltyyn lakipakettiin lähdetään tekemään muutoksia yksittäisin asetuksin.

Muutoksia saatetaan aloittaa tekemään heti, kun varsinainen lakikokonaisuus on tullut voimaan. Ne tulevat ilmi vasta, kun ensimmäiset kansalaiset ovat ajaneet lain sisään näin rakennettuun ja taitavasti viritettyyn miinaan.

Asetuksin tapahtuvat muutokset valmistellaan ministeriön sisällä yhden tai kahden hengen toimesta. Eduskuntakäsittelyt menevät lävitse mutinoitta kuin kauko-ohjauksella. Tämä lienee sitä toimittaja Olli Ainolan lanseeraamaa voideltua valtaa?

– – – –
– – – –

Tietoa internetin hakukoneilta tosielämän lakihankkeista ja lakimuutoksista hakusanoilla:

vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen
HE 62/2004
vakuutuslääkäreille lupa valehteluun

– – – –
– – – –

PUHEIDEN JA TEKOJEN VÄLISESTÄ RISTIRIIDASTA 2000-LUVULLA

Kun silmäilee ajan kanssa 2000-luvun vaaleista tehtyjä vaalirahoitusilmoituksia, niin huomaa politiikkojen puheiden ja tekojen välisen ristiriitojen suuruuden. Laintulkintakin sidonnaisuuksien selvittämisestä on tulkittu tahallisesti väärin. Toki muutamia ilahduttavia poikkeuksiakin päättäjiemme joukosta löytyy.

Perusmottona Suomessa tuntuu vaalirahoituksen keräämisen suhteen olleen ja olevan – ”Se mikä laissa ei ole nimenomaisesti kielletty; on sallittua.” Myös uuden lainsäädännön piiriin tehdyistä vuoden 2009 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoituksista löytyy epäselvyyksiä.

Katsotaanpa tällä kertaa yhdessä tarkemmin, mitä kaikkea nerokkaasti laadittu laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 sallii kerrottavan eduskuntavaalien vaalirahoittajista. Sehän oli lakina voimassa 30.4.2009 asti.

Mielestäni juuri nyt on viimeiset hetket siirtyä laajamittaisiin vaalirahoituksen salat avaaviin toimenpiteisiin. Muuten äänestäjät tulevat esittämään kysymyksiä vaalirahoittajista entistä ärhäkämmin. Vai onko se eduskuntapuolueiden tarkoituskin?

NUKKUVIEN PUOLUEEN VOITTO 2011 ON VALTAPUOLUEIDEN MÄRKÄ UNI?

Nukkuvien puoleen pysyessä Suomen suurimpana puolueena, niin nykyisillä eduskuntapuolueilla ei ole mitään hätää muutosten tarpeesta tähän(kään) maan tapaan.

Onhan yhden kansanedustajan laskettu tuovan rahaliikennettä puolueorganisaation sisälle jopa 1 (yksi) miljoona euroa! Jaettuna neljän vuoden pituiselle eduskuntakaudelle. Lähteenä on ollut tässä tapauksessa aiheesta kiinnostuneiden viidakkoradio.

Toivoni mukaan edes hallituksen ministerit toimivat omien vaalirahoittajien nimien julkaisemassa pikaisesti.

Näin ujoimmatkin kansanedustajat rohkaistuvat seuraamaan esimerkkiä ja vuoden 2007 vaalirahoittajat saadaan ennen uusia eduskuntavaaleja ihan laillisesti esille. Ilman mitään eurorajoja ja kenellekään lankeavia sanktioita. Myös vuoden 2003 vaalirahoitusten avaaminen on suotavaa vertailevan tiedon kartuttamiseksi.

Vaalirahoitusbudjettien kasvaminen on nimittäin ollut vuosien 2003 ja 2007 välillä huomattavan suurta!

Lopussa suorat linkit eduskuntavaalien 2003 ja 2007 vaalirahoitusilmoitusten sijainteihin oikeusministeriön sivulla. Tarkasta halutessasi maan tapaan liittyvät tilanteet omin silmin.

SYY MAINOSRAHOITTEISTEN TIEDOTUSVÄLINEIDEN VERKKAISUUTEEN VAALIRAHASKANDAALIN SELVITTÄMISESSÄ?

”Eduskunnan varapuhemies muistutti YLE Radio Hämeessä, että esimerkiksi presidentinvaalissa ilmoituslasku oli tarjottu suoraan yrityksen maksettavaksi.

Eduskunnan varapuhemies sosialidemokraattien Johannes Koskinen patisti keskustelussa mediaa selvittämään jatkossakin vaalirahoitusta.

Esimerkiksi viime presidentinvaalin osalta Johannes Koskinen muistutti, että ”erään ehdokkaan vaalilaskuista yksi, suuruudeltaan kymmeniä tuhansia euroja, oli ihan kuin tavan mukaan laitettu suoraan yritykselle maksettavaksi”.

Tällainen poliittinen vaalilaskuttelu avaisi Koskisen mukaan lehdistölle mielenkiintoisen väylän, jos lähdettäisiin katsomaan mihin kaikkiin yrityksiin tai mille kaikille tahoille on lähetetty maksettavaksi vaalilaskuja ja –mainoksia.

Eduskunnan varapuhemiehen mukaan asian pitäisi kiinnostaa verotarkastustakin. Tulisi tutkia, onko verotukseen hyväksytty sellaisia ilmoituskuluja, jotka eivät kuulu yrityksen toimintaan, vaan ovat selvästi vaikkapa poliittista toimintaa koskevaa Koskinen pohti.”

Lähde: Yle Uutiset 23.09.2009 – ”Johannes Koskinen suosittaa mediaa jatkamaan vaalirahoitusten penkomista”

KOKO SUOMI TARVITSEE UUSIA ESIKUVIA

Lopussa löytämäni linkki Iltalehden julkisuuteen tuomiin potentiaalisiin pilottiavautujiin, joiden voitokkaiden vaalikampanjoiden vaalirahoittajista olisi hienoa saada lisää tietoa.

Tämä seuraavaksi esiteltävä terveeseen kaupunkilaishoksaamiseen perustuva avoimen vaalirahoituksen ABCDE– laintulkinta lähtee lain sallivuuden näkökulmasta. Tämän lain hengen mukaisen tulkinnan myös käsittääkseni oikeusoppineet ovat hiljaa; hiljaa olollaan, täysin hyväksyneet. Toki omaa valtion rahoituksesta riippuvaista työpaikkaa ja siten asemaa yhteiskunnan sosiaalisessa arvoasteikossa on ihan ymmärrettävääkin suojella.

LAIN TARKOITUKSEN MUKAINEN AVOIMEN VAALIRAHOITUKSEN ABCDE-LAINTULKINTA

A.

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa kaikkia valtakuntamme vaaleja koskevana 30.4.2009 asti. Seuraava suora lainaus Finlex – tietokannasta-

1 § Lain soveltamisala ja tarkoitus:

”Tässä laissa säädetään ehdokkaan vaalikampanjan rahoituksen (vaalirahoitus) ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Lain tarkoituksena on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.”

B.

Lakiteksti sallii antamaan alkuperäiset lahjoittajan nimitiedot kaikista rahoittajatahoista, vaikka rahoja on siirretty kampanjaa varten perustetun yhdistyksen tai mahdollisten välikäsiyhdistysten kautta.

C.

Lain avoimet sanamuodot antavat täydet mahdollisuudet takautuvalle selvittelylle.

Koski sitten tuo rahan tai vastikkeellisen suorituksen antaminen etujärjestöä, yhdistystä, säätiötä ja/tai yritystä. Kaupungin tai kunnan tahikka niiden omistuksissa olevien yritysten/liittymien muodossa toimivien vaalirahoittajien kertominen on myös sallittua. Nimikkeenä esimerkiksi seminaarilippu, taidehankinta, golf-tapahtuma tai vastaava.

Lakiteksti sallii ko. nimitietojen antamisen myös ilman keinotekoiseksi luotuja eurorajoja ja sanktioita. Vain yksityisillä ja siten äänioikeuden vaaleissa omaavilla henkilöillä on lainmukainen yksityisyydensuoja.

D.

Lakiteksti sallii myös kaikkien mainoskuluja tai muita vastaavia vaalikampanjaan kuuluvien kulujen maksamista ”sponsoroineiden” yritysten, etujärjestöjen, yhdistysten ja/tai säätiöiden nimeämisen.

E.

Lain sanamuotojen mukaan vaalirahailmoitukset pitää päivittää ajan tasalle oikeusministeriöön, jonka jälkeen ne ovat myös internetin kautta avoimesti kaikkien saatavilla ja vertailtavissa muun muassa hallitusohjelman tekoon osallistuneisiin tahoihin.

Takautuvaan selvittelyyn voidaan siten aikanaan nerokkaasti laaditun lakitekstin mukaan ottaa tarvittaessa kaikki 2000-luvun vaalit, jotka on pidetty ennen 30.4.2009.

– – – –
– – – –

Tiesithän jo tämän?

Mitään lakiin perustuvaa rajoitetta ei ole olemassa myöskään puolueiden koko 2000-luvun vaalirahoitusvirtojen avaamiseen.

Puolueiden paikallisyhdistyksiä ollenkaan unohtamatta.

Näin kokonaisvaltaisesti toimien päästään viimein vertailemaan Vanhanen I ja Vanhanen II hallitusohjelmien tekoon osallistuneiden henkilöiden sekä heidän edustamiensa organisaatioiden mahdollisia kytkentöjä 2000-vaalirahoittajiin.

Tosin vastuun sälyttäminen vaalirahaskandaalin selvittelystä pelkästään toimittajien ja tiedotusvälineiden niskaan tuntuu ihmeelliseltä.

SUOMALAISESSA JOURNALISMISSA HÄTÄTILA?

”Koiviston aikaan puolueet määräsivät toimittajasopuleiden kulkusuunnat.

Yhä enemmän sopuleiden huomiosta kilpailevat myös monenlaiset viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset.”

> <

Viestinnän veteraanilla Thomas Romantschukilla on kokemusta. Hän toimi toimittajana Ylessä 1980-luvulle saakka, mutta vaihtoi puolta Pohjoismaiden ministerineuvoston tiedotuspäälliköksi. Sittemmin hän on toiminut muun muassa demareiden taustavaikuttajana – niin taustalla, ettei hänen nimeään juuri ole näkynyt.

Nykyään Romantschuk on eläkkeellä, mutta seuraa edelleen mediaa ja politiikkaa.

Hänen mielestään toimittajia on aina ollut helppo vedättää.

> <

”Toimituksia on saneerattu. Toimittajilla on nykyään ihan tajuton kiire. Välillä tuntuu, että he eivät oikein ehdi tehdä edes haastatteluja. Jutuille on myös vähemmän tilaa kuin ennen.”

> <

Vihreät ovat lähteneet paitsi politiikkaan myös viestinnän kentälle aikoinaan puhtaalta pöydältä, vailla entisten vuosikymmenten rasitteita. Nykyään puolueen viestinnästä vastaa koko lailla yksin Suvi Reijonen.

Reijonen sanoo selviävänsä omasta työstään melko hyvin siksi, että hänen puolueensa pyrkii joka tapauksessa avoimuuteen, ja tavallaan koko organisaatio kantaa vastuuta myös viestinnästä.

”Me emme pelaa”, Reijonen sanoo.

Lähde: Journalisti 11/2010 – ”Ote toimittajasta kiristyy”

– – – –
– – – –

Iltalehti – Tukiyhdistys rahoittaa monien ehdokkaiden kampanjaa
15.5.2008 15:30 (Päivitetty 15.5.2008 15:47)

Suurimmalla osalla kansanedustajista löytyy taustalta joku tukiyhdistys, joka on lahjoittanut rahaa ehdokkaan vaalikampanjaan.

Läheskään kaikki eivät ole eritelleet tarkemmin jopa kymmenientuhansien eurojen edestä saamiaan lahjoituksiaan yhdistyksiltä.

Alla muutamien ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia, joiden vaalikampanjaa on rahoittanut joku tukiyhdistys ilman, että kansanedustaja olisi tarkemmin eritellyt rahojen alkuperää.

– – – –
– – – –

Tässä tuosta jutusta esiin nostettuina muutamia mielenkiintoisia nimiä:

Liisa Hyssälä (kesk) 49 011 euroa, josta Tukiyhdistys 36 469 euroa;
Timo Kalli (kesk) 59 752 euroa, josta Satakunnan Parhaaksi ry 56 892 euroa;
Oiva Kaltiokumpu (kesk) 46 150 euroa, josta Satakunta Menestykseen ry 22 230 euroa;
Arja Karhuvaara (kok) 58 270 euroa;, josta Uudenmaan puolesta ry 25 000 euroa;
Tanja Karpela (kesk) silloinen Saarela 51 773 euroa, josta Nuuksion paikallisyhdistys 44 300 euroa;
Sampsa Kataja (kok) 72 200 euroa;, josta Satakunnan tulevaisuus 2011 -kansalaisyhdistys 54 200 euroa;
Mari Kiviniemi (kesk) 65 999 euroa, josta Huomisen Suomi ry 57 350 euroa;
Paula Lehtomäki (kesk) 68 834 euroa, josta suurin tukiryhmä Eheän Suomen tuki ry 39 721 euroa;
Suvi Lindén (kok) 52 997 euroa;, josta Oulun Tulevaisuuden tekijät 12 800 euroa; ja Kehittyvien Maakuntien Suomi 5 000 euroa;
Marjo Matikainen-Kallström (kok) 45 000 euroa, josta Havuja-yhdistys 8 500 euroa; ja ”tuki yhdistyksistä” 21 000 euroa;
Petteri Orpo (kok) 67 397 euroa, josta Uudistajat ry 54 897 euroa;
Pekka Ravi (kok) 46 950 euroa, josta Pekka Ravin tukiyhdistys 42 250 euroa;
Janne Seurujärvi (kesk) 71 439 euroa, josta Tulevaisuuden Lappi ry 29 050 euroa;
Paula Sihto (kesk) 102 000 euroa, viiden vuoden talkoot, tuki puoluejärjestöiltä 45 200 € ja tuki etujärjestöiltä, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja vastaavilta 36 280 euroa;
Tapani Tölli (kesk) 49 744 euroa, josta Pohjolan Itunen ry 32 594 euroa;
Matti Vanhanen (kesk) 45 300 euroa, josta Nuuksion keskustakerho ry 6 000 euroa, Nuuksion keskustakerho ry TV-mainos 10 000 euroa, Kehittyvien maakuntien Suomi ry 10 000 euroa;
Jan Vapaavuori (kok) 54 353 euroa, josta ”tuki yrityksiltä” 44 340 euroa;
Pekka Vilkuna (kesk) 41 500 euroa, josta Lakeuden Kilpi ry 37 000 euroa;

Lue halutessasi koko juttu osoitteessa:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/200805157657693_uu.shtml

– Linkki toiminnassa 6.10.2010 kello 15.36 –
– Linkki toiminnassa 5.3.2019 kello 17.54 –

– – – –
– – – –

KOKOOMUKSEN LEIPÄLAJINA REHELLISYYS?

”Ensi kevään eduskuntavaaleihin puolue lähtee politiikassa hieman erikoisella teemalla – kokoomus nimittäin uskoo voittavansa vaalit rehellisyydellä.

Katainen uskoo, että kansa kyllä ymmärtää talouden tosiasiat, kun niistä kerrotaan suoraan.

– Suomalaiset ovat fiksuja ihmisiä jotka vaativat poliitikoiltaan paljon – erityisesti rehellisyyttä. Ja sehän meille sopii, sillä se on meidän leipälaji.”

Lähde: MTV3 uutiset 21.03.2010


– – – –
– – – –

TUTUSTU HALUTESSASI REHELLISYYTEEN VAALIRAHOITTAJIEN KERTOMISESSA:

Vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset
Vuoden 2003 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset

Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset
Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset

löytyvät osoitteesta:
https://vaalit.fi/vaalirahoitusilmoitukset
Linkki luettu 5.3.2019 kello 17.59

– – – –
– – – –

HUOMISEN SUOMI RY RÄJÄYTTÄÄ VAALIRAHOITTAJIEN PEITTELYIDEN PADOT?

Avoimeen vaalirahojen tarkasteluun voidaan ottaa myös tarvittaessa kaikki muut 2000-luvun vaalit. Kuten presidentinvaalit 2000 ja 2006, EU-vaalit 2004 sekä kunnallisvaalit 2004 ja 2008.

Tiesitkö, että pääministeri Mari Kiviniemen/kesk Huomisen Suomi ry -tukiyhdistys on perustettu vuonna 2006? Kuitenkin nykyisen ulkoasiainministerin Alexander Stubbin vaalirahoitusilmoituksessa vuodelta 2004 löytyy merkintä, että Huomisen Suomi ry –niminen tukiyhdistys on antanut Stubbin vuoden 2004 eurovaalikampanjaan 20 000 euroa.

Mistä mahtaakaan tässä kaikessa olla kysymys?

Kuten ketä kaikkia ihmisiä kokoomuksen Alexander Stubbia rahoittaneen Huomisen Suomi ry:n takaa löytyy?

Sitä varten uskon/toivon, että Suomesta vielä löytyvän journalisteja.

Sellaisia journalisteja, joita heidän kustantajansa, päätoimittajansa ja toimitusten esimiehet tukevat täysimääräisesti.

– – – –
– – – –

”Kansanvalta ei toimi jos kansa ei tiedä”
– Helsingin Sanomien mainos 1990-luvulla –

Tietoja Suomi 2017 - Suomi 2025?

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta. Tässä pienen ihmisen näkökulmasta kirjoitetussa blogissani; pyrin myös vuoden 2017 jälkeen valottamaan lähihistoriamme ja nykyhetken mustia aukkoja. Ruohonjuuritasolta yhteiskunnallista tilannekuvaa esiin pukaten. Ja väliin pieneltäkin vaikuttavia tapahtumia isoon kuvaan lukiten. Jos haluamme todellisia parannuksia tähän Suomeen; jossa nyt elämme, niin jottain tarttis varmaankin tehrä? Mieluiten yhdessä toimien. Yli ikä - ja varallisuusrajojen. Tuleva aika, Suomi vuonna 2025; jää vielä hämärän peittoon. Toivottavasti entistä elämänmyönteisempään otteeseen itse kunkin tosielämässä; päästään kiinni jo huomenna. Kansanvaltahan ei voi toimia, jos kansa ei tiedä. Vain yhdessä toimien voimme olla, huomata ja vaikuttaa enemmän. Vaikka monesta asiasta eri mieltä oltaisiinkin. Muuten taitaa käydä niin, että Albaniakin hurauttaa entistä kovemmalla vauhdilla Suomen ohi. Joten toivottavasti nuoremman polven päättäjämme ovat nyt tosielämän tapahtumista ja sisäisistä apparatsikeista paremmin kärryillä. Vastakkain ovat jatkossakin virallinen todellisuus ja todellinen todellisuus. Sekä se, että kuinka isoksi päättäjämme uskaltavat antaa tuon eron kasvaa.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, maan tapa, politiikka, Suomen ihmisoikeustilanne, talouselämä, vaalirahaskandaali, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.